Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2016.gada 4.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2090 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"

TA-1923 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""

TA-1941 ____________________________________

(M.Kučinskis )

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2074 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Prasības biometāna, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"

TA-1842 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 1.decembrim nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
2.1. LVS EN 1776:2016 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes mērīšanas sistēmas. Funkcionālās prasības";
2.2. LVS EN ISO 6326-1:2009 "Dabasgāze. Sēra savienojumu noteikšana: Vispārīgs ievads (ISO 6326-1:2007)";
2.3. LVS EN ISO 6974-1:2012 "Dabasgāze. Sastāva un saistītās nenoteiktības noteikšana ar gāzes hromatogrāfijas metodi. 1. daļa: Vispārīgās vadlīnijas un sastāva aprēķini (ISO 6974-1:2012)";
2.4. LVS EN ISO 11541:2003 "Dabasgāze - Ūdens satura noteikšana augstā spiedienā";
2.5. LVS EN 16726:2016 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes kvalitāte. H grupa".

 

6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2020 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā"

TA-1951 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"

TA-1890 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2057 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā".
2. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Ņemot vērā Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējo režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, pieņemt, ka Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, 17.panta ceturtajā daļā un Nolīguma pielikuma 3.punktā paredzētie atbrīvojumi ir piemērojami Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
5. Finanšu ministrijai un Aizsardzības ministrijai turpināt apzināt Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un praksi nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, izpildes nodrošināšanā attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
6. Finanšu ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un praksi nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, izpildes nodrošināšanā attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, un iesniegt to Ministru kabinetā līdz 2017.gada 28.februārim.
7. Ja tiks konstatēta citu Eiropas Savienības dalībvalstu prakse nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, izpildē, piemērojot nodokļu atvieglojumus Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", paredzot veikt akcīzes nodokļa atmaksu Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, par periodu no Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, parakstīšanas dienas, t.i., no 2016.gada 5.janvāra.


 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-1983 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Ņemot vērā Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu nostiprināto principu, pieņemt, ka Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, 17.panta ceturtajā daļā un Nolīguma pielikuma 3.punktā paredzētie atbrīvojumi ir piemērojami Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
5. Finanšu ministrijai un Aizsardzības ministrijai turpināt apzināt Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un praksi nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, izpildes nodrošināšanā attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
6. Finanšu ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un praksi nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, izpildes nodrošināšanā attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, un iesniegt to Ministru kabinetā līdz 2017.gada 28.februārim.
7. Ja tiks konstatēta citu Eiropas Savienības dalībvalstu prakse nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, izpildē, piemērojot nodokļu atvieglojumus Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, paredzot veikt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, par periodu no Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, parakstīšanas dienas, t.i., no 2016.gada 5.janvāra. 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""

TA-1892 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1913 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1914 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavā"

TA-1295 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Lūznavas profesionālā vidusskola" Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1830 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1798 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-1901 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1704 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2116 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Papildceļš Kaldupe" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 1381) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1349) 0,25 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 27 125,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Kaldupe C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 1382) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1350) 2,56 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 277 760,00 EUR.

 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"

TA-1852 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.1"

TA-2076 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.2"

TA-2077 ____________________________________

(M.Kučinskis )

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-1879 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū""

TA-1881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2102 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"

TA-2013 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-2123 ____________________________________

(M.Kučinskis )

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.0"

TA-2125 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2028 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Konopore, I.Džonsone, D.Priede, K.Gerhards, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards neatbalsta noteikumu projekta pieņemšanu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu"

TA-1125 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
31.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu"

TA-2107 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju nosacījumi un turpmākā rīcība reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā"

TA-1532 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē"

TA-2017 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.septembra rīkojumu Nr.490 "Par komisiju atlīdzības noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšanu" izveidotās komisijas panākto vienošanos ar biedrību "LATREPRO" par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.
3. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt vienošanos ar biedrību "LATREPRO" par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.
4. Kultūras ministrijai atlīdzību par 2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē nodrošināt no likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" šim mērķim paredzētajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Kultūras ministrijai 2018.gadā organizēt atkārtota pētījuma veikšanu par reprogrāfiskās reproducēšanas praksi valsts pārvaldē, un komisijai, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, panākt vienošanos par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu par 2019., 2020. un 2021.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.
6. Kultūras ministram pēc vienošanās panākšanas par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2019., 2020. un 2021.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē vienošanos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai"

TA-2124 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2017. un 2018.gadā Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020. gadam līdzfinansētā projekta "Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā Eiropas Komisijā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu papildu finansējuma (nacionālā līdzfinansējuma, priekšfinansējuma un neattiecināmo izmaksu (pievienotās vērtības nodokļa)) pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2106 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2059 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Valsts kontrolei.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļaujamo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu raksturojošiem datiem (tai skaitā lietošanas veidu) un izmaiņu ieviešanai nepieciešamo finansējumu"

TA-1807 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru"”, paredzot, ka lēmumu par atteikumu reģistrēt ārstniecības iestādi var pieņemt, ja ārstniecības iestādei vai ārstniecības iestāžu telpu grupai nav reģistrēts atbilstošs telpu lietošanas veids (identifikators 1264), un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru".

 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2099 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, G.Vilnītis, G.Ābele, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 
39.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi

TA-1994 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40, 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5.un 6.punktu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt priekšlikumu par finansējumu mājokļu atbalsta programmas īstenošanai 2017.gadā, nodrošinot fiskāli neitrālu ietekmi uz valsts budžetu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdē atbalstītā jaunā politikas iniciatīva 12_03_P "Valsts galvojums hipotekārajiem kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem (mājokļu programmas nodrošināšana)" ar finansēšanas avotu no papildu ieņēmumiem no maksājumiem par termiņuzturēšanas atļaujām ir zaudējusi aktualitāti. Finanšu ministrijai precizēt jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu sarakstu.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt darbu, lai rastu ilgtermiņa risinājumu mājokļu atbalsta programmas finansējuma nodrošināšanai.

 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-2101 ____________________________________

(I.Dundure, K.Šadurskis, I.Vanaga, D.Melbārde, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, svītrojot likumprojekta 2.pantu un 8.pantā ietvertā 59.panta trešās daļas grozījumu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas priekšlikumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2147 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Smiltēna, I.Jaunzeme, T.Meisītis, V.Šeļmanovs-Plešs, A.Zondaka, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju steidzami precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: likumprojekta 2.pantā minētā 15.panta ceturtajā daļā aizstāt vārdus "vismaz piecus gadus" ar vārdiem "piecus gadus" un ceturtajā prim daļā precizēt, ka minētais attiecas tikai uz to informāciju, kas nepieciešama nodokļu nomaksas kontrolēšanai, kā arī precizēt likumprojekta anotāciju. Finanšu ministrijai iekļaut precizētā likumprojekta tekstu Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokollēmuma "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""" (prot. Nr.49 1.§) 1.punktā minētajā likumprojektā.
3. Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā pirmajā lasījumā Finanšu ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Ekonomikas ministrijai paziņošanai Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām un nozares nevalstiskajām organizācijām izstrādāt un iesniegt priekšlikumus izskatīšanai valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketes otrajam lasījumam, lai nodrošinātu tīmekļu vietņu piekļuves ierobežošanu vai alternatīvu līdzvērtīgu regulējumu attiecībā uz tīmekļa vietnēm, kas nav reģistrētas augstākā līmeņa ".lv" zonā.

 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2142 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Smiltēna, I.Jaunzeme, T.Meisītis, V.Šeļmanovs-Plešs, A.Zondaka, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-2143 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Smiltēna, I.Jaunzeme, T.Meisītis, V.Šeļmanovs-Plešs, A.Zondaka, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"

TA-2192 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Olafsone, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju precizēt priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Apsardzes darbības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4. Ministrijām līdz 2016.gada 6.oktobrim izpildīt visus uzdevumus, kas doti attiecībā uz Ministru kabineta sēdēs atbalstīto valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu un anotāciju precizēšanu un iesniegšanu Valsts kancelejā.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās"

TA-2163 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-407/16 Aqua Pro

TA-2132-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 407/16 Aqua Pro.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C 407/16 Aqua Pro.

 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 10.oktobra sanāksmei

TA-2171 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko 2017. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā";
2.2. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1299/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 541/2014/ES (Omnibus priekšlikums) - jautājumi attiecībā uz Kopējo lauksaimniecības politiku, Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu un veterināriju".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 10.oktobra sanāksmē.

 
48.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2056-IP ____________________________________

()

 

.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts zemesgabalu Andrejostas ielā 4A, Rīgā, un Andrejostas ielā 4, Rīgā, privatizāciju"

TA-2055-IP ____________________________________

(V.Loginovs, J.Reirs, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai atkārtoti izvērtēt informatīvo ziņojumu, papildināt to ar detalizētāku izklāstu, un ekonomikas ministram, Ministru prezidenta biedram iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.

 
50.§
Kasācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413

TA-1351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto kasācijas sūdzības projektu par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 12.septembra spriedumu lietā Nr. A420393413.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt kasācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Ja administratīvās lietas Nr.A420393413 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

294-s____________________________________

(I.Skrastiņš, D.Reizniece-Ozola, J.Garisons, K.Šadurskis, R.Bergmanis, D.Melbārde, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš