Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.39

2016.gada 9.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus""

TA-1610-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, R.Kozlovskis, J.Stinka, M.Kučinskis)

 

Izdarīt šādus grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"":
1. izteikt 2.11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot izvērtējumu par solidārās atbildības noteikšanu būvniecības nozarē attiecībā uz nodokļu nomaksu un izvērtējuma rezultātā izstrādātos priekšlikumus saskaņot ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām. Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" atbilstoši saskaņotajiem priekšlikumiem un iekļaut tos 2017.gada budžeta likumprojektu paketē. "
2. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
"Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izvērtēt iespēju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos apsardzes nozares jomas sakārtošanai, lai novērstu nelegālo nodarbinātību un nodokļu krāpšanās risku.".

 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.- 2020.gadam"

TA-1527, TA-1632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-1521 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-1522 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"

TA-1370 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.283 "Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās""

TA-1371 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"

TA-1578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Par Otro Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

TA-1264 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Otrā protokola, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Otrais protokols) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Otro protokolu.
4. Finanšu ministrijai pēc Otrā protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Otro protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-1520 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"

TA-1386 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

TA-1512 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""

TA-1502 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-1464 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību"

TA-1528 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izmaiņu veikšanai Sodu reģistra programmatūrā un e-pakalpojumā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" 247 005 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas procesā.

 

16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko dokumentu arhīvu"

TA-1515 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķīšezera ielā 27A, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1414 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

TA-1321 ____________________________________

(U.Augulis, D.Bankoviča, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"

TA-1099 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 03.05.00 "Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām" 18 937 EUR apmērā skatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz 2017.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu, lai noteiktu kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek segti nolēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju izpildes izdevumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
6. Ja kārtējā gada valsts budžeta likuma pieņemšanas laikā finanšu līdzekļi likumprojekta īstenošanai netiek piešķirti, Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim sagatavot grozījumus Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā, atliekot Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma 44.panta pirmajā un piektajā daļā minētā tiesiskā regulējuma piemērošanu.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1093 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).

 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1094 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).
4. Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 1.maijam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu", lai nodrošinātu to atbilstību likumprojektam "Grozījumi Kriminālprocesa likumā".
5. Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 1.maijam pilnveidot Kriminālprocesa informācijas sistēmu, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 11.panta 1.punkta a) apakšpunkta izpildi.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2017.gada 1.janvārim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai pilnībā nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta funkciju rīkoties ar valstij piekritīgo mantu, kas kriminālprocesa ietvaros atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscēta valsts labā.
7. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, izstrādājot likumprojektu "Īres likums", paredzēt regulējumu attiecībā uz īres līgumu saistošo spēku gadījumos, kad ar tiesas nolēmumu kriminālprocesa ietvaros tiek konfiscēts noziedzīgi iegūts nekustamais īpašums.
8. Ja kārtējā gada valsts budžeta likuma pieņemšanas laikā finanšu līdzekļi likumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likumā" ietvertā Civilprocesa likuma 567.panta otrās daļas 2. viens prim punktā un 4. viens prim daļā minētā tiesiskā regulējuma īstenošanai netiek piešķirti, Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim sagatavot grozījumus Kriminālprocesa likumā, atliekot Kriminālprocesa likuma 634.prim panta pirmajā un devītajā daļā minētā tiesiskā regulējuma piemērošanu, un izstrādātos grozījumus iesniegt kā priekšlikumus Saeimā, izskatot likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā".

 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1092 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 03.05.00 "Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām" 1 249 689 EUR apmērā skatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz 2017.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu, lai noteiktu kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek segti sprieduma izpildes izdevumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem, piedzenot par labu cietušajam saistībā ar apmierinātu kaitējuma kompensāciju pieteikumu krimināllietā.
6. Ja kārtējā gada valsts budžeta likuma pieņemšanas laikā finanšu līdzekļi likumprojekta īstenošanai netiek piešķirti, Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim sagatavot grozījumus Civilprocesa likumā, atliekot Civilprocesa likuma 567.panta otrās daļas 2. viens prim punktā un 4. viens prim daļā un 569. viens prim pantā minētā tiesiskā regulējuma piemērošanu, un izstrādātos grozījumus iesniegt kā priekšlikumus Saeimā, izskatot likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-1096 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).

 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1095 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).

 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1097 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).

 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-1098 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.526 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums""

TA-1556 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par palīgēku būvniecību meža laucēs nekustamajā īpašumā "Trimpas", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā"

TA-1365 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""

TA-1649 ____________________________________

(K.Šadurskis, P.Krīgers, S.Šmīdlere, D.Lucaua, A.Kiopa, S.Voldiņš, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt anotāciju ar informāciju, kādā veidā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža varēs pretendēt uz atbalstu 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža varēs pretendēt uz atbalstu 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""

TA-1636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-1645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.71 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1644 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-1541 ____________________________________

(A.Ašeradens, S.Pole, B.Kņigins, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas (turpmāk – 4.2.1.2.pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut nepieciešamo finansējumu 2016.gadā projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no valsts pamatbudžeta programmas vai apakšprogrammas:
2.1. Labklājības ministrijai no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" un valsts budžeta apakšprogrammas 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana", kas kopsummā nepārsniedz 81 572 EUR 2016.gadā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās:
2.1.1. Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiālei "Krastiņi" no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", kas kopsummā nepārsniedz 5 200 EUR ("Geranimova", Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687 (būves kadastra apzīmējums 60 720 040 019 001));
2.1.2. Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiālei "Ķīši" no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", kas kopsummā nepārsniedz 9 656 EUR ("Ķīši", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128 (būves kadastra apzīmējums 90 580 060 028 001));
2.1.3. Sociālās integrācijas valsts aģentūrai no valsts budžeta apakšprogrammas 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana", kas kopsummā nepārsniedz 12 785 EUR (Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2008 (būves kadastra apzīmējums 13 000 111 102 001));
2.1.4. Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiālei "Rūja" no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", kas kopsummā nepārsniedz 18 937 EUR ("Rūja", Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234 (būves kadastra apzīmējums 96 580 020 089 001));
2.1.5. Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiālei "Liepāja" no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", kas kopsummā nepārsniedz 7 853 EUR (Apšu iela 3a, Liepāja, LV-3401 (būvju kadastra apzīmējumi 17 000 330 129 001; 17 000 330 129 002; 17 000 330 129 003));
2.1.6. Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālei "Jugla" no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", kas kopsummā nepārsniedz 10 213 EUR (Pāles iela 12, Rīga, LV-1024 (būvju kadastra apzīmējumi 01 000 920 039 001; 01 000 920 039 002; 01 000 920 039 003));
2.1.7. Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālei "Baldone" no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", kas kopsummā nepārsniedz 16 928 EUR ("Kaķīši", Baldone, Baldones novads, LV-2125 (būves kadastra apzīmējums 80 250 060 209 001));
2.2. Izglītības un zinātnes ministrijai par tai īpašumā esošajām ēkām, kas nodotas tās padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu un koledžu lietojumā, no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un valsts budžeta apakšprogrammas 03.11.00 "Koledžas", kas kopsummā nepārsniedz 236 677 EUR 2016. gadā:
2.2.1. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana":
2.2.1.1. 2 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 820 248 001);
2.2.1.2. 2 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 820 246 001);
2.2.1.3. 2 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 822 247 001);
2.2.1.4. 2 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Jūrmalas gatvē 96 k-3, Rīgā, LV-1029 (būves kadastra apzīmējums 01 000 820 246 003);
2.2.2. Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 15 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Valteru ielā 5, Kandavā, LV-3120 (būves kadastra apzīmējums 90 110 010 003 013);
2.2.3. Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Valsts tehnikums" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 30 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā, LV-1010 (būves kadastra apzīmējums 01 000 100 084 003);
2.2.4. Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Valsts tehnikums" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 40 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Zeļļu ielā 9, Limbažos, LV-4001 (būves kadastra apzīmējums 66 010 010 127 003);
2.2.5. Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Valsts tehnikums" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 12 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Zeļļu ielā 8, Limbažos, LV-4001 (būves kadastra apzīmējums 66 010 010 094 010);
2.2.6. Priekuļu tehnikumam no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 4 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu novadā, LV-4126 (būves kadastra apzīmējums 42 720 070 169 010);
2.2.7. Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils Būvniecības tehnikums" izglītības programmas īstenošanas vietai "Dagda" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 3 300 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Brīvības ielā 3, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674 (būves kadastra apzīmējums 60 090 020 349 001);
2.2.8. Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 9 677 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013 (būves kadastra apzīmējums 01 000 240 148 001);
2.2.9. Profesionālās izglītības kompetences centram "Liepājas Valsts tehnikums" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 24 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Vānes ielā 4a, Liepājā, LV-3405 (būves kadastra apzīmējums 17 000 120 641 004);
2.2.10. Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Valsts tehnikums" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 10 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Ūnijas ielā 27/29, Rīgā, LV-1039 (būves kadastra apzīmējums 01 000 702 388 001);
2.2.11. Malnavas koledžai no valsts budžeta apakšprogrammām 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un 03.11.00 "Koledžas" 8 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Kļavu ielā 17, Malnavā, Malnavas pagastā, p/n Vītoli, Kārsavas novadā, LV-5750 (būves kadastra apzīmējums 68 680 090 550 001);
2.2.12. Jēkabpils Agrobiznesa koledžai no valsts budžeta apakšprogrammām 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un 03.11.00 "Koledžas" 7 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201 (būves kadastra apzīmējums 56 010 022 133 002);
2.2.13. Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Valsts tehnikums" no valsts budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 15 000 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Noliktavas ielā 2, Rīgā, LV-1010 (būves kadastra apzīmējums 01 000 100 084 002);
2.2.14. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai no valsts budžeta apakšprogrammām 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un 03.11.00 "Koledžas":
2.2.14.1. 19 500 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Zeiferta ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114 (būves kadastra apzīmējums 80 090 020 801 001);
2.2.14.2. 15 400 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Zeiferta ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114 (būves kadastra apzīmējums 80 090 020 801 002);
2.2.14.3. 7 900 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Zeiferta ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114 (būves kadastra apzīmējums 80 090 020 801 003);
2.2.14.4. 7 900 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Zeiferta ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114 (būves kadastra apzīmējums 80 090 020 801 004).
3. Ministrijām, kurām nepieciešams finansējums 4.2.1.2.pasākuma projekta attiecināmo izmaksu segšanai pirms projekta apstiprināšanas sadarbības iestādē, izskatīšanai Ministru kabinetā virza atsevišķu Ministru kabineta protokollēmumu, kad tām ir skaidri zināms nepieciešamā finansējuma apmērs un avots.
4. Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz 4.2.1.2.pasākuma projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
5. Ekonomikas ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja 4.2.1.2.pasākuma izmaksas, kas veiktas laika posmā līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 

34.§

Likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola""

TA-1288 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Medina, I.Gailīte, E.Martinsons, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, precizēt anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
5. Lūgt Saeimu likumprojektu atzīt pat steidzamu.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā pēdējā lasījumā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu lēmuma projektu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" kapitāla daļu nodošanu bez atlīdzības Latvijas Lauksaimniecības universitātei.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai un Zemkopības ministrijai pēc likuma pieņemšanas pārdalīt finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.01.00 "Profesionālā izglītība" 2017.gadā 644 767 EUR apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanai.
8. Zemkopības ministrijai, ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra atzinumā norādīto, līdz 2017.gada 1.martam izvērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" juridiskā statusa maiņu.
9. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību un saimnieciskās darbības stabilizāciju ilgtermiņā"" 3.2.apakšpunktā Izglītības un zinātnes ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akceptu"

TA-1647 ____________________________________

(U.Augulis, N.Balgalis, D.Straubergs, V.Ieviņa, Dz.Rasnačs, D.Merirands, R.Muciņš, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumu Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.698 "Par sliežu ceļa posma Skulte-Aloja-rajona robeža slēgšanu" un rīkojuma projektu par grozījumu Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.699 "Par sliežu ceļa posma Aloja-Ipiķi-valsts robeža slēgšanu", svītrojot nosacījumu ka zeme dzelzceļa nodalījuma joslā nav nododama privatizācijai līdz lēmuma pieņemšanai par perspektīvo dzelzceļa līniju Rail Baltica.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju, iesaistot arī Salacgrīvas novada pašvaldību, līdz 2016.gada 1.novembrim konsultēties ar Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātu par C5 posma īstenošanu realizējot Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecību.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica"

TA-1646 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Ingas Koļegovas pārcelšanu"

TA-1668 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Koļegova, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 5 (veselības ministre A.Čakša, satiksmes ministrs U.Augulis, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, finanšu ministre D.Reizniece-Ozola, Ministru prezidents M.Kučinskis), pret - 4 (Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A.Ašeradens, izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis, labklājības ministrs J.Reirs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis).
2. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra A.Ašeradens norādīto, ka visi partijas Vienotība deleģētie ministri balso pret rīkojuma projekta pieņemšanu, un saskaņā ar koalīcijas Sadarbības līguma 5.2.3.apakšpunktu uz nedēļu atlikt lēmuma pieņemšanu, un pirms jautājuma atkārtotas izskatīšanas Ministru kabineta sēdē viedokļu saskaņošanai to izskatīt Sadarbības padomē.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" atbrīvošanu no valsts nodevas maksāšanas par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

TA-1677 ____________________________________

(R.Kozlovskis, V.Makaris, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju rīkojuma projektu noformēt noteikumu projekta formā un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Konceptuāls ziņojums "Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums"

TA-1180 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2015.gadā"

TA-1513 ____________________________________

(B.Bāne, I.Builis, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"

TA-231 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt normatīvo aktu projektus par veselības pārbaudes apjomu pie personas ievietošanas atskurbtuvē un epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasībām personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2017.gada 30.decembrim.
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 30.decembrim izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus likumā "Par policiju", lai precizētu policijas darbinieku (t.sk. pašvaldības policijas un ostas policijas darbinieku) kompetenci nogādāt atskurbtuvēs personas, kuras alkoholisko un citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1. koordinēt atskurbtuvju izveidi pašvaldībās;
4.2. izpildot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.71 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā"" noteikto, sagatavot un līdz 2017.gada 1.februārim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt rīkojuma projektu par nepieciešamo valsts budžeta pieprasījumu pašvaldībām, lai segtu atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas izdevumus, kā arī vienlaikus sagatavot un iesniegt informatīvo ziņojumu par progresu atskurbtuvju izveidē pašvaldībās.
5. Ņemot vērā Ministru kabineta atbildē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par atskurbtuvju darbības pamatprincipu tiesiskā regulējuma noteikšanu (apstiprināta Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija sēdē prot. Nr.30 77.§) norādīto par to, ka informāciju par atskurbtuvju darbības tiesiskā regulējuma noteikšanu Ministru kabinets varēs sniegt pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu izskatīšanas Ministru kabineta sēdē un pēc jautājuma izskatīšanas attiecīgais lēmums un informatīvais ziņojums tiks nosūtīts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Tiesībsargam, Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu minētajām institūcijām.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta finansējuma novirzīšanas bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās aktualitāte un turpmākā rīcība"

TA-1487 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt turpmākajos gados Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās” noteikto uzdevumu izpildi 2016.gada apmērā 437 485 EUR gadā.
3. Pieņemt zināšanai izmaiņas Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 3.8.apakšpunktā, ka finansējums bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās 2017.gadam 437 485 EUR un 2018.gadam 437 485 EUR nevar tikt izmantots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas citu izdevumu segšanai, tajā skaitā jaunajām politikas iniciatīvām.

 
43.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par iespējamajiem grozījumiem Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā)

TA-1405 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
44.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par situāciju farmācijas nozarē)

TA-1420 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību" un atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību)

TA-1267 ____________________________________

(A.Čakša, K.Ketners, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai veselības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – slimnīca) A korpusa otrās kārtas attīstību.
2. Pieņemt zināšanai, ka slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības projekta izstrāde veicama pirms lielā projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktus, tai skaitā publisko iepirkumu, budžeta plānošanu un izpildi regulējošos tiesību aktus.
3. Pieņemt zināšanai, ka slimnīcas A korpusa otrās kārtas attīstībai plānots piesaistīt finansējumu 91 068 678 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1. 75 687 788 EUR apmērā no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa attiecināmā finansējuma, ja projekta īstenošana būs saskaņā ar Pasaules bankas izvērtējumu attiecība uz kapitālieguldījumu plānojumu un kartējumu un lielā projekta iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta noteikumiem par 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ietvertajiem nosacījumiem, tai skaitā lielā projekta iesniegums ir apstiprināts Eiropas Komisijā;
3.2. līdz 15 380 890 EUR no valsts budžeta, palielinot slimnīcas A korpusa otrās kārtas attīstības projekta nacionālo publisko līdzfinansējumu.
4. Atzīmēt, ka šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minētais valsts budžeta finansējums piešķirams 2021. un 2022.gadā un izmantojams par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, kuri slimnīcas A korpusa otrās kārtas attīstības projekta īstenošanas laikā samaksājami valsts budžetā un nav atgūstami kā priekšnodoklis. Veselības ministrijai gūt pārliecību par atbilstošu finansējuma izlietojumu un nodokļa nomaksu.
5. Atbalstīt, ka slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības projekta izstrādei finansējums no valsts budžeta 2017.gadā nepieciešams ne vairāk kā 3 423 635 EUR. Nepieciešamais finansējums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6. Finanšu ministrijai, lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanu pirms lielā projekta par slimnīcas A korpusa otrās kārtas izveidi apstiprināšanas, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
7. Pieņemt zināšanai, ka, gadījumā, ja Eiropas Komisija neapstiprinās lielā projekta iesniegumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas izveidi, slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības projekta izstrādē ieguldītais finansējums netiks attiecināts uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksām un uzdot Veselības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem.
8. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz slimnīcas lielā projekta iesnieguma iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienoties par projekta īstenošanas un uzraudzības kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, tai skaitā par nepieciešamo kārtību un procedūru izstrādi projekta īstenošanas un uzraudzības procesa pilnveidošanai.
9. Veselības ministrijai (slimnīcai) līdz slimnīcas lielā projekta iesnieguma iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā izveidot projekta sabiedriskās uzraudzības grupu vai pēc būtības līdzīgu uzraudzības padomi vai forumu, kas ļautu novērst un mazināt ar projekta ieviešanu saistītos riskus un veicinātu atklātību un galveno ieinteresēto partneru iesaisti un atbalstu.
10. Veselības ministrijai (slimnīcai), izstrādājot lielā projekta iesniegumu, izmaksu un ieguvumu analīzē iekļaut informāciju par slimnīcas uzturēšanas izmaksām projekta dzīves ciklā.
11. Veselības ministrijai reizi gadā līdz 1.maijam izstrādāt un iesniegt zināšanai Ministru kabinetā progresa pārskatu par Slimnīcas A korpusa otrās kārtas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.
12. Veselības ministrijai, ja Slimnīcas A korpusa otrās kārtas īstenošanas laikā tiek identificētas būtiskas problēmas, kas saistītas ar finanšu vai īstenošanas jautājumiem, informēt Ministru kabinetu.
13. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
14. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 
46.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-06-01

TA-1325 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2016-06-01.
Valsts kancelejai noformēt atbildi un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"

TA-1669-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, I.Olafsone, K.Šadurskis, A.Ašeradens, K.Zariņa, U.Augulis, I.Aleksandroviča, K.Bāra, E.Rītiņa, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. grozījumus normatīvajos aktos, lai, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu sniegt maksas pakalpojumus azartspēļu organizēšanas jomā un veicināt pašfinansējošu nozares uzraudzību preču un pakalpojumu loteriju jomā, vienlaikus arī atceļot preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas atbrīvojumu;
2.2. grozījumus Elektroenerģijas nodokļa likumā, kas paredz svītrot likuma 6.panta pirmajā un otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktos elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumus.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā:
3.1. grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz noteikt autoceļu lietošanas maksu par kravas automobiļiem, kuru pilna masa ir līdz 3500 kilogramiem;
3.2. grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz 6. panta 6. un 7. punktā noteikto atbrīvojumu atcelšanu;
3.3. grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem", nosakot, ka atļaujas dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem tiek izsniegtas uz noteiktu laiku.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā saistībā ar dabas resursu nodokļa likmju izmaiņām.
5. Šobrīd nenoraidīt un vērtēt kopsakarā ar budžeta izdevumu pieprasījumu apmēru priekšlikumu par prognozējamās un dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību valsts kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā, kurā valsts ir dalībnieks, nosakot, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2017.gadā (par 2016.gadu) nosaka un aprēķina 90% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības neto peļņas. Ja nepieciešams, Pārresoru koordinācijas centram saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu noteikumu projektu par prognozējamās un dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību valsts kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā, kurā valsts ir dalībnieks.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Labklājības ministriju un Veselības ministriju izvērtēt iespēju sagatavot grozījumus normatīvajos aktos solidaritātes nodokļa izmaiņām un, ja nepieciešams, virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta 2017.gadam pavadošo likumprojektu paketē.
7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un nevalstiskajām organizācijām izstrādāt optimālo risinājumu likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumu segšanas ierobežošanai, un virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta 2017.gadam pavadošo likumprojektu paketē.
8. Atzīmēt, ka Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā"" 11.punktā paredzētais uzdevums izpildāms līdz 2016.gada 12.augustam.
9. Finanšu ministrijai, ņemot vērā šī gada 2. augustā Ministru kabinetā apstiprinātos un šajā informatīvajā ziņojumā iesniegtos priekšlikumus, precizēt nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognozes, to kopējo apjomu 2017. gadā palielinot par 74 039 519 EUR, 2018. gadā samazinot par 12 388 161 EUR un 2019. gadā palielinot par 30 537 210 EUR, t.sk.:
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 1 747 000 EUR (valsts budžetā par 349 400 EUR, pašvaldību budžetā par 1 397 600 EUR), 2018. gadā par 1 527 000 EUR (valsts budžetā par 305 400 EUR, pašvaldību budžetā par 1 221 600 EUR), un 2019. gadā par 1 587 000 EUR (valsts budžetā par 317 400 EUR, pašvaldību budžetā 1 269 600 EUR);
- sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 2 645 000 EUR, 2018. gadā par 759 000 EUR un 2019. gadā par 819 000 EUR, t.sk. valsts fondēto pensiju shēmā 2017. gadā par 459 753 EUR, 2018. gadā par 128 330 EUR, 2019. gadā par 138 330 EUR un valsts speciālajā budžetā 2017. gadā par 2 185 247 EUR, 2018. gadā par 630 670 EUR un 2019. gadā par 680 670 EUR;
- pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 8 660 400 EUR, 2018. gadā par 8 710 400 EUR un 2019. gadā par 8 260 400 EUR;
- akcīzes nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 818 750 EUR, 2018. un 2019. gadā par 930 900 EUR;
- uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā samazinot par 837 000 EUR, 2018. gadā samazinot par 1 666 000 EUR un 2019. gadā samazinot par 1 670 000 EUR;
- transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 45 600 000 EUR, 2018. gadā samazinot par 30 090 000 EUR un 2019. gadā palielinot par 12 400 000 EUR;
- dabas resursu nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 7 566 080 EUR (valsts budžetā par 7 213 132 EUR, pašvaldību budžetā par 352 948 EUR), 2018. gadā un 2019.gadā par 7 564 910 EUR (valsts budžetā par 7 201 432 EUR, pašvaldību budžetā par 363 478 EUR);
- elektroenerģijas nodokļa ieņēmumu prognozes 2017., 2018. un 2019. gadā palielinot par 5 400 000 EUR;
- vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu prognozes 2017. gadā samazinot par 11 400 000 EUR, 2018. gadā par 11 850 000 EUR un 2019. gadā par 12 400 000 EUR;
- nenodokļu ieņēmumu prognozes 2017. gadā palielinot par 13 839 289 EUR, 2018. gadā par 6 325 629 EUR, 2019. gadā par 7 645 000 EUR, t.sk. ieņēmumus no dividendēm 2017. gadā palielinot par 6 194 289 EUR un 2018. gadā samazinot par 1 319 371 EUR, ieņēmumus no naudas sodiem un sankcijām 2017., 2018. un 2019. gadā palielinot par 345 000 EUR, bet ieņēmumus no autoceļu lietošanas nodevas 2017., 2018. un 2019. gadā palielinot par 7 300 000 EUR.
10. Papildu ieņēmumus no preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas 2017.gadā un turpmākajos gados 42 418 EUR apmērā ik gadu novirzīt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai azartspēļu uzraudzības darbības nodrošināšanai, attiecīgi palielinot izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2017. 2018. un 2019.gadam 42 418 EUR apmērā ik gadu.

 

48.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"

TA-1665-IP ____________________________________

(J.Plūme, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, J.Streļčenoks, Ē.Kalnmeiers, I.Freiberga, A.Laviņš, U.Čuma-Zvirbulis, D.Ķezbere, D.Mjartāns, A.Pauliņš, I.Belte, A.Cimdars, J.Reirs, J.Garisons, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) ir iesniegušas pieprasījumus jaunajām politikas iniciatīvām 2017.gadam 803 398 456 EUR apmērā, 2018.gadam 926 250 091 EUR apmērā un 2019.gadam 1 218 503 942 EUR apmērā, tajā skaitā neatkarīgās institūcijas iesniegušas pieprasījumus jaunajām politikas iniciatīvām 2017.gadam 21 723 769 EUR apmērā, 2018.gadam 35 707 431 EUR apmērā, 2019.gadam 73 666 715 EUR apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija ir iesniegusi pieprasījumu par nepieciešamo finansējumu budžeta apakšprogrammā 64.08.00 "Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)" palielināt izdevumus 2017.gadam par 24 668 388 EUR, 2018. un 2019.gadam par 26 240 655 EUR ik gadu pārejas posma valsts atbalsta izlīdzināšanas pasākumiem un atbalstīt, ka jautājumu par nepieciešamo finansējumu Zemkopības ministrijai skata kopā ar jaunajām politikas iniciatīvām.
4. Pieņemt zināšanai, ka jautājumu par ministrijām papildu nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu skata vienlaikus ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbilstoši 2016.gada 1.marta Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.10 51.§ 14.punkts) dotajam uzdevumam.
5. Pieņemt zināšanai, ka jautājumu par ministrijām papildu nepieciešamo finansējumu nomas maksas līgumu noslēgšanai, lai nodrošinātu par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem rekonstruēto un centrālā apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu objektu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas, skata kopā ar jaunajām politikas iniciatīvām.
6. Ņemot vērā 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē sniegto informāciju par indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2017.–2019.gadā un uzsākto diskusiju par iespējamajiem risinājumiem valsts budžeta ieņēmumu daļas palielināšanai, finanšu ministrei organizēt diskusijas par atbalstāmajām neatliekamajām jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdē. Finanšu ministrijai nodrošināt sekretariāta funkcijas.
7. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" elektroenerģijas lietotāju atbalstam 2017.gadā un turpmākajos gados skatāms Ministru kabinetā vienlaicīgi ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto izvērtējumu par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu 2016.gadā un priekšlikumiem par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu elektroenerģijas lietotāju atbalstam 2017.gadā un turpmākajos gados.
8. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu 2017.gadā 2 000 000 EUR apmērā, 2018.gadā 2 000 000 EUR apmērā un 2019.gadā 956 538 EUR apmērā un no pievienotās vērtības nodokļa 2017.gadā 420 000 EUR apmērā, 2018.gadā 420 000 EUR apmērā un 2019.gadā 200 873 EUR apmērā. Samazināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2017.gadā 2 420 000 EUR apmērā, 2018.gadā 2 420 000 EUR apmērā un 2019.gadā 1 157 411 EUR apmērā naftas produktu rezervju sistēmas uzturēšanai.
9. Daļēji atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto jauno politikas iniciatīvu 12_02_P "Konkurences politikas īstenošana mazumtirdzniecībā, publisko personu darbībā un apvienošanās lietu izskatīšanā". Palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par apvienošanās izvērtēšanu 2017.gadā un turpmāk ik gadu 60 000 EUR apmērā un attiecīgi 2017., 2018. un 2019.gadā palielināt izdevumus atlīdzībai 57 690 EUR (tajā skaitā atalgojums 46 679 EUR) apmērā Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.02.00 "Konkurences politikas ieviešana", lai nodrošinātu Konkurences padomes administratīvās kapacitātes stiprināšanu.
10. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam" ietaupīto finansējumu 192 287 EUR apmērā novirzīt Tieslietu ministrijas jaunajai politikas iniciatīvai 19_05_P_N "Tiesas izvietošana un darbinieku motivēšana efektīvas darbības nodrošināšanai", tajā skaitā 2017.gadā un turpmāk ik gadu izdevumiem atlīdzībai 72 938 EUR (tajā skaitā atalgojums 59 016 EUR) apmērā, lai nodrošinātu tiesu darbinieku motivēšanu, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2017.gadā 98 114 EUR apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 119 349 EUR apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2017.gadā 21 235 EUR apmērā, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas izvietošanu telpās Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā.
11. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" juridiskās palīdzības nodrošināšanai, tajā skaitā 2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību" ietaupīto finansējumu 284 977 EUR apmērā 2017.gadā un turpmāk novirzīt Tieslietu ministrijas jaunajai politikas iniciatīvai 19_04_P "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" 86 258 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojums 77 064 EUR), apakšprogrammā 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 117 488 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojums 77 569 EUR), apakšprogrammā 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" 51 356 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojums 37 610 EUR) un programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 29 875 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojums 24 173 EUR), lai ierobežotu intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem.
12. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijas iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas 19_03_P "Ieslodzīto resocializācijas programmu īstenošana Olaines cietuma Atkarīgo centrā" īstenošana 2017.gadā un turpmāk tiks daļēji nodrošināta, pārdalot finansējumu no 2014.gadā uzsāktajām jaunajām politikas iniciatīvām, tajā skaitā 598 117 EUR no jaunās politikas iniciatīvas "Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošana" un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem 342 383 EUR no jaunās politikas iniciatīvas "Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam".
13. Ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes, nodrošināt Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu palielinājumu, salīdzinot ar 2016.gadam plānotajiem izdevumiem atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2016.gadam", attiecīgi 2017.gadam par 80 923 406 EUR, 2018.gadam par 190 167 606 EUR un 2019.gadam par 224 359 606 EUR. Izdevumu palielinājums nodrošinās Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 1,7% no IKP 2017.gadā, 2% no IKP 2018.gadā un 2% no IKP 2019.gadā.
14. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Valsts kontroles priekšlikumu budžeta programmā 01.00.00 "Valsts kontrole" palielināt bāzes izdevumus 2017., 2018. un 2019.gadam 37 730 EUR apmērā katru gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai turpinātu Valsts kontrolei nepieciešamo revīzijas atbalsta rīku uzturēšanu.
15. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus starptautiskajai sadarbībai 2017., 2018. un 2019.gadam 21 695 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu dalības maksas iemaksu veikšanu pilnā apmērā Starptautiskajā Darba organizācijā un Starptautiskajā Darba inspekcijas asociācijā, kā arī sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus starptautiskajai sadarbībai 2017., 2018. un 2019.gadam 1 121 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu dalības maksas iemaksas veikšanu pilnā apmērā Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā.
16. Ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.405 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"" precizēt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" izdevumus ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā", paredzot finansējumu 2017.gadam 14 837 464 EUR apmērā, 2018.gadam 33 202 752 EUR apmērā un 2019.gadam 26 557 580 EUR.
17. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.7.apakšpunktā noteiktajiem Finanšu ministrijas iekšējiem resursiem atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 41.05.00 "Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem" un 41.09.00 "Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana" ietaupīto finansējumu 2017., 2018. un 2019.gadam 241 209 EUR apmērā ik gadu novirzīt Finanšu ministrijas izdevumu segšanai, tajā skaitā:
17.1. 2017.gadā 83 824 EUR, 2018. un 2019.gadā 78 331 EUR programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" jaunajai politikas iniciatīvai 13_01_P "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošana" trīs amata vietu darbības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo ministrijas amata vietu skaitu, tajā skaitā 2017.gadā un turpmāk ik gadu izdevumiem atlīdzībai 69 355 EUR (tajā skaitā atalgojums 55 570 EUR) apmērā un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 8 976 EUR apmērā, kā arī izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2017.gadā 5 493 EUR apmērā;
17.2. 2017.gadā 4 000 EUR, 2018. gadā 22 000 EUR apakšprogrammā 39.03.00 "Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude" jaunajai politikas iniciatīvai 22_01_H "Latvijas Simtgades kultūras sadaļa un biroja kapacitāte" Latvijas Proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai;
17.3. 2017.gadā 143 984 EUR, 2018.gadā 131 479 EUR un 2019.gadā 153 479 EUR programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu ministrijas darbību, kā arī īstenotu ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanu;
17.4. 2017.gadā 8 920 EUR, 2018. un 2019.gadā 8 918 EUR ik gadu programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" publikāciju vadības sistēmas jauna moduļa izveidei un uzturēšanai, kā arī atjaunotās servertehnikas uzturēšanas izdevumu apmaksai;
17.5. 2017., 2018. un 2019.gadā 481 EUR apmērā ik gadu apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās", lai nodrošinātu plānoto maksājumu Dārgmetālu kontroles un zīmogošanas konvencijai.
18. Ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokola Nr.33 35.§ 9.punktā noteikto, ka papildu nepieciešamo finansējumu izdevumu segšanai pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 2017., 2018. un 2019.gadā 15 666 668 EUR apmērā ik gadu jānodrošina no Izglītības un zinātnes ministrijai pieejamajiem iekšējiem resursiem, Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos priekšlikumus par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu 2017.gadā 10 094 430 EUR apmērā, 2018.gadā 8 896 673 EUR apmērā novirzīšanu citu Izglītības un zinātnes ministrijas jauno politiku iniciatīvu finansēšanai izskatīt vienlaikus ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par nepieciešamā finansējuma avotiem pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai.
19. Ministrijām izvērtēt iespēju jauno politikas iniciatīvu īstenošanai izmantot izdevumu pārskatīšanas rezultātā identificētos iekšējos resursus atbilstoši 2016.gada 31.maija Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.26 39.§ 3.punkts) minētajam un līdz 2016.gada 12.augusta plkst.12:00 iesniegt attiecīgus priekšlikumus Finanšu ministrijā.
20. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtības noteikšanai. Finanšu ministrijai izstrādāt un likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" iekļaut normu, paredzot iespēju, ka valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kuras valdījumā ir attiecīgais īpašums, kā arī 50% no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā valsts budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem ir piešķirami ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei, kuras valdījumā bija attiecīgais valsts nekustamais īpašums, un izlietojami primāri kapitālieguldījumiem, neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu un iestādes amatpersonu (darbinieku) motivēšanai par ieguldījumu iestādes kompetencē esošo Valdības deklarācijā iekļauto mērķu sasniegšanā. Attiecībā uz centrālā apsaimniekošanā nodoto Kultūras ministrijas nekustamo īpašumu atsavināšanu Ministru kabinets pieņem atsevišķu lēmumu.
21. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.oktobrim izvērtēt valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas jaunās kārtības rezultātus un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
22. Pieņemt zināšanai, ka Centrālās vēlēšanu komisija ir iesniegusi pieprasījumu par nepieciešamo finansējumu budžeta programmā 03.00.00 “Pašvaldību vēlēšanas” palielināt izdevumus 2017.gadam par 600 000 EUR apmērā vēlēšanu organizēšanas elektroniskā pakalpojuma ieviešanai. Centrālajai vēlēšanu komisijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju CERT.LV izvērtēt pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru un jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu skatīt pēc minētā izvērtējuma veikšanas.
23. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījumu administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam 168 386 EUR apmērā EURik gadu.
24. Pieņemt zināšanai Prokuratūras, Valsts kontroles, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, VSIA "Latvijas radio” un VSIA “Latvijas televīzija” viedokli par nepieciešamo finansējumu jauno politikas iniciatīvu īstenošanai. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē sarakstu ar neatkarīgo institūciju pieprasīto finansējumu jaunajām politikas iniciatīvā, kuru ietvaros nav paredzēta jaunu amata vietu izveidošana esošo funkciju nodrošināšanai.
25. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par Valsts kases piedāvāto grāmatvedības funkcijas izpildes efektivizēšanu un aicināt centrālās valsts iestādes pieteikties grāmatvedības centralizācijas procesa pilotprojektam 2017.gadā.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2016.gadā un bāzes izdevumu pārdali"

TA-1494 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1334-DV ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§

59-s (2015.)____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte