Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2018.gada 9.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumos Nr.436 "Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi""

TA-1902 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

TA-1903 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1894 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1891 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1890 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Variometrs" Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1889 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Atmaksājamās materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksas kārtība"

TA-1844 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2019.gadā un turpmākajos gados 118 378 EUR apmērā budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1936 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""

TA-1921 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2019.gadam"

TA-1975 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1880 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1883 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"

TA-1893 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību"

TA-1888 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par kārtējo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1941 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1916 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1906 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mazodiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7068 004 0063) – zemes vienību 0,27 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7068 004 0061) – Liezēres pagastā, Madonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 944,00 EUR.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1908 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Celmiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7668 003 0137) – zemes vienību 0,2715 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7668 003 0136) – Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 289,70 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 574,70 EUR un kompensējamie zaudējumi 715,00 EUR.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1913 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Lācīši A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7062 012 0131) – zemes vienību 0,0375 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7062 012 0127) – Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 264,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "P37" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3242 011 0217) – zemes vienību 0,0269 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3242 011 0213) un zemes vienību 0,0342 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3242 011 0215) – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 385,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "P37" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3242 008 0199) – zemes vienību 0,0204 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3242 008 0195) – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 129,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "P37" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3242 008 0198) – zemes vienību 0,0316 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3242 008 0193) – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 199,00 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "P37" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3242 008 0200) – zemes vienību 0,0177 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3242 008 0191) – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 130,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 112,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 18,00 EUR.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumā Nr.748 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-1928 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai"

TA-1597 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1968 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.martam.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1979 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""

TA-1961 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem""

TA-1801 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1841 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-1920 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses"

TA-2017 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Ieguldījumu aizsardzības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"

TA-2005 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2014 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Ingu Reini"

TA-1905 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2018 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"

TA-2024 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-1911 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Braunfelde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu" īstenošanā Eiropas Komisijas Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ietvaros.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu (līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) 2018.gadā pārdalīt no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 2019. un 2020.gadā nepieciešamo finansējumu (līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai – pievienotās vērtības nodokļa nomaksai) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
5. Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
6. Finanšu ministrijai 2019.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā sniegt priekšlikumus valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai valsts budžeta finansētām institūcijām un pašvaldībām tiešo Eiropas Komisijas atbalsta programmu īstenošanai, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50.panta formāta 2018.gada 16.oktobra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2048-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 16.oktobra sanāksmēs.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2050-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Centrālāzija" un nacionālo pozīciju Nr.1 "Savienojot Eiropu un Āziju – Pamatelementi Eiropas Savienības stratēģijai".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē.
 
38.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija par priekšlikumu "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu"

TA-2052-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju par priekšlikumu "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu".

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 11.-12.oktobra sanāksmei

TA-2061-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr.98/700/TI, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/1624";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi" (pārstrādāta redakcija);
2.3. pozīcija Nr.1 "Par grozītu priekšlikumu par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un par to, ka tiek atcelta Regula (ES) Nr.439/2010".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 11.-12.oktobra sanāksmē.


 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmei

TA-2062-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2019.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu"

TA-2063-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu".

 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 11.–12.oktobra sanāksmei

TA-2068-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.5 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 11.–12.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 12.-14.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2015-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē (prot. Nr.38 57.§) doto uzdevumu izpildi"

TA-1995-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, V.Sidorenkovs, V.Loginovs, J.Reirs, M.Kučinskis)

Ekonomikas ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē (prot. Nr.38 57.§) dotajiem uzdevumiem, un Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra sēdē.
 
45.§
Dienesta vajadzībām

TA-2019-DV ____________________________________

.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatam"

TA-1909-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2006 ____________________________________

(R.Bergmanis, J.Garisons, E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Par informatīvās telpas monitoringu 13.Saeimas vēlēšanu laikā

 ____________________________________

(K.Ozoliņš, D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, A.Ašeradens, J.Reirs, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar iesaistītajām institūcijām izvērtēt 13.Saeimas vēlēšanu laikā veiktā informatīvās telpas monitoringa rezultātus, sagatavot informatīvo ziņojumu un līdz 2018.gada 25.oktobrim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis