Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2016.gada 5.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""

TA-605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Finansējuma piešķiršanas noteikumi par līdzdalību patērētāju strīdu risināšanā"

TA-541 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-329 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvajam regulējumam (likumprojekts) un saistošajiem grozījumiem tiesību aktos, kas ietvertu horizontālo regulējumu par vispārīgām prasībām precēm reglamentētajā jomā (preces laišana tirgū, preces piedāvāšana tirgū, preces nodošana ekspluatācijā, CE atbilstības marķējums), iesaistīto personu (komersantu) pienākumus un tirgus uzraudzības kārtību.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīcijas bankā"

TA-561 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-540 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""

TA-496 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stāmerienas ielā, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"

TA-477 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-187 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-567 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas""

TA-565 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

TA-564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība""

TA-351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-366 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz trim nedēļām atlikt.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

TA-452 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""

TA-450 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju divu mēnešu laikā izvērtēt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar patvēruma meklētājiem no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Daigu Avdejanovu"

TA-627 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Avdejanova, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts

TA-1481 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 7.punktu atbilstoši iekšlietu ministra izteiktajam priekšlikumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"

TA-1725 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot informatīvā ziņojuma VI sadaļā minētos tiesību aktu grozījumus, un iekšlietu ministram līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos"

TA-562 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, J.Kloviņš, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Latvijas pārstāvību un Latvijas zinātnisko institūciju piesaisti Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartē (European Roadmap for Researchers Infrastructures) iekļautajos šādos Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos (European Research Infrastructure Consortium (ERIC)): BBMRI ERIC, CLARIN, ESS ERIC, JIV ERIC, EATRIS ERIC, kā arī European Research Infrastructure Consortium (ERIC) statusu ieguvušajās pētniecības platformās EU-OPENSCREEN, INSTRUCT, MIRRI.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2016.gada 1.jūnijam izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā", paredzot tajā Latvijas dalības maksas segšanu Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai dalības maksu Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos nodrošināt valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" esošo līdzekļu ietvaros.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijā"

TA-501 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijā, 2016.gadā piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses komisijā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. 2016.gadā organizēt Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdes norisi Latvijā, ja ir panākta vienošanās ar Lietuvu par tās nepieciešamību, un nodrošināt tās vadību;
3.2. nepieciešamības gadījumā aktualizēt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdē;
3.3. trīs mēnešu laikā pēc Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdes protokola parakstīšanas sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas ietvaros.

 
25.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par vienlīdzības principa īstenošanu, nosakot pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti)

TA-373 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
26.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga pētījumu "Latvijas valsts garantētā "medicīniskās palīdzības minimuma" atbilstība cilvēktiesību standartiem")

TA-318 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2016.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-640 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei R.Šņukai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2016.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē.

 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 11.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-654 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 11.aprīļa sanāksmē.
 
29.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā"

TA-644 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470-790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā".
 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.216/2008 atcelšanu"

TA-645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.216/2008 atcelšanu".

 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 11.-12.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-649 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 11.–12.aprīļa neformālajā sanāksmē.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-621-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 142 personas.

 
33.§
Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 28.decembra blakus lēmumu civillietā Nr.C30504912

TA-2420, TA-2457 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par sasniegtajiem rezultātiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa spējas uzlabošanai"

TA-493-DV ____________________________________

(D.Melbārde, A.Ķēniņš, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, E.Rinkēvičs, D.Kotzeva, T.Lūse, R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 13.punkta izpildi

____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, J.Dūklavs, K.Eklons, Dz.Rasnačs, E.Svarenieks, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Aizsardzības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
 
36.§
Konfidenciāli

59-s (2015.) ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš