Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2019.gada 12.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-106 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-107 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Melnalkšņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0117) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0117) 2,4 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 700 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1 400 EUR un mežaudzes vērtība – 2 300 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.46" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0121) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0121) 2,4 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 600 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1 500 EUR un mežaudzes vērtība – 1 100 EUR.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""

TA-75 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"

TA-141 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-116 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-115 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Raiņa bulvārī, Rīgā, pārdošanu"

TA-117 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-100 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, nodošanu Banku augstskolas īpašumā"

TA-83 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""

TA-144 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei"

TA-148 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""

TA-176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-177 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""

TA-131 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-132 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-160 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Lucaua, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Dainu Mūrmani-Umbraško"

TA-224 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'""

TA-190 ____________________________________

(R.Nemiro, E.Rinkēvičs, Ē.Eglītis, A.K.Kariņš)

1. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija slēgs līgumu par rīkojuma projekta sākotnējā ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) minētā juridiskā izvērtējuma veikšanu un samaksās par to no saviem līdzekļiem.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-151 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība""

TA-99 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.marta rīkojumā Nr.101 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku""

TA-261 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019.gadam"

TA-164 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Zitcere, A.K.Kariņš)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""

TA-180 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Zitcere, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 sadaļas "Pasākumi mērķu sasniegšanai" 4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-154 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz trim nedēļām atlikt.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par lauksaimniecības platību apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanu"

TA-112 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai izstrādāt un zemkopības ministram līdz 2019.gada 1.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par kārtību, kādā apdrošinātāji var pieprasīt līdzfinansējumu, lai izmaksātu atlīdzību par zaudējumiem, ko sējumu platībām radījis sausums.
3. Zemkopības ministrijai, pamatojoties uz apdrošinātāju sniegtajiem aprēķiniem, finanšu līdzekļus, kas nepieciešami sējumu apdrošināšanas līdzfinansējumam, lai izmaksātu sausuma radīto zaudējumu atlīdzību, pieprasīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Zemkopības ministram, ņemot vērā lauksaimniecības sējumu, stādījumu un dzīvnieku apdrošināšanas iespējas, kā arī atvieglojumus finanšu uzkrājumu veidošanai, turpmāk Ministru kabinetā neiesniegt jautājumus par dabas apstākļu svārstību dēļ nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu lauksaimniekiem.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par tieslietu ministra prioritāriem rīcības virzieniem efektīvas tieslietu sistēmas attīstībai, lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi"

TA-282 ____________________________________

(J.Bordāns, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums")

TA-39 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Zitcere, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija 2019.gada martā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā alternatīvu likumprojektu "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums".
 
28.§
Atzinuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma iespējamo palielinājumu politiskajām organizācijām"

TA-16 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atzinuma projektu Saeimai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atzinumu Saeimai.


 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""

TA-208 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

TA-207 ____________________________________

(J.Bordāns, E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-236 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā"

TA-235 ____________________________________

(J.Bordāns, E.Rinkēvičs, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojektu paketē, kas saistīta ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (Brexit).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs un līdzatbildīgais - ārlietu ministrs.


 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

TA-237 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Invaliditātes likumā"

TA-225 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-226 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-229 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā"

TA-232 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
38.§
Likumprojekts "Sociālā nodrošinājuma likums Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma gadījumā"

TA-257 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-266 ____________________________________

(J.Bordāns, E.Rinkēvičs, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojektu paketē, kas saistīta ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (Brexit).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs un līdzatbildīgais - ārlietu ministrs.

 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

TA-273 ____________________________________

(J.Bordāns, E.Rinkēvičs, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojektu paketē, kas saistīta ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (Brexit).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs un līdzatbildīgais - finanšu ministrs.

 
41.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-274 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu konsolidētā likumprojektā "Likums par pārejas posma regulējumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības gadījumā" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra ārkārtas sēdē.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0066

TA-239-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0066.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 18.februāra sanāksmei

TA-267-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.20 "Ukraina".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 18.februāra sanāksmē.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-269-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 19.februāra sanāksmē.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 18.februāra sanāksmei

TA-278-IP ____________________________________

(Ē.Eglītis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Padomes secinājumi par mākslīgā intelekta koordinēto attīstības plānu "Ražots Eiropā"".
3. Ekonomikas ministram R.Nemiro pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 18.februāra sanāksmē.
 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība) 2019.gada 19.februāra sanāksmei

TA-281-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa"".
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība) 2019.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"

TA-95-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Latvijas ilgtermiņa stratēģijas rīcībai ar gada emisiju sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam 5.2.apakšpunktā un 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 45.§) "Informatīvais ziņojumā "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"" 2.punktā noteikto, nodrošināt 2016.gada Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances pārnešanu uz nākamo gadu atbilstības kontu informatīvā ziņojuma trešajā sadaļā noteiktajā termiņā.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, lēmuma pieņemšanu par darījumiem ar Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances gada emisijas sadales vienībām atlikt līdz nākamā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
48.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-203-IP

 

 
49.§
Dienesta vajadzībām

TA-230-DV

 

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par attiecībām ar Krievijas Federāciju"

TA-233-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par attiecībām ar Baltkrievijas Republiku"

TA-234-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Pūce, R.Nemiro, I.Šuplinska, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku"

TA-251-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
53.§
Dienesta vajadzībām

TA-283-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis