Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

RīgāNr.

Nr.5

2019.gada 5.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

M.Kazāks

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-153 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroli un kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam""

TA-61 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-85 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 2.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi"" 2.punktā un 3.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-72 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 2.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi"" 2.punktā un 3.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 7.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-73 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 7.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mucenieku ielā 3, Rīgā, pārdošanu"

TA-41 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-140 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas apmaiņas sistēmas datu bāzē esošās informācijas tālāku izmantošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-87 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas apmaiņas sistēmas datu bāzē esošās informācijas tālāku izmantošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.augustam.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-88 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""

TA-71 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-128 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-77 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju"

TA-23 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Pūce, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt komitejas sastāvu atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-2640 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 39.§) "Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-118 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 39.§) "Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 30.§) "Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-89 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 30.§) "Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2019.gada 1.jūlijam.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-98 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu informatīvā ziņojuma uzdevumu apkopojuma 10.2.1.uzdevumam līdz 2019.gada 31.decembrim.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.septembra rīkojumā Nr.490 "Par komisiju atlīdzības noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšanu""

TA-93 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"

TA-31 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-34 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 23.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-94 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 23.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"" 4.1.apakšpunktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" apsaimniekotājam dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.maijam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" izveidošanu"

TA-60 ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" izveidošanu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Ievu Jaunzemi"

TA-28 ____________________________________

(J.Reirs, I.Jaunzeme, J.Bordāns, A.Pabriks, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Oksanu Lentjušenkovu"

TA-102 ____________________________________

(I.Šuplinska, O.Lentjušenkova, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""

TA-124 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.880 "Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes nolikums""

TA-69 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai"

TA-166 ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns, D.Melbārde, A.Pabriks, M.Pūķis, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-169 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram D.Trofimovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-186 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2019.-2021.gadā"

TA-183 ____________________________________

(J.Reirs, I.Vasaraudze, N.Sakss, J.Salmiņa, J.Bordāns, L.Medina, D.Kalsone, I.Vanaga, D.Liepiņa, M.Kazāks, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2019.gadā finanšu ministrs vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu sagatavo 2020.-2022.gadam un iesniedz Ministru kabinetā vienlaikus ar likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam".
3. Finanšu ministram izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot un virzīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punkta izpildi.
4. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta prognožu pamatā ir Fiskālās disciplīnas padomes 2018.gada 3.oktobrī apstiprinātie iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma tempi faktiskajās cenās 2019.gadā 6,2%, 2020.gadā 5,8% un 2021.gadā 5,5%; patēriņa cenu izmaiņu novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2018.gadam ir 2,5%, 2019.gadam 2,5%, 2020.gadam 2,2% un 2021.gadam 2,1%; nodarbinātības izmaiņu novērtējums 2018.gadam ir 1,2%, 2019.gadam 0,1%, 2020.gadam 0,0% un 2021.gadam -0,1%. Ņemot vērā CSP 2019.gada 30.janvāra IKP ātro novērtējumu par 2018. gada 4. ceturksni un Fiskālās disciplīnas padomes apstiprinātās IKP reālā pieauguma prognozes par 2019.-2021.gadu un deflatora tempu prognozes par 2018.-2021.gadu, Finanšu ministrija aktualizēja IKP novērtējumu faktiskajās cenās: 2018.gadam 29 194 milj. EUR, 2019.gadam 31 005 milj. EUR, 2020.gadam 32 813 milj. EUR un 2021.gadam 34 625 milj. EUR.
5. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālā deficīta mērķis 2019.gadā tiek noteikts 0,55% no IKP, 2020.gadā 0,20% no IKP un 2021.gadā 0,50% no IKP.
6. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta deficīts, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, 2019.gadam tiek noteikts 0,64% no IKP, 2020.gadam 0,25% no IKP un 2021.gadam 0,38% no IKP.
7. Pieņemt zināšanai indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2019.gadā -34,0 milj. EUR, 2020.gadā -64,5 milj. EUR, 2021.gadā -8,5 milj. EUR.
8. Lai samazinātu negatīvo fiskālo telpu, veikt šādus ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumus:
8.1. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Azartspēļu un izložu likumā, nosakot veidu, kādā elektronisko sakaru komersants izpilda Izložu un azartspēļu inspekcijas lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencēta interaktīvo azartspēļu organizētāja tīmekļa vietnei, nosakot aizliegumu personai piedalīties Latvijā nelicencētajās interaktīvajās azartspēlēs un izlozēs, kā arī personas atbildību par dalību nelicencētajās interaktīvajās azartspēlēs un izlozēs;
8.2. Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus "Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā" un Elektronisko sakaru likumā, nosakot atbildību elektronisko sakaru komersantam par piekļuves neierobežošanu Latvijā nelicencēta azartspēļu un izložu organizētāja tīmekļa vietnei;
8.3. Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", nosakot pienākumu kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personas veiktajiem maksājumiem Latvijā nelicencētajiem interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājiem;
8.4. Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Kredītiestāžu likumā un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, nosakot pienākumu kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ierobežot maksājumu veikšanu Latvijā nelicencētajiem interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājiem;
8.5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Elektronisko sakaru likumā, nosakot, ka elektronisko sakaru komersants piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencēta interaktīvo azartspēļu organizētāja interneta mājaslapai nodrošina sev piemērotā veidā, nosakot elektronisko sakaru komersantam pienākumu, īstenojot piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencēta interaktīvo azartspēļu organizētāja interneta mājaslapai, norādīt informāciju par Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu spēlētāja atbildību un norādīt, ka Latvijā licencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju saraksts ir pieejams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas mājaslapā;
8.6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Elektronisko sakaru likumā, nosakot pienākumu elektronisko sakaru komersantiem nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pilnvarotajam pārstāvim piekļuvi komersanta tīkla pieslēguma punktiem ar mērķi pārliecināties par Izložu un uzraudzības inspekcijas pieņemtā lēmuma par piekļuves Latvijā nelicencēta interaktīvo azartspēļu organizētāja tīmekļa vietnei ierobežošanu izpildes nodrošināšanu un nosakot pienākumu elektronisko sakaru komersantiem pēc pieprasījuma sniegt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai to rīcībā esošo informāciju par galalietotājiem, kuri izmantojuši Latvijā nelicencētā azartspēļu organizētāja tīmekļa vietni;
8.7. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr. 147 "Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili", lai noteiktu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu (maksājumu 130 EUR apmērā uzskaitot par katru transportlīdzekli mēnesī) visiem pārvadātājiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, līdzvērtīgi kā taksometru pārvadājumiem;
8.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2019.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžetu pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, nosakot ierobežojumus saņemt atļaujas riepu apsaimniekošanas jomā komersantiem, kuru nodokļu parāda apmērs ir virs 150 EUR, kuri divus gadus pirms atļaujas saņemšanas ir bijuši reģistrēti VID riska personu sarakstā;
8.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2019.gada 30.aprīlim izvērtēt atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanu saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas un reģenerācijas sistēmas darbību un pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas un reģenerācijas risku pārvaldības sistēmu, nodrošinot caurskatāmu un kontrolētu procesu atkritumu apsaimniekošanas un reģenerācijas jomā;
8.10. Veselības ministrijai līdz 2019.gada 31.maijam nodrošināt informācijas pieejamību personām par tās apmaksātajiem un slimnīcā saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vidējiem izdevumiem noteiktā pakalpojumu grupā, savukārt līdz 2021.gada 30.decembrim nodrošināt pilnu informācijas pieejamību personām par tās apmaksātajiem un saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
8.11. Veselības ministrijai līdz 2019.gada 1.novembrim iesniegt pārskatu Finanšu ministrijai par iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta novēršanai ieviešanu un darbību padotībā esošajās iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja;
8.12. Veselības ministrijai sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz 2019.gada 30.septembrim iesniegt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot prasības ieviest iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta novēršanai privātajās ārstniecības un veselības aprūpes iestādēs, kuras piedalās Nacionālā veselības dienesta izsludinātos iepirkumos un atbilst noteiktiem kritērijiem;
8.13. Veselības ministrijai līdz 2019.gada 1.aprīlim apkopot informāciju par e-darbnespējas lapām, kas izsniegtas ar atpakaļejošu datumu, veikt risku novērtējumu, sagatavot un iesniegt priekšlikumus Labklājības ministrijai neatbilstošu valsts sociālās apdrošināšanas izmaksu veikšanas risku mazināšanai;
8.14. Veselības ministrijai līdz 2019.gada 3.jūnijam veikt kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu profesijas standarta pārskatīšanu, stiprināt uzraudzības un kontroles sistēmu minēto profesiju darbības jomā un iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem;
8.15. Veselības ministrijai (Veselības inspekcijai) sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz 2019.gada 1.aprīlim izstrādāt starpresoru vienošanās projektu par sadarbību korupcijas un nodokļu nemaksāšanas risku mazināšanā, riska informācijas apritē un kontroles pasākumu veikšanā saskaņā ar 2018.gada 14.novembrī noslēgto Starpresoru sadarbības memorandu;
8.16. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2019.gada 1.jūlijam izvērtēt Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzības un kontroles uzdevumu izpildes efektivitāti un pozitīvo efektu budžeta ieņēmumos, no 2019.gada 1.februāra izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu naftas produktu aprites uzraudzības un kontroles veikšanā.
9. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija 2019.gada 16.janvārī ir iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (Nr. 80/Lp13) otrajam lasījumam, paredzot samazināt skaidras naudas lietošanas lieguma slieksni, liegt transportlīdzekļu un nekustamā īpašuma iegādi, norēķinoties skaidrā naudā, kā arī precizējot darījuma aizdomīguma pazīmi nodokļu jomā - privātpersona vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā iegulda komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas privātpersonas 60 000 EUR vai vairāk, samazinot slieksni līdz 10 000 EUR.
10. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabinetā 2018.gada 4.decembrī atbalstīts Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kas paredz noteikt stingrākas prasības attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu labošanu, kā arī, lai novērstu, ka elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētie dati tiek nepamatoti koriģēti, Finanšu ministrija 2019.gada 24.janvārī ir iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (Nr. 80/Lp13) otrajam lasījumam, paredzot noteikt prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pieejamības nodrošināšanai un prasības attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu nodrošināšanu.
11. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2018.gada 13.decembrī ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", paredzot regulējumu efektīvai sodu sistēmai par pārkāpumiem saistībā ar elektronisko darba laika uzskaiti būvniecībā, un atbilstošs regulējums tiks iekļauts likumā "Par nodokļiem un nodevām".
12. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2.- 5.pielikumu.
13. Pieņemt zināšanai, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” palielināti bāzes izdevumi 2019., 2020. un 2021.gadam 350 000 EUR apmērā katru gadu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto izdienas piemaksu nodrošināšanai.
14. Pieņemt zināšanai, ka izdienas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta ceturtajai daļai ir paredzēts finansējums 41 292 198 EUR apmērā 2019.gadam, 1 876 522 EUR apmērā 2020.gadam un 2 450 215 EUR apmērā 2021.gadam, tai skaitā:
14.1. Iekšlietu ministrijai 35 587 558 EUR apmērā 2019.gadam, 1 396 610 EUR apmērā 2020.gadam un 1 898 678 EUR apmērā 2021.gadam;
14.2. Tieslietu ministrijai 5 704 640 EUR apmērā 2019.gadam, 479 912 EUR apmērā 2020.gadam un 551 537 EUR apmērā 2021.gadam.
15. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 14.punktā minētā pabalsta daļējai nodrošināšanai 2019.gadā ir novirzīts Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" virsstundu darba apmaksai ietaupītais finansējums 1 500 000 EUR apmērā un Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" paredzētais finansējums 1 158 000 EUR apmērā.
16. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā, un Iekšlietu ministrijai atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu".
17. Pieņemt zināšanai, ka tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšanai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam ir paredzēts papildu finansējums 8 692 619 EUR apmērā 2019.gadam, 5 871 905 EUR apmērā 2020.gadam un 8 127 919 EUR apmērā 2021.gadam, tai skaitā:
17.1. Tieslietu ministrijas budžeta bāzes izdevumi palielināti par 4 163 588 EUR 2019.gadam, 2 757 258 EUR 2020.gadam un 3 870 307 EUR 2021.gadam;
17.2. Satversmes tiesas budžeta bāzes izdevumi palielināti par 80 829 EUR 2019.gadam, 62 302 EUR 2020.gadam un 86 136 EUR 2021.gadam;
17.3. Prokuratūras budžeta bāzes izdevumi palielināti par 4 629 918 EUR 2019.gadam, 3 440 966 EUR 2020.gadam un 4 434 038 EUR 2021.gadam;
17.4. Augstākās tiesas budžeta bāzes izdevumi samazināti par 181 716 EUR 2019.gadam, 388 621 EUR 2020.gadam un 262 562 EUR2021.gadam.
18. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijas budžeta bāzē apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" ir palielināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2019., 2020. un 2021.gadam ik gadu 7 869 423 EUR apmērā saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.panta pirmās daļas 1.punkta c apakšpunktu un Tieslietu ministrijas precizētajām prognozēm uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai.
19. Ņemot vērā aktualizēto IKP novērtējumu, lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 2% apmērā no IKP 2019.gadā, atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu palielināt budžeta izdevumus par 1 988 440 EUR 2019.gadā, tajā skaitā:
19.1. 797 460 EUR apmērā NATO investīciju projekta "Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai" īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" plānotā finansējuma uz Aizsardzības ministrijas budžetu;
19.2. 1 190 980 EUR apmērā, palielinot pamatbudžeta izdevumus no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2019.gada sākumu.
20. Ministrijām līdz 2019.gada 7.februārim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts budžeta bāžu 2019., 2020. un 2021.gadam izmaiņām:
20.1. ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu un to atlikumu, ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un to atlikumu, budžeta izpildes procesā veicamo transfertu un tiem atbilstošo izdevumu precizēšanai;
20.2. līdzekļu pārdalei no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu un no attiecīgās ministrijas budžeta uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai";
20.3. izdevumu pārdalei starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot izdevumus valsts parāda vadībai, procentu maksājumiem par studiju un studējošo kreditēšanu, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, izdevumus starptautiskajai sadarbībai, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus sociālajiem pabalstiem;
20.4. citiem tehniskiem precizējumiem.
21. Ministrijām nodrošināt, ka valsts budžeta bāzē 2019.gadam tiek iekļautas līdz 2019.gada 7.februārim pagaidu budžetā veiktās izmaiņas.
22. Ministrijām pēc 2019.gada 7.februāra līdz likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" pieņemšanai nesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izmaiņām pagaidu budžetā.
23. Lai 2019.gadā pašvaldībām nodrošinātu stabilu finansējumu to funkciju veikšanai, paredzēt pašvaldību iedzīvotāju ienākumu nodokli kopā ar speciālo dotāciju ne mazāku kā 1,47 miljardu EUR apmērā atbilstoši noteiktajam sadalījumam pa pašvaldībām no 2019.gada 1.janvāra, kā arī garantēt pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognozi 100 procentu apmērā.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-178 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai fiskālā nodrošinājuma rezervi 2019., 2020. un 2021.gadam plānot Fiskālās disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t.i., 0,1% no IKP.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju prioritārajiem pasākumiem 2019., 2020. un 2021.gadam"

TA-179 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, I.Āboliņš, P.Grīva, U.Klapkalne, I.Priede, D.Melbārde, I.Šuplinska, J.Garisons, A.Pabriks, J.Bordāns, E.Krūmiņa, A.Cimdars, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un neatkarīgo institūciju pārstāvju sniegto informāciju par neatkarīgajām institūcijām nepieciešamo papildu finansējumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"

TA-2143 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai izdevumu pārskatīšanas procesā pielietotās metodes un tām atbilstošos izdevumu pārskatīšanas rezultātus saskaņā ar informatīvajā ziņojumā un šajā protokollēmumā noteikto.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā" 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 26., 27., 28, 29., 30., 31., 32., 33., 36. un 38.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 18., 21., 24., 25., 28., 34., 39., 40. un 42.punktā noteikto uzdevumu izpilde.
4. Pieņemt zināšanai, ka neatkarīgo institūciju izdevumi analizēti tikai horizontāli izvērtējamo pasākumu kontekstā (pārvaldes funkciju un finanšu vadības pilnveidošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomas optimizācija, zemākās prioritātes administratīvo izdevumu (izdevumi periodikai) pārskatīšana).
5. Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, tai skaitā pārskatot līdz šim piešķirto finansējumu jaunajām politikas iniciatīvām, neatliekamajiem pasākumiem un citiem prioritārajiem pasākumiem 2015.-2017.gadam, 2016.-2018.gadam un 2017.-2019.gadam, identificējot ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iekšējos resursus 2019.gadam 51 309 510 EUR un 2020.gadam 33 721 220 EUR apmērā atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. un 5.pielikumam.
6. Pieņemt zināšanai, ka pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētos iekšējos resursus plānots turpināt izmantot tā piešķiršanas laikā noteiktajiem mērķiem (pasākumiem) vai tos jau izmanto citiem mērķiem (pasākumiem), vai vidējā termiņā tie tiks novirzīti citiem mērķiem (pasākumiem).
7. Kultūras ministrijai turpināt nulles budžeta sagatavošanu, izstrādājot to pilnībā bibliotēku politikas nozarei un aptverot visas konkrētās iestādes funkcijas un sniegtos pakalpojumus, un līdz 2019.gada 15.augustam iesniegt Finanšu ministrijā pārskatu par uzdevuma izpildes progresu, kā arī secinājumus un priekšlikumus turpmākai rīcībai.
8. Finanšu ministrijai, lai uzlabotu un nodrošinātu pēc iespējas precīzāku valsts budžeta ieņēmumu no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu un izdevumu valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanai plānošanu kārtējā gada budžetā, iekļaut likumprojektā "Par valsts budžetu 2019.gadam" pantu, kas paredz finanšu ministram tiesības palielināt apropriāciju Ekonomikas ministrijai atbilstoši budžetā ieskaitāmās valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu apmēram.
9. Lai nodrošinātu IKT pārvaldības optimizācijas priekšlikumu ieviešanu, kuru rezultātā ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm var veidoties iekšējie resursi:
9.1. ministrijām, ievērojot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 ietvaros īstenoto darbinieku skaita samazināšanu, plānot atbilstošas ar lietotāju saistītas programmatūras nomas izmaksu izmaiņas;
9.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2019.gada 1.augustam izstrādāt datoru standartu komplektācijas variantus un saskaņot tos IKT vadītāju forumā;
9.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2019.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu, paredzot nosacījumu, ka katra ministrija vai tās noteikta institūcija resora ietvaros uzkrāj datoru pasūtījumus, līdz iepērkamo datoru skaits ir vismaz 250 vienības vienā standarta komplektācijā, un tikai tad veic iepirkumu, vienlaikus nosakot arī iegādes kārtību un stingrus izņēmuma gadījumus, kuros ir pieļaujamas atkāpes;
9.4. ministrijām koordinēt datoru iepirkumu plānošanu un izpildi padotības iestāžu ietvaros;
9.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2019.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par principa "viens dators vienam darbiniekam" ieviešanu, kurā noteikt, ka datoru skaits nedrīkst pārsniegt 1,1 datoru uz vienu publiskajā pārvaldē nodarbināto, paredzot izņēmumu ar valsts ārējo un iekšējo drošību saistītos gadījumos;
9.6. ministrijām, plānojot iepirkumus, pārliecināties, ka netiek iepirkta programmatūra ar funkcionalitāti, kuras pieejamību nodrošina iestādes rīcībā jau esoša programmatūra;
9.7. ministrijām sadarbībā ar datorizēto darba vietu atbalsta pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt iespēju darbiniekiem lietot darba vietās darba pienākumu veikšanai personīgos datorus (neizmantojot iestādes datorus), ar nosacījumu, ka tie atbilst izvirzītajām IKT drošības prasībām;
9.8. ministrijām, plānojot IKT attīstību, pakāpeniski unificēt darba staciju konfigurācijas un datorlietotāju profilus;
9.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2019.gada 30.decembrim organizēt Latvijas valdības līmeņa sarunas ar Microsoft korporāciju par korporatīvu līgumu Latvijas valsts pārvaldes institūcijām.
10. Lai nodrošinātu turpmākās darbības valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un IKT jomas optimizācijai (atbalstīts ar Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) 6.punktu) plānā noteikto uzdevumu izpildei un veicinātu uzlabojumus valsts pārvaldes IKT atbalsta efektivitātē:
10.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju līdz 2020.gada 30.decembrim sagatavot priekšlikumus par IKT kompetenču centru (valsts pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību, kuras sniedz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalsta pakalpojumus valsts pārvaldes institūcijām) finansēšanas un pārvaldības modeļu pilnveidošanu;
10.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un vadošajām IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju iestādēm līdz 2020.gada 30.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs", papildinot valsts pārvaldes amatu saimes;
10.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju (Iekšlietu ministrijas Informācijas centru) un Tieslietu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra") līdz 2020.gada 30.decembrim izvērtēt iespējas attīstīt kā pārresoru IKT koplietošanas pakalpojumu alternatīvu standartizētu datorizēto darba vietu atbalsta pakalpojumu;
10.4. Satiksmes ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs") ar datu centru, drošas datu pārraides un saistītiem IKT drošības pakalpojumiem tehniski nodrošināt konkrēto risinājumu prasībām optimāli atbilstošus piekļuves nosacījumus komerciāliem "infrastruktūra kā pakalpojums", "platforma kā pakalpojums" un "programmatūra kā pakalpojums" līmeņa pakalpojumiem līdz 2020.gada 30.decembrim. Satiksmes ministrijai papildināt Valsts elektronisko sakaru pakalpojuma centra sniegto pakalpojumu katalogu;
10.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) sadarbībā ar Labklājības ministriju (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru), Zemkopības ministriju (Lauku atbalsta dienestu) un Satiksmes ministriju (valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs") līdz 2020.gada 30.decembrim izvērtēt iespēju, savstarpēji sadarbojoties, izmantot specializēta "infrastruktūra kā pakalpojums" un "platforma kā pakalpojums" pakalpojumus augstas komplicētības pakalpojumu izmaksu efektīvākam nodrošinājumam;
10.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projekta "Publiskās pārvaldes IKT arhitektūras pārvaldības sistēma" pirmās un otrās kārtas ietvaros radīt valsts IKT attīstības projektiem kopīgi izmantojamu zināšanu bāzi (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras bibliotēku) un iekšējo konsultāciju pakalpojumu tās efektīvas izmantošanas atbalstam;
10.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2020.gada 30.decembrim sagatavot priekšlikumu un ieviešanas plānu centralizēta personu kontaktu reģistra attīstībai un personu kontaktu datu pakāpeniskai izņemšanai no citām valsts pārvaldes informācijas sistēmām;
10.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2020.gada 30.decembrim sagatavot priekšlikumu par oficiālās e-adreses risinājuma tālāku attīstību un "vienotās drukas" pakalpojuma attīstību un ieviešanu;
10.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un pārējām ministrijām, sākot ar 2021.gadu, izvērtēt jau sasniegtos rezultātus un sagatavot priekšlikumus par IKT arhitektūras pārvaldības un iekšējo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju konsultāciju funkcijas turpmākā finansējuma avotiem;
10.10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 30.decembrim sagatavot un virzīt nākamā struktūrfondu plānošanas perioda ietvaros priekšlikumu par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu mākoņgatavības veicināšanu kā horizontālo pasākumu plānojamā Eiropas un reģionālās attīstības fonda IKT specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.
11. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2019.gadam 16 000 000 EUR un 2020.gadam 20 000 000 EUR apmērā, vienlaikus 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā pārskatot un nepieciešamības gadījumā precizējot nepieciešamā finansējuma apmēru 2021.gadam.
12. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumus par pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem 2019.gadam 8 335 286 EUR apmērā un 2020.gadam 10 819 720 EUR apmērā atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam.
13. Satiksmes ministrijai turpināt veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu no Autoceļu lietošanas nodevas izpildi 2019.gadā 32 565 000 EUR apmērā, 2020.gadā 32 565 000 EUR apmērā un 2021.gadā 35 080 000 EUR apmērā, tādējādi nodrošinot finansēšanas avotu Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" un 23.07.00 "Valsta autoceļu pārvaldīšana" izdevumiem valsts galveno autoceļu uzturēšanai un attīstībai.
14. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali 2 993 466 EUR apmērā 2019.gadā un turpmāk no budžeta apakšprogrammas 31.07.00 "Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai" uz budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem", tai skaitā pārdalot citam mērķim 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Daudzbērnu ģimenes kā jauna pasažieru kategorija, kas ir tiesīga izmantot braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā" piešķirto finansējumu 2 290 458 EUR apmērā.
15. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2019.gada 7.februārim precizēt budžeta bāzes izdevumus, pārdalot apakšprogrammas 33.01.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija" plānoto finansējumu 2019., 2020. un 2021.gadam ik gadu 393 747 EUR apmērā uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
16. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnveidot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu ieviešanas administrēšanu un uzraudzību, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu plānošanu un apguvi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.02.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti".
17. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.59 67.§ un 68.§) ir atbalstīta finansējuma pārdale no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana":
17.1. 2019. un 2020.gadam 250 713 EUR, tai skaitā 150 000 EUR apmērā budžeta programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" ietvaros, lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbus, un 100 713 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai;
17.2. 2019.gadam 222 640 EUR, tai skaitā 152 640 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem", lai nodrošinātu remigrācijas koordinatora darbu katrā plānošanas reģionā, un 70 000 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) digitālās transformācijas "Going Digital in Latvia" projekta strukturizēšanu, starpposmu nodevumu izvērtēšanu.
18. Atbalstīt finansējuma pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" 2019.gadam 114 123 EUR, tai skaitā 25 083 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanai un 89 040 EUR Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai, tajā skaitā 15 000 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" un 74 040 EUR uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".
19. Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 30.decembrim izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos neizlietotās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem daļējai pārcelšanai uz nākamo saimniecisko gadu.
20. Kultūras ministrijai līdz 2019.gada 30.decembrim izvērtēt Kultūras ministrijas padotības iestādes "Rundāles pils muzejs" līdzšinējo darbību un sagatavot priekšlikumus muzeja juridiskā statusa pārveidei, lai nodrošinātu efektīvāku un ilgtspējīgāku muzeja darbību.
21. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu bāzes izdevumu pārdalei 2020.gadam un turpmākajiem gadiem 1 500 000 EUR apmērā ik gadu, tai skaitā:
21.1. 793 433 EUR apmērā no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" uz budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" mēnešalgas palielināšanai, atvaļinājuma pabalstiem, lai nodrošinātu to izmaksu 50% apmērā no mēnešalgas;
21.2. 254 410 EUR apmērā no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" uz budžeta apakšprogrammu 40.01.00 "Administrēšana" mēnešalgas palielināšanai būvniecības, projektu vadības, klientu apkalpošanas, apgādes un iepirkumu jomā nodarbinātajiem, kā arī motivējošo instrumentu pielietošanas nodrošināšanai - piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijām un naudas balvām;
21.3. 152 157 EUR apmērā no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" motivējošo instrumentu pielietošanas nodrošināšanai - piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, speciālajām piemaksām par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu;
21.4. 300 000 EUR apmērā budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" ietvaros mēnešalgu palielināšanai, kalibrējot jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;
21.5. Iekšlietu ministrijai līdz 2019.gada 7.februārim iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu bāzes izdevumu 2020. un 2021.gadam precizēšanai sadalījumā pa budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;
21.6. pieņemt zināšanai, ka budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 2019.gadā virsstundu darba apmaksai ietaupītais finansējums 1 500 000 EUR apmērā ir novirzīts daļējai izdienas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšanai.
22. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem 2019.gadam 489 239 EUR apmērā atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam.
23. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" 2015.-2017.gada prioritārā pasākuma "Ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences nodrošināšana veselības nozarē" īstenošanai plānoto finansējumu 46 557 EUR apmērā 2019.gadam un turpmāk ik gadu novirzīt Veselības inspekcijas inspicējošā personāla atlīdzības nodrošināšanai.
24. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros 2015.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām" plānoto finansējumu pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 2019.gadam 18 000 EUR apmērā pārdalīt citiem mērķiem, tai skaitā:
24.1. izdevumiem pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 4 500 EUR apmērā, lai Labklājības ministrija nodrošinātu izmēģinājumprojekta "Par atbalstu zobu protezēšanas jautājumos" īstenošanu;
24.2. izdevumiem precēm un pakalpojumiem 13 500 EUR apmērā, lai Labklājības ministrija nodrošinātu pētījuma iepirkumu, kas nepieciešams, lai individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu jomā izstrādātu tehnoloģiskās un kvalitātes prasības ražošanas procesam atsevišķi katram valsts finansētajam produktu veidam.
25. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (līgumorganizācijās) plānoto finansējumu subsīdijām un dotācijām 2019.-2021.gadam ik gadu 18 556 EUR apmērā pārdalīt izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai Labklājības ministrija nodrošinātu pasākuma "Sociālo darbinieku motivācijas un piederības sajūtas savai profesijai paaugstināšana" īstenošanu.
26. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" pasākumam "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā" plānoto finansējumu atlīdzībai 2019.-2021.gadam ik gadu 64 205 EUR apmērā pārdalīt citiem mērķiem, vienlaikus samazinot 2 amata vietas, šādās Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammās, tai skaitā:
26.1. apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" izdevumiem atlīdzībai 2019.-2021.gadam ik gadu 24 960 EUR apmērā Nodarbinātības valsts aģentūrā nodarbināto atalgojuma palielināšanai;
26.2. apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" izdevumiem atlīdzībai 2019.-2021.gadam ik gadu 39 245 EUR apmērā Labklājības ministrijā nodarbināto atalgojuma palielināšanai.
27. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" plānoto finansējumu atlīdzībai saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra "Vidzeme" filiāles slēgšanu 2019.-2021.gadam ik gadu 300 000 EUR apmērā pārdalīt citiem mērķiem, vienlaikus samazinot 42 amata vietas, šādās Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammās, tai skaitā:
27.1. apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2019.gadam 121 451 EUR apmērā, lai nodrošinātu VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" projekta "VSAC Zemgale filiāles Ķīši ēkas siltināšana" neattiecināmo izdevumu segšanu, un 2020.-2021.gadam ik gadu 279 451 EUR apmērā, lai valsts sociālās aprūpes centros nodrošinātu vienreizējus infrastruktūras sakārtošanas pasākumus;
27.2. apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" izdevumiem atlīdzībai 2019.-2021.gadam un turpmāk ik gadu 20 549 EUR apmērā, lai nodrošinātu valsts atbalsta pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā administrēšanu un uzraudzību, pārdalot vienu amata vietu;
27.3. apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" izdevumiem valsts budžeta transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 2019.gadam 158 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu transferta veikšanu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2018.gada prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas – Aizgādnības informācijas sistēma – izveides pabeigšanai.
28. Pieņemt zināšanai, ka aktualizētajā Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" pasākuma "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā" ietvaros samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 2019.-2021.gadam ik gadu 14 908 EUR apmērā un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 14 908 EUR apmērā, lai nodrošinātu 2018.gadā uzsāktā pakalpojuma – latviešu valodas mentors nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu – īstenošanu.
29. Atbalstīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikumu par 500 000 EUR ikgadēju novirzīšanu aktuālāku nozares pasākumu īstenošanai, izmantojot izdevumu pārskatīšanas rezultātā identificēto finansējumu 2017.-2019.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Olimpisko spēļu raidtiesību iegādei nepieciešamais papildu finansējums".
30. Atbalstīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikumu par 6 985 EUR ikgadēju novirzīšanu aktuālāku nozares pasākumu īstenošanai, izmantojot izdevumu pārskatīšanas rezultātā identificēto finansējumu 2017.-2019.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Pārklājuma palielināšana LR1, LR3 un LR4".
31. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2019.gada 1.jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par atsevišķu valsts iestāžu biroju telpu uzlabošanu, modernizēšanu un optimizāciju, izvērtējot esošo valsts vai valsts kapitālsabiedrību īpašumā esošo ēku pārbūves vai jaunbūves īstenošanu, atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem secinājumiem.
32. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2019.gada 1.jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par atsevišķu valsts iestāžu, kuras šobrīd nomā biroja telpas no privātā iznomātāja, pārcelšanu uz valsts vai valsts kapitālsabiedrību īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, piedāvājot konkurētspējīgas telpas un ilgtermiņā samazinot vidējos nomas izdevumus.
33. Lai nodrošinātu valsts iestāžu un valsts kapitālsabiedrību administratīvo izmaksu samazinājumu, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2019.gada 1.jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā centralizētu elektroenerģijas iepirkumu veikšanas darbības plānu elektroenerģijas iepirkšanai no 2021.gada 1.janvāra.
34. Ministrijām izvērtēt abonēto laikrakstu lietderību un izmaksu efektivitāti, tostarp ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minētos ieteikumus.
35. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu"" 3.1.apakšpunktā un Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 23.punktā dotos uzdevumus par izpildītiem.
36. Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 30.§) "Informatīvais ziņojums "Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""

TA-96 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.pantam sagatavoto 4.2.1.1.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk – 4.2.1.1.pasākums) finanšu instrumenta "Aizdevumi" ietekmes, risku un sagaidāmo zaudējumu, finansiālo rezultātu un īstenošanas izmaksu novērtējumu.
3. Atļaut sabiedrībai "Altum" izmantot finansējumu vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai 2019.gadam līdz 136 300 EUR apmērā.
4. Sabiedrībai "Altum" izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus starp sabiedrību "Altum" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā finansēšanas nolīguma Nr.4.2.1.1/16/FI/001 2.pielikumā "Biznesa plāns".
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2019.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par 4.2.1.1.pasākuma ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu sabiedrības "Altum" vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-126 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 68 personas.
 
36.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420129719

TA-92 ____________________________________

(I.Šuplinska, E.Severs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420129719.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Ja lietas Nr.A420129719 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis