Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2017.gada 3.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""

TA-2701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību"

TA-2670 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"

TA-2814 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-2817 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, privatizāciju"

TA-2697 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2821 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Selgas ielā 9, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-2702 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
9.§
Noteikumu projekts "Muitas procedūras – eksports – piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām"

TA-2724 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
10.§
Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"

TA-2725 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""

TA-2812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
13.§
Noteikumu projekts "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai"

TA-2843 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-2761 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""

TA-2802 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""

TA-2756 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2753 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 29, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā"

TA-2687 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""

TA-2849 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-2850 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 28.februārim.

 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-2625 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

TA-2692 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Mārupes novadā nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2743 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2695 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ķigari P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4262 010 0106) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4262 010 0104) 0,07 ha platībā – Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, par 392,00 EUR.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2696 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Akordi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3270 003 0125) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3270 003 0124) 0,03 ha platībā – Neretas pagastā, Neretas novadā, par 135,00 EUR.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2738 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Par Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu"

TA-2746 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-2649 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
31.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2845 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

TA-2782 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai un Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam līdz 2017.gada 20.jūnijam nodrošināt datu apstrādi Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā un nacionālajā SSN sistēmā atbilstoši noteikumiem.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 6.0 versija)"

TA-2833 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-2775 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Aicināt Ogres novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc rīkojuma pieņemšanas dienas.


 
35.§
Noteikumu projekts "Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi"

TA-2826 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

TA-2675 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""

TA-2748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""

TA-2890 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā"

TA-2895 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai kopā ar citiem grozījumiem Muitas likumā izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Muitas likumā", redakcionāli precizējot Muitas likuma 6.panta pirmo punktu, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt reģistrācijas un identifikācijas numura (EORI numura) un pagaidu numura piešķiršanas kārtību, izmaiņu EORI ieraksta datos veikšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veido EORI numura un pagaidu numura struktūru.

 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-2900 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""

TA-2857 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība"

TA-2816 ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Soms, L.Medina, E.Bērziņa, B.Bāne, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju panākt savstarpēji saskaņotu viedokli par nepieciešamību noteikumu projekta tekstā iekļaut regulas normas, un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai, ņemot vērā iesniegto informāciju, sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai vai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu un sagatavot to parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 31.martam izstrādāt un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", paredzot:
4.1. grozīt likumā paredzēto atbalstāmo investīciju projektu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanas procedūru, maksimāli atslogojot Ministru kabinetu no tādu jautājumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas, kas nav raksturīgi Ministru kabinetam un kurus iespējams pieņemt zemāka hierarhiska līmeņa institūcijās;
4.2. svītrot likuma 27.panta 17.punktu, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt citus likumā ietvertos deleģējumus Ministru kabinetam noteikt regulējumu attiecībā uz atbalstāmo investīciju projektiem;
4.3. papildināt likumu ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā pieņem lēmumu par nodokļa atlaides piemērošanu, un noteikt lēmuma pieņemšanā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un to pienākumus.

 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai"

TA-2871 ____________________________________

(J.Krastiņa, L.Medina, I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju precizēt noteikumu projektu un anotāciju, un finanšu ministrei iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai kopā ar citiem grozījumiem Muitas likumā izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Muitas likumā", redakcionāli precizējot Muitas likuma 14.panta otrās daļas 1.punktu, paredzot Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā aizpilda un iesniedz akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcīzes precēm, kuras fiziskā persona pārvieto personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma Padomes 2009.gada 16.novembra regulas (EEK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem 41.panta izpratnē, kā arī par komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai.

 

44.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas organizētajiem darbsemināriem par Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jautājumiem, identificētajām Latvijas interesēm un ieteicamajiem pasākumiem nacionālajā līmenī"

TA-2823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, saskaņojot ar nozaru ministrijām un, ņemot vērā Latvijas Republikas nacionālajās pozīcijās paustos viedokļus, atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam Nr.1 "Ekonomikas ministrijas organizētajos darbsemināros identificētā Latvijas nostāja par iniciatīvām ES Vienotā tirgus un ES Digitālā vienotā tirgus jomās" un atbilstoši spēkā esošajai informācijas iesniegšanas kārtībai līdz 2017.gada 31.martam REFIT (Normatīvās atbilstības un izpildes programma) platformas ietvaros iesniegt Eiropas Komisijai priekšlikumus Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim izstrādāt informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes rezultātiem.
4. Visām ministrijām, savas kompetences ietvaros izstrādājot komercdarbības vidi regulējošus tiesību aktu projektus, ievērot informatīvā ziņojuma pielikuma Nr.2 "Ekonomikas ministrijas organizētajos darbsemināros identificētie ieteicamie pasākumi Latvijas komercdarbības vides konkurētspējas ES uzlabošanai" (turpmāk – pielikums Nr.2) 5.2.5.punktā minēto, savukārt, iesaistoties ES līmeņa iniciatīvu izstrādē vai ieviešanā nacionālajos tiesību aktos, ievērot 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8. un 5.2.9.punktā minēto.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanas vadības sēdē līdz 2017.gada 1.jūlijam veikt izvērtējumu par pielikumā Nr.2 minēto pasākumu, izņemot 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8. un 5.2.9.punktā minēto pasākumu, iespējamo īstenošanu un to īstenošanas termiņiem, kā arī veicamo pasākumu iekļaušanu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā.
6. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 5.punktā minēto izvērtējumu, līdz 2017.gada 31.decembrim veikt grozījumus Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā.
7. Atbildīgajām institūcijām informatīvā ziņojuma pielikumā minēto pasākumu izpildi nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
8. Valsts kancelejai nodrošināt šajā protokollēmumā paredzēto pasākumu izpildes kontroli dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmā (DAUKS).

 

45.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai"

TA-2813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2017. un 2018.gadā Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta "Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci pret sievietēm, kuras cietušas no vardarbības "Vardarbībai patīk klusums"" īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā Eiropas Komisijā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu papildu finansējuma (nacionālā līdzfinansējuma, priekšfinansējuma un neattiecināmo izmaksu (pievienotās vērtības nodokļa)) pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-2891 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos".
2. Ārlietu ministram iesniegt ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
 
47.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par nepilngadīgajiem cietušajiem un lieciniekiem)

TA-2560 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Reirs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju papildināt atbildes projektu ar informāciju par jautājuma risināšanā jau paveikto, saskaņot atbildes projektu ar Tieslietu ministriju, un iekšlietu ministram līdz 2017.gada 6.janvārim iesniegt atbildes projektu Valsts kancelejā.

 
48.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" A korpusa 1.kārtas būvniecības progresu un paveikto 2.kārtas projekta realizācijā)

TA-2648 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
49.§
Atbildes projekts Saeimas frakcija "No sirds Latvija" (par kritisko situāciju saistībā ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas" A korpusa pirmās kārtas īstenošanu)

TA-2619____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas frakcijai "No sirds Latvijai".
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas frakcijai "No sirds Latvijai".
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 514/16 Pinheiro Vieira Rodrigues

TA-2888-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-514/16 Pinheiro Vieira Rodrigues.
2. Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-514/16 Pinheiro Vieira Rodrigues.

 
51.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 17.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0119

TA-2903-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 17.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0119.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
52.§
Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""

TA-2876 ____________________________________

(I.Šņucins, B.Bāne, R.Bergmanis, E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, I.Gailīte, R.Auziņš, J.Reirs, E.Upīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā ietvertajā noteikumu 21.1.apakšpunktā norādīto darbību izpildes termiņu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likumu, datu apmaiņu ar noteikumu pielikumā ietvertajā sarakstā minētajām trešajām valstīm sākt pēc Datu valsts inspekcijas pozitīva atzinuma saņemšanas.

 
53.§
Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai

TA-2901-DV ____________________________________

(K.Šadurskis, E.Rinkēvičs, R.Bergmanis, J.Dūklavs, A.Ašeradens, I.Gailīte, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu parakstīt vēstuli.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt vēstules pirmo rindkopu, svītrot otrās rindkopas otro teikumu, Valsts kancelejai noformēt vēstuli parakstam un nosūtīt Starptautiskajai Ledus Hokeja federācijai.
4. Ja Starptautiskā Ledus hokeja federācija pieņem lēmumu par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Baltkrievijā (Minskā) un Latvijā (Rīgā), Izglītības un zinātnes ministrijai:
4.1. nodrošināt, ka jautājums par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā (Rīgā) atbilstoši Sporta likuma 17.pantam tiek saskaņots ar Latvijas Nacionālo sporta padomi;
4.2. sagatavot un izglītības un zinātnes ministram trīs mēnešu laikā pēc attiecīga Starptautiskās Ledus hokeja federācijas lēmuma pieņemšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanai.
5. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju par Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību dinamiku.
6. Deklasificēt vēstuli Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai un šo protokollēmumu.

 
54.§
Dienesta vajadzībām

____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš