Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2019.gada 30.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

 -

A.Pabriks

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-564 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-568 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izbeigt turpmākos izpildes darbus projekta "Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes komplekss (no 2011.gada Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes komplekss), īslaicīgās aizturēšanas vieta, Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāle un Daugavpils zonālais valsts arhīvs rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa teritorijā, Daugavpilī" (turpmāk – Projekts) attīstības II posma būvniecības 3.kārtai (autosaimniecības ēkas ar auto mazgātuvi izbūve) un 5.kārtai (Valsts policijas koledžas Latgales reģionālās filiāles ēkas rekonstrukcija un dienesta viesnīcas ēkas rekonstrukcija).
3. Iekšlietu ministrijai uz Projekta attīstības II posma būvniecības 3.kārtu (autosaimniecības ēkas ar auto mazgātuvi izbūve) un 5.kārtu (Valsts policijas koledžas Latgales reģionālās filiāles ēkas rekonstrukcija un dienesta viesnīcas ēkas rekonstrukcija) attiecināmo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" faktisko izdevumu segšanas jautājumu risināt, iesniedzot Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nepieciešamo finansējumu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes filiāles būvju (ēku) pārbūvei un būvniecībai (attīstības II posma 2.kārtas (Kriminālistikas laboratorijas pārbūve) un 4.kārtas (Sporta kompleksa jaunbūve) īstenošana).

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-666 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība"

TA-638 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-751 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 112 personas.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā"

TA-693 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu"

TA-725 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"

TA-452 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim izvērtēt grozījumu nepieciešamību ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas piešķiršanas kārtībā un, ja nepieciešams, sagatavot grozījumus normatīvajos aktos.
 
9.§
(2018.) Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija instrukcijā Nr.3 "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība""

TA-2294 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga–Mārupe (Jaunmārupe) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-631 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Godiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 007 2968) – zemes vienību 0,0234 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 007 2749) – Mārupes novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 985,02 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Orhidejas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 007 2959) – zemes vienību 0,0137 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 007 2747) – Mārupes novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 036,22 EUR.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus pārbūves projekta īstenošanai"

TA-670 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ratnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9884 010 0127) – zemes vienību 0,0120 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9884 010 0126) – Vārves pagastā, Ventspils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 140,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 90,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 50,00 EUR.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

TA-671 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Jaunmārstagi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0357) – zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0344) – Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 324,00 EUR.

 
13.§
(2018.) Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi"

TA-2471 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi"

TA-652 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"

TA-643 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Zemkopības ministrijas nolikums"

TA-697 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-628 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-645 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""

TA-429 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2019.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

TA-696 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Austrijas Republikas federālā aizsardzības ministra un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, un Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, un Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Francijas Republikas aizsardzības ministra, un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, un Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, un Ungārijas Aizsardzības ministrijas, un Īrijas Aizsardzības departamenta, un Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, un Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, un Maltas Republikas aizsardzības ministra, un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, un Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, un Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, un Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, un Zviedrijas Karalistes valdības, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības ministra, un Eiropas Aizsardzības aģentūras Programmas vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūru optimizēšanu Eiropā

TA-604 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt Austrijas Republikas federālā aizsardzības ministra, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Maltas Republikas aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības ministra un Eiropas Aizsardzības aģentūras programmas vienošanās par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūru optimizēšanu (turpmāk – vienošanās) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru parakstīt vienošanos.
3. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.
4. Vienošanās stājas spēkā tās VI nodaļas 5.iedaļā noteiktajā laikā un kārtībā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā"

TA-780 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Elitu Baklāni-Ansbergu"

TA-739 ____________________________________

(J.Pūce, E.Baklāne-Ansberga, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-700 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Konceptuāls ziņojums "Par sadarbības ekonomikas nozares pakalpojumu regulējumu"

TA-68 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"" 4.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai Ventspils tehnikumā un Valmieras tehnikumā"

TA-726 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils tehnikumam un Valmieras tehnikumam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" (Urban Innovative Actions) programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai (turpmāk – projekts). Projekta kopējās izmaksas Ventspils tehnikumam ir 438 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 80% apmērā (350 400 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 20% apmērā (87 600 EUR). Projekta kopējās izmaksas Valmieras tehnikumam ir 595 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 80% apmērā (476 000 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 20% apmērā (119 000 EUR).
3. Projekta īstenošanai Valmieras tehnikumam nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 2019.gadā 119 000 EUR apmērā un Ventspils tehnikumam nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 2019.gadā 74 794 EUR apmērā pārdalīt no "74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai"".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali uz ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana".
5. Lai nodrošinātu finansējumu Ventspils tehnikuma projekta īstenošanai 2020. un 2021.gadā, Finanšu ministrijai palielināt ministrijas bāzes izdevumus 2020.gadā par 7 160 EUR un 2021.gadā par 5 646 EUR budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana".
 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2019.gada 2.-3.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-808 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Ē.Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 2.-3.maija neformālajā sanāksmē.
 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par valsts politiku ugunsdrošības jomā)

TA-535 ____________________________________

(A.Pabriks)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
29.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2045

TA-756-IP ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2045.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2027

TA-742-IP ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2027.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
31.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0120

TA-793-IP ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0120.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
32.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta papildu formālo paziņojuma vēstuli pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176

TA-797-IP ____________________________________

(I.Gailīte, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta papildu formālo paziņojuma vēstuli pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt nostājas projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam un precizēto nostāju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
5. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par nostājas 3.punkta 1) un 2) apakšpunktā minēto normatīvo aktu projektu sagatavošanu.
6. Noteikt, ka Veselības ministrija ir atbildīgā ministrija par nostājas 3.punkta 3) apakšpunktā minētā normatīvā akta projekta sagatavošanu.
 
33.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Padomes Stratēģisko programmu 2019.-2024.gadam"

TA-800-IP ____________________________________

(I.Viņķele, A.Pabriks)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības Padomes Stratēģisko programmu 2019.-2024.gadam".
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 7.-9.maija Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-779-IP ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.15


Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, 
aizsardzības ministrs
A.Pabriks

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis