Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2018.gada 23.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

 V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai medicīniskā aprīkojuma iegādei"

TA-1944 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.513 "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība""

TA-2079 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2047 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Talsu novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-796 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-798 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-799 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-800 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Valmieras pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-973 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Ventspils pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-988 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Kuldīgas novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-968 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Preiļu novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-969 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-1113 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lielmežnieki" Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1978 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""

TA-1830 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2058 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2059 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2060 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2064 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2065 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2066 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2067 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-1964 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc 2018.gada 6.novembra.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzintaru iela 131 A", Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1962 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1985 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc 2018.gada 6.novembra.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""

TA-1999 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2154 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem"

TA-2162 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas (Valsts robežsardzes) priekšlikumu no budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018.gadam atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem piešķirt prēmijas 207 000 EUR apmērā Valsts robežsardzes amatpersonām atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.piecpadsmit prim punkta 3.apakšpunktam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2069 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2163 ____________________________________

(D.Kalsone, J.Plūme, B.Bāne, K.Šadurskis, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Fiskālās disciplīnas padomes pārstāves izteikto viedokli par rīkojuma projektu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2167 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2157 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2160 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2159 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2166 ____________________________________

(D.Kalsone, J.Plūme, B.Bāne, K.Šadurskis, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Fiskālās disciplīnas padomes pārstāves izteikto viedokli par rīkojuma projektu.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2104 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta ietvaros"

TA-2152 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2187 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2139 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2186 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Baibu Bangu"

TA-2150 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Konceptuāls ziņojums "Par 3.pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-1708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2017.gada jūlija līdz 2018.gada jūlijam"

TA-2123 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2019.gada 30.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laikposmā no 2018.gada jūlija līdz 2019.gada jūlijam.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par regulējumu darījumiem ar Valsts kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem pieminekļiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"

TA-2102 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 20.§) 2.punktu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra ārkārtas sēdes protokollēmuma Nr.44 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2032 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Finanšu ministrijai precizēt pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu prognozes.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2018.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai"

TA-2127 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) 2019., 2020. un 2021.gadā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2019. un 2020.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "SIC Latvia "Net-Safe" III" (turpmāk – projekts) īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtā granta līguma nosacījumiem papildu nepieciešamo finansējumu (Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ne vairāk par 143 146 EUR, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nacionālo līdzfinansējumu ne vairāk par 105 000 EUR) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) pēc gala maksājuma saņemšanas no biedrības "Latvijas Interneta asociācija" (vadošais partneris) nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes noteikšanu Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018) 226)"

TA-2156 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma iekļaušanu likumprojektā "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam", nodrošinot obligātā iepirkuma komponentes vidējā līmeņa ierobežošanu un aizsargāto lietotāju atbalstu"

TA-1987 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā Finanšu ministrijai palielināt valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2019.gadā par 9 198 720 EUR Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", lai nodrošinātu obligātā iepirkuma komponentes (turpmāk - OIK) vidējā līmeņa ierobežošanas izdevumu kompensēšanu par 2017.gadu.
3. Pieņemt zināšanai, ka papildu izdevumi 9 198 720 EUR apmērā OIK līmeņa ierobežošanai tika uzskaitīti kā vispārējās valdības izdevumi 2017.gadā, tādējādi šī protokollēmuma 2.punktā noteiktais uzdevums nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2019.gadā.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Šobrīd izstrādes un saskaņošanas procesā ir konceptuālā ziņojuma projekts "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", ar ko parasti tiek noteikts nepieciešamais valsts budžeta finansējuma apmērs, tāpēc informatīvajā ziņojumā nav iekļauta informācija par 2021.gadā nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru obligātā iepirkuma komponentes vidējā līmeņa ierobežošanai, energoietilpīgo uzņēmumu atbalstam, aizsargāto lietotāju atbalstam, valsts pētījumu programmai enerģētikā, kā arī šo programmu administrēšanai.
Ņemot to vērā, uzskatu, ka, sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam", būs nepieciešams valsts budžeta finansējums 2021.gadā obligātā iepirkuma komponentes vidējā līmeņa ierobežošanai, energoietilpīgo uzņēmumu atbalstam, aizsargāto lietotāju atbalstam, valsts pētījumu programmai enerģētikā, kā arī šo programmu administrēšanai. Ekonomikas ministrija sniegs informāciju Finanšu ministrijai par nepieciešamā finansējuma apmēru.".
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "E-veselība Latvijā" ieviešanu 2014.-2016.gadā gala atskaite"

TA-1577 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka informatīvā ziņojuma 3.pielikumā iekļautie elektronisko pakalpojumu izmantošanas rezultatīvie rādītāji aktualizē 2012.gada 13.novembra informatīvā ziņojuma "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu" (prot. Nr.64 44.§) trešajā pielikumā iekļautos sasniedzamos rādītājus šādiem Nacionālā veselības dienesta īstenotajiem Eiropas Savienība fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" e-veselības projektiem: 1. "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms", Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019; 2. "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides 1.posms", projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003; 3. "Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana", Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPLS/015.
3.Veselības ministrijai līdz 2019.gada 30.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par informatīvā ziņojuma 1.pielikumā "E-veselības 1.un 2.kārtas projektos izstrādāto funkcionalitāšu lietošanas risku analīze" iekļauto pasākumu izpildi.


 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo un apvienoto Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas un Vides ministru padomi 2018.gada 29.-30.oktobrī"

TA-2188 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā un apvienotajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas un Vides ministru padomes 2018.gada 29.-30.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālajā Vides un transporta ministru padomes 2018.gada 29.-30.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2189 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Vides un transporta ministru padomes 2018.gada 29.-30.oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
51.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ierosinātajiem Izglītības likuma grozījumiem)

TA-1912 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
52.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par finansējuma piešķiršanu 2018.gada valsts budžetā sporta nozarei)

TA-1818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
 
53.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi)

TA-1105 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2198 ____________________________________

(J.Citskovskis, K.Šadurskis, Z.Zariņa, Ē.Kalnmeiers, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu 2017.gada 26.oktobra lietā Nr.2016-31-01, jautājums par papildu finansējumu izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, Tieslietu ministrijai precizējot starpnozaru prioritārā pasākuma "Tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšana" pieteikumu.
5. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Augstākajai tiesai likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" piešķirto papildu finansējumu tiesnešu atalgojuma palielināšanai, pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā lēmuma pieņemšanas samazināt Augstākās tiesas bāzes izdevumus atlīdzībai programmā 01.00.00 "Tiesa" 2019.gadā par 181 716 EUR, 2020.gadā par 388 621 EUR un 2021.gadā par 262 562 EUR.
6. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt jaunu prioritārā pasākuma pieteikumu par attiecīgu atalgojuma palielināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuru pienākumos ir veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās. Jautājums par papildu finansējumu izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana"

TA-2185-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana" (pozīcija Nr.1).

 
56.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149

TA-2196-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Komisijai iesniedzamo termiņu attiecībā uz pienākuma neizpildes procedūru 2018/2149 saistībā ar apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm".
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
5. Lai cīnītos pret negodprātīgiem nodokļu maksātājiem un pievienotās vērtības nodokļa krāpniecību, Finanšu ministrijai izstrādāt Pievienotās vērtības nodokļa likumā grozījumus, kas stātos spēkā ar 2019.gada 1.jūliju un kas paredzētu plašākas tiesības Valsts ieņēmumu dienestam reģistrētus pievienotās vērtības nodokļa maksātājus izslēgt no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, noteiktu stingrākus kritērijus īpašajam pievienotās vērtības nodokļa režīmam preču importa darījumos, veicinātu reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja pienākuma izpildi sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par darījumu norisi.

 
57.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-16-03

TA-1647 ____________________________________

(V.Sidorenkovs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-16-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2018-16-03.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-1986 ____________________________________

(G.Medne, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, Z.Zariņa, B.Bāne, J.Reirs, E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, V.Sidorenkovs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
2. Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2018.gada 24.oktobrim.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Valsts kontroles revīzijā "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegto ieteikumu un Finanšu ministrijas iebildumiem".
4. Lai nodrošinātu Valsts kontroles 2018.gada 14.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-35/2017 "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" 14. ieteikuma izpildi, Finanšu ministrijai, gatavojot budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu 2019.gadam, iekļaut tajā priekšlikumu par nozaru ministriju prioritāro pasākumu finansējuma izvērtējumu, tajā skaitā par piešķirto finansējumu Simtgades plāna pasākumiem.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Piedāvājuma projekts par Latvijas kandidatūru Eiropas Darba iestādes mītnes vietai"

TA-1788-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"

TA-2003-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt informatīvajā ziņojumā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai.
 
61.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2182-IP ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis