Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.8

2016.gada 16.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2823 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Amatas novada lauku apvidū"

TA-193 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada lauku apvidū"

TA-194 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada lauku apvidū"

TA-196 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Neretas novada lauku apvidū"

TA-201 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ozolnieku novada lauku apvidū"

TA-202 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada lauku apvidū"

TA-203 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Riebiņu novada lauku apvidū"

TA-204 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada lauku apvidū"

TA-205 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada lauku apvidū"

TA-206 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū"

TA-208 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Stopiņu novada lauku apvidū"

TA-209 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecpiebalgas novada lauku apvidū"

TA-211 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada lauku apvidū"

TA-212 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Taurupes pagastā"

TA-210 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ķeipenes pagastā"

TA-195 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Madlienas pagastā"

TA-197 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā"

TA-213 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada Piltenes pilsētā"

TA-214 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā"

TA-215 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"

TA-1 ____________________________________

(G.Belēvičs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-76 ____________________________________

(G.Belēvičs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 25.§) "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-182 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 25.§) "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplātīšanos" 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

TA-139 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"

TA-269 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot mutvārdu paskaidrojumus tiesas sēdē prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-182/15 Petruhhin

TA-276 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kalniņš, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot paskaidrojumus tiesas sēdē prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-182/15 Petruhhin.
2. Ārlietu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-182/15 Petruhhin.

 
27.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Rīcības plānu Kapitāla tirgu savienības izveidei"

TA-281 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Rīcības plānu Kapitāla tirgu savienības izveidei".
 
28.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2016.gada 18.-19.februāra sanāksmei

TA-284 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2016. gada 18.-19. februāra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

 
29.§
Papildu paskaidrojumu projekts par pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420215315

TA-1086 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto papildu paskaidrojumu projektu par pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420215315.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumu par pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību administratīvajā lietā Nr.A420215315.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta atļauju nepiemērot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu"

TA-145 ____________________________________

(J.Reirs, J.Dūklavs, J.Garisons, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš