Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.13

2018.gada 27.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzintarskujas" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-174 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Dzintarskujas" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8092 003 0059) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0059) 1,2 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 20 081 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 578 EUR un mežaudzes vērtība – 19 503 EUR.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gāršnieki" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-178 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Gāršnieki" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8092 003 0070) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0070) 22,7 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 31 056 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 12 054 EUR un mežaudzes vērtība – 19 002 EUR.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mētras A" Mārupes novadā pirkšanu Zemessardzes bataljona bāzes attīstībai un paplašināšanai"

TA-290 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mētras A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 004 0075) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 004 0072) 22,45 ha platībā Mārupes novadā – atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 80 731 EUR.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Apguldes skola" Naudītes pagastā, Dobeles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-172 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""

TA-234 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-232 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"

TA-238 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-243 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-165 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.527 "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību""

TA-293 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-197 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-191 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-215 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi""

TA-304 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""

TA-289 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""

TA-251 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu""

TA-266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-271 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Salta" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0462) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0462) 0,1475 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 35 225,42 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 32 465,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 2 760,42 EUR.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju""

TA-2543 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

TA-283 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
23.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 29.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-221 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 29.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2021.gada 1.janvārim.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-264 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.752 "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi""

TA-265 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""

TA-245 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-246 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-343 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"

TA-333 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-355 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-321 ____________________________________

(A.Lapiņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Mariannu Dreju"

TA-359 ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Dreja, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-358 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ja stājas spēkā tiesas spriedumi, kas analoģiski ģenerālprokurora 2018.gada 22.februāra vēstulē minētajam, aicināt Ģenerālprokuratūru attiecīgu informāciju iesniegt Tieslietu ministrijai kā pirmajam adresātam, un Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu atbilstoši Ministru prezidenta 2016.gada 7.janvāra rezolūcijai Nr. 90/TA-14.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveidi par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs""

TA-346 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums"

TA-291 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2018.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-356 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-341 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""

TA-284 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumi dienas stacionārā"

TA-362 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, L.Medina, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
42.§
Plāna projekts "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.–2020.gadam"

TA-193 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-295 ____________________________________

(P.Vilks, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"

TA-285 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju izvērtēt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu regulējošo normu īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības izmaiņu tendenci augļkopības un dārzkopības nozarē un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma efektivitāti, tai skaitā attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību īslaicīgajos sezonas darbos nodarbinātajām personām periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam, un iesniegt līdz 2021.gada 1.februārim Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieviešanas rezultātus līdz 2021.gadam vērtēt, ievērojot šādus kritērijus:
2.1. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieņēmumi budžetā 2020.gadā ir sasnieguši vismaz 370 000 EUR;
2.2. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju skaits 2020.gadā ir sasniedzis 7700 personu.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"

TA-307 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings"

TA-301 ____________________________________

(K.Šadurskis, D.Stepanovs, A.Kiopa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar informatīvajā ziņojumā secināto ir būtiski apdraudēta Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam un Nacionālajā reformu programmā "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai noteiktā mērķa par ieguldījumu pētniecībā un attīstībā 1,5 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta 2020.gadā sasniegšana, tādējādi kavējot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā plānoto tautsaimniecības transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību.
3. Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums ietver Ministru kabineta 2013.gada 28.decembrī apstiprināto (prot. Nr.67 97.§) Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas starpposma novērtējumu un Izglītības un zinātnes ministrija ir izpildījusi Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojuma Nr.685 "Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam" 4.1.apakšpunktā doto uzdevumu.
4. Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums ietver Ministru kabineta 2013.gada 28.jūnijā apstiprināto (prot. Nr.32 62.§) Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas starpposma novērtējumu un Ekonomikas ministrija ir izpildījusi Ministru kabineta 2013.gada 28.jūnijā rīkojuma Nr.282 "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam" 5.1.apakšpunktā doto uzdevumu.
5. Pieņemt zināšanai, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākumā "Praktiskas ievirzes pētījumi" un 1.1.1.2.pasākumā "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ar projektu pieteikumu trešo atlases kārtu tiks īstenotas tematiskas projektu pieteikumu atlases.
6. Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums ietver Nacionālās inovācijas sistēmas (NIS) pilnveidošanas plānu un Ekonomikas ministrija ir izpildījusi Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes 2016.gada 24.augusta sēdes protokola 2.jautājuma "Ekonomikas ministrijas starpziņojums par Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošanas programmu" 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu iesniegt gala redakciju informatīvajam ziņojumam par NIS pilnveidošanu.
7. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 4.§) 3.punktā dotais uzdevums ir izpildīts ar 2017.gada 26.maija starpresoru vienošanās starp Finanšu ministriju un Centrālo statistikas pārvaldi Nr.FM2017/24 (TPIZV) noslēgšanu.
8. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā institūcija informatīvajā ziņojumā iekļautā pasākumu plāna īstenošanā un pārējās ministrijas un iestādes ir līdzatbildīgas. Lai plānotu nepieciešamās darbības nākamajam Latvijas Nacionālajam attīstības plānam, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 1.jūnijam iesniegt ziņojumu par pasākumu plāna īstenošanu.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākumu pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas rezultātu analīze un priekšlikumi turpmāko atlases kārtu saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem"

TA-259 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma) 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķim "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" (turpmāk – 1.1.1.SAM) noteikto uzraudzības rādītāju progresu, finanšu progresu un ieguldījumu nozares politikas mērķu sasniegšanā:
2.1. atļaut Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk – VIAA) kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.1.1.1.2/16/I/001 "Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai" finansējuma saņēmējai veikt grozījumus darbības programmas 1.1.1.SAM 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" (turpmāk – 1.1.1.2.pasākums) pētniecības pieteikumu otrās atlases kārtas dokumentācijā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātajiem grozījumiem darbības programmā attiecībā uz jauno 1.1.1.SAM iznākuma rādītāju "Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus", vienlaikus neļaujot VIAA uzņemties saistības par tādu pētniecības pieteikumu īstenošanu, kas neatbilst spēkā esošajai darbības programmai pirms pozitīva Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas par ierosinātajiem grozījumiem darbības programmā;
2.2. gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātos grozījumus darbības programmā attiecībā uz 1.1.1.SAM, VIAA pārtraukt projektu atlasi un vērtēšanu attiecībā uz tādiem projektiem, kuru attiecināmība ir atkarīga no Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātajiem grozījumiem darbības programmā attiecībā uz jauno 1.1.1.SAM iznākuma rādītāju "Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus", un Izglītības un zinātnes ministrijai steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un turpmāko rīcību.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Ministru kabineta noteikumu "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" izstrādes posmā līdz 2018.gada 1.oktobrim rast risinājumu, lai pēc 2018.gada 31.decembra nodrošinātu 1.1.1.1.pasākuma projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanai nepieciešamo finansējumu 327 195 EUR apmērā.

 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""

TA-261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru neformālo 2018.gada 27.-28.februāra sanāksmi

TA-360 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas valsts sekretārei D.Vilsonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras ministru neformālajā 2018.gada 27.-28.februāra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.


 
50.§
Par obligātās iepirkumu komponentes (OIK) reformas rezultātā izstrādātajiem risinājumiem sezonālai uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām, kā arī OIK izmaksu mazināšanai

TA-384 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Dūklavs, G.Vilnītis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra sniegto prezentāciju.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 5.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-381 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 5.marta sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
52.§
Atbildes projekts par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 galaziņojumā ietvertās informācijas izvērtēšanu

TA-196 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 galaziņojumā ietvertās informācijas izvērtēšanu.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimai par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 galaziņojumā ietvertās informācijas izvērtēšanu.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, turpināšanu"

TA-226 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Sabiedrības integrācijas fondam sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību nodrošināt atbalstu pilotprojekta - mājokļa nodrošināšana trim ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss - īstenošanas nodrošināšanai līdz 2018.gada 31.decembrim atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam priekšlikumam.
3. Atbalstīt apropriācijas izmaiņas 2018.gadā valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu izmantošanai 9 300 EUR apmērā no Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā plānotā finansējuma, tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, uz Sabiedrības integrācijas fonda pamatbudžeta programmu 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība", lai nodrošinātu Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai trim ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss, turpināšanu 2018.gadā.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Uzskatām, ka informatīvajā ziņojumā un protokollēmumā piedāvātais risinājums ir sociāli netaisnīgs pret tiem vairākiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kuri šobrīd nav nodrošināti ar mājokli. Kamēr valsts un pašvaldība nav pilnībā izpildījusi savu likumā noteikto pienākumu nodrošināt ar mājokļiem noteiktas Latvijas iedzīvotāju grupas, nav pamata ārpus kārtas nodrošināt ar mājokli atsevišķus bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvējus.
Piedāvājam uzdot Labklājības ministrijai sadarbībā ar Demogrāfisko lietu centru strādāt pie risinājumiem, lai visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem likums nosaka tiesības uz sociālo dzīvokli, ar tādu varētu nodrošināt.".


 
54.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) 2018.gada 6.marta sanāksmi

TA-363-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) 2018.gada 6.marta sanāksmē.

 
55.§
Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420180517

TA-624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas iesniegto apelācijas sūdzības projektu par Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr. A420180517.
2. Kultūras ministrijai samaksāt valsts nodevu par apelācijas sūdzību un steidzami iesniegt Valsts kancelejā valsts nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju.
3. Valsts kancelejai noformēt apelācijas sūdzību un kopā ar šī protokollēmuma 2. punktā minētā dokumenta kopiju nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
4. Kultūras ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180517.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.10


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis