Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2018.gada 18.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas""

TA-1838 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumā Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde–Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai""

TA-1705 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noslēgt vienošanos ar Ķeguma novada domi par rīkojuma 2.punktā minētā finansējuma piešķiršanu, nosakot, ka samaksa tiks veikta tikai pēc apstiprinātā līdzfinansējuma apgūšanas un būvdarbu 1.kārtas īstenošanas, un paredzot piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli, kā arī pašvaldības atbildību par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 85.§) "Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1765 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 85.§) "Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.novembrim.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm""

TA-1753 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.septembra rīkojumā Nr.534 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"""

TA-1750 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1755 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.februārim.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Īslīces ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1678 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1760 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību""

TA-1752 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku"

TA-1744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā"

TA-1794 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā"

TA-1795 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 19.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"" 2.punktā"

TA-1821 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 19.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"" 2.punktu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Korejas Republikā P.Vaivaru parakstīt Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdē (prot. Nr.33 19.§) atbalstīto Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""

TA-1711 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"

TA-1663 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1666 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1739 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.703 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-1727 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-1726 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā"

TA-1706 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka Ministru kabineta 2014.gada 10.decembra rīkojuma Nr.769 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā" 1.1.apakšpunktā minētā īpašuma maiņas darījuma rezultātā iegūtie nekustamie īpašumi – "Vitki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9080 011 0074) Slampes pagastā, Tukuma novadā, un "Lielvitki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9080 011 0500) Slampes pagastā, Tukuma novadā, – tiek nodoti valstij, attiecīgi samazinot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālu atbilstoši Komerclikuma normām, ja tie vairs nav nepieciešami sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" funkciju īstenošanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.decembra rīkojumā Nr.769 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā""

TA-1707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanas avansa daļas pārskatīšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo""

TA-1831 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt grozījumu veikšanu 2017.gada 28.novembrī noslēgtajā līgumā starp akciju sabiedrību "Latvenergo", akciju sabiedrību "Enerģijas publiskais tirgotājs" un Ministru kabinetu par vienreizējā maksājuma īstenošanu.
3. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru parakstīt grozījumus šī protokollēmuma 2.punktā minētajā līgumā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē 2018.gada 12.-14.oktobrī"

TA-1871 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā"

TA-1874 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot veselības ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām 2018.gadā internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtiem bāreņiem un maznodrošinātiem izglītojamiem"

TA-1873 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1862 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1866 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-1758 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasaules Bankas grupas kapitāla stiprināšanas pakotni"

TA-1819 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā" 6.pantu, pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā atbalstīt:
2.1. Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (IBRD) rezolūcijas "2018.gada vispārējā kapitāla palielināšana" projektu, kas paredz vispārējā kapitāla palielināšanu;
2.2. Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) rezolūcijas "2018.gada nesadalītās peļņas konvertācija un vispārējā kapitāla palielināšana" projektu, kas paredz IFC nesadalītās peļņas konvertāciju apmaksātajā kapitālā un vispārējo kapitāla palielināšanu;
2.3. Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) rezolūcijas "Grozījums Korporācijas statūtos" projektu, kas paredz IFC Statūtu grozījumus;
2.4. Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) rezolūcijas "2018.gada vispārējā kapitāla palielināšana" projektu, kas paredz vispārējo kapitāla palielināšanu;
2.5. Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (IBRD) rezolūcijas "2018.gada selektīvā kapitāla palielināšana" projektu, kas paredz selektīvo kapitāla palielināšanu;
2.6. Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) rezolūcijas "2018.gada selektīvā kapitāla palielināšana" projektu, kas paredz selektīvo kapitāla palielināšanu.
3. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2020.gadam" iekļaut normu, kas paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret IBRD Latvijas Republikas parakstītā kapitāla palielināšanai IBRD par USD 32 933 356 EUR ekvivalentā.
4. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2020.gadam" iekļaut normu, kas paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret IFC Latvijas Republikas parakstītā kapitāla palielināšanai IFC par USD 4 650 000 EUR ekvivalentā.
5. Pieņemt zināšanai, ka IFC nesadalītās peļņas konvertācijas kapitālā rezultātā Latvijas apmaksātā kapitāla daļa IFC tiks palielināta par 14 243 akcijām.
6. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā palielināt finansējumu Finanšu ministrijas ilgtermiņa saistībām 2020.gadam un turpmākajiem gadiem valsts budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" ieguldījumu veikšanai:
6.1. IBRD vispārējā kapitāla palielināšanai 2020., 2021. un 2022.gadā par USD 810 667,2 EUR ekvivalentā jeb 748 246 EUR ik gadu un turpmākajos gados līdz 2024.gadam (ieskaitot) kopā par USD 1 621 334,4 EUR ekvivalentā jeb 1 496 492 EUR;
6.2. IBRD selektīvā kapitāla palielināšanai 2020., 2021. un 2022.gadā par USD 152 000,2 EUR ekvivalentā jeb 140 297 EUR ik gadu un turpmākajos gados līdz 2024.gadam (ieskaitot) kopā par USD 304 000,4 EUR ekvivalentā jeb 280 594 EUR;
6.3. IFC vispārējā kapitāla palielināšanai 2020., 2021. un 2022.gadā par USD 930 000 EUR ekvivalentā jeb 858 390 EUR ik gadu un turpmākajos gados līdz 2024.gadam (ieskaitot) kopā par USD 1 860 000 EUR ekvivalentā jeb 1 716 780 EUR.
7. Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā" 6.pantu pilnvarot tieslietu ministru pēc Parakstīšanās instrumenta un Finanšu ministrijas pieprasījuma saņemšanas sagatavot juridisko atzinumu (Memorandum of Law) IBRD un iesniegt to Finanšu ministrijai.
8. Pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Parakstīšanās instrumentus par Latvijas Republikas dalību IBRD un IFC kapitāla palielināšanā.
9. Finanšu ministrijai nodrošināt IFC rezolūcijas "Grozījums Korporācijas Statūtos" iekļaušanu Latvijas tiesību sistēmā, kā arī IBRD, IFC un Daudzpusējās investīciju garantiju aģentūras statūtu oficiālo publicēšanu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"

TA-1214 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju līdz 2018.gada 1.novembrim izvērtēt riepu atkārtotas izmantošanas aspektus aprites ekonomikas kontekstā;
2.2. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2018.gada 1.novembrim izvērtēt lietotu riepu ievešanas un izplatīšanas aspektus, kā arī izvērtēt iespējas to ievešanas un izplatīšanas ierobežošanai;
2.3. līdz 2018.gada 28.decembrim izvērtēt dabas resursu nodokļa atbrīvojumu sistēmu un sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem;
2.4. līdz 2019.gada 30.decembrim izvērtēt iespējas pastiprināt zemes īpašnieku, valdītāju administratīvo atbildību par teritorijas piesārņošanu un sagatavot priekšlikumus problēmu risināšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā 2018.gada 23.-25.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1885 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktoram J.Briedim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā 2018.gada 23.- 25.septembra sanāksmē.
 
32.§
Plāna projekts "Rīcības plāns Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam"

TA-1321 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Bremšmits, I.Miļina-Tabūne, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu Nr.469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm"

TA-1856-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu Nr.469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm".
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388

TA-1872-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK"

TA-1879-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK".
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176

TA-1884-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz 2018.gada 19.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim ziņot Ministru kabinetam par informatīvajā ziņojumā "Reglamentēto profesiju nosacījumi un turpmākā rīcība reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā" (04.10.2016. prot. Nr.50 32.§) paredzēto uzdevumu izpildi un plānotajiem pasākumiem 2019.-2020.gadā profesiju reglamentācijas jomas uzlabošanai Latvijā.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju neformālo 2018.gada 19.-20.septembra sanāksmi"

TA-1886-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidentam M.Kučinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju neformālajā 2018.gada 19.-20.septembra sanāksmē.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Kohēzijas politikas mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada"

TA-1887-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Kohēzijas politikas mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā nacionālajai atbildīgajai iestādei atbilstoši nacionālajā pozīcijā noteiktajam attiecībā uz mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" nodrošināt Latvijas Republikas interešu aizstāvēšanu diskusijā par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2020.gada.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas otro iemaksu Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai (Facility for Refugees in Turkey)"

TA-1804-IP____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iemaksu sertifikātu (Contribution Certificate).
3. Pilnvarot ārlietu ministru parakstīt Iemaksu sertifikātu.
4. Latvijas iemaksas Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai veikt pa gadiem saskaņā ar Iemaksu sertifikāta pielikuma grafiku.
5. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Ārlietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" iemaksai Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai 2019.gadā par 401 048 EUR, 2020.gadā par 521 201 EUR, 2021.gadā par 309 400 EUR, 2022.gadā par 304 692 EUR un 2023.gadā par 239 776 EUR.
 
40.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-13-03

TA-1546 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-13-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
2. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2018-13-03.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma atmaksu izmantošanu"

TA-1759-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma atmaksu izmantošanu", t.sk. plānotās finansējuma struktūras izmaiņas 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros, un atbalstīt minētajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus:
1. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar sabiedrību Altum, sagatavojot priekšlikumu programmas noteikumiem, kur tiek izmantots publiskais atmaksu finansējums, nodrošināt, ka atmaksu finansējums, kas ir sabiedrības Altum ilgtermiņa saistībās pret Ekonomikas ministriju, primāri tiek izmantots programmas kredītrisku segumam, un kas ir sabiedrības Altum pašu kapitālā, tiek izmantots programmas finansēšanai;
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada, 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā īstenoto finanšu instrumentu aktivitāšu atmaksāto līdzekļu izmantošanu jaunu vai esošu finansēšanas vadības instrumentu programmu ietvaros un atmaksāto līdzekļu izlietošanas uzraudzību.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai"

TA-1723-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2018.gadā"

TA-1839-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu budžeta programmā 43.00.00 "Satversmes aizsardzība" 2019.gadam 35 201 EUR (izdevumi precēm un pakalpojumiem) apmērā, lai pabeigtu Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizāciju, un Kultūras ministrijai budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 2019.gadam 220 647 EUR un 2020.gadam un turpmāk 169 876 EUR (izdevumi precēm un pakalpojumiem) apmērā, lai nodrošinātu fizisko apsardzi Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Skandu ielā 14, Rīgā, un publiski pieejamo Valsts drošības komitejas dokumentu digitālo kopiju izvietošanai kādā no pakalpojumu sniedzēju serveriem, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā, kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem. Tieslietu ministrijai pēc likuma pieņemšanas Saeimā trešajā lasījumā precizēt pieprasītā finansējuma apmēru.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi"

TA-1865 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Ābele, R.Kronbergs, H.Spuļģis, D.Vilsone, A.Ašeradens, K.Šadurskis, D.Mjartāns, K.Gerhards, L.Medina, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kultūras ministriju, ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju, kā arī šī protokola 45. paragrāfā minēto informatīvo ziņojumu, līdz 2018.gada 10.oktobrim sagatavot priekšlikumus par VSIA "Latvijas Vēstnesis" turpmākās darbības vīziju (kā izpildāmi deleģētie valsts pārvaldes uzdevumi, vai pašvaldību saistošo noteikumu publicēšana turpmāk attiecināma uz visu pašvaldību izdotajiem normatīvajiem aktiem u.tml.), finansējuma modeli un juridisko statusu. Sagatavotos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem informatīvās telpas stiprināšanā"

TA-1869-DV ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Ābele, R.Kronbergs, H.Spuļģis, D.Vilsone, A.Ašeradens, K.Šadurskis, D.Mjartāns, K.Gerhards, L.Medina, J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1877-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis