Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.8

2018.gada 12.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Sēdi sāk plkst.10.55

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums par Valdības rīcības plāna 15.1.punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildi

TA-1141-IP _________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
2.§
Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību

TA-272 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību un tajā ietverto Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojumu.
Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
2. Atzīmēt, ka Ministru prezidents aicina visus Ministru kabineta locekļus piedalīties Saeimas 2018.gada 22.februāra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumā Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai""

TA-269 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministre (otrais paraksts).
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.1.3.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.1.10.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 30.oktobrim.
4. Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.1.11.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.maijam.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā-
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte