Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 67

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2016.gada 6.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-2515 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Saeimas lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-2639 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2604 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""

TA-2585 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""

TA-2586 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""

TA-2587 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""

TA-2588 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""

TA-2590 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""

TA-2591 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-2592 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""

TA-2589 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām, un atkarībā no saskaņošanas rezultātiem Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 12.decembra sēdē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2541 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""

TA-2416 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""

TA-2210 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""

TA-2425 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2606 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.4.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"

TA-2477 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""

TA-2559 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""

TA-2552 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"

TA-2563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2627 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lādes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0246) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0246) daļu 2,34 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 87 282,00 EUR (3,73 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā"

TA-2609 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū"

TA-2610 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2548 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""

TA-2419 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība""

TA-2602 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-2010 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""

TA-2413 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2576 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Par Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses"

TA-2653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Politiskā dialoga un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses"

TA-2656 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Sadarbības nolīguma par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-2634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta nosaukumu un tekstu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2654 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-2632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.521 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-2643 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2646 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2628 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2673 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2642 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Dr. iur., asoc. prof. A.Kuču

TA-2668 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, A.Kučs, M.Kučinskis)

1. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4.panta pirmo daļu izvirzīt Dr. iur., asoc. prof. A.Kuču par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
43.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"

TA-1567 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas trešais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā"

TA-2574 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas trešo nacionālo ziņojumu par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un iesniegt ziņojumu Eiropas Padomē.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 18. papildināšanā"

TA-2645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2018. gadam" iekļaut normu, kas paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Attīstības asociāciju par 2 660 000 EUR Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 18.papildināšanai. 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā palielināt Finanšu ministrijas finansējumu ilgtermiņa saistībām 2018. – 2020. gadam valsts budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" ieguldījumu veikšanai Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 18.papildināšanai 2018.gadā par 150 000 EUR, 2019.gadā par 270 000 EUR, 2020.gadā par 390 000 EUR un turpmākajos gados līdz 2026.gadam (ieskaitot) kopā par 1 850 000 EUR.
3. Finanšu ministrijai pēc tam, kad tiks saņemta Starptautiskās Attīstības asociācijas rezolūcija par Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 18.papildināšanu, iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas paredz pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt saistību apliecinājumu par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 18.papildināšanā, kā arī saistību apliecinājumu par Latvijas Republikas iepriekš apstiprināto dalību Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā saskaņā ar koriģēto grafiku.
 
46.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 8.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-2678 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram H.Abu Meri pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 8.decembra sanāksmē nodarbinātības un sociālās politikas jautājumos.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 8.decembra sanāksmē veselības politikas jautājumos.
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 19.sadaļā "Sociālā politika un nodarbinātība" un 22.sadaļā "Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija" un pievienošanās sarunu ar Serbiju 25.sadaļā "Zinātne un pētniecība" un 26.sadaļā "Izglītība un kultūra"

TA-2658 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 19.sadaļā "Sociālā politika un nodarbinātība" un 22.sadaļā "Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija" un pievienošanās sarunu ar Serbiju 25.sadaļā "Zinātne un pētniecība" un 26.sadaļā "Izglītība un kultūra".

 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 8.-9.decembra sanāksmei

TA-2657 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par seku pārvarēšanu pēc teroristu uzbrukumiem: civilās aizsardzības sagatavotības un reaģēšanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar avārijas un drošības dienestiem" (pozīcija Nr.1).
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 8.-9.decembra sanāksmē.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 13.decembra sanāksmei

TA-2679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 13.decembra sanāksmē izskatāmajā Ārlietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā – "Par Paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu".
3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 13.decembra sanāksmē.
 
50.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 12.decembra sanāksmi

TA-2680-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 12.decembra sanāksmē.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2682-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē.
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 8.-9.decembra sanāksmei

TA-2688 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.10 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi";
2.2. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 8.–9.decembra sanāksmē.

 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par to trešo valstu pilsoņu integrāciju, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā"

TA-2690 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par to trešo valstu pilsoņu integrāciju, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā".
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2621-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 80 personas.
 
55.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā" nolikuma saskaņošanu"

TA-2579 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-2459-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, V.Loginovs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-2460-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2017.gadā"

TA-2651-DV ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Dienesta vajadzībām

____________________________________

()

.
 
60.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2661-IP ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš