Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2016.gada 18.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu"

TA-2232 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Nolīguma, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.

 2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.

 3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

 5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
2.§
Noteikumu projekts "Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai"

TA-2129 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar situācijas aprakstu un detalizētu finansiālo ietekmi lēmuma pieņemšanai par finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja kolektīvās atlaišanas gadījumā Latvijā atbilstoši Padomes regulai Nr.1309/2013, kad lielu strukturālu pārmaiņu rezultātā, kas pasaules tirdzniecības modeļos notikušas globalizācijas dēļ vai saistībā ar ilgstošu vai jaunu globālo finanšu un ekonomikas krīzi, būs nepieciešams izmantot Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējumu, lai veicinātu ātrāku bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū.

 

3.§
Likumprojekts "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums"

TA-1575 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā".

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (likumprojektu pakete).

 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

TA-1576 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums", likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums", likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).

 4. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai 105 476 EUR apmērā, lai Valsts zemes dienests nodrošinātu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā esošo datu sagatavošanu un izsniegšanu, kā arī lai nodrošinātu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā esošās informācijas kvalitāti (atbilstību reālajai situācijai), veicot regulāru datu atjaunināšanu, skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1577 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums", likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā".

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums", likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (likumprojektu pakete). 

 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-2128 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums", likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums", likumprojektu "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).

 
7.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību"

TA-2069 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Konvencijas par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību (turpmāk – Konvencija) parakstīšanu.

 2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Nīderlandes Karalistē parakstīt Konvenciju.

 3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 4. Tieslietu ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

 5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2167 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2213 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2275 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2225 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2226, TA-2133 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Alliks, M.Kučinskis)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.417 "Par termiņa pagarināšanu Valsts policijas priekšnieka amatā ģenerālim I.Ķuzim""

TA-2063 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
14.§
Par likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-2229 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, L.Medina, B.Bāne, K.Šadurskis, I.Pētersone-Godmane, A.Čakša, I.Alliks, U.Augulis, Dz.Rasnačs, M.Krieviņš, J.Dūklavs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par nepieciešamā finansējuma apmēru, lai nodrošinātu dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti un organizāciju atbilstoši Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija spriedumam lietā Nr.A420535212.

 2. Konceptuāli atbalstīt iesniegtajā likumprojektā paredzēto risinājumu.

 3. Iekšlietu ministram likumprojektā paredzēto regulējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt kā priekšlikumus budžeta likumprojektu paketē iekļautajam likumprojektam "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 
15.§
Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2230 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, L.Medina, B.Bāne, K.Šadurskis, I.Pētersone-Godmane, A.Čakša, I.Alliks, U.Augulis, Dz.Rasnačs, M.Krieviņš, J.Dūklavs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

 1. Konceptuāli atbalstīt iesniegtajā likumprojektā paredzēto risinājumu.

 2. Iekšlietu ministram likumprojektā paredzēto regulējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt kā priekšlikumu budžeta likumprojektu paketē iekļautajam likumprojektam "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-1950) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 3. Lai rastu finansējuma avotu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr.A420535212 izpildes nodrošināšanai:

 3.1. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt, kurus pasākumus būtu iespējams finansēt 2016.gadā, atbrīvojot finanšu resursus 2017. gadam un turpmākajiem gadiem;

 3.2. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējamos finanšu resursu avotus 2016. un 2017.gadā;

 3.3. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, ņemot vērā šī protokollēmuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā doto uzdevumu izpildes rezultātus, izvērtēt iespējamos papildu izdevumu finansēšanas avotus un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt priekšlikumus, kas izvērtējami vienlaikus ar citiem priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 

16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""

TA-2227 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija":

 2.1. precizēt ilgtermiņa saistību pasākumam "Transportlīdzekļu noma" plānotos izdevumus, samazinot tos 2017.gadā par 355 200 EUR, 2018.-2022. gadā par 666 000 EUR ik gadu;

 2.2. jaunu ilgtermiņa saistību pasākumu "Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai" un izdevumus 2017.gadā - 355 200 EUR, 2018.-2022.gadā 666 000 EUR ik gadu.

 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesvedības procesa izbeigšanu par izpirkuma tiesību izmantošanu"

TA-2295 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Finanšu ministrijai izbeigt tiesvedību par izpirkuma tiesību izmantošanu.

 3. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) no programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" segt valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" tās samaksātos tiesvedības izdevumus Civillietā Nr.C06051914, kā arī gadījumā, ja tiesa pieņem lēmumu piedzīt no Finanšu ministrijas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltic Finanz-Invest" radušos tiesāšanās izdevumus – tiesas lēmumā norādītos tiesāšanās izdevumus.

 4. Finanšu ministrijai nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem saņemtā finansējuma 97 471 EUR apmērā nekustamo īpašumu Dārza ielā 14A un 14B, Bauskā, Bauskas novadā, 109186/215330 domājamo daļu izpirkšanai ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos pēc tam, kad valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustami īpašumi" saņēmusi tiesas depozītā Civillietā Nr.C06051914 iemaksāto izpirkuma maksu un atmaksājusi Finanšu ministrijai saņemto finansējumu 97 471 EUR apmērā.

 5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 142.§) "Informatīvais ziņojums "Par izpirkuma tiesību izmantošanu"" 2., 3. un 4.punktu.

 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-2270 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "Tiesu ekspertu mācības par mobilo ierīču izpēti, izmantojot specializētu tiesu ekspertīžu aprīkojumu" (Training on examination of mobile devices by using special forensic equipment) īstenošanu Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonds" komponentes "Policija" 2015.gada darba programmas ietvaros tā apstiprināšanas gadījumā.

 3. Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" (European Seminar "Cooperation between the EU Member States for the purposes of solving the civil cases regarding the wrongful removal or retention of a child") īstenošanu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums" 2014.-2020.gadam ietvaros.

 4. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts probācijas dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana" (Implementing Restorative Justice with Child Victims) īstenošanu Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam ietvaros.

 5. Atļaut Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu" (Connection of the information system of The Register of Enterprises of the Republic of Latvia with Business Registers Interconnection System BRIS) īstenošanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) 2016.gada darba programmas Eiropas telesakaru tīklu jomā ietvaros tā apstiprināšanas gadījumā.

 6. Šī protokollēmuma 2., 3., 4. un 5.punktā minēto projektu ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa neattiecināmo izmaksu segšanai) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".

 7. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2., 3., 4. un 5.punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.

 8. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu gala maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
19.§
Atbildes projekts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

SAN-1504____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"

TA-2259 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2235-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 64 personas.

 
22.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015

TA-1718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015.

 2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

 3. Ja administratīvās lietas Nr.A420267015 izskatīšana notiek mutvārdu procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 
23.§
Vēstules projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam "Par paskaidrojuma sniegšanas termiņa pagarinājumu administratīvajā lietā Nr.A420301716"

TA-2173 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Administratīvajai rajona tiesai "Par paskaidrojuma sniegšanas termiņa pagarinājumu administratīvajā lietā Nr.A420301716".

 2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvajai rajona tiesai.

 3. Ja tiesa paskaidrojuma sniegšanas termiņu būs attiecīgi pagarinājusi, Satiksmes ministrijai sagatavot Ministru kabineta paskaidrojuma projektu administratīvajā lietā Nr.A420301716 un satiksmes ministram līdz 2016.gada 8.decembrim iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdē.

 
24.§
Vēstules projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam "Par paskaidrojuma sniegšanas termiņa pagarinājumu administratīvajā lietā Nr.A420302716"

TA-2233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Administratīvajai rajona tiesai "Par paskaidrojuma sniegšanas termiņa pagarinājumu administratīvajā lietā Nr.A420302716".

 2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvajai rajona tiesai.

 3. Ja tiesa paskaidrojuma sniegšanas termiņu būs attiecīgi pagarinājusi, Satiksmes ministrijai sagatavot Ministru kabineta paskaidrojuma projektu administratīvajā lietā Nr.A420302716 un satiksmes ministram līdz 2016.gada 8.decembrim iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdē.

 

25.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2016.gada 20.-21.oktobra sanāksmei

TA-2307 ____________________________________

(R.Kozlovskis, U.Augulis, K.Našeniece, M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2016.gada 20.–21.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

 
26.§
Dienesta vajadzībām

TA-2267-DV ____________________________________

 

.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"

TA-2066 ____________________________________

(J.Garisons, K.Šadurskis, V.Teivāns, A.Ašeradens, D.Homenko, N.Mežviets, R.Kozlovskis, R.Bergmanis, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, A.Čakša, K.Gerhards, E.Upīte, M.Kučinskis)

 

 

 1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par iesniegto likumprojektu.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt likumprojekta stiprās un vājās puses un iesniegt atzinumu Aizsardzības ministrijā.

 3. Drošības policijai izvērtēt likumprojektu un iesniegt atzinumu Aizsardzības ministrijā.

 4. Aizsardzības ministrijai, pamatojoties uz izteiktajiem viedokļiem un papildus iesniegtajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Drošības policijas atzinumiem, sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt darbu likumprojekta precizēšanā, un aizsardzības ministram iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju par likumprojekta virzību.

 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-2064 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 27.§ minēto.

 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"

TA-2065 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 27.§ minēto.

 
30.§
Dienesta vajadzībām

TA-2255-DV ____________________________________

 

.
 
31.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām

320-k____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, I.Pētersone-Godmane, U.Augulis, J.Dūklavs, R.Bergmanis, E.Upīte, M.Kučinskis)

 

 1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. (N) Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu Eiropas Cilvēktiesību tiesā lietās "Ašmanis, Ašmane un Ašmane pret Latviju", "Rubīne pret Latviju", "Klēģere pret Latviju", "Silkāne un Gordjušina pret Latviju", "Šutova pret Latviju" un "Romanovs pret Latviju".

 3. (K)

 4. (K)

 5. (K)

 6. (K)

 7. (K)

 8. (K)

 9. (K)

 10. (K)

 11. (K)

 12. (K)

 13. (K)

 14. (K)

 15. (K)

 16. (K)

 17. (K)

 18. (K)

 19. (K)

 20. (K)

 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš