Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2019.gada 5.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

M.Kazāks

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis"

TA-353 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""

TA-313 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-296 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 28.jūnijam.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-355 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzeldas ielā 1, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-294 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 1A, Rīgā, pārdošanu"

TA-323 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""

TA-272 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums"

TA-357 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus"

TA-383 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 46.0.versija)"

TA-321 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-200 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-344 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-314 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-345 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-302 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-371 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) saprašanās memorandu par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā"

TA-398 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) saprašanās memoranda par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā (turpmāk – saprašanās memorands) parakstīšanu.
2. Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku parakstīt saprašanās memorandu.
3. Noteikt Iekšlietu ministriju (Valsts robežsardzi) par atbildīgo institūciju saprašanās memoranda īstenošanā, bet Valsts policiju, Valsts drošības dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Ārlietu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Aizsardzības ministriju (Nacionālos bruņotos spēkus), Zemkopības ministriju (Pārtikas un veterināro dienestu), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satversmes aizsardzības biroju, Veselības ministriju un Satiksmes ministriju par līdzatbildīgajām institūcijām.
4. Pieņemt zināšanai, ka Tiesībsargs sadarbosies ar FRONTEX sadarbības koordinatoru Tiesībsarga likumā un Imigrācijas likuma 50. septiņi prim pantā noteikto uzdevumu un kompetences ietvaros.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-363 ____________________________________

(T.Linkaits, R.Nemiro, J.Bordāns, D.Palčevska, T.Vectirāns, E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, I.Ošenieks, K.Ķezberis, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju papildināt likumprojektu ar kritērijiem licences anulēšanai, un Satiksmes ministrijai iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
19.§
Plāna projekts "Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plānu 2019.–2023.gadam"

TA-213 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Vaļuliene, S.Ģirģens, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai"

TA-358 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Viņķele, R.Kronbergs, D.Trofimovs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai informatīvajā ziņojumā iekļaut iesniegtā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, papildinot ministriju skaitu ar Veselības ministriju, aktualizēt darba grupas sastāvu, saskaņot informatīvo ziņojumu ar Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Atļaut informatīvajā ziņojumā minētajai darba grupai, pieaicinot Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjus, turpināt tiesībsargājošo institūciju sniegto pakalpojumu nodrošināšanas finansiāli un administratīvi efektīvākā risinājuma (iespējams, vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveides valstī) izvērtējumu.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2019.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā darba grupas veikto izvērtējumu un turpmākās rīcības priekšlikumus vai laika grafiku.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām ar Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija rīkojumu Nr.356 atbalstītajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektā"

TA-362 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt paredzēto finansējuma pārdali 150 000 EUR apmērā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros no projekta "Programmas "Korekcijas dienesti" administrēšana" uz projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 71.06.00. "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētie projekti".
 
22.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-426 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.–8.marta sanāksmē:
2.1. Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos;
2.2. Valsts kancelejas kompetences jautājumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem;
2.3. Satiksmes ministrijas kompetences jautājumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-2121 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 27.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""".
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"

TA-337 ____________________________________

(L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 64.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"".
 
25.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2019.gadam"

TA-418 ____________________________________

(J.Reirs, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, J.Bordāns, R.Nemiro, S.Ģirģens, I.Vanaga, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 36.§), 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmumus (prot. Nr.5 30.§, 32.§ un 33.§) un 8.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.6 1.§).
3. Pieņemt zināšanai, ka 2019.gadam ir precizēti izdevumi budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā "Apropriācijas rezerve", tos nosakot 10 000 000 EUR apjomā.
4. Noteikt, ka 2019.gadā garantētais minimālais ienākumu līmenis personai tiek saglabāts 53,00 EUR mēnesī.
5. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.divi prim panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
6. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2019.gada 8.martā.
7. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
9. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
9.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
9.2. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
9.3. neiesniegt priekšlikumus par tādām apropriāciju izmaiņām, kuras saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto iespējams veikt ar finanšu ministra rīkojumu.

 
26.§
Par Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 69.§) "Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā""

TA-341 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 69.§) "Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"".
 
27.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.marta sanāksmei

TA-416-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem: pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības reakciju uz terorismu – Pašreizējā situācija un turpmākā rīcība".
3. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.marta sanāksmē.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 11.-12.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-419-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 11.-12.marta neformālajā sanāksmē.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" izvērtēšanas gaitu"

TA-420-IP ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Dienesta vajadzībām

TA-384-DV

 

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē 2019.gada 12.-14.aprīlī"

TA-404-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumam ir vispārpieejamas informācijas statuss.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis