Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2018.gada 6.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"

TA-104 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (likumprojektu pakete).
4. Iekšlietu ministrijai līdz 2018.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, lai noteiktu valsts drošības iestādes amatpersonas dienesta apliecības paraugu.
5. Aizsardzības ministrijai līdz 2018.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr. 716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums", lai nodrošinātu tā atbilstību likumprojektā "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā" noteiktajam, ka Militārās izlūkošanas un drošības dienests ir aizsardzības ministra padotībā esoša valsts drošības iestāde.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-105 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (likumprojektu pakete).
4. Iekšlietu ministrijai līdz 2018.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām" un Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība", lai nodrošinātu to atbilstību likumprojektā "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" noteiktajam.

 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-106 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (likumprojektu pakete).
4. Lai nodrošinātu uz Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pamata izdoto normatīvo aktu atbilstību likumprojektam, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2018.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šādus Ministru kabineta noteikumu projektus:
4.1. grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas regulē ar valsts drošības iestāžu amatpersonu atlīdzību saistītus jautājumus;
4.2. grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.557 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība";
4.3. grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām";
4.4. noteikumu projektu, kas nosaka apmaksātās veselības aprūpes saņemšanas nosacījumus atvaļinātajām valsts drošības iestāžu amatpersonām, apmaksājamo veselības pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri netiek apmaksāti.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-107 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (likumprojektu pakete).

 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"

TA-108 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-110 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā" (likumprojektu pakete).
4. Iekšlietu ministrijai līdz 2018.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.153 "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi", 2009.gada 7.jūnija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai" un Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.57 "Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība", lai nodrošinātu to atbilstību likumprojektā "Grozījumi likumā "Par policiju"" noteiktajam.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi""

TA-227 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J.Tiņanova ielā 86, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-314 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Vadības koledžas nolikums"

TA-218 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā"

TA-219 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 1.septembrim izvērtēt Augstskolu likuma 46.panta sestajā daļā Ministru kabinetam dotā deleģējuma mērķi, sagatavot grozījumus Augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos, ja nepieciešams, lai atteiktos no reflektantu reģistrācijas un uzņemšanas termiņa noteikšanas, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-354 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 2.jūlijam.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""

TA-248 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-2770 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-2896 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""

TA-323 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt apropriācijas izmaiņas 2018.gadā valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu izmantošanai 42 000 EUR apmērā no Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas", tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, uz Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", lai 2018.gadā nodrošinātu bērnus ar elpošanos tehniskajiem palīglīdzekļiem ārpus ārstniecības iestādes un īstenotu uzraudzību par elpošanas tehnisko palīglīdzekļu ekspluatāciju.
3. Lai Veselības ministrija nodrošinātu bērnus ar elpošanos tehniskajiem palīglīdzekļiem ārpus ārstniecības iestādes un īstenotu uzraudzību par elpošanas tehnisko palīglīdzekļu ekspluatāciju 2019.gadā un turpmāk ik gadu, Labklājības ministrijai un Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamajām valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2019., 2020. un 2021.gadam izmaiņām, paredzot finansējuma pārdali 42 000 EUR apmērā 2019.gadam un turpmāk ik gadu no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" uz Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana".
4. Labklājības ministrijai ar Veselības ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot plānotos transferta pārskaitījumus atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
5. Labklājības ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
6. Finanšu ministrijai atbilstoši šā protokollēmuma 3.punktā iesniegtajiem priekšlikumiem precizēt Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas bāzes izdevumus 2019., 2020. un 2021.gadam.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-331 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-334 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""

TA-353 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-327 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-220 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-311 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministrs (otrais paraksts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-320 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministrs (otrais paraksts).
 
25.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gada rezultātiem un priekšlikumiem par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.28.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-313 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.28.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-264 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""

TA-335 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.632 "Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""

TA-336 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-338 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu"

TA-337 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas - "Dārzkopības institūts" nolikuma apstiprināšanu"

TA-297 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020.un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-402 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu"

TA-332 ____________________________________

(U.Augulis, D.Trofimovs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta punktu par noteikumu spēkā stāšanos un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili noteikumi"

TA-408 ____________________________________

(U.Augulis, D.Trofimovs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2018.gada 31.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Autopārvadājumu likumā:
2.1. precizējot normas, kas nosaka pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, un tieši paredzot, ka Ministru kabinets nosaka arī prasības licences kartītes saņemšanai, regulējumu speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanai, apturēšanai uz laiku un anulēšanai, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas kārtību;
2.2. precizējot likuma regulējumu atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas spriedumam lietā Nr.C-424/15 "Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL".
 
36.§
Noteikumu projekts "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru"

TA-409 ____________________________________

(U.Augulis, D.Trofimovs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2018.gada 31.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Autopārvadājumu likumā:
2.1. precizējot normas, kas nosaka pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, un tieši paredzot, ka Ministru kabinets nosaka arī prasības licences kartītes saņemšanai, regulējumu plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanai, apturēšanai uz laiku un anulēšanai, prasības taksometra aprīkojumam, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas kārtību;
2.2. precizējot likuma regulējumu atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas spriedumam lietā Nr.C-424/15 "Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL".
 
37.§
Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas noteikumi"

TA-410 ____________________________________

(U.Augulis, D.Trofimovs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta punktu par noteikumu spēkā stāšanos un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.732 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-411 ____________________________________

(U.Augulis, D.Trofimovs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.732 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"", precizējot normas, kas nosaka cenrādī iekļautos maksas pakalpojumus, par kuriem ir maksājama valsts nodeva.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-414 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"

TA-299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam konceptuāli vienoties ar Finanšu ministriju par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu Datu valsts inspekcijai jaunu štata vietu izveidei, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasību ievērošanu. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2019.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt kā prioritāru pasākumu valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Ministrijām līdz 2018.gada 1.decembrim izvērtēt, vai attiecīgās nozares normatīvie akti, kas paredz fizisko personu datu apstrādi, atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, un, ja nepieciešams, izstrādāt normatīvo aktu projektus un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-369 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (likumprojektu pakete).

 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"

TA-370 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (likumprojektu pakete).
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-371 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (likumprojektu pakete).

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts budžeta iestādēs laikposmā no 2019. līdz 2022.gadam"

TA-368 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt turpmāko franču valodas daudzgadīgās apmācības programmas īstenošanu un administrēšanu Latvijā, lai veicinātu valsts budžeta iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi.
3. Noteikt Valsts kanceleju par valsts frankofonās iniciatīvas projekta koordinējošo institūciju.
4. Ja Starptautiskās Frankofonijas organizācijas lēmums par iesniegto franču valodas daudzgadīgās apmācības programmas provizorisko projektu ir labvēlīgs, Valsts kancelejai sadarbībā ar Ārlietu ministriju sagatavot un līdz 2018.gada 30.novembrim iesniegt Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā Latvijas valsts frankofonās iniciatīvas projektu, kurā tiek izvirzītas valsts prioritātes un identificēti praktiskās darbības virzieni frankofono vērtību nostiprināšanai un ieviešanai nacionālā līmenī.
5. Ja Starptautiskās Frankofonijas organizācijas lēmums par Latvijas valsts frankofonās iniciatīvas projektu ir labvēlīgs:
5.1. Valsts kancelejai sagatavoto Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu (2019.–2022.gadam) programmas "Franču valoda starptautiskajās attiecībās" ietvaros projektu iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;
5.2. atļaut Valsts kancelejai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības franču valodas daudzgadīgās apmācības programmas īstenošanai un administrēšanai 2019.gadā 137 729 EUR apmērā, 2020.-2022.gadā –131 197 EUR apmērā katru gadu, tai skaitā Latvijas līdzfinansējuma nodrošināšanai 2019.gadā 87 835 EUR apmērā, 2020.-2022.gadā – 84 569 EUR apmērā katru gadu;
5.3. Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai", lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējumu šī protokollēmuma 5.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

 
45.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 12.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-440 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 12.marta sanāksmē.
 
46.§
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par termiņu, kādā personām jāsniedz informācija par dzīvesvietas adresi ārvalstīs)

TA-212 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto priekšlikumu atbildei Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju noformēt atbildi, un Valsts kancelejai nosūtīt to Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
 
47.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par papildu finansējumu Administratīvajai apgabaltiesai jauno funkciju nodrošināšanai)

TA-186 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas lietā C-648/17 Balcia Insurance

TA-399-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-648/17 Balcia Insurance.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi V.Soņecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-648/17 Balcia Insurance.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 8.-9.marta sanāksmei

TA-434-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.4 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI".
4. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 8.-9.marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 8.-9.marta sanāksmei

TA-436-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido ietvaru sadarbspējai starp ES informācijas sistēmām (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr.767/2008, Padomes Lēmumu (2008/633/TI), Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2017/2226 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido ietvaru sadarbspējai starp ES informācijas sistēmām (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija)".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 8.-9.marta sanāksmē.

 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

TA-328 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") iesniegto programmas ietekmes, risku un sagaidāmo zaudējumu, finansiālo rezultātu un īstenošanas izmaksu novērtējumu (sagatavots atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.pantam).
3. Atļaut sabiedrībai "Altum" izmantot finansējumu vadības izmaksu segšanai 2018.gadam 100 000 EUR apmērā.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par programmas ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu sabiedrības "Altum" vadības izmaksu segšanai.

 
52.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-418-IP ____________________________________

.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu pasākumiem finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa nodrošināšanai"

TA-439-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis