Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2016.gada 29.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2015 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami iekļaut likumprojektā šī protokola 2.§ un 10.§ minētā likumprojekta tekstu, un Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdē (prot. Nr.45 44.§) atbalstītā likumprojekta "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1920) tekstu, attiecīgi kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2110 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Olafsone, J.Salmiņa, J.Dūklavs, I.Gailīte, M.Kučinskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 1.§ minētajā likumprojektā.
3. Finanšu ministrijai Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam ietvaros izvērtēt soda naudas sistēmu un līdz 2017.gada 1.aprīlim iesniegt tās Ministru kabinetā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2111 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami iekļaut likumprojektā šī protokola 14.§ minētā likumprojekta tekstu, attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-2114 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami iekļaut likumprojektā šī protokola 15.§ minētā likumprojekta tekstu, attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-2118 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, J.Salmiņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2017.gada 1.jūliju.
3. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas norādījumam un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

TA-2115 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 1.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2115 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Salmiņa, D.Reizniece-Ozola, I.Olafsone, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2016.gada 3.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 4.oktobra sēdē ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju saskaņotu likumprojektu par grozījumiem Apsardzes darbības likumā iesniegšanai Saeimā 2017.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 
8.§
Likumprojekts "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums"

TA-2139 ____________________________________

(A.Ašeradens, P.Leiškalns, J.Reirs, K.Zariņa, L.Medina, K.Soms, A.Kaļāne, J.Muižniece, A.Bērziņš, I.Gailīte, I.Jaunzeme, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami saskaņot likumprojekta 6.panta redakciju ar Labklājības ministriju, 15.panta redakciju ar Tieslietu ministriju, kopīgi ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju precizēt anotāciju jautājumā par nepieciešamo finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu izmaiņas informācijas apmaiņā ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī izmaiņas programmatūrā, un Valsts ieņēmumu dienestam, lai nodrošinātu izmaiņas informācijas sistēmās, precizēt anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas norādījumam attiecībā uz atsavināšanas ierobežojumiem, kā arī precizēt anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas norādījumiem. Saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā Ekonomikas ministrijai iesniegt priekšlikumu, kas paredz palielināt ieņēmumu prognozi no pievienotās vērtības nodokļa 2017., 2018. un 2019.gadā ik gadu par 375 000 EUR un iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognozi 2017., 2018. un 2019.gadā ik gadu par 88 956 EUR, Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu, kas paredz palielināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu prognozi 2017., 2018. un 2019.gadā ik gadu par 477 964 EUR. Finanšu ministrijai iesniegt priekšlikumu par izdevumu palielināšanu budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2017.gadā 209 572 EUR apmērā informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem un 2018.gadā un 2019.gadā 15 000 EUR apmērā informācijas sistēmas uzturēšanai, Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu par izdevumu palielināšanu 04.05.00. "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 2017.gadā 176 400 EUR, 2018.gadā 54 000 EUR apmērā izmaiņu nodrošināšanai informācijas sistēmās.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā 2017. gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt un iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā ar likumprojekta ieviešanu saistītos likumprojektos: likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un, ja nepieciešams, citos ar darbaspēka nodokli saistītajos likumos, kā arī priekšlikumus likumprojektā, paredzot pārejas periodu 2017.gadā.
7. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, lai nodrošinātu ar likumprojektu saistītā normatīvā regulējuma stāšanos spēkā un darbību, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"

TA-2140 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Atzīmēt, ka attiecībā uz personu iecelšanu diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā ārvalstī piemērojams Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā noteiktais regulējums.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2141 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Valantis, A.Bērziņš, O.Geitus-Eitvina, G.Āboltiņš-Āboliņš, N.Gribergs, K.Zariņa, A.Ašeradens, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 1.§ minētajā likumprojektā.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un nozares nevalstiskajām organizācijām turpināt izvērtēt solidārās atbildības jautājumus būvniecībā un finanšu ministram līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2147 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, J.Salmiņa, J.Garisons, J.Spiridonovs, D.Bankoviča, I.Apsīte, J.Reirs, U.Augulis, K.Solovjovs, V.Šeļmanovs-Plešs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
2. Finanšu ministrijai par likumprojektā iekļauto regulējumu turpināt diskusiju ar nozares nevalstiskajām organizācijām, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2142 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā šī protokola 11.§, jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-2143 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā šī protokola 11.§, jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2144 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 3.§ minētajā likumprojektā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-2145 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 4.§ minētajā likumprojektā.
 
16.§
Likumprojekts "Kontu reģistra likums"

TA-2146 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam"

TA-2150 ____________________________________

(E.Papule, L.Lejiņa, D.Reizniece-Ozola, I.Dundure, J.Dūklavs, D.Melbārde, M.Krieviņš, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju, ņemot vērā, ka uzturēšanas izdevumi 2016.gada septembrim - decembrim jānodrošina 2016.gada janvārim – augustam apstiprinātā vidējā viena mēneša finansējuma apmēra ietvaros, un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projekta parakstīšanai.
4. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu atbilstoši no 2016.gada 1.septembra uzsāktajai pedagogu darba samaksas reformai, atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" 58.pantā paredzētajam, atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 7 273 192 EUR apmērā (subsīdijas un dotācijas) uz:
4.1. budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām":
4.1.1. programmu 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 972 268 EUR apmērā (valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim);
4.1.2. programmu 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 5 682 021 EUR apmērā (valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim);
4.1.3. programmu 10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 1 327 484 EUR apmērā (valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim);
4.2. Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 48 282 EUR apmērā (atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 39 067 EUR), vienlaikus samazinot budžeta apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 26 230 EUR apmērā (subsīdijām un dotācijām);
4.3. Kultūras ministrijas budžeta programmu 20.00.00. "Kultūrizglītība", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 1 213 903 EUR apmērā (958 EUR subsīdijām un dotācijām, 272 978 EUR valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim, 939 967 EUR apmērā (atlīdzība (t.sk. atalgojumam 760 553 EUR)).
5. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā protokollēmuma 4. punktam.
6. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu atbilstoši no 2016.gada 1.septembra uzsāktajai pedagogu darba samaksas reformai 2017.gadā un turpmāk, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2016.gada 18.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" plānotā finansējuma 31 521 704 EUR apmērā un Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta iekšējos resursos plānotā finansējuma 15 666 668 EUR apmērā sadalījumu pa attiecīgajiem resoriem (budžeta resors "62.Mērķdotācijas pašvaldībām", Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Kultūras ministrija, Zemkopības ministrija un Iekšlietu ministrija) un budžeta programmām, apakšprogrammām.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2149 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Salmiņa, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdē (prot. Nr.45 39.§ (TA-1822) un 46.§ (TA-1926)) atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" tekstus.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju steidzami attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš