Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.13

2017.gada 20.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2017.gada 20.marta Euro grupas un 2017.gada 21.marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēm

TA-585-IP ____________________________________

(N.Sakss, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu - Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem";
1.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu".
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2017.gada 20.marta sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 21.marta sanāksmē.

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

2.§

(2015.) Kasācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420257615

TA-1563 (2015.) ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto kasācijas sūdzības projektu par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A420257615.
2. Ekonomikas ministrijai samaksāt drošības naudu par kasācijas sūdzību un steidzami iesniegt Valsts kancelejā drošības naudas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju.
3. Valsts kancelejai noformēt kasācijas sūdzību un kopā ar šī protokollēmuma 2.punktā minētā dokumenta kopiju nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
4. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību administratīvajā lietā Nr.420257615, tai skaitā, pilnvarot pārstāvi sniegt papildus paskaidrojumus un veikt citas Administratīvā procesa likumā noteiktās procesuālās darbības saistībā ar kasācijas sūdzības izskatīšanu.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš