Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2016.gada 21.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

TA-1250 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
2.§
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"

TA-1237 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Ekonomisko partnerattiecību nolīguma starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S. Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-932 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

TA-1129 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.11 Kastrānes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-672 ____________________________________

(L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju papildināt rīkojuma projekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Aicināt Rīgas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojektu par grozījumiem Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā attiecībā uz nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

TA-1131 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-1118 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-1159 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""

TA-1202 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-950 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1178 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.augustam.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē"

TA-964 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (likumprojektu pakete).
4. Ekonomikas ministrijai Būvniecības informācijas sistēmas modernizācijas un aktualizēšanas procesā ņemt vērā nepieciešamību to pielāgot citām valsts informācijas sistēmām.

 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-817 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (likumprojektu pakete).
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" (likumprojektu pakete).


 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""

TA-1035 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījumu vietas""

TA-1235 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju – zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru – kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1210 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju – zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru – kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""

TA-973 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols - lēmums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu"

TA-1212 ____________________________________

(L.Medina, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt noteikumu projekta 8.punkta redakciju un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

TA-1022 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1207 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1184 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1182 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"

TA-1076 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"

TA-848 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-850 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""

TA-918 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-1023 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības""

TA-1050 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""

TA-1164 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-1166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"

TA-1252 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"

TA-1238 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"

TA-1172 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""

TA-1203 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu pārskatīt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumus Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi", lai paātrinātu finansējuma piešķiršanu no ERAF līdzekļiem pašvaldību programmatūru salāgošanai ar valsts informācijas sistēmām un lai pašvaldību programmatūru projekta sagatavošanu būtu iespējams uzsākt jau 2016.gadā.

 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-1104 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda sniegto informāciju, ka visi nacionālās apvienības ""Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"" deleģētie ministri ierosina noteikumu projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt, saskaņā ar koalīcijas Sadarbības līgumu jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdē.


 
38.§
Par Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu

TA-1220, TA-1221 ___________________________

(I.Gailīte, K.Šadurskis, E.Martinsons, E.Ratnieks, G.Rēvalde, K.Gerhards, J.Zīvarts, A.Drozde, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā sniegto informāciju, ka rīkojuma projekta "Par Gitas Rēvaldes atcelšanas apstiprināšanu" izskatīšana neietilpst Ministru kabineta kompetencē, rīkojuma projektu (TA- 1220) neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt iesniegto rīkojumu projektu "Par Kārli Krēsliņu".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
39.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirkšanu"

TA-1211 ____________________________________

(K.Šadurskis, E.Martinsons, L.Medina, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6201 010 0043) – zemes vienību 0,1568 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 010 0043) un būvi (būves kadastra apzīmējums 6201 010 0043 001) – Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, par kopējo summu 86 850 EUR.
 
40.§
Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"

TA-855 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Liepa, L.Medina, L.Meņģelsone, A.Aļošina, L.Batalauska, B.Fromane, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai finanšu ministres sniegto informāciju, ka Finanšu ministrija precizēs jautājumu par depozīta regulējuma un līguma grozījumu apmēra noteikšanu, diskusijas par likumprojektu turpinot Saeimā.
3. Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā precizēto ministrijas viedokli par depozīta regulējuma noteikšanu likumprojektā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, pievienojot Tieslietu ministrijas iesniegto viedokli.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. Ņemot vērā, ka likumprojekta ilgstošajā saskaņošanas procesā tomēr nav panākta iesaistīto institūciju un organizāciju pilnīga vienprātība par likumprojekta tekstu, aicināt diskusiju turpināt likumprojekta izskatīšanas procesā Saeimā.

 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-1143 ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Godiņš, K.Gerhards, I.Ošenieks, R.Bergmanis, A.Čakša, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, J.Reirs, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" (turpmāk – noteikumi) ieviešanu, Satiksmes ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Demogrāfisko lietu centra un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" deleģētiem pārstāvjiem, kā arī, ja nepieciešams, iesaistot citu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, izstrādāt detalizētu noteikumu ieviešanas risinājumu;
2.2. līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajām institūcijām saskaņotu starpziņojumu par noteikumu ieviešanas risinājumu, tai skaitā informāciju par nepieciešamajām izmaiņām tiesību aktos un šo izmaiņu būtību;
2.3. līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajām institūcijām saskaņotu gala ziņojumu par noteikumu ieviešanas risinājumu;
2.4. izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2017.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu īstenošanai nepieciešamos tiesību aktu grozījumu projektus.
Balsojumā par šo protokollēmumu: par - 6 (aizsardzības ministrs R.Bergmanis, veselības ministre A.Čakša, zemkopības ministrs J.Dūklavs, finanšu ministre D.Reizniece-Ozola, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidents M.Kučinskis), pret - 1 (Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A.Ašeradens), atturas - 3 (izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis, labklājības ministrs J.Reirs, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs).

 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"

TA-1251 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas būvju ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu"

TA-1156 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu, lai segtu ar ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu Iekšlietu ministrijas būvēs saistītos izdevumus 1 504 240 EUR apmērā, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018., un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""

TA-1157 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu ar 99,32 procentiem valsts kapitāldaļu un noteikt vispārējo stratēģisko mērķi – sniegt lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, veicināt lauku un zivsaimniecības attīstību, sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti, kā arī, veicot pētījumus, izglītot un informēt sabiedrību un atbalstīt inovācijas lauku attīstībā un zivsaimniecībā.
3. Zemkopības ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"

TA-1258 ____________________________________

(L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo institūciju informatīvā ziņojuma pielikumā paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildes koordinēšanā.
3. Par informatīvā ziņojuma pielikumā paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām nodrošināt uzdevumu un pasākumu izpildi noteiktos termiņos tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informatīvā ziņojuma pielikumā norādītajām atbildīgajām institūcijām iesniegt Tieslietu ministrijā:
4.1. līdz 2016.gada 1.oktobrim - informāciju par doto uzdevumu izpildi, kuru termiņš noteikts 2016.gada 1.oktobris;
4.2. līdz 2017.gada 1.jūnijam - informāciju par visu doto uzdevumu izpildes gaitu.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju piena, cūkgaļas un zivsaimniecības nozarē Latvijā saistībā ar nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem"

TA-1246 ____________________________________

(J.Dūklavs, R.P.Krieviņa, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 23.sadaļā "Tiesu vara un pamattiesības" un 24.sadaļā "Tieslietas, brīvība un drošība"

TA-1263 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 23.sadaļā "Tiesu vara un pamattiesības" un 24.sadaļā "Tieslietas, brīvība un drošība".
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159

TA-1271-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 1.septembrim izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", nodrošinot tā iesniegšanu Saeimā uz otro lasījumu, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 29.panta 2.punkta prasību transponēšanu.

 
49.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2231

TA-1273-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2231 (turpmāk – nostāja).
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavoto radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu iekļaut Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam un līdz 2016.gada 1.novembrim tās iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, lai nodrošinātu Direktīvas 2011/70/Euratom prasību pārņemšanu.
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2022

TA-1274-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2022.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.jūnija sanāksmei

TA-1284 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.jūnija sanāksmē izskatāmajā Finanšu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā – "Padomes secinājumi "Kohēzijas politikas efektivitātes palielināšana – Ceļā uz Pētniecībai un Inovācijām draudzīgu, gudru un vienkāršu rīcībpolitiku"".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.jūnija sanāksmē.
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 27.-28.jūnija sanāksmei

TA-1285-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 27.-28.jūnija sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par pārtikas atkritumiem un zudumiem";
2.2. pozīcija Nr.3 "Tirgus situācija un atbalsta pasākumi. Veicamie uzdevumi attiecībā uz lauksaimniecības tirgus jautājumiem";
2.3. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 27.-28.jūnija sanāksmē.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par galvojumu portfeļa kvalitāti 2015.gadā"

TA-1113-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Āboliņš, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
54.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413

TA-1351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Ja administratīvās lietas Nr.A420393413 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām" īstenošanas gaitu"

TA-993-DV _________________________________

(R.Bergmanis, D.Reizniece-Ozola, J.Garisons, K.Šadurskis, J.Dūklavs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2019.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu, tostarp precizēt projekta tālākai attīstībai nepieciešamo finansējumu laikposmā no 2023. līdz 2026.gadam.
 
56.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Balajevs pret Latviju"

184-k _____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 5000 EUR izmaksāšanai Mudaram Balajevam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 28.aprīļa sprieduma lietā "Balajevs pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Balajevs pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt 2016.gada 28.aprīļa sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
57.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Sharma pret Latviju"

185-k _____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 5000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 24.marta sprieduma lietā "Sharma pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 24.marta sprieduma lietā "Sharma pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
58.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Šantare un Labazņikovs pret Latviju"

199-k _____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, K.Līce, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 1500 EUR izmaksāšanai Lilijai Šantarei un 2300 EUR izmaksāšanai Vladimiram Labazņikovam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 31.marta sprieduma lietā "Šantare un Labazņikovs pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 31.marta sprieduma lietā "Šantare un Labazņikovs pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
59.§
Konfidenciāli

59-s (2015) ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš