Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2016.gada 11.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.50 39.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi"

TA-1994 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Plūme, M.Kučinskis)

 

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 39.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi" 2.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
"2. Ekonomikas ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt priekšlikumu par finansējumu mājokļu atbalsta programmas īstenošanai 2017.gadā, nodrošinot fiskāli neitrālu ietekmi uz valsts budžetu. Lai nodrošinātu priekšlikuma sagatavošanu, Finanšu ministrijai informēt Ekonomikas ministriju par iespējamo resursu avotu finansējumam mājokļu atbalsta programmas īstenošanai 2017.gadā.".
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-2023 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-2009 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldībai"

TA-2058 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par būvju īpašuma "Ceri", Mārupes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1961 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"

TA-2036 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitātes uzlabošanu noslēgšanas un pārraudzīšanas kārtība"

TA-2041 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-2035 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1871 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2033 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" (prot. Nr.62 3.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-1942 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietas reģistrāciju""

TA-1932 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.902 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2045 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku rīcības komiteju"

TA-2049 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""

TA-1547 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""

TA-1963 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2043 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu""

TA-1911 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu"

TA-2047 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.505 "Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība""

TA-1973 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1888 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1889 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži posma 9,0.–18.9.km pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1815 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Liepiņas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 001 0020) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 001 0076) 0,1967 ha platībā - Skultes pagastā, Limbažu novadā, par 6 500,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 754,25 EUR apmērā.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1975 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ezera-A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3290 008 0317) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3290 008 0315) 0,0129 ha platībā –Valles pagastā, Vecumnieku novadā, par 60,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Lejas Ozoli P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3290 008 0316) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3290 008 0312) 0,0207 ha platībā –Valles pagastā, Vecumnieku novadā, par 96,00 EUR.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1976 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Ciņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0233) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0233) daļu 0,0092 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 928,00 EUR (10,09 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamo īpašumu "Franči-1 C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0455) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0415) 3,74 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 66 572,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Franči-1 C1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0456) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0426) 0,14 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 2 716,00 EUR;
2.4. nekustamā īpašuma "Silgali" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0221) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0221) daļu 0,0033 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 98,00 EUR (2,97 EUR par vienu kvadrātmetru).
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 200,00 EUR apmērā.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2062 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Cerības C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0605) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0584) 0,2550 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 46 002,00 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Ozolzīles" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1172) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1172) daļu 0,38 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 25 764,00 EUR (6,78 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.3. nekustamā īpašuma "Ķīpsalas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0559) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0559) daļu 0,0190 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 2 132,00 EUR (11,22 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.4. nekustamo īpašumu "Vecgaņģi-1 C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0218) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0807 010 0214) 0,47 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0215) 0,31 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 17 402,26 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma "Vecgaņģi-1 C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0218) tirgus vērtība 11 934,00 EUR un ar nekutamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība 5 468,26 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 4 168,55 EUR apmērā.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1965 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu"

TA-1974 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Veclamži" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4064 013 0060) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 013 0397) 0,8 ha platībā – Iecavas novadā par 1 520,00 EUR.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2046 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.427 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

TA-2052 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"

TA-1423 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-2034 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.346 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1990 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"

TA-1852 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kocēnu novada lauku apvidū"

TA-1972 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada lauku apvidū"

TA-2029 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Dzelzceļa ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1874 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Daugavpils pilsētas domi sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1902 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-2073 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-2169 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2183 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"

TA-1912 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Par Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses"

TA-2221 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Stratēģiskās partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses, (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2205 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-2175 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā"

TA-2216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā (turpmāk – līgums).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"" (prot. Nr.29 56.§) 2.punktā doto pilnvarojumu izglītības un zinātnes ministram.

 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2219 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu"

TA-1125 ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Ketners, A.Čakša, J.Plūme, J.Reirs, R.Kronbergs, M.Krieviņš, P.Leiškalns, K.Gerhards, J.Jansons, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu"

TA-2107 ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Ketners, A.Čakša, J.Plūme, J.Reirs, R.Kronbergs, M.Krieviņš, P.Leiškalns, K.Gerhards, J.Jansons, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt konceptuālā ziņojuma 1.variantu, paredzot, ka tiek atbalstīta universālā valsts obligātā veselības apdrošināšana un reformas īstenošanai var būt noteikti citi finansēšanas avoti;
2.2. precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā papildināt 4.punktu, paredzot, ka prioritāras ir arī veselības nozares reformas;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot un veselības ministram triju mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās.

 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes vienību daļu atsavināšanu Mārupes novadā Zemessardzes bataljona bāzes attīstībai un paplašināšanai"

TA-1960 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētās Zemessardzes bataljona bāzes attīstību un paplašināšanu.
3. Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt fizisko personu un juridiskās personas īpašumā esošo nekustamo īpašumu zemes vienību daļu Mārupes novadā atsavināšanu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-2148 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai bērniem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices"

TA-2165 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" (prot. Nr.28 23.§) 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijām"

TA-2185 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācijas stratēģijā ietvertos teritorijas attīstības risinājumus.
3. Atbalstīt Šķirotavas apkaimes teritorijas revitalizācijas stratēģijā ietvertos teritorijas attīstības risinājumus.
4. Kultūras ministrijai nodrošināt, ka pēc informatīvajā ziņojumā minēto stratēģiju ietvaros īstenoto projektu pabeigšanas Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācijas stratēģijas ietvaros īstenotā projekta objektiem valsts līdzfinansējums tiks nodrošināts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" un Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" paredzētajam.

 
55.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 13.-14.oktobra sanāksmei

TA-2234 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai" (pārstrādāta redakcija);
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko groza Padomes 2003.gada 25.novembra Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Savienībā izveido kopēju procedūru starptautiskajai aizsardzībai un atceļ Direktīvu 2013/32/ES";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības pārvietošanas (resettlement) ietvaru un groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 516/2014".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 13.-14.oktobra sanāksmē.
4. Pieņemt zināšanai, ka kultūras ministre D.Melbārde atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Piedāvātajā redakcijā Latvijas pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)" (turpmāk - Pozīcija par grozījumiem Uzņemšanas standartu direktīvā) satur Latvijas piekrišanu Eiropas Komisijas priekšlikumam veikt turpmāku patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu ES harmonizāciju. Uzskatām, ka Latvija nevar atbalstīt turpmāku patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu harmonizāciju, jo ES dalībvalstu vidū ir pārāk atšķirīga sociālekonomiskā situācija, kura liedz izveidot vienotus patvērumu meklētāju uzņemšanas standartus. Tāpat Pozīcijā par grozījumiem Uzņemšanas standartu direktīvā Latvijai būtu jānorāda, ka tā neredz par iespējamu patvēruma meklētājiem atvieglot prasības, kuras ir attiecināmas uz strādājošajiem, īpaši prasības par nepieciešamajām valsts valodas prasmēm.
Savukārt piedāvātajā redakcijā Latvijas pozīcijai Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko groza Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji" (turpmāk – Pozīcija par Kvalifikācijas regulu) Latvija konceptuāli neiebilst Kvalifikācijas direktīvas pārveidei par regulu. Uzskatām, ka Latvija nevar atbalstīt Kvalifikācijas direktīvas pārveidi par regulu, jo regulas izvēle nenodrošinās pietiekamu elastību un dalībvalstu rīcības brīvību, ņemot vērā to, ka dalībvalstu sociālekonomiskā situācija un līdz ar to spējas nodrošināt patvēruma meklētājiem visā Eiropas Savienībā vienveidīgas garantijas ir ļoti atšķirīga. Vēl svarīgi būtu Pozīcijā par Kvalifikācijas regulu norādīt, ka Latvijas ieskatā starptautiskās aizsardzības statusu piešķiršanas un atņemšanas kritēriju harmonizācijas rezultātā šiem kritērijiem nevajadzētu kļūt labvēlīgākiem attiecībā uz starptautiskās aizsardzības saņēmējiem par šobrīd atsevišķās dalībvalstīs jau noteiktajiem kritērijiem. ".

 

56.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 13.oktobra sanāksmei

TA-2239 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012.gada 21.maijā noslēgto un 2013.gada 8.maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007.gada Konvenciju par darbu zvejniecībā" (pozīcija Nr.3).
3. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 13.oktobra sanāksmē.

 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmei

TA-2245 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "ES Globālās ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas ieviešana".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmē.
 
58.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 18.oktobra sanāksmei

TA-2253-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2014.-2020.gadam vidusposma pārskatu".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 18.oktobra sanāksmē.
 
59.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 13.-14.oktobra sanāksmei

TA-2248 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.9 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 13.-14.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

60.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmei

TA-2250 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030.gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai, un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām";
2.2. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030.gadam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai, un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2154-IP ____________________________________

(G.Medne, J.Salmiņa, Dž.Innusa, L.Medina, Z.Zariņa, M.Krieviņš, J.Reirs, I.Braunfelde, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valsts kontroles revīzijā "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegtajiem ieteikumiem un Finanšu ministrijas iebildumiem.
3. Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2016.gada 14.oktobrim.
4. Lai ieviestu Valsts kontroles 2016.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-34/2015 "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegtos ieteikumus, atbildīgajām institūcijām nodrošināt ieteikumu izpildi:
4.1. VAS "Latvijas Valsts ceļi" līdz 2017.gada 31.augustam uzlabot autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumu prognozēšanas procesu un izmantojamos datus valsts budžeta ieņēmumu plānošanā;
4.2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Valsts policiju līdz 2017.gada 31.augustam pilnveidot nodevas samaksas kontroles mehānismu;
4.3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru veikt nepieciešamās darbības nodokļu maksātāju savlaicīgai izslēgšanai no valsts reģistriem, nodrošinot, ka valsts reģistros pieejama informācija tikai par tām komercsabiedrībām, kas faktiski veic komercdarbību.
5. Tieslietu ministrijai reizi gadā (līdz 1.jūlijam) iesniegt Valsts kontrolei informāciju par aktuālo situāciju šī protokollēmuma 4.3.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildē.
6. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pamatojumu par Valsts kontroles 2016.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-34/2015 "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" ieteikumu "Finanšu ministrijai izvērtēt un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteikt nodevas administrētāja atbildību par savlaicīgu nodevas neiemaksāšanu valsts budžetā".
7. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par tās veiktajām darbībām un sniegto pamatojumu par Valsts kontroles 2016.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-34/2015 "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" ieteikuma "Finanšu ministrijai sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību veikt visas nepieciešamās darbības, t.sk. uzraugošās, lai mazinātu nenoteiktību un darījuma ar Riverside HK Ltd. iespējamo ietekmi uz Saimnieciskā gada pārskatu" nesaskaņošanu.
8. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par valsts iekšējās kontroles sistēmas koordinatora noteikšanu un finanšu ministram līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

62.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16//I/001 "Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās" atbalsta pakalpojumi" nolikuma saskaņošanu"

TA-2168-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.

 
63.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2238-IP ____________________________________

()

 

.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaisti iespējamo valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas plānošanā"

TA-2117-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic stratēģiskā investora piesaistes procesu"

TA-2199-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "KPMG Baltics" veiktās AS "Air Baltic Corporation" padziļinātās izpētes rezultātiem"

TA-2202-IP ____________________________________

(U.Augulis, Dž.Innusa, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš