Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 58

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.58

2017.gada 21.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām""

TA-2407 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.896 "Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa""

TA-2385 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

TA-1971 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020.gadam"

TA-2409 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm"

TA-1500 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1984 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2332 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2408 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2475-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 60 personas.
 
10.§
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"

TA-2370 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-2144 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""

TA-2461 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.564 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""

TA-2410 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2452 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vējiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7898 001 0239) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7898 001 0238) 0,14 ha platībā – Viļānu pagastā, Viļānu novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 020,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 170,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 850,00 EUR.

 

15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2453 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ērču mežs C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3461) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3343) 7,02 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 52 797,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Rīgas pilsētas meža fonds C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1430) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0642) 0,0529 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1417) 0,81 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 13 084,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Skujenieku mežs P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3506) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3387) 0,03 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējum 8070 008 3391) 0,10 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3394) 1,65 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 14 890,00 EUR.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2456 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Elejas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 009 0207) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0165) 0,06 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 356,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 348,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 8,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Kalmītes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 009 0206) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0176) 0,0147 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 85,26 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Kasandras" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0045) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0045) daļu 0,14 ha platībā un daļu 0,08 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1276,00 EUR (0,58 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2455 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Taburetes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0204) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0172) 0,2184 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0173) 0,0631 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1632,70 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Zaļbirzes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 009 0211) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0190) 0,15 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0192) 0,22 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2491,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2146,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 345,00 EUR.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2454 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Medņevka" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0027) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0027) daļu 0,03 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 284,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 174,00 EUR (0,58 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 110,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Mežābele A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0203) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0175) 0,0747 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0176) 0,0277 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 603,92 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 593,92 EUR un kompensējamie zaudējumi 10,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Ozolsala A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0205) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0180) 0,0830 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 589,40 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 481,40 EUR un kompensējamie zaudējumi 108,00 EUR.

 
19.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā" 22.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2469 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 22.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 2.jūlijam.

 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus"

TA-2358 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanās par Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansēšanu un īstenošanu papildinājumu"

TA-2489 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt Vienošanās par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansēšanu un īstenošanu papildinājumu (turpmāk – papildinājums).
3. Ievērojot Eiropas Komisijas un Krievijas Federācijas divpusēji panākto vienošanos par papildinājumu, tā formu un saturu, pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs parakstīs papildinājumu un tā pielikumu "Vienošanās par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansēšanu un īstenošanu", kas ir Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē apstiprinātās un pušu parakstītās vienošanās precizētā redakcija.

 
22.§
Likumprojekts "Par Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses"

TA-2539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Visaptverošā un pastiprinātā partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
23.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"

TA-2573 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīguma par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Nolīgumu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2541 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2554 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2561 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2512 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Aivara Lapiņa pārcelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā"

TA-2527 ____________________________________

(A.Čakša, A.Lapiņš, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aivaram Lapiņam savienot amatus"

TA-2526 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai kompensēt Zemkopības ministrijai papildu izmaksu daļu 15 315 EUR apmērā, kas saistīta ar A.Lapiņa pārcelšanu un amatu savienošanu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo""

TA-2566 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai kā akciju sabiedrības "Latvenergo" kapitāla daļu turētājai divu nedēļu laikā sasaukt akcionāru kopsapulci un lemt par akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu 454 412 749,00 EUR apmērā, lai veiktu vienreizējo maksājumu akciju sabiedrībai "Latvenergo" par Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2 koģenerācijas elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu garantētās maksas saistību samazināšanu.
3. Atbalstīt Līguma noslēgšanu starp akciju sabiedrību "Latvenergo", akciju sabiedrību "Enerģijas publiskais tirgotājs" un Latvijas Republikas valdību par vienreizējā maksājuma īstenošanu.
4. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt līguma projektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā minēto.
5. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt šī protokollēmuma 3.punktā minēto līgumu.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam un Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas īstenošanu"

TA-2504 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts kancelejai un Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.pielikumā iekļauto informāciju, izvērtēt savas atbildības politikas nozares uzdevumus un, ja nepieciešams, tos iekļaut tiesību aktos un politikas nozares plānošanas dokumentos.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas pret manipulācijām ar sporta sacensībām parakstīšanu" un likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām"

TA-2413 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Eiropas Padomes Konvencijas pret manipulācijām ar sporta sacensībām (turpmāk – Konvencija) parakstīšanu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē I.Punduru parakstīt Konvenciju.
4. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
5. Ārlietu ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt tās apliecinātu kopiju Valsts kancelejā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju vērtēt situācijas attīstību saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai. Pēc ministriju kopējas vienošanās par Latvijas pievienošanos Konvencijai izglītības un zinātnes ministram par to informēt Valsts kanceleju.
7. Pēc izglītības un zinātnes ministra informācijas saņemšanas Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par situācijas novērtējumu, veiktajiem un plānotajiem pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu uzraudzības procesā"

TA-2431 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai līdz 2017.gada 30.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", paredzot pastiprinātu profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības ieguves pasākumu īstenotāju atbildību par pasākumu īstenošanas nosacījumu neievērošanu.
3. Labklājības ministrijai līdz 2018.gada 1.martam nodrošināt informācijas iesniegšanu Finanšu ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējās kontroles sistēmas veikto izmaiņu ietekmi uz 2017. un 2018.gadā veikto pārbaužu rezultātiem darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam", 7.2.1.1.pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas vietās.

 

34.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2017.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai"

TA-2558 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2018. un 2019.gadā Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" (turpmāk – EISI) 2017.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta "LatEESSI" (turpmāk – projekts) īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
3. Projekta īstenošanai atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu papildu finansējuma (nacionālā līdzfinansējuma, priekšfinansējuma un neattiecināmo izmaksu (pievienotās vērtības nodokļa)) pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
5. Ja projekts nesaņems EISI līdzfinansējumu, to plānots īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros, ja projekta iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.
6. Pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu Eiropas Savienības sociālās drošības sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanā"" (protokols Nr.4 88.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 28.decembrim.

 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 4.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087

TA-2568-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 4.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un rīcību klimata jomā"

TA-2578-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un rīcību klimata jomā".
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2511-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, B.Bāne, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 2017.gadā netiks izlietots finansējums 1 866 820 EUR apmērā un tiks pārdalīts uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2017.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 3 811 352 EUR apmērā.
4. Finanšu ministrijai valsts budžeta projekta 2019.gadam sagatavošanas procesā budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" palielināt izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 EUR un ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" samazināt izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 EUR, attiecīgi 2021.gadā palielināt par 1 866 820 EUR.
5. Konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu – 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbiem, ja izdevumi pārsniedz Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzēto atlikušo finansējuma daļu 1 866 820 EUR apmērā.
6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") jautājumu par šī protokollēmuma 5.punktā minēto Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu daļu, kas pārsniedz Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, izstrādājot likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam".
7. Pēc jautājuma izskatīšanas rīkojuma projektam un šim protokollēmumam tiek noņemts statuss "ierobežotas pieejamības informācija".
8. Valsts kancelejai noņemt statusu "ierobežotas pieejamības informācija" Ministru kabineta 2017.gada 22.septembra rīkojumam Nr.529 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 1. augusta rīkojumā Nr. 361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"".

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par starptautiskās šķīrējtiesas sprieduma izpildes rezultātiem"

TA-2520-IP ____________________________________

(I.Gailīte, K.Gerhards, J.Reirs, E.Rinkēvičs, U.Augulis, J.Dūklavs, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā sasniegtos rezultātus, atzīt starptautiskās šķīrējtiesas sprieduma lietā "Mr. Indrek Kuivallik (Estonia) v. the Republic of Latvia" piespiedu izpildes procesu par izpildītu un tiesvedības lietu par noslēgtu.

 

39.§
Dienesta vajadzībām

TA-2562-DV

 

 
40.§
Dienesta vajadzībām

380-k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte