Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.19

2018.gada 10.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra rīkojumā Nr.473 "Par 1979.gada Starptautisko konvenciju par meklēšanu un glābšanu uz jūras (SAR1979)""

TA-545 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""

TA-507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-506 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""

TA-508 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""

TA-478 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-596 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par likuma "Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" un likuma "Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-510 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-447 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""

TA-583 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"

TA-572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-460 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība"

TA-397 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-593 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-586 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu"

TA-168 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" (likumprojektu pakete).
 
16.§
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"

TA-164 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" (likumprojektu pakete).
 
17.§
Likumprojekts "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju"

TA-166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem""

TA-485 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu""

TA-488 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-489 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"" un likumprojektu "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"

TA-553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"" un likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu", likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu", likumprojektu "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"" un likumprojektu "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumā Nr.409 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-549 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-433 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā""

TA-542 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām""

TA-512 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās"

TA-569 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-648 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējo sociālo pabalstu piešķiršanu sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-659 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-546 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Endziņš, J.Dūklavs, L.Meņģelsone, J.Irbe, E.Romanovskis, A.Kārkliņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa sēdē rīkojuma projektu par darba grupas izveidi, pievienot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā iekļaut uzdevumu Ekonomikas ministrijai ikmēneša ziņojumā par darba grupai doto uzdevumu izpildi iekļaut arī informāciju par šī protokola 29. un 30.§ minēto noteikumu izpildes kontroles gaitu un rezultātiem.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-558 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Endziņš, J.Dūklavs, L.Meņģelsone, J.Irbe, E.Romanovskis, A.Kārkliņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2018.gada 17.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-661 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2018.gada 17.aprīļa sanāksmē.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2018.gada 17.-18.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-673 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2018.gada 17.-18.aprīļa neformālajā sanāksmē.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas biežumu un par iespējamām izmaiņām ūdens patēriņa skaitītāju regulējumā)

TA-417 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
35.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-06-0103

TA-312 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-06-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"

TA-525-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, K.Šadurskis, E.Rinkēvičs, Ē.Eglītis, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1. – 4.pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka valsts speciālā budžeta bāze 2019. un 2020.gadam tiek apstiprināta atbilstoši likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un 2021.gadam atbilstoši likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" 2020.gadam plānotajiem apmēriem. Labklājības ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas aktualizētajām makroekonomisko rādītāju un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm un noteiktajam termiņam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizēto valsts speciālā budžeta bāzes aprēķinu 2019., 2020. un 2021.gadam, kā arī priekšlikumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes 2019., 2020. un 2021.gadam precizēšanai programmā 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, programmā 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas", kā arī apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" attiecībā uz izdevumu izmaiņām atbilstoši personu ar invaliditāti, kuras saņem asistenta pakalpojumu, skaitam. Finanšu ministrijai atbilstoši šajā punktā minētajam precizēt Labklājības ministrijas pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes izdevumus 2019., 2020. un 2021.gadam.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2019., 2020. un 2021.gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.pielikumu. Ministrijām nepieciešamības gadījumā prioritāro pasākumu pieteikumus saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā.
4. Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2019., 2020. un 2021.gadā, atbalstīt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu palielinājumu attiecīgi 2019.gadā par 12 369 701 EUR, 2020.gadā par 14 309 701 EUR un 2021.gadā par 53 532 575 EUR. Finanšu ministrijai precizēt izdevumu apmēru atbilstoši aktuālākajām IKP prognozēm.
5. Aizsardzības ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktā minēto, divu mēnešu laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu palielinājuma 2019., 2020. un 2021.gadā sadalījumu pa konkrētiem pasākumiem un programmām/apakšprogrammām, pievienojot detalizētus izdevumu aprēķinus. Finanšu ministrijai pēc attiecīgās informācijas saņemšanas precizēt Aizsardzības ministrijas budžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
6. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" plānotajā apjomā 2019., 2020. un 2021.gadam 14 272 179 EUR apmērā ik gadu.
7. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" plānotajā apjomā 2019., 2020. un 2021.gadam 43 545 932 EUR apmērā ik gadu.
8. Jautājumu par budžeta resora "64. Dotācija pašvaldībām" papildu nepieciešamo finansējumu kompensācijai pašvaldībām, lai nodrošinātu pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumus kopā ar speciālo dotāciju 19,6% apmērā no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
9. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrijai 2021.gadā likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23.punkta otrajā apakšpunktā paredzētā finansējuma palielinājumam valsts budžeta programmai "Valsts autoceļu fonds" ir nepieciešams papildu finansējums. Jautājumu par finansējuma apmēru un piešķiršanu Satiksmes ministrijai 2021.gadam skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētajām makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2019.-2021.gadam.
10. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšanai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta ceturtajai daļai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā, ministrijām precizējot nepieciešamo finansējuma apmēru atbilstoši aktuālākajai informācijai.
11. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda izdevumu straujo pieaugumu, analizējot izmaksu pieauguma cēloņus, un līdz 2018.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem, lai ierobežotu turpmāku izmaksu pieauguma risku no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un palielinātu regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmēru. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu uzturlīdzekļu izmaksai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
12. Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt finansējumu 2019.gadā 349 489 EUR apmērā informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās, plānojot valsts budžeta izdevumu transfertu Ārlietu ministrijai. Jautājumu par minētajam pasākumam nepieciešamo finansējumu Ārlietu ministrijai 2020. un 2021.gadam skatīt 2020.gada budžeta un 2020.-2022.gada vidējā termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem.
13. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020. un 2021.gadā ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 333 722 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu esošo augsti kvalificētu Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieku darba samaksu, kas saistīts ar Nacionālo bruņoto spēku pieaugošo pieprasījumu pēc ģeotelpiskās informācijas. Finanšu ministrijai precizēt Aizsardzības ministrijas budžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
14. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu turpināt pasākuma "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem" finansēšanu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) 2019., 2020. un 2021.gadā ik gadu 704 794 EUR apmērā. Finanšu ministrijai precizēt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
15. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumus veikt iekšējo līdzekļu pārdali starp budžeta programmām, izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020. un 2021.gadā un Finanšu ministrijai precizēt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam:
15.1. apakšprogrammā 26.04.00 "Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 60 310 EUR apmērā un attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu atbalsta un administratīvo funkciju veikšanu valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs";
15.2. apakšprogrammas 26.02.00 "Konkurences politikas ieviešana" ietvaros samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 28 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu Konkurences padomes amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 13. pieci prim pantā noteiktajam;
15.3. apakšprogrammas 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" ietvaros samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 69 980 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu Centralizētās naftas rezerves izveides modeļa – centrālo krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas administrēšanu.
16. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali programmas 27.00.00 "Augu veselība un augu aprites uzraudzība" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam, samazinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai 10 993 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu finansējumu Valsts augu aizsardzības dienestam sakarā ar izmaiņām noslēgtajā līgumā par Twinning projekta "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai" tehnisko vadību. Finanšu ministrijai precizēt Zemkopības ministrijas budžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
17. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali apakšprogrammas 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020., un 2021.gadam ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 3 613 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām saistībā ar atlīdzības palielinājumu ārstniecības personām. Finanšu ministrijai precizēt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
18. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali apakšprogrammas 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020., un 2021.gadam ik gadu, prioritārajam pasākumam "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 100 000 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 100 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu konkurētspējīgāku atalgojumu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā. Finanšu ministrijai precizēt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
19. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali apakšprogrammas 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020., un 2021.gadam ik gadu, prioritārajam pasākumam "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 50 000 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 50 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu konkurētspējīgāku atalgojumu Labklājības ministrijas darbiniekiem un mazinātu darbinieku mainību. Finanšu ministrijai precizēt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
20. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali apakšprogrammas 02.04.00 "Rezidentu apmācība" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020., un 2021.gadam ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2 925 EUR apmērā un izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 32 362 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 35 287 EUR apmērā, lai nodrošinātu rezidentu apmācību Veselības ministrijas padotības iestādēs uz noslēgto līgumu pamata atbilstoši plānotajam rezidentu skaitam. Finanšu ministrijai precizēt Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
21. Atbalstīt Prokuratūras 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" uz budžeta programmu 02.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana" 2020. un 2021.gadam, lai turpinātu nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kapacitātes stiprināšanu.
22. Atbalstīt Centrālās zemes komisijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali programmas 01.00.00 "Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020. un 2021.gadam ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu finansējumu Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāja atalgojuma pieaugumam, kas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu ir piesaistīts Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajam valstī strādājošo gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, un priekšsēdētāja vietnieka atalgojuma pieaugumam, kas saskaņā ar Centrālās zemes komisijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu ir piesaistīts priekšsēdētāja atalgojumam. Finanšu ministrijai precizēt Centrālās zemes komisijas budžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
23. Atbalstīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali budžeta resora "47.Radio un televīzija" programmas 01.00.00 "Nozares vadība" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019., 2020. un 2021.gadā ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 46 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 43 000 EUR apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 3 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu retranslēto televīzijas programmu un sabiedriskā pasūtījuma uzraudzību normatīvajiem aktiem atbilstošā līmenī. Finanšu ministrijai precizēt budžeta resora "47.Radio un televīzija" budžeta bāzes izdevumu sadalījumu 2019., 2020. un 2021.gadam.
24. Atbalstīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikumu un atļaut budžeta resora "47.Radio un televīzija" programmas 02.00.00 "Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana" 2017.-2019.gada ietvara jauno politikas iniciatīvu pasākumam "Latgales multimediju studijas darbības nodrošināšana atbilstoši mērķiem, kas definēti Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plānā periodam līdz 2018.gadam" plānoto finansējumu 198 003 EUR apmērā 2019., 2020., un 2021.gadam un turpmāk ik gadu novirzīt sabiedriskā pasūtījuma radio programmu īstenošanai.
25. Finanšu ministrijai pārskatīt izdevumus budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" un budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā", un nepieciešamības gadījumā atbilstoši aktualizētām prognozēm budžeta sagatavošanas procesā precizēt Finanšu ministrijas budžeta izdevumus 2019., 2020. un 2021.gadam minētajām apakšprogrammām.
26. Pieņemt zināšanai, ka likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā tiks nodrošināts papildu finansējums diasporas atbalsta pasākumu īstenošanas turpināšanai.
27. Lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, un Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās un sestās daļas 1.punktā noteikto par Fiskālās disciplīnas padomes locekļu mēnešalgu aprēķināšanu, ministrijām, kuru budžetos šiem mērķiem jānodrošina finansējums, ja nepieciešams, divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu 2019., 2020. un 2021.gadam virs valsts pamatbudžeta bāzēs iekļautā minēto amatpersonu mēnešalgu nodrošināšanai likumā noteiktajā apmērā, pievienojot detalizētus aprēķinus. Finanšu ministrijai pēc attiecīgās informācijas saņemšanas precizēt attiecīgo ministriju valsts budžeta bāzes izdevumus.
28. Ministrijām līdz 2018.gada 29.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētās prognozes 2019., 2020. un 2021.gadam ieņēmumiem no valsts pamatbudžetā iemaksājamām valsts nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības.
29. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
29.1. ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums;
29.2. veicot tehniskus precizējumus un nepalielinot izdevumu kopējo apjomu;
29.3. veicot izdevumu pārdali starp budžeta programmām/ apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, nepalielinot kārtējo izdevumu kopējo apjomu, vienlaikus ministrijām nodrošinot attiecīgajās budžeta programmās/ apakšprogrammās paredzēto pamatfunkciju īstenošanu un neveidojot maksājumu parādus;
29.4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums' programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai' plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu;
29.5. precizējot ministriju budžeta bāzes izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, budžeta izpildes procesā veicamajiem transfertiem, kā arī no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu un maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz gada sākumu;
29.6. palielinot ministriju budžeta bāzes izdevumus par uzturēšanas izdevumiem, kas rodas no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem un kas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem, ja projekts ir pilnībā pabeigts un par to ir veikts galīgā norēķina maksājums, ievērojot šādus nosacījumus:
29.6.1. informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu uzturēšanai atbilstoši noslēgtiem līgumiem, citiem pamatojuma dokumentiem un aprēķiniem, par valsts informācijas sistēmām nepieciešamajiem uzturēšanas izdevumiem pievienojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu;
29.6.2. esošo amata vietu uzturēšana vai jaunu izveidošana ir pieļaujama budžeta līdzekļu ietvaros, nepieprasot papildu finansējumu un izmantojot ministrijā pieejamās vakantās amata vietas.
30. Finanšu ministrijai, ņemot vērā aktuālākās prognozes Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanā, izvērtēt budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" plānotā finansējuma apjomu un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas programmas finansējumā.
31. Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Prokuratūras, Tieslietu padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus, savukārt Finanšu ministrijai minētajām institūcijām elektroniski nosūtīt izskatīšanai iesniegtos materiālus. 
37.§
Latvijas Stabilitātes programma 2018.-2021.gadam

TA-670 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Vasaraudze, N.Sakss, A.Ūbelis, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2018.–2021.gadam (turpmāk – Stabilitātes programma).
2. Valsts kancelejai Stabilitātes programmu iesniegt Saeimai līdz 2018.gada 15.aprīlim.
3. Finanšu ministrijai Stabilitātes programmu iesniegt Eiropas Komisijai līdz 2018.gada 15.aprīlim.
4. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 2021.gadam 121 000 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2020.gada līmenī.
5. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm fiskālā telpa 2019.gadā ir -45,2 milj. EUR, 2020.gadā -37,8milj. EUR un 2021. gadā +3,2 milj. EUR.
 
38.§
Progresa ziņojums "Latvijas nacionālā reformu programma "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai"

TA-667 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt līdz 2018.gada 15.aprīlim Eiropas Komisijā Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu sanāksmi 12.aprīlī"

TA-672-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru E.Putru, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu Stratēģijas departamenta direktoru E.Šadri, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā konsultanti I.Valtmani un Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības Koordinācijas un politiku departamenta COREPER II sagatavošanas nodaļas otro sekretāru J.Kevišu-Petuško pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu Padomes 2018.gada 12.aprīļa sanāksmē.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmei

TA-680-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008" un Nr.2 "Pārtikas zudumi un pārtikas izšķērdēšana: novērtējums par progresu Padomes 2016.gada jūnija secinājumu īstenošanā".
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 2017.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"

TA-457-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2017.gadā"

TA-2s ____________________________________

(J.Maizītis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-614 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Kļaviņa, J.Reirs, K.Šadurskis, P.Putniņš, J.Brazovskis, E.Upīte, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, I.Gailīte, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami papildināt likumprojektu ar deleģējumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai atbilstoši komisijas priekšsēdētāja izteiktajam priekšlikumam, precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Finanšu ministrijai pārskatīt Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 53.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu pasākumiem finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa nodrošināšanai"" 4. un 5.punktā doto uzdevumu atbilstoši Finanšu sektora attīstības padomes turpmākajiem lēmumiem.
7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju virzīt grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paredz informācijas apmaiņas mehānismu sadarbības platformas ietvaros, vienlaikus ar Finanšu sektora attīstības padomes 2018.gada 21.martā apstiprinātajā plānā "Par papildu pasākumiem finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa nodrošināšanai" ietverto 13.pasākuma izpildes laika grafiku.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus uz pieteikumu par paātrināto tiesvedību, kas iesniegts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/18 ECB/Latvija

TA-686-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kucina, D.Reizniece-Ozola, E.Upīte, R.Kozlovskis, J.Reirs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus uz pieteikumu par paātrināto tiesvedību, kas iesniegts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/18 ECB/Latvija, papildinot to atbilstoši Tieslietu ministrijas pārstāves izteiktajiem priekšlikumiem.
2. Tieslietu ministrijai attiecīgi precizēt nostājas projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai, Ārlietu ministrijai, Ģenerālprokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
4. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktora vietnieci J.Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/18 ECB/Latvija.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-683-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola, R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē 2018.gada 16.aprīlī.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis