Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.59

2018.gada 11.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""

TA-2427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"

TA-2498 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību""

TA-2300 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.137 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-2302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-2299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""

TA-2323 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-2322 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību""

TA-2321 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-2319 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā""

TA-2318 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi""

TA-2317 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi'""

TA-2316 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam"

TA-2478 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2400 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2505 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

TA-2506 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-2507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-2508 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-2509 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"

TA-2510 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2511 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).

 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""

TA-2453 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība""

TA-2462 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm"

TA-2492 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"

TA-2486 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2288 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka viena mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumu projekta "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi" pieņemšanas Ministru kabinetā Akadēmiskās informācijas centrs publicē tā mājaslapā studiju virzienu akreditācijas cenrādi.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību""

TA-2455 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-2355 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2550 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"

TA-2496 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"

TA-2497 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par kuģu drošību""

TA-2378 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-2474 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi"

TA-2228 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2472 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2473 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-2501 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-2424 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
39.§
Noteikumu projekts "Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība"

TA-2395 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi""

TA-2426 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Pārsūdzības komisiju"

TA-2493 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-2457 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-2541 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai""

TA-2398 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-2423 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" trīs mēnešu laikā izvērtēt Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumu Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" ietekmi, riskus un sagaidāmos zaudējumus, finansiālos rezultātus, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu, iekļaujot tajā arī īstenošanas izmaksu noteikšanas principus un informāciju par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu no piesaistītiem finanšu resursiem, un noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-2552 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-2568 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""

TA-2549 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2567 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

TA-2463 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2557 ____________________________________

(B.Bāne, I.Alliks, J.Reirs, K.Gerhards, S.Ozola, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai apzināt reālās pašvaldību izmaksas plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei un līdz 2019.gada 30.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus rīcībai, lai 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros savstarpēji saskaņotu finanšu iespējas un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumus Nr.42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai".
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2599 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""

TA-2600 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 23.maija rīkojumā Nr.223 "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā""

TA-2601 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1639 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
57.§
Noteikumu projekts "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi"

TA-2445 ____________________________________

(L.Lejiņa, D.Jansone, J.Vētra, J.Bernāts, M.Strads, A.Baumanis, J.Dzelme, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, J.Reirs, A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta 7.6.2.apakšpunktu atbilstoši Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumam un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā precizēto noteikumu projektu un anotāciju.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi"

TA-2447 ____________________________________

(L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

TA-2448 ____________________________________

(L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta 15.punktu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā precizēto noteikumu projektu un anotāciju.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-2499 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2018"

TA-2569 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2587 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Plāna projekts "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas plāns 2018.–2020.gadam"

TA-2365 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos"

TA-2452 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu par ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos.
3. Aizsardzības ministrijai:
3.1. izdevumus, kas saistīti ar depo būvniecību, ne vairāk kā 4 300 000 EUR apmērā segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 33.00.00. "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2019., 2020. un 2021.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
3.2. izdevumus, kas saistīti ar ugunsdzēsības speciālo transportlīdzekļu (automobiļu), kas piemēroti Ādažu militārā poligona vajadzībām, ievērojot reaģēšanas, visurgājēju un ugunsdzēsības spēju, iegādi, ne vairāk kā 1 600 000 EUR apmērā segt Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Iekšlietu ministrijai:
4.1. izdevumus, kas saistīti ar speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādi, ne vairāk kā 1 640 652 EUR apmērā, individuālo aizsarglīdzekļu iegādi, ne vairāk kā 64 320 EUR apmērā, un ar depo aprīkojuma iegādi, ne vairāk kā 124 323 EUR apmērā segt Iekšlietu ministrijai 2021.gadam apstiprināto bāzes izdevumu ietvaros;
4.2. papildu 42 amata vietas depo darbības nodrošināšanai ieviest, nepalielinot kopējo Iekšlietu ministrijas amata vietu skaitu.
5. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4.1.apakšpunkta izpildi, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai 2021.gadam, samazinot budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" bruņojuma iegādei plānotos izdevumus par 1 829 295 EUR un attiecīgi palielinot izdevumus budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība".
6. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai 2022.gadam un turpmāk ik gadu nepieciešamo papildu finansējumu 657 471 EUR apmērā atlīdzībai 42 amata vietām izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7. Pēc depo nodošanas ekspluatācijā Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodot to Iekšlietu ministrijai bezatlīdzības lietošanā.
8. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu palielināšanai, lai nodrošinātu depo uzturēšanas izdevumu segšanu.

 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē"

TA-2155 ____________________________________

(U.Augulis, S.Ābrama, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija") nodrošināt informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu izpildi norādītajos termiņos.
3. Satiksmes ministrijai, sagatavojot transporta attīstības pamatnostādnes, iekļaut tajās arī jautājumu par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2570 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumiem"

TA-2571 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" 2016.-2018.gada budžeta neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" 2019. un 2020.gadam 250 713 EUR, tai skaitā 150 000 EUR budžeta programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" ietvaros, lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbus, un 100 713 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai.

 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta ietvaros"

TA-2572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" 2016.-2018.gada budžeta neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" 2019.gadam 222 640 EUR, tai skaitā:
2.1. 152 640 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem", lai nodrošinātu remigrācijas koordinatora darbu katrā plānošanas reģionā;
2.2. 70 000 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas "Going Digital in Latvia" projekta strukturizēšanu, starpposmu nodevumu izvērtēšanu.
3. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākuma "Ģimenei draudzīgā pašvaldība" (atlīdzība) finansēšanu līdz 38 716 EUR gadā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" līdz likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" pieņemšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā, skatot jautājumu par nepieciešamo finansējumu Diasporas likumā noteikto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkciju nodrošināšanai, tai skaitā, remigrācijas koordinatoru darbam plānošanas reģionos, papildu finansējuma pieprasījums 2019.gadam ir jāsamazina par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto summu.
5. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu šī protokollēmuma 3.punktā minētajam pasākumam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārtraukt šī protokollēmuma 3.punktā minētā pasākuma īstenošanu, ja finansējums tā īstenošanai netiek atbalstīts.

 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda"

TA-2534 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijai piešķirtajiem Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finanšu līdzekļiem 17 730 519 EUR apmērā noteikt šādu sadalījumu:
2.1. Satiksmes ministrijai – 4 000 000 EUR;
2.2. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – 13 730 519 EUR.
3. Noteikt Zemkopības ministriju par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansējuma izlietojuma koordinējošo institūciju.
4. Lauku atbalsta dienestam veikt Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli.
5. Zemkopības ministrijai atbilstoši Padomes 2002.gada 11.novembra Regulas Nr.2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, 8.panta trešajai daļai sagatavot ziņojumu par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansējuma izlietojumu un iesniegt to Eiropas Komisijā.

 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī tā turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu"

TA-2608 ____________________________________

(P.Vilks, K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt piedāvāto NAP 2021-2027 izstrādes konceptu stabilai izaugsmei un dzīves kvalitātes pieaugumam ikvienam iedzīvotājam (NAP2027 izstrādes koncepts).
2. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar nozaru ministrijām, valdības sociālajiem un sadarbības partneriem un citiem ekspertiem veikt plašāku ekspertīzi, tai skaitā reģionālā aspektā, nosakot attīstības rādītāju īpatsvaru un robežvērtības, izstrādāt plānoto investīciju projektu un pasākumu vērtēšanas metodiku, noteikt finansējumu sadalījuma principus un līdz 2019.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā NAP2027 pirmo redakciju.
3. Izstrādājot NAP2027, ņemt vērā Finanšu ministrijas un Eiropas Komisijas konsultāciju grafiku un laika ietvaru par Eiropas Savienības daudzgadu budžeta izstrādi, kā arī savlaicīgi identificēt indikatīvi pieejamo fiskālo telpu valsts attīstības finansēšanai.
4. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju Eiropas Semestra procesa ietvaros skaidrot NAP2027 pieeju un prioritātes sarunās ar Eiropas Komisiju.
5. Ministrijām, pamatojoties uz vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu starpposma ietekmes un cita veida izvērtējumu rezultātiem, atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra izstrādātajai vienotajai veidlapai līdz 2019.gada 15.aprīlim iesniegt Pārresoru koordinācijas centrā informāciju par plānoto pamatnostādņu izstrādi, pamatojot to izstrādes mērķi, nepieciešamību, kā arī sniedzot īsu satura izklāstu, tai skaitā izvērtējot nākotnes tendences un to iespējamo ietekmi.
6. Pārresoru koordinācijas centram, pamatojoties uz ministriju sniegto informāciju, izvērtēt nepieciešamo pamatnostādņu projektu izstrādi un līdz 2019.gada 1.jūnijam sagatavot attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
7. Pārresoru koordinācijas centram nodrošināt sabiedrības līdzdalību NAP2027 izstrādē.
 
71.§
Informatīvais ziņojums par 2018.gada 19.decembra Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Upeniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 19.decembra sanāksmē.
 
72.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2018.gada 13.-14.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2582-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2018.gada 13.-14.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

 
73.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 17.-18.decembra sanāksmei

TA-2602-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums par Padomes regulu, ar ko 2019.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 17.-18.decembra sanāksmē.

 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-2609-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, Ē.Eglītis, J.Reirs, I.Alliks, P.Vilks, A.Čakša, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, ņemot vērā, ka tajā ietvertajai informācijai ir indikatīvs raksturs.
2. Noteikt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ē.Eglīti par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2018.gada 14.decembrī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgās pārstāves vietniecei, COREPER I vēstniecei A.Balodei, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam P.Vilkam, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniekam, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājam V.Vesperim, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktoram E.Šadrim, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktoram N.Saksam, Ārlietu ministrijas ES koordinācijas un politiku departamenta direktoram M.Klīvem, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākajam ekonomistam Č.Gržibovskim, Ekonomikas ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā L.Duntavai, Finanšu ministrijas padomniecei, ECOFIN daļas vadītājai Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Timofejevai, Finanšu ministrijas padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā I.Valtmanei, Veselības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā K.Zālītei, Labklājības ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā M.Ivanovam, Tieslietu ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā I.Melnacei un Zemkopības ministrijas padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā D.Arājai pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2018.gada 14.decembrī Briselē.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rettenmeier Baltic Timber" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2405 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AmberBirch" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2404 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Dienesta vajadzībām

TA-2515-DV

 

.
 
78.§
Dienesta vajadzībām

TA-2579-DV

 

.
 
79.§
Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"

TA-2583-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra A.Ašeradena priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2604-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.45


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis