Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 68

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.68

2016.gada 13.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-2516 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

TA-2524 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Indijas Republikā A.Grozu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi"

TA-2540 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" noteikšanu"

TA-2502 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu sagatavošanas kārtība"

TA-2487 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojumā Nr.303 "Par konceptuālo ziņojumu "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu""

TA-2616 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojuma Nr.433 "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu" atcelšanu"

TA-2382 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"

TA-2384 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2620 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par apropriāciju izdevumiem atlīdzībai Valsts kases amatpersonu (darbinieku) motivēšanai"

TA-2635 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-2558 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"

TA-2612 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par grāmatvedību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par grāmatvedību"" (likumprojektu pakete).
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""

TA-2613 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Arhīvu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Arhīvu likumā" (likumprojektu pakete).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""

TA-2581 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""

TA-2583 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""

TA-2584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""

TA-2623 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""

TA-2691 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""

TA-2470 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-2555 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2556 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība"

TA-2545 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""

TA-2644 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, S.Rāgs, K.Kinča, G.Krasovskis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju sniegto informāciju, ka ar noteikumu īstenošanu saistītās izmaiņas IT sistēmās un datu bāzēs pašvaldībām radīs papildu izdevumus (no 7000 EUR līdz 10 000 EUR).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-2650 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-2652 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-2674 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2019.gadam 1 602 510 EUR apmērā, 2020.gadam 300 254 EUR apmērā un 2021.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 317 466 EUR apmērā vakcinācijas pasākumu īstenošanai ir skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu sniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""

TA-2415 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai veicinātu, ka līdz ar pašvaldības atbalsta pārskatīšanu bērnu vecākiem tiek samazināts vai netiek palielināts maksājums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 1.septembrim apkopot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par pašvaldību izmaksātā atbalsta izlietojuma kontroles rezultātiem Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" 11.punkta izpildes nodrošināšanai.

 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"

TA-2491 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

TA-2519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-2533 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"

TA-2265 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"

TA-2427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""

TA-2608 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""

TA-2518 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""

TA-2631 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""

TA-2553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""

TA-2561 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2618 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Valsts mežs-1" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

TA-2630 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2662 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-2663 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs"

TA-2693 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""

TA-2710 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""

TA-2655 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2706 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

TA-2671 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un uzturēšana" nolikuma projekta, līguma projekta un specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-2723 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.

 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""

TA-2728 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2016.gadu"

TA-2719 ____________________________________

(K.Gerhards, K.Kinča, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola, S.Sniedze, J.Reirs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai pēc tam, kad būs pieņemts likums par grozījumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", izvērtēt tajā ietverto regulējumu attiecībā uz novada pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanu, sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-2715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""

TA-2585 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""

TA-2586 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""

TA-2587 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""

TA-2590 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""

TA-2591 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-2592 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""

TA-2588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""

TA-2589 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Juri Kanelu"

TA-2633 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piederību vai piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"

TA-2551 ____________________________________

(R.Bergmanis, J.Garisons, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, saskaņot to ar Tieslietu ministriju, un aizsardzības ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""

TA-2659 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai 2019.gadam 391 269 EUR apmērā un 2020.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 426 839 EUR apmērā mērķdotāciju piešķiršanai pašvaldībām sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai ir skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu sniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
64.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

TA-2694 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, M.Krieviņš, K.Gerhards, I.Pētersone-Godmane, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Irēnu Kucinu"

TA-2742 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kucina, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-2626 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"

TA-2498 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvā ziņojuma pielikumā minētajām ministrijām (institūcijām), kas atbildīgas par attiecīgo likumprojektu sagatavošanu un virzību, līdz 2017.gada 1.septembrim:
2.1. izstrādāt attiecīgos likumprojektus atbilstoši informatīvā ziņojuma 1.pielikumā noteiktajam;
2.2. izstrādātos likumprojektus pirms to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā (turpmāk – darba grupa);
2.3. darba grupā izskatītos likumprojektus ministrijām (institūcijām) pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. Atbildīgajām ministrijām (institūcijām) līdz 2017.gada 1.martam:
3.1. pieteikt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē likumprojektus, kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 26.§) "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"" 2.punktā noteiktajam uzdevumam un izskatīti darba grupā;
3.2. likumprojektus, kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 26.§) 2.punktā noteiktajam uzdevumam un nodoti apspriešanai darba grupā, bet tajā vēl nav izskatīti, pieteikt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē pēc to izskatīšanas darba grupā.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2018.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošanu.
5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 26.§) 2.punktu.

 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"

TA-2568 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai, ņemot vērā ziņojumā sniegto informāciju par Valsts darba inspekcijas projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/011 "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana", sagatavot un līdz 2017.gada 28.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par risinājumu projektā izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā, ņemot vērā, ka lietošanas rādītāji ir zemi un pārskata gada laikā faktiski nav pieauguši, turklāt finansējuma saņēmēja skaidrojumi neliecina par situācijas uzlabošanos turpmāk.
3. Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu pilnveidot un uzlabot projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007 "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" ietvaros izveidotā elektroniskā pakalpojuma "Iesniegums iestādei" lietošanas efektivitāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī nepieciešamības gadījumā citām iesaistītām valsts pārvaldes iestādēm, sagatavot un līdz 2017.gada 31.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas nodrošinās elektroniskā pakalpojuma "Iesniegums iestādei" izmantošanas paplašināšanu.
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojuma 3.4.nodaļā sniegto informāciju, atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu" 7.punktu. Turpmāk informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem iesniegt Ministru kabinetā šī protokollēmuma 6.punktā noteiktajā kārtībā.
5. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai projektu pēcuzraudzības pārskata veidlapā paredzēt finansējuma saņēmēja pienākumu norādīt informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtējot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegto informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem, sagatavot informāciju par projektiem, kuros izstrādātās informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā (ja attiecināms), un līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt to Finanšu ministrijai iekļaušanai Ministru kabinetā iesniedzamajā informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu.

 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam"

TA-2726 ____________________________________

(D.Melbārde, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
70.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"

TA-2727 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

TA-2363 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2713 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās""

TA-2741 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" (CESPI/IZM/001) 2016.-2019.gadam 10 752 168 EUR apmērā, tajā skaitā 2016. gadam – 2 523 991 EUR, 2017.gadam – 3 162 203 EUR, 2018.gadam – 2 532 987 EUR un 2019.gadam – 2 532 987 EUR.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00. "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās", par 1 087 273 EUR palielinot finansējumu 2016.gadam un par 1 188 694 EUR palielinot finansējumu 2017.gadam, lai Eiropas Savienības pētniecības programmu ietvaros nodrošinātu projektu īstenošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

74.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-2734-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Z.Liepiņu noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2016.gada 14.decembrī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniekam, COREPER I vēstniekam J.Štālmeistaram, Ekonomikas ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Upenai, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniekam L.Neideram, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniecei J.Muižniecei, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktora vietniecei S.Vasiļjevai, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā L.Paugai, Tieslietu ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā I.Melnacei un Veselības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā K.Zālītei pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2016.gada 14.decembrī Briselē.
 
75.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2016.gada 15.decembra Eiropadomes sanāksmei

TA-2763 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2016.gada 15.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
76.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2016.gada 19.decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmei

TA-2770 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par cilvēku veselības un vides aizsardzību īstenojot drošu ķīmisko vielu pārvaldība".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

77.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-23-03

TA-2352 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2016-23-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2016-23-03.
78.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420301716

TA-2173 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420301716.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
 
79.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420302716

TA-2233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420302716.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
 
80.§
Paskaidrojumu projekts par apelācijas sūdzību lietā Nr.C26153615

TA-166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Latgales apgabaltiesai lietā Nr.C26153615.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Latgales apgabaltiesai.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C26153615.
 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajos finanšu instrumentos valsts robežas drošības stiprināšanas un ugunsdzēsības un glābšanas infrastruktūras attīstības jomā"

TA-2711-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
82.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 6.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.67 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia"""

TA-2460-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
83.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020.gada"

TA-2745-DV _________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
84.§
Slepeni

382-s ______________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš