Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2016.gada 12.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi"

TA-444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"

TA-379 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Iekārtu elektrodrošības noteikumi"

TA-466 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-498 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

TA-177 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Račko, I.Liepa, B.Fromane, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju paredzēt Publisko iepirkumu likumā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā būvkomersantu klasifikācijas piemērošanas kārtību publisko būvdarbu iepirkumiem.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2016.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par Valsts ieņēmumu dienesta un citu institūciju reģistru datu elektronisko apstrādi Būvniecības informācijas sistēmā, lai nodrošinātu šādu rādītāju salīdzināšanu: būvuzņēmumā strādājošo mēneša darba ienākumi profesiju grupās un attiecīgajās profesiju grupās strādājošo darba ienākumi valstī.
 
6.§
Noteikumu projekts "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība"

TA-520 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""

TA-593 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.671 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem""

TA-519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika"

TA-468 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi"

TA-522 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Akselerācijas fondu saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai noteikumi"

TA-637 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-650 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

TA-653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par būves – stadiona – nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-514 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-532 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-586 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises laiku"

TA-587 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-435 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par izdienas pensijas saņēmēja apliecību""

TA-636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""

TA-499 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Igaunijas Finanšu ministrijas (kas rīkojas kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde), Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A Igaunija-Latvija" pārvaldību un administrēšanu"

TA-508 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt Igaunijas Finanšu ministrijas (kas rīkojas kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde), Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A Igaunija-Latvija" pārvaldību un administrēšanu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-146 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Liepājas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā no šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-633 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""

TA-548 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-546 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē""

TA-558 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē""

TA-559 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"

TA-497 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""

TA-665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
31.§
Protokollēmuma projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21.sesijā pieņemtā Parīzes Nolīguma parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā"

TA-695 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21.sesijā pieņemtā Parīzes Nolīguma parakstīšanu.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt Parīzes Nolīgumu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

TA-367 ____________________________________

(V.Reitere, D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Juri Stinku"

TA-693 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, J.Stinka, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-698 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Bergmanis, S.Zvidriņa, R.Pīpiķe, E.Šadris, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu, un finanšu ministrei iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai pēc rīkojuma parakstīšanas grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegt Eiropas Komisijā.
5. Atzīt par nepieciešamu rast finanšu avotu pilsoniskās sabiedrības līdzdalības atbalstam.
 
35.§
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2016.gadam"

TA-553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Plāna projekts "Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam"

TA-2905 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai"" 7.punktā dotā uzdevuma aktualitāti"

TA-604 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai"" 7.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par veselības aprūpes pieejamību bēgļiem)

TA-500 ____________________________________

(S.Zvidriņa, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2016.gada 17.-18.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas valsts sekretārei S.Zvidriņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2016.gada 17.-18. aprīlī.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides un transporta ministru padomes 2016.gada 14.-15.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides un transporta ministru padomes neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides un transporta ministru padomes neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu"

TA-680-IP _________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, K.Šadurskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu".
2. Tieslietu ministrijai precizēt nacionālo pozīciju atbilstoši izglītības un zinātnes ministra priekšlikumam un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību"

TA-697-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību priekšlikumu.
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību"

TA-706 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību".
 
44.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā"

TA-715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu"

TA-716 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.aprīļa sanāksmei

TA-722 ____________________________________

(D.Garančs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.7 "Austrumu Partnerība".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.aprīļa sanāksmē.
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes 2016.gada 19.aprīļa sanāksmei un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-723 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes 2016.gada 19.aprīļa sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)/hibrīddraudi (pozīcija Nr.30);
2.2. Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas un operācijas (pozīcija Nr.26).
3. Aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Panteļējevam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2016.gada 19.aprīlī.
 
48.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-04-03

TA-298 ____________________________________

(U.Augulis, D.Lucaua, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2016-04-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
3. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2016-04-03.
 
49.§
Noteikumu projekts "Par Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Apvienoto spēku Eiropā augstākās virspavēlniecības štāba saprašanās memorandu par NATO Spēku integrācijas vienībām"

TA-663-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Nacionālo militāro pārstāvi Apvienoto spēku Eiropā štābā parakstīt Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Apvienoto spēku Eiropā augstākās virspavēlniecības štāba saprašanās memorandu par NATO Spēku integrācijas vienībām.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Progresa ziņojums "Latvijas nacionālā reformu programma "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai"

TA-658 ____________________________________

(A.Ašeradens, O.Barānovs, U.Augulis, L.Meņģelsone, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 15.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijā Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores aicinājumu Latvijas sociālo partneru organizācijas savlaicīgi iesaistīt diskusijās par Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju īstenošanu Progresa ziņojuma par Latvijas nacionālās reformu programmas “Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā izstrādei un īstenošanai.

 
52.§
Programmas projekts "Latvijas Stabilitātes programma 2016.-2019.gadam"

TA-696 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Eriņš, K.Šadurskis, U.Augulis, J.Reirs, K.Bāra, V.Stūris, Dz.Rasnačs, L.Meņģelsone, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2016.-2019.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 15.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijai Latvijas Stabilitātes programmu 2016.-2019.gadam.
3. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm 2017.gadā fiskālā telpa ir 0,16% no IKP, 2018.gadā 0,75% no IKP, 2019.gadā 1,18% no IKP.
4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm 2017.gada fiskālā telpa samazinās par 0,13% no IKP, 2018.gada fiskālā telpa samazinās par 0,40% no IKP un 2019.gada fiskālā telpa samazinās par 0,33% no IKP, ja Eiropas Komisija neatzīst piedāvāto veselības sistēmas reformu par atbilstošu 2011.gada 16.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 5.panta 1.punktā noteiktajam elastības nosacījumam.
5. Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu palielinājumu, sasniedzot 2% no IKP 2019.gadā, atbalstīt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu palielinājumu 2019.gadam 76 103 894 EUR apmērā.
6. Aizsardzības ministrijai līdz 2016.gada 10.maijam iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu ar detalizētiem aprēķiniem par plānotajiem pasākumiem sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām. Finanšu ministrijai pēc attiecīgās informācijas saņemšanas precizēt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2019.gadam.
7. Finanšu ministrijai veikt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu pārrēķinu 2017. un 2018.gadam, ņemot vērā Latvijas Stabilitātes programmā 2016.-2019.gadam minētās IKP prognozes, nodrošinot Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 1,7% no IKP 2017.gadā un 2% no IKP 2018.gadā.

 
53.§
Par informatīvo ziņojumu "Valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācības "KRISTAPS 2015""

TA-598-DV _________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš