Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2017.gada 3.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Milenberga

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-675 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 62.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmei"

TA-653-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2017.gada 28.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 62.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmei" 3.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
"3. Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietniecei P.R.Krieviņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē.".
 

Sēdi slēdz plkst. 10.05


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte