Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.24

2019.gada 14.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Diasporas konsultatīvās padomes nolikums"

TA-623 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Konkurences padomes nolikums"

TA-681 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-679 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-723 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-727 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības"

TA-824 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""

TA-717 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatoru apakšstacija TP4582" Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-688 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""

TA-818 ____________________________________

(J.Pūce, V.Sidorenkovs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-763 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""

TA-764 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""

TA-512 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 50.0 versija – Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2))"

TA-817 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Artim Velšam"

TA-733 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Velšs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"

TA-660 ____________________________________

(J.Reirs, L.Kļaviņa, J.Brazovskis, S.Sedleniece, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Noteikt, ka līdz 2019.gada 31.decembrim Tieslietu ministrija savas kompetences ietvaros kā administratīvo tiesību politikas veidotājs un Finanšu ministrija kā finanšu politikas veidotājs, un institūcijas, kurām ir tiesības piemērot administratīvajai atbildībai līdzīgus piespiedu ietekmēšanas līdzekļus (administratīvās sankcijas), izvērtē šādu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu nepieciešamību un to piemērošanas procesu.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"

TA-732 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-847 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Jūras plānojumu 2030"

TA-821 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Rūtu Muktupāvelu"

TA-857 ____________________________________

(D.Melbārde, R.Muktupāvela, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"

TA-838 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
21.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par Tiesībsarga 2018.gada 29.oktobra atzinumu un rekomendācijām)

TA-2265 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
22.§
Par grozījumiem Latvijas Stabilitātes programmā 2019.-2022.gadam

TA-870 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt grozījumus Latvijas Stabilitātes programmā 2019.–2022.gadam (turpmāk - grozījumi Stabilitātes programmā).
2. Valsts kancelejai grozījumus Stabilitātes programmā iesniegt Saeimai līdz 2019.gada 14.maijam.
3. Finanšu ministrijai grozījumus Stabilitātes programmā iesniegt Eiropas Komisijai līdz 2019.gada 14.maijam.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli"

TA-863 ____________________________________

(J.Pūce, M.Pūķis, D.Mieriņa, T.Linkaits, J.Reirs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli;
2.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteiktajām konsultācijām, līdz 2019.gada 2.septembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu;
2.3. vienlaikus nodrošināt informatīvo kampaņu un komunikāciju ar sabiedrību par administratīvi teritoriālās reformas jautājumiem šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmērā.
 
24.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 20.-21.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-881 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 20.-21.maija neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par skolu tīkla sakārtošanu"

TA-885 ____________________________________

(I.Dundure, I.Šuplinska, I.Vanaga, I.Braunfelde, L.Lejiņa, D.Melbārde, I.Viņķele, J.Pūce, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt informatīvā ziņojuma 6.punktu ar laika grafiku, kādā normatīvo aktu projekti tiks sagatavoti un noteiktā kārtībā iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā, un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 21.maija sēdē.
 
26.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 22.-23.maija sanāksmei

TA-868-IP ____________________________________

(D.Melbārde, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetences jautājumiem:
2.1. par Padomes secinājumu projektu par jaunām radošām paaudzēm (pozīcija Nr.1);
2.2. par Padomes secinājumu projektu par Eiropas audiovizuālo darbu pārrobežu aprites veicināšanu ar uzsvaru uz kopražojumiem (pozīcija Nr.2).
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 22.-23.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 21.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-878-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 21.maija sanāksmē.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 16.maija Euro grupas un 2019.gada 17.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-890-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 16.maija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 17.maija sanāksmē.
 
29.§
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0121

TA-893-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2019/0121.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
30.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-894-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par jauniešiem un nodarbinātības nākotni";
2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju rezolūcijas projekts, ar ko nosaka pamatnostādnes ES jaunatnes dialoga pārvaldībai";
2.3. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Padomes ieteikumam par visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei";
2.4. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Padomes ieteikumam par augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām";
2.5. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par Padomes Ieteikuma "Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem" īstenošanu";
2.6. pozīcija Nr.1 "2011.gada rezolūcijas par pārstāvniecību un saskaņošanu pirms Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) sanāksmēm pārskatīšana. a) projekts - Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm; b) projekts – praktiskie pasākumi saistībā ar sagatavošanos WADA sanāksmēm par jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē";
2.7. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par personu ar invaliditāti piekļuvi sportam".
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 22.-23.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
31.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-829-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis