Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2017.gada 17.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"

TA-2066 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"

TA-2065 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību""

TA-2820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums"

TA-22 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Jelgavā, valstij piekrītošo 2/3 domājamo daļu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2906 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2869 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-2886 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2884 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""

TA-2885 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kuģu aprīkojuma noteikumi"

TA-1826 ____________________________________

(A.Ašeradens, B.Vītoliņa, L.Rituma, M.Krieviņš, U.Augulis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Jautājumu par Ekonomikas ministrijai (Patērētāju tiesību aizsardzības centram) papildu nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
3. Ņemot vērā noteikumu piemērošanas praksi, iesaistītajām ministrijām, ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par situāciju noteikumu izpildes nodrošināšanā.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""

TA-2792 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība"

TA-2868 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2018.gada 1.septembrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējām zemes pārskatu sagatavot, izmantojot oficiālās statistikas portālā uzkrātos datus.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-2846 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības savstarpējo līgumu par iepirkumiem aizsardzības vajadzībām"

TA-67 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru R.Bergmani parakstīt Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības savstarpējo līgumu par iepirkumiem aizsardzības vajadzībām.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka drošības naudas apmēru par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu un drošības naudas iemaksāšanu un atmaksāšanu"

TA-69 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība""

TA-68 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā satiksmes ministra izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt tā atkārtotai saskaņošanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-2788 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-38 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Gata Eglīša atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata"

TA-102 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Sandras Sondores iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā"

TA-101-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-103 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Sandrai Sondorei savienot amatus"

TA-104 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai"

TA-107 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Balodis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

TA-108 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Balodis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par rīkojuma turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par administratīvo datu izmantošanu Centrālajā statistikas pārvaldē, problēmām un iespējamajiem risinājumiem"

TA-2737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei):
2.1. izveidot un vadīt starpministriju (starpinstitūciju) darba grupu priekšlikumu izstrādei administratīvo datu avotu pilnveidošanai, metodoloģisku un institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, administratīvā sloga mazināšanai, lai radītu priekšnoteikumus pilnīgāku administratīvo datu avotu izmantošanai oficiālās statistikas nodrošināšanā;
2.2. darba grupā iekļaut Ekonomikas ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjus.
3. Darba grupai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2018.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, paredzot konkrētus pasākumus, indikatīvo finansējumu un finansēšanas avotus.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām"

TA-2808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-2889 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi""

TA-2709 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu un 7.pantu, noteikt vispārējo stratēģisko mērķi – īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.
3. Zemkopības ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.

 
29.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par stipendiju apmēra profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs atbilstību vienlīdzības principam)

TA-2824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
30.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par ES fondu pašvaldību uzņēmējdarbības projektu atbalstam)

TA-2805 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 23.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-89 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 23.janvāra sanāksmē.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-105 ____________________________________

(A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0789

TA-58-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0789.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu "Patērētāju maksājumu kontu maiņas normatīvie noteikumi" un finanšu ministram pēc likumprojekta "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (Nr.654/Lp12) pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā to noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija Direktīvas 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām prasību transponēšanai.

 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0788

TA-70-IP ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0788.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0792

TA-81-IP ____________________________________

(A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Ārlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0792.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesvedības procesu civillietā Nr.C30464914"

TA-2055-IP____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas 2013.-2018.gadam īstenošanu un plānotajām turpmākajām darbībām"

TA-2877-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Par koncepcijas īstenošanu atbildīgajai institūcijai un līdzatbildīgajām institūcijām turpināt koncepcijas risinājuma 1.varianta uzdevumu īstenošanu noteiktajos termiņos. Ja uzdevumu izpildei nepieciešams papildu finansējums, attiecīgus priekšlikumus kā jaunās politikas iniciatīvas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2018.gada un turpmāko gadu valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.–2018.gadam.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē un Direktoru padomē"

TA-61-IP ____________________________________

(L.Kļaviņa, U.Augulis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"

TA-2716-IP ____________________________________

(U.Augulis, A.Ašeradens, I.Aleksandroviča, E.Šadris, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka plānots virzīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" (turpmāk – Projekts) I posma īstenošanu, paredzot dzelzceļa tīkla elektrifikāciju posmā Daugavpils-Krustpils-Rīga (Šķirotava) un Rēzekne-Krustpils-Rīga (Šķirotava).
3. Pieņemt zināšanai, ka plānots virzīt Projekta īstenošanu 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" ietvaros, paredzot pieejamo Kohēzijas fonda finansējuma 346 639 348 EUR apmērā Projekta I posma īstenošanai Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Eiropas Komisijā.
4. Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ekonomikas ministrijai izvērtēt nacionālā interešu objekta statusa piešķiršanu Projektam un virzīt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Projekta īstenošanas apstiprināšanu.
5. Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas dzelzceļš" sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz Projekta iesnieguma iesniegšanai sadarbības iestādē meklēt alternatīvas iespējas Projekta finansēšanai, neparedzot valsts budžeta līdzfinansējumu Projektam, ja tas negatīvi ietekmē vispārējās valdības budžetu.
6. Konceptuāli atbalstīt kapitāla palielināšanu VAS "Latvijas Dzelzceļš", ja kapitāla palielināšana neietekmētu vispārējās valdības budžeta deficītu. Ja kapitāla palielināšana ietekmētu valsts budžeta deficītu, Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par alternatīvām pasākuma īstenošanas iespējām, iekļaujot Finanšu ministrijas priekšlikumus.
7. Finanšu ministrijai, Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas dzelzceļš" turpināt sarunas ar Eiropas Investīciju banku par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda atbalsta iespējām Projekta īstenošanai.
8. Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai, izstrādājot priekšlikumus ES daudzgadu budžetam pēc 2020.gada, paredzēt Projekta II posma īstenošanu.
9. Satiksmes ministrijai izveidot Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, AS "Augstsprieguma tīkli", VAS "Latvijas dzelzceļš" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvju darba grupu par obligātās iepirkuma komponentes, speciālu pieslēguma nosacījumu piemērošanas elektroenerģijas lietotājiem un pieslēguma maksas noteikšanas jautājumiem Projekta īstenošanai, kas negatīvi neietekmē maksu par elektroenerģijas lietošanu gala patērētājiem un nerada jaunus subsīdiju mehānismus elektroenerģijai, un Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos.
10. Informāciju par Projekta virzību iekļaut ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu".

 
40.§
Par Izglītības un zinātnes ministrijai Ministru kabineta 2016.gada 23.augusta sēdē (prot. Nr.42 40.§) dotā uzdevuma izpildi

TA-9-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
41.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-72-IP ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš