Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2017.gada 6.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

U.Augulis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.10

-

L.Milenberga

 

1.§

Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (kosmosa) 2017.gada 7.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2438 ____________________________________

(L.Lejiņa, U.Augulis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniecei Eiropas Savienības jautājumos I.Jēkabsonei pārstāvēt Latvijas Republiku 2017.gada 7.novembra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 

2.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2017.gada 6.novembra Euro grupas un 2017.gada 7.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2441-IP ____________________________________

(N.Sakss, J.Dūklavs, U.Augulis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par PVN e-komercijas pakotni" (pozīcija Nr.1).
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas (Centrālās statistikas pārvaldes) sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku" (pozīcija Nr.1).
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
4. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2017.gada 6.novembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 7.novembra sanāksmē.


 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis