Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA ĀRKĀRTAS

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2016.gada 17.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2016.gada 18.oktobra sanāksmei

TA-2284 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Skujiņa, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2016.gada 18.oktobra sanāksmē.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot vispārpieejamu informāciju par apstiprināto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un nosūtīt to visiem ministriem.
 

Ministru kabineta lieta

2.§

(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"

TA-2286 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Skujiņa, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš