Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2016.gada 10.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Tiesībsargs J.Jansons
Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-780 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"

TA-585 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums""

TA-787 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2.pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi"

TA-815 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""

TA-753 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojumu maksas noteikšanas un apstiprināšanas kārtība"

TA-369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un Ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par mērījumu vienotību", paredzot tajā deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par Nacionālās metroloģijas institūcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
4. Valsts kancelejai, gatavojot kārtējos grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, paredzēt, ka tiek izslēgta likuma 43.prim panta otrā daļa.
 
8.§
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība"

TA-805 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 33.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā finanšu ministra sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 33.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""

TA-676 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.619 "Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""

TA-677 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-839 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu pārraudzības likums"

TA-600 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

TA-221 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (likumprojektu pakete).
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"

TA-799 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (likumprojektu pakete).
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

TA-800 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (likumprojektu pakete).
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-801 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
5. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju, ja nepieciešams piesaistot attiecīgo jomu ekspertus, vienoties par kompetenču sadalījumu un kārtību, kādā iestādes Civilprocesa noteiktajā kārtībā pārstāv Latvijas Republiku kā sākotnējo tiesību juridisko personu, un izstrādāt tiesību aktu projektus šīs pārstāvības nodrošināšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"

TA-525 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.573 "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem""

TA-791 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā"" īstenošanai"

TA-829 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, A.Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"

TA-898 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīguma par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"

TA-813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Evitai Osipovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-890 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības iegūšanai SIA "LDZ Cargo Loģistika""

TA-867 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošās ietekmes iegūšanai SIA "Rīgas vagonbūves uzņēmumā "Baltija"""

TA-871 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-914-IP _________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 138 personas.
 
27.§
Konceptuāls ziņojums "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"

TA-46 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā konceptuālā ziņojuma I sadaļas 4.6.punktā norādīto problēmjautājumu un ar to saistīto finanšu ietekmi uz publiskas personas budžetu, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sešu mēnešu laikā izvērtēt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem.
 
28.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"

TA-926 ____________________________________

(J.Reirs, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, J.Jansons, I.Lāce, E.Kārkla, I.Bērziņa, V.Preisa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai pievienot Eiropas Padomes konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, deklarāciju, nosakot, ka Latvijas Republika piemēros Konvenciju atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem principiem un noteikumiem.
3. Pilnvarot labklājības ministru parakstīt Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, ievērojot to, ka saskaņā ar šīs konvencijas 78.pantā noteikto Latvijai nepieciešams izteikt atrunu par 55.panta pirmo daļu saistībā ar 35.panta regulējumu attiecībā uz maznozīmīgiem pārkāpumiem, kā arī šī protokollēmuma 2.punktā minēto deklarāciju.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir atšķirīgs viedoklis izskatāmajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.pantu, iesniedzam savus papildu apsvērumus par 2016.gada 10.maija sēdes darba kārtības 3.2.punktu (Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" (turpmāk tekstā – Stambulas konvencija)).
Atbalstot Stambulas konvencijā deklarētos mērķus – izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē – vienlaikus uzskatām, ka, ņemot vērā Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Padomes 2011.gada 11.maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ietekmi uz Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēmu" (darba kārtības 3.3. punkts) izdarītos secinājumus, Latvijai nevajadzētu parakstīt un ratificēt Stambulas konvenciju, jo atsevišķi tās panti un šo pantu oficiālā interpretācija, kas ietverta konvencijai pievienotajā paskaidrojošajā ziņojumā, nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes ievadā, 91., 99., 100., 110. un 112.pantā noteiktajiem principiem un Latvijas sabiedrības fundamentālām vērtībām.
Atbilstoši juristu vērtējumam, Latvijai pat pievienojot Stambulas konvencijai vienpusēju deklarāciju ar atsauci uz Satversmē noteiktajiem principiem un noteikumiem, netiek novērstas visas bažas, ka, piemērojot konvenciju atbilstoši tās oficiālajai interpretācijai, netiks aizskartas Latvijas iedzīvotāju pamattiesības.
Uzskatām, ka Tieslietu, Labklājības, kā arī Veselības un Iekšlietu ministrijas ir veikušas lielu darbu, lai ar konkrētiem pasākumiem izskaustu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Nav pamata uzskatīt, ka, Latvijai nepievienojoties Stambulas konvencijai, šis darbs tiktu pārtraukts. Valsts pienākums ir cīnīties pret vardarbību, neatkarīgi no pievienošanās vai nepievienošanās kādiem starptautiskiem dokumentiem."

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes 2011.gada 11.maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ietekmi uz Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēmu"

TA-895 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Krieviņš, J.Reirs, E.Rinkēvičs, J.Jansons, I.Lāce, E.Kārkla, I.Bērziņa, V.Preisa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 30.§) "Rīcības plāna projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai 2016.–2017.gadā"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos Būvniecības valsts kontroles biroja dalībai Eiropas būvniecības kontroles konsorcijā (Consortium of European Building Control (CEBC))"

TA-845 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Būvniecības valsts kontroles biroja ikgadēju biedra maksu Eiropas būvniecības kontroles konsorcijā (Consortium of European Building Control (CEBC)), atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības budžeta programmā 34.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2016.gadā un turpmākajos gados 1 250 EUR apmērā gadā.
3. Ekonomikas ministrijai 2016.gadā un turpmākajos gados maksājumu šā protokollēmuma 2.punktā minētajā apmērā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes protokollēmuma Nr.26 45.§ "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-740 ____________________________________

(J.Dūklavs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 45.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 30.decembrim.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta īstenošanai"

TA-766 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) 2016.gadā, 2017. un 2018.gadā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2017. un 2018.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "SIC Latvia "Net-Safe" II" īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtā granta līguma nosacījumiem papildu nepieciešamo finansējumu (Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nacionālo līdzfinansējumu) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-934 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas Parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016. gada 17.maija sanāksmē.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Eiropas Savienības publiskās konsultācijas par ilgtspējīgas bioenerģijas politiku pēc 2020.gada"

TA-928 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Apaņuks, A.Ozola, M.Krieviņš, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, J.Reirs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu Nr.1 "Eiropas Savienības publiskās konsultācijas par ilgtspējīgas bioenerģijas politiku pēc 2020.gada".
2. Ekonomikas ministrijai precizēt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu atbilstoši sēdes laikā panāktajam saskaņojumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214

TA-935-IP _________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2016.gada 22.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kas nepieciešams, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas Nr.2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai prasības.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Amsterdamas paktu, ar ko izveido Eiropas Savienības Pilsētprogrammu, un Padomes secinājumiem par Eiropas Savienības Pilsētprogrammu"

TA-936 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Amsterdamas paktu, ar ko izveido Eiropas Savienības Pilsētprogrammu, un Padomes secinājumiem par Eiropas Savienības Pilsētprogrammu.
3. Latvijas Republikas pārstāvjiem izmantot nacionālo pozīciju Latvijas Republikas viedokļa paušanai diskusijās par Eiropas Savienības Pilsētprogrammu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2015.gads)"

140-s _____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
38.§
Informatīvais ziņojums "Par faktisko situāciju AS "Air Baltic Corporation""

TA-897-IP _________________________________

(U.Augulis, M.Gauss, V.Jakovļevs, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, Dž.Innusa, G.Belēvičs, J.Reirs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš