Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 56

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.56

2017.gada 9.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""

TA-2457 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2458 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību pārņemšanas progresu" un rīkojuma projekts "Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās"

TA-2450 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 3. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta sešpadsmitajā daļā noteiktajam pilnvarojumam paplašināt valdības rīcības pieļaujamās robežas, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi paplašināt likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 11.pantā noteiktās valdības rīcības pieļaujamās robežas, lai segtu uz valsts budžetu attiecināmās valsts galvotās ārstniecības iestāžu saistības pret FMS Wertmanagement AöR 4 635 637 EUR apmērā.

 4. Veselības ministrijai nodrošināt ārstniecības iestāžu, par kuru saistībām valsts vārdā sniegts galvojums, pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un veikt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi, nodrošinot, ka darījumam nav negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci.

 5. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) turpināt sarunas ar FMS Wertmanagement AöR par iespējām pārņemt valsts galvotās ārstniecības iestāžu saistības.

 
4.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1707 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
5.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1644 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. (atbalstīts 16.priekšlikumā), 16., 17. (atbalstīts 18.priekšlikumā), 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par grāmatvedību"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2007 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2025 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt Ministru kabineta 3.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Papildināt likumprojektu ar jaunu 9.pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot tālāko pantu numerāciju:

 "9. 28. divi prim pantā:

 izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 "28. divi prim Ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem";

 aizstāt visā pantā vārdu "martam" ar vārdu "februārim";

 aizstāt panta ceturtajā daļā vārdus "pasākumiem un konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros" ar vārdiem "un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem".".

 3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1798 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2018 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. (pēc būtības), 3. (pēc būtības) un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

2. Atbalstīt 2.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 2.A priekšlikumu šādā redakcijā:

"Izteikt likumprojektā piedāvāto pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā šādā apmērā: par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 23% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, par katru bērnu no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam un par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecumam – 27,5% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto"."

3. Atbalstīt 3.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 3.A priekšlikumu šādā redakcijā:

"Izteikt likumprojektā piedāvāto pārejas noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā šādā apmērā: par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 24% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, par katru bērnu no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam un par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecumam – 28,5% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto"."

4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
10.§
Priekšlikumi likumprojekta "Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2027 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. (pēc būtības), 14. un 18.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt pēc būtības 16. un 17. (iekļauti 18.priekšlikumā) priekšlikumu.

 3. Atbalstīt 13.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 13.A priekšlikumu:

 "Likumprojekta 4.pantā:

 izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pieņem lēmumu par sakrālā mantojuma objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, nosaka pieejamā finansējuma sadalījumu un finansējuma piešķiršanu, kā arī kontrolē programmas līdzekļu izlietojumu"."

 4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
11.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1975 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3. (pēc būtības) un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt 3. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 3.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

 "Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi tiek izlietoti:

 1) darbinieku prasījumu apmierināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā;

 2) administratora atlīdzības samaksai par darbinieku prasījumu sniegšanu;

 3) juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta segšanai, ja tiesa pilnīgi vai daļēji atbrīvo darbinieku no maksātnespējas procesa depozīta samaksas Maksātnespējas likumā noteiktos gadījumos"."

 3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
12.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2085 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
13.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ārstniecības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2063 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 
14.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2055 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
15.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2074 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Kaļāne, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Par 2. un 3.priekšlikumu, kuri saistībā ar likumprojektu tiek konceptuāli atbalstīti, aicināt izvērtēt nodevu apmēru un iespēju tos pilnveidot, kā arī vērtēt iespēju noteikt nodevas apmērus likumā.

 3. Atbalstīt pēc būtības 5.priekšlikumu (ieļauts 5.A priekšlikumā) un 12. priekšlikumu (iekļauts 12.A priekšlikumā).

 4. Atbalstīt 5.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 5.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izslēgt 3.panta pirmās daļas 4.punktu."

 5. Atbalstīt 12.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 12.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "12.pantā:

 papildināt otro daļu pēc vārdiem "Ienākumi no azartspēļu nodokļa" ar vārdiem "izņemot šā panta trešajā daļā noteikto";

 izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "Ienākumi no azartspēļu nodokļa par šā likuma 3.panta piektajā daļā minēto objektu ieskaitāmi valsts pamatbudžetā."

 papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 "Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet no vietējā mēroga izložu nodokļa – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze".".

 6. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
16.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2084 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 5. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
17.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Imigrācijas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2121 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

 1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt šādus ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra A.Ašeradena priekšlikumus:

 2.1. izslēgt likumprojekta 1.pantu;

 2.2. papildināt likumprojektu ar jauniem pantiem šādā redakcijā:

 2.2.1. izteikt pārejas noteikumu 26.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

 "Šajā punktā minētajos gadījumos, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, šā likuma 23.panta 7. trīs prim daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5 000 EUR apmērā veic vienā maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo maksājumu 1 000 EUR apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un turpmākos maksājumus, katru 1 000 EUR apmērā, ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās atļauju.";

 2.2.2. izteikt pārejas noteikumu 27.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

 "Šajā punktā minētajā gadījumā, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, šā likuma 23.panta 7. trīs prim daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5 000 EUR apmērā veic vienā maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo maksājumu 1 000 EUR apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un turpmākos maksājumus, katru 1 000 EUR apmērā, ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās atļauju.";

 2.2.3. izteikt pārejas noteikumu 31.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

 "Šajā punktā minētajā gadījumā, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, šā likuma 23.panta 7. trīs prim daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5 000 EUR apmērā veic vienā maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo maksājumu 1 000 EUR apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un turpmākos maksājumus, katru 1 000 EUR apmērā, ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās atļauju.";

 2.2.4. izteikt pārejas noteikumu 33.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

 "Šajā punktā minētajā gadījumā, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, šā likuma 23.panta 7. trīs prim daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5 000 EUR apmērā veic vienā maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo maksājumu 1 000 EUR apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un turpmākos maksājumus, katru 1 000 EUR apmērā, ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās atļauju.";

 2.2.5. uzskatīt likumprojekta 2.pantu par 5.pantu un aizstāt tajā vārdus "pēdējā teikuma izslēgšanu" ar vārdiem "pēdējā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā".

 3. Finanšu ministrijai 2019. gada valsts budžeta projekta izstrādes procesā nodrošināt finansējumu valsts atbalsta programmai mājokļa iegādei 2018. gada līmenī.

 4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
18.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2075 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, J.Reirs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 6., 10., 11., 12., 15., 18., 20., 23., 25., 26., 27. un 30.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt pēc būtības 3.priekšlikumu (ieļauts 20. priekšlikumā), 4.priekšlikumu (iekļauts 6., 10. un 15. priekšlikumā), 17.priekšlikumu (iekļauts 17.A priekšlikumā) un 19.priekšlikumu (iekļauts 20.priekšlikumā).

 3. Atbalstīt 17.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 17.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta 6.pantā iekļautā 11. trīspadsmit prim panta "Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai" ceturto daļu šādā redakcijā:

 "4. Ieguldījumu kontā atļauts ieskaitīt tikai naudas līdzekļus, kā arī finanšu instrumentus, kas tiek pārvesti no cita ieguldījumu konta, vai tādus finanšu instrumentus, kas iegūti ieguldījumu konta ietvaros veikto darījumu rezultātā.".".

 4. Par 24.priekšlikumu, kuru saistībā ar likumprojektu neatbalsta, kontekstā ar neviennozīmīgu situāciju autoratlīdzības saņēmējiem un dažādi interpretētu atlīdzību profesionāliem sportistiem un māksliniekiem, aicina vērtēt 2018.gada laikā Saeimas komisiju jomu horizontālas sadarbības ietvarā.

 5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
19.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kontu reģistra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2079 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Rudzīte, L.Medina, M.Kučinskis)

 

 1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu paredzēt Valsts ieņēmumu dienestam tiesības saņemt informāciju no kontu reģistra nodokļu administrēšanas vajadzībām. Lūgt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju atļaut turpināt diskusiju par Tieslietu ministrijas priekšlikumu.

 3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
20.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2083 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, S.Āmare-Pilka, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 12.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt pēc būtības 16.priekšlikumu (iekļauts 16.A priekšlikumā).

 3. Atbalstīt 16.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 16.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt Pievienotās vērtības nodokļa likuma pielikuma "Augļi, ogas un dārzeņi, kuriem piemēro nodokļa samazināto likmi 5 procentu apmērā" 50.punktu sekojoši:

 "50. Salātu dārzeņi (tai skaitā romiešu salāti, ozollapu salāti, rukola, endīvijas, mizuna, dīgsti.)"."

 4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
21.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2031 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, J.Reirs, V.Valainis, I.Dundure, I.Vanaga, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 11., 18., 30., 39., 40., 42., 54., 55., 59., 60., 61. un 63.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt pēc būtības 41.priekšlikumu (ieļauts 39.priekšlikumā).

 3. Atbalstīt 15.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 15.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Likumprojekta 1.pantā:

 izteikt 14. panta 41.punktu šādā redakcijā:

 "41) nosaka minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs;".".

 4. Atbalstīt Ministru kabineta 38.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt likumprojekta 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:".".

 5. Atbalstīt Ministru kabineta 42.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Papildināt likuma 52.pantu (likumprojekta 3.pantā) ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) No šā panta otrajā daļā minētā valsts sociālā atbalsta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai no šim mērķim piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicamas un reģistrējamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai".".

 6. Atbalstīt Ministru kabineta 55.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 izteikt 60.panta 3. divi prim daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

 "Šādā gadījumā pedagogu darba samaksa tiek finansēta no izglītības iestāžu dibinātāju budžeta, un valsts, ņemot vērā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus, līdzfinansē pedagogu darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.".

 7. Atbalstīt Ministru kabineta 61.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

 "61. Jaunu internātskolu dibināšana no 2018.gada 1.janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz 2018.gada 31.decembrim.".

 8. Atbalstīt Ministru kabineta 62.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Aizstāt likuma pārejas noteikumu 62.punktā (likumprojekta 6. pants) skaitli un vārdu "52.panta otrā un trešā daļa" ar skaitli un vārdiem "52.panta otrā, trešā un ceturtā daļa".".

 9. Lūgt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju atļaut turpināt diskusiju par sociālās garantijas jautājumiem valsts un pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem.

 10. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
22.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2087 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, G.Ābele, P.Leiškalns, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 5. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 3. Pieņemt zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšlikumu (iepriekš apspriests un pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra sēdē (prot. Nr.49 43§)) un Latvijas darba devēju konfederācijas pausto atbalstu nepieciešamībai risināt neatkarīgo iestāžu atlīdzības jautājumu. Atzīt nepieciešamību valsts pārvaldes reformu plāna ietvaros risināt neatkarīgo iestāžu atlīdzības jautājumu esošo budžeta līdzekļu ietvaros, efektivizējot un veicot pasākumus cilvēkresursu politikas jomā.

 
23.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1104 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

 1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
24.§
Priekšlikumi likumprojekta "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2139 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, L.Medina, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., pēc būtības 29., 30., pēc būtības 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., pēc būtības 41. un 42. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt pēc būtības 18. (iekļauts 19. un 20. priekšlikumā), 23. (daļēji iekļauts 24. un 25. priekšlikumā) un 28. (iekļauts 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. un 41. priekšlikumā) priekšlikumu.

 3. Atbalstīt 29. priekšlikumam alternatīvo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 29.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Pasākumu programmas mērķis ir sniegt atbalstu radošas darbības veicināšanai radošām personām, kas piedzīvojušas radošu dīkstāvi".".

 4. Atbalstīt 31. priekšlikumam alternatīvo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 31.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pasākumu programmas finanšu līdzekļus var izlietot atbalsta stipendijām šādos gadījumos:

 1) radoša persona profesionālajai darbībai raksturīgās specifiskās nodarbinātības dēļ īslaicīgi nav saņēmusi ienākumus turpmākai radošai darbībai;

 2) periodā, kad persona profesionālai darbībai raksturīgās specifiskās nodarbinātības dēļ īslaicīgi nav saņēmusi ienākumus turpmākai radošai darbībai, personai iestājusies pārejoša darba nespēja;

 3) radošai personai pensijas vecumā sadzīves apstākļu nodrošināšanai (īslaicīgai daļējai ārstniecības un komunālo maksājumu segšanai)".".

 5. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 33.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt 15.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Radošai personai, kura saņem atbalsta stipendiju, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā rakstveidā ziņot Valsts kultūrkapitāla fondam, ja mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu atbalsta stipendijas saņemšanai".".

 6. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 35.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Aizstāt 16.pantā vārdu "atbalsta" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atbalsta stipendija" (attiecīgā locījumā)".

 7. Atbalstīt 41. priekšlikumam alternatīvo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 41.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Aizstāt 17.panta ceturtajā daļā vārdus "izņemot slimības gadījumus" ar vārdiem "izņemot īslaicīgus ārstniecības gadījumus uz laiku, kas nepārsniedz 10 dienas"."

 8. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar profesionālās radošās organizācijas mantu maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.

 9. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
25.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2140 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, B.Fromane, J.Salmiņa, J.Reirs, A.Ašeradens, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5., 6., 7., 11., 15., pēc būtības 16. (iekļauts 17., 18. un 19.priekšlikumā), 17., 18. un 19.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
26.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2152 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 7., 8., pēc būtības 9. (iekļauts 10.priekšlikumā), 10., 18., 20., 25., pēc būtības 28. (iekļauts 31. priekšlikumā), pēc būtības 29. (iekļauts 31.priekšlikumā), 31. un 32.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Lūgt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju atļaut turpināt diskusiju par Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajā 3.priekšlikumā iekļauto regulējumu, iestrādājot fizisko personu datu apstrādes mērķi un nodrošinot tā atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

 3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
27.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2153 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
28.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2154 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Rudzīte, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
29.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2155 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, R.Arnītis, J.Reirs, I.Alliks, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3. (pēc būtības) un 5. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Atbalstīt 3. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 3.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Papildināt 14. pantu ar 20. un 21. daļu šādā redakcijā:

 "(20) profesionālam sportistam, kurš atbilst darba ņēmēja statusam saskaņā ar šā likuma 1.panta 2.punkta "s" apakšpunktu, obligāto iemaksu objekts ir divas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

 (21) Ja profesionālam sportistam aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par šā panta 20.daļā noteikto, tad obligātās iemaksas no starpības starp šā panta 20.daļā noteikto obligāto iemaksu objektu un atbilstoši šā likuma 14.panta pirmajai daļai aprēķināto obligāto iemaksu objektu aprēķina un no saviem līdzekļiem veic darba devējs. Darba devējs obligāto iemaksu starpību aprēķina, ievērojot šā likuma 20.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto. Aprēķināto starpību pilnā apmērā darba devējs no saviem līdzekļiem iemaksā šā likuma 21.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā"."

 3. Atbalstīt 5. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 5.A priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Papildināt 23.prim pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs šā panta pirmajā daļā noteiktās obligātās iemaksas neveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā"."

 4. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju atkārtoti izvērtēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 6.priekšlikumu un lūgt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju atļaut turpināt diskusiju par minēto priekšlikumu.

 5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
30.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2230 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., pēc būtības 4. (iekļauts 3. priekšlikumā), 5., 6., 8., 9. un 10.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
31.§

Par priekšlikumiem likumprojekta „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2234 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, U.Augulis, K.Šadurskis, K.Gerhards, M.Belova, I.Vanaga, M.Kučinskis)

 

 1. Atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto 1.-8.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" teksta daļai un 1.-6.priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" teksta daļai un 2.A, 8.-12., 14., 18.-25., 33.-35., 37.-39., 41.-46.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 2. Neatbalstīt ministriju iesniegto 1.-7., 13., 15.-17., 26.-32., 36., 40.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 3. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijas 13., 15.-17.priekšlikums, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.-29.priekšlikums un Kultūras ministrijas 30.-32.priekšlikums likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" skaitliskajai daļai par apropriāciju izmaiņām netiek atbalstīti, jo saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta trīspadsmitajā un trīspadsmitajā prim daļā noteikto apropriāciju izmaiņas iespējams veikt ar finanšu ministra rīkojumu.

 4. Finanšu ministrijai tehniski precizēt ar šo protokollēmuma atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

 5. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 7. (pēc būtības) un 8. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" teksta daļai un 8. un 10. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" teksta daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 6. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajam likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" teksta daļas 7.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izteikt likumprojekta 17.pantu šādā redakcijā:

 "17.pants. Noteikt, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju 2018., 2019. un 2020. gadā ir 19,6 procenti no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai"."

 7. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajam likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" teksta daļas 8. priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izslēgt 19.pantu.".

 8. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajam likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” teksta daļas 10.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu šādā redakcijā:

 "Izslēgt 55.pantu.".

 9. Labklājības ministrijai izvērtēt 2018.gada pirmā ceturkšņa izdevumu izpildi ģimenes valsts pabalsta izmaksām un gadījumā, ja tiek prognozēts līdzekļu atlikums gada izpildei, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Demogrāfijas lietu centru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot priekšlikumus līdzekļu pārdalei vienreizēju demogrāfijas un adopcijas jautājumu risināšanai, neradot ietekmi uz valsts budžetu turpmākajiem gadiem.

 10. Ministrijām divu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā un iesniegt Finanšu ministrijā precizētās veidlapas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (turpmāk – noteikumi Nr.523) 51.punktā noteikto.

 11. Ministrijām atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem:

 11.1. septiņu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" apstiprināšanas Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" (turpmāk – noteikumi Nr.867) 49.punktu aktualizētu informāciju atbilstoši noteikumu Nr.867 1.pielikumam par tiem šo noteikumu 45.punktā minētajiem Ministru kabineta atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem, kuros tika veiktas izmaiņas, kā arī par Saeimas atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem, kurus Ministru kabinets virzījis kā priekšlikumus valsts budžeta likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 11.2. lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 12.punkta izpildi, līdz 2018.gada 10.janvārim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētu veidlapu Nr.7(pb) un Nr.7(LM) atbilstoši noteikumiem Nr.523.

 12. Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem.

 13. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.35


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis