Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2018.gada 5.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.954 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""

TA-943 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-857 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Šautuve" Preiļu pagastā, Preiļu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un zemes vienības "Badelkas Mežs" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"

TA-539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-964 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Medniekmāja" Lielauces pagastā, Auces novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-917 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-965 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-955 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā Iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""

TA-924 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-991 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-952 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pāvu ielā 14, Rīgā, ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitālā"

TA-951 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā"

TA-941 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.244 "Par Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnēm 2015. -2020.gadam""

TA-949 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Pēc likumprojekta pieņemšanas Aizsardzības ministrijai un Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par Aizsardzības ministrijai 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) funkciju nodrošināšanai paredzētā finansējuma 2019.gadam un turpmāk ik gadu 248 771 EUR apmērā pārdali no Aizsardzības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" uz Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmu 05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) funkciju turpmākai nodrošināšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”

TA-856 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rešņi" Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-263 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 1905.gada ielā 5, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"

TA-808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.18 Kalna ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-807 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

TA-834 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-866 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""

TA-920 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""

TA-922 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""

TA-923 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-840 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem"

TA-1038 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Pildegoviču parakstīt Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem.
 
26.§
Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu"

TA-1047 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu (turpmāk – līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski parakstīt līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-1042 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1039-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 106 personas.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""

TA-474 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 35. §) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Atzīt, ka Ekonomikas ministrija ir izpildījusi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"" 1.punktā doto uzdevumu.


 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1029 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1000 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros"

TA-972 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu (ES) Nr.1381/2013, ar ko izveido programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta 2018.gada 15.februāra aicinājuma vēstuli Nr.Ares (2018)884378 par projekta izvērtēšanas rezultātiem un līguma slēgšanas iespējām minētās programmas sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" (REC-RDIS-NRCP-AG-2017) ietvaros, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties ilgtermiņa budžeta saistības un Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros īstenot projektu "Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana".
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"

TA-947 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt starpdisciplināras un starpinstitucionālas sadarbības modeli "Bērna māja" (starptautiski lietotais termins barnahus) (turpmāk – Bērna mājas modelis) kā risinājumu prakses uzlabošanai darbā ar cietušajiem bērniem kriminālprocesā, nodibinājuma "Centrs Dardedze" izmēģinājumprojekta "Bērna māja" turpināšanu līdz 2018.gada 31.decembrim un tā līdzfinansēšanu 2018.gadā 85 000 EUR apmērā no likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" Labklājības ministrijai pamatbudžeta apakšprogrammā 22.02.00 "Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai" prioritārajam pasākumam "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" piešķirtā finansējuma.
3. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija noslēgs trīspusēju vienošanos ar Valsts policiju un nodibinājumu "Centrs Dardedze" par izmēģinājumprojekta "Bērna māja" īstenošanas turpināšanu, paredzot Labklājības ministrijai apmaksāt projekta ietvaros veiktās cietušo bērnu nopratināšanas un pārējos Bērna mājas modelī ietilpstošos pasākumus.
4. Pieņemt zināšanai, ka iesaistītās institūcijas (Valsts policija, Ģenerālprokuratūra, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Sociālais dienests, Rīgas bāriņtiesa) pilotprojekta ietvaros noslēgs līgumu ar nodibinājumu "Centrs Dardedze", lai īstenotu starpinstitucionālo un starpdisciplināro sadarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā.
5. Projekta pārraudzības nolūkos, lai apstiprinātu Bērna mājas modeļa nolikumu, kā arī 4.punktā minēto līgumu, labklājības ministram izveidot starpinstitucionālu darba grupu – Bērna mājas uzraudzības komiteju.
6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru līdz 2019.gada 31.decembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Kriminālprocesa likumā, lai nodrošinātu, ka bērni, kuri cietuši noziedzīgos nodarījumos pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tiek intervēti, izmantojot Bērna mājas modelī balstītus standartus.
7. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru līdz 2021.gada 31.decembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, kas nepieciešami Bērna mājas modeļa ieviešanai visā Latvijā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstnieku identificēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā"

TA-946 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, sagatavojot aktualizēto Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākuma plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 15.marta rīkojumu Nr.125 "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu") (turpmāk – Plāns) redakciju nākamajam periodam, tajā iekļaut Plānā noteikto 3.1.rīcības virziena 3.1.1.pasākuma 1.3.darbības rezultātu, nosakot, ka attiecīgās darbības rezultāts ir: izstrādāti un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegti grozījumi Komerclikuma 9.pantā, paredzot, ka ar 2020.gada 1.jūliju tiek uzsākta komersantu reģistrēšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tikai elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu, un par šī uzdevuma izpildes termiņu nosakot 2019.gada 1.janvāri.
3. Finanšu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojuma Nr.245 "Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam" 11.punktā noteikto informatīvo ziņojumu par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) īstenošanas starpposma ziņojumu, ņemt vērā, ka Pamatnostādņu 3.4.1.uzdevums – ierobežot fiktīvu subjektu (komercsabiedrību, kurās visi valdes locekļi un dibinātāji ir ārvalstnieki) reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā – tiks izpildīts līdz 2020.gada 1.jūlijam.
4. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojuma Nr.439 "Par Konceptuālo ziņojumu par fizisko personu reģistru" 7.punktā noteikto uzdevumu par izpildītu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu īstenošanas gaitu"

TA-1022 ____________________________________

(R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izslēgt no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma) 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – 2.2.1.SAM) 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1.pasākums) 1.kārtas projektu saraksta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) projektu "Eiropas sadarbspēja (LM un VM)".
3. Projektu iesniegumu atlases 1.kārtā iekļautā VSAA projekta "Eiropas sadarbspēja (LM un VM)" īstenošanai paredzēto finansējumu 2 600 000 EUR apmērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, veicot finansējuma pārdali, steidzamības kārtā novirzīt šādu projektu īstenošanai:
3.1. 1 600 000 EUR darbības programmas 2.2.1.SAM 2.2.1.1.pasākuma 1.kārtas Labklājības ministrijas projekta "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija" tvēruma paplašināšanai;
3.2. 1 000 000 EUR darbības programmas 2.2.1.SAM 2.2.1.1.pasākuma 2.kārtā plānotā VSAA projekta "Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai" tvēruma paplašināšanai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojumā Nr.422 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam" (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.422):
4.1. precizējot rīkojuma pielikumā ietvertā VSAA projekta "Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai" plānotā finansējuma summu;
4.2. papildinot rīkojumu ar 2.2.1.SAM 2.kārtas detalizēto projektu aprakstu iesniegšanas termiņu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
5. Labklājības ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot projekta Nr.2.2.1.1./17/I/007 "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija" vienošanās grozījumus un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.
6. No projektu iesniegumu atlases 2.kārtā iekļautā Valsts zemes dienesta projekta "Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība" īstenošanai paredzētā finansējuma 5 000 000 EUR apmērā 500 000 EUR novirzīt jaunas informācijas sistēmas izveidei, kas aizvietotu Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu (ESTAPIKS).
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr.422:
7.1. precizējot rīkojuma pielikumā ietvertā Valsts zemes dienesta projektam “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” plānotā finansējuma summu;
7.2. papildinot rīkojuma pielikumu ar informācijas sistēmu, kas aizvietotu Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu (ESTAPIKS), paredzot plānoto finansējumu 500 000 EUR apmērā.

 
36.§
Plāna projekts "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020.gadam"

TA-734 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts")"

TA-1062-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts")".
3. Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā Aizsardzības ministrijas pārstāvei Ziemeļatlantijas Līguma organizācijā un Eiropas Savienībā L.R.Rozentālei pārstāvēt Latvijas Republiku Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 8.jūnija sanāksmē darba kārtības jautājumā par regulas priekšlikumu par ENISA – Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru – un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju.

 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmei

TA-1065-IP ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, A.Maldups, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par konkurences saglabāšanu gaisa transportā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.868/2004 – vispārējā pieeja;
2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par ostas pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai, ar kuru atceļ direktīvu 2000/59/EK un groza direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES - vispārējā pieeja, precizējot to atbilstoši Satiksmes ministrijas iesniegtam priekšlikumam;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem - vispārējā pieeja;
2.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula) - progresa ziņojums/politikas debates;
2.5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes sanāksmē 2018.gada 7.jūnijā Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos un 8.jūnijā Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes sanāksmē 2018.gada 8.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 11.jūnija sanāksmei

TA-1073-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.4 "Priekšlikums Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvai, ar ko groza direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.4 "Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)".
4. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 11.jūnija sanāksmē.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu pasākumu finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa paaugstināšanai noteikto pasākumu ieviešanas gaitu"

TA-995-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pārraudzības modeļa maiņai"

TA-1053 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Kļaviņa, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 4.punktā, ka darba grupas sekretariāta funkcijas veic Finanšu ministrija, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Protokollēmuma projekts "Par uzdevuma izpildi"

TA-896-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 53.§) 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.


 
43.§
Valsts apdraudējuma analīze

TA-6s ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Maizītis, N.Mežviets, I.Krēķis, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, K.Šadurskis, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis