Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2019.gada 21.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-776 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-775 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanai"

TA-740 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-859 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 1.pielikumā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma sadalījumu atbildīgajām ministrijām un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2019.gada 14.jūnijam iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par to pārziņā esošo projektu ietvaros plānotajām attiecināmajām izmaksām un ar projektiem segtās kvotas apmēru.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-835 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-834).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-834) (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-834 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-835).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-835) (likumprojektu pakete).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-736 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-728 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-752 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu""

TA-762 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kurā paredzēta kārtība, kādā privātajai izglītības iestādei "Latvijas Starptautiskā skola" tiks veikta muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa atmaksa par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu 3.panta 2.punktā noteiktajām precēm, pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā.
4. Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu" izpildi"" 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Stadions", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ērgļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-799 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)"

TA-864 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-744 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai"

TA-743 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Skrimbas-1 ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9094 001 0048) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0369) – Zemītes pagastā, Kandavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 57,00 EUR.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-746 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vēji V1007" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4094 014 0062) – zemes vienību 0,94 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4094 014 0058) – Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 794,00 EUR.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-749 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-810 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Lauka Vecvagari V1007" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4094 014 0061) – zemes vienību 0,53 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4094 014 0060) – Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 780,00 EUR.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"

TA-694 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

TA-548 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-787 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

TA-788 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

TA-796 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Gaļas kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

TA-848 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

TA-850 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-871-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-872-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valdes locekļu iecelšanu Zviedrijas–Latvijas Sadarbības fonda valdē"

TA-914 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""

TA-856 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Ieroču, to munīcijas aprites nosacījumi un kārtība"

TA-861 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"

TA-782 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā"

TA-33 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju"

TA-892 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Plāna projekts "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam"

TA-760 ____________________________________

(R.Nemiro, R.Aleksejenko, I.Olafsone, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietvertās rekomendācijas, kuras skar Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumus, un līdz 2019.gada 1.decembrim sniegt priekšlikumus to iekļaušanai Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.-2022.gadam.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-791 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, T.Linkaits, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par zaļā iepirkuma īstenošanas valsts pārvaldē gaitu 2018.gadā"

TA-819 ____________________________________

(A.Pabriks, U.Zanders, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Latvijas divpusējo projektu "Mājokļu pieejamība Latvijā""

TA-895 ____________________________________

(R.Nemiro, E.Valantis, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija izmaksas par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) un Latvijas divpusējā projekta "Mājokļu pieejamība Latvijā" realizāciju 280 000 EUR apmērā segs budžeta programmai 20.00.00 "Būvniecība" 2019.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Ekonomikas ministrijai informēt OECD par Latvijas apņemšanos segt izmaksas par OECD un Latvijas divpusējā projekta "Mājokļu pieejamība Latvijā" realizāciju 280 000 EUR apmērā.


 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2019.gada 27.maijā"

TA-917 ____________________________________

(I.Ābelis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2019.gada 27.maijā.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par skolu tīkla sakārtošanu"

TA-885 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos atbilstoši informatīvā ziņojuma 6.punktā norādītajam.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2019.gada 28.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumiem

TA-937-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Padomes secinājumu projekts "Kosmoss kā virzītājspēks"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2019.gada 28.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 27.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-939-IP ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par ES Padomes secinājumiem par atjaunotu pieeju konkurētspējīgam ES vienotajam tirgum".
3. Ekonomikas ministram R.Nemiro pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 27.maija sanāksmē.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem"

TA-933-IP ____________________________________

(R.Nemiro, V.Sidorenkovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" parakstīs Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanas līgumu kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmai (Agreement on the conditions of the future interconnection of power system of Baltic States and power system of continental Europe) un pēc minētā līguma prasību izpildes parakstīs Kontinentālās Eiropas Reģionālās grupas sinhronās zonas līgumu (Synchronous Area Framework Agreement for Regional Group Continental Europe).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

TA-811-DV ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2019.gadā un valsts budžeta bāzes precizēšanai 2020., 2021. un 2022.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajam rīkojumam.


 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Vairas Vīķes-Freibergas apsardzi"

TA-896-DV ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Valda Zatlera apsardzi"

TA-897-DV ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Andra Bērziņa apsardzi"

TA-898-DV ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2018.gadā"

TA-4s ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2020.gada 1.aprīlim sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2019.gadā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis