Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2019.gada 16.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Sadarbības memorandu par valstu un iestāžu frankofonajām iniciatīvām (2019.-2022.gadam)"

TA-1324 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

TA-1102 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-1246 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa seguma pārbūves būvprojekta izstrādei"

TA-1243 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1241 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1293 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne 1" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1317 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""

TA-1232 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.597 "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība""

TA-1239 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-1236 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1291 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"

TA-1292 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.oktobra rīkojumā Nr.596 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.0. versija)""

TA-1230 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 14.novembra rīkojumā Nr.599 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)""

TA-1231 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra noteikumi"

TA-1253 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā"

TA-1290 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.septembra rīkojumā Nr.524 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai""

TA-1277 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1259 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-1233 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā"

TA-1281 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1121 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1138 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""

TA-1286 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai, Kultūras ministrijai un Veselības ministrijai atbilstoši kompetencei izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, svītrojot vārdu "internātskola" un aizstājot vārdus "speciālā internātskola" ar vārdiem "speciālās izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus", un nepieciešamības gadījumā līdz 2019.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos.
 
24.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.945 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1271 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.854 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1267 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.305 "Rīgas 1. medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1268 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.850 "Rīgas 1. medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1270 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām""

TA-1252 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-1269 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""

TA-1272 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1300 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""

TA-1244 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"

TA-1222 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-1297 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-1307 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-1310 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1260 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi"

TA-1250 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1282 ____________________________________

(I.Viņķele, P.Princis, D.Mūrmane-Umbraško, J.Pūce, D.Dzērviniece, I.Rutkovska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidentam A.K.Kariņam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Pievienojos Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas izteiktajām bažām, ka norma, kas paredz, ka, izrakstot kompensējamās zāles, lietojams zāļu ķīmiskais nosaukums vismaz 70% gadījumos no ārsta visa gada laikā kopējo izrakstīto zāļu daudzuma, var radīt pacientam nelabvēlīgas sekas, jo var būt situācija, kad pacientam viena gada ietvaros vairākkārtīgi tiek mainītas zāles, kuru ietekme nav novērtēta. Lai arī noteikumu projekts paredz, ka ārsts, izrakstot recepti, var lietot firmas nosaukumu, kad ir medicīniska rakstura nosacījumi, piemēram, zināma blakusparādību rašanās, lietojot kompensējamo zāļu sarakstā esošās lētākās līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles vai, piemēram, šaura terapeitiskā indeksa zāļu izrakstīšanas gadījumā, tomēr tas nedod tiesības pacientam, kuram zāles jālieto ilgstoši, lietot vienas, jau atrastas un pārbaudītas zāles, veicot, piemēram, starpības piemaksu. Respektējot vairākuma ministru viedokli, atbalstu noteikumus, tomēr aicinu Ministru kabineta sēdes protokollēmumā iekļaut pienākumu Veselības ministrijai pēc gada veikt attiecīgās normas efektivitātes izvērtējumu un novērtēt atbilstību pacientu interesēm.".
3. Veselības ministrijai sekot noteikumu piemērošanas efektivitātei un atbilstībai pacientu interesēm, un veselības ministram līdz 2020.gada 15.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.

 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""

TA-1254 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1285 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1284 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1283 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras – neizmantotais 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri 200 066 EUR apmērā tiek novirzīts uz valsts budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Veselības ministrijai, lai veiktu OECD pētījumu "Par Latvijas sabiedrības veselību" 88 000 EUR apmērā, nodrošinātu rezidentu reģistra sistēmas izveidi 86 400 EUR apmērā un nodrošinātu finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas Horizon un vienotā dokumentu vadības sistēmas Namejs uzturēšanu un attīstību 25 666 EUR apmērā.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2019.gadam" noteikto apropriāciju.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1157 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1158 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā veselības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1200 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1311 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1144 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1154 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1156 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Likumprojekts "Ģenētisko resursu izmantošanas likums"

TA-1225 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

TA-1227 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

TA-1212 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
54.§
Noteikumu projekts "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi"

TA-1266 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""

TA-1263 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem''"

TA-1264 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"

TA-1213 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"

TA-1346 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
59.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-745 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Kučāne, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam"" 7. un 9.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2020.gada 15.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par kadastrālo vērtību bāzi 2021.–2024.gadam, kas aprēķināta, pamatojoties uz pilnveidoto kadastrālās vērtēšanas metodiku.

 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā"

TA-1325 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" (TA-1328).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" (TA-1328) (likumprojektu pakete).
 
61.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

TA-1328 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā" (TA-1325).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā" (TA-1325) (likumprojektu pakete).
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1351 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-1329 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" attiecībā uz 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem.

 
64.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-1361 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1369 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-682 ____________________________________

(R.Nemiro, J.Bērziņš, K.Lore, A.Pabriks, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1258 ____________________________________

(Dž.Innusa, J.Plūme, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar citiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" paketē izskatāmajiem likumprojektiem.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1261 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""

TA-1318 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 09.00.00 programmas "Valsts nozīmes reformas īstenošanai""

TA-1338 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Vanaga, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu par 2018.gadu"

TA-1347 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2018.gadu"

TA-1356 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā minētie kapitālieguldījumi un nekustamā īpašuma iegāde tiks veikta valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" iepriekš plānoto kapitālieguldījumu ietvaros, kas iesniegti Finanšu ministrijā fiskālo prognožu izstrādei 2019.gada 28.februārī, lai nodrošinātu neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2019., 2020. un 2021.gadā.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielajā laukumā 1, Ventspilī, 349/1000 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1348 ____________________________________

(N.Puntulis, B.Bāne, D.Vilsone, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu profesionālās izglītības kompetences centram "Ventspils mūzikas vidusskola" telpu nomas un uzturēšanas izdevumu segšanai 2020.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021.un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem. Nomas maksas aprēķinā neietvert Klimata pārmaiņu emisiju kvotu finanšu instrumenta (EKKI) un Eiropas Savienības Fonda finansiālo ieguldījumu, kas ir piešķirts kā valsts budžeta dotācija.
 
74.§
Plāna projekts "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam"

TA-1238 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
75.§
Konceptuāls ziņojums "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021.-2030.gada periodā"

TA-1194 ____________________________________

(J.Pūce, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Konceptuāls ziņojums "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu"

TA-1344 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Širina, I.Vanaga, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"

TA-934 ____________________________________

(S.Ģirģens, D.Trofimovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumus par:
2.1. laikposmā no 2015.gada līdz 2018.gadam uzstādīto 100 tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanu līdz laikam, kamēr tie tiks atzīti par derīgiem (atkārtoti verificēti) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām;
2.2.jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu, attiecīgi papildinot tehnisko līdzekļu (fotoradaru) funkcionalitāti, lai veiktu luksoforu signālu kontroli (turpmāk – luksoforu signālu kontrole) pārkāpumu fiksēšanai, automātiski nolasot transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes; transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma noteikšanai; autoceļu lietošanas nodevas nomaksas kontrolei.
3. Lai īstenotu šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā (izņemot autoceļu lietošanas nodevas nomaksas kontroles tehnisko risinājumu) minētos priekšlikumus, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2019.gada 1.septembrim sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai", paredzot uzdevumu Valsts policijai noslēgt attiecīgu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) laikposmam no 2020. līdz 2027.gadam atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43. septiņi prim panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un precizējot Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistību un izdevumu, kā arī valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Ceļu satiksmes drošības direkcijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, apmēru.
4. Pārresoru koordinācijas centram kopīgi ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz valstij pienākošiem dividenžu maksājumiem, kas ar īpašu Ministru kabineta lēmumu atstāti kapitālsabiedrības rīcībā kā finansējums valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma izpildei, un, ja nepieciešams, līdz 2019.gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus, paredzot, ka: šis finansējums uzskatāms par kapitālsabiedrībai piešķirtu valsts finansējumu; realizējot pamatlīdzekļus, kas iegādāti no šī finansējuma, iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžeta ieņēmumos; šo pamatlīdzekļu atjaunošanai neveido nolietojuma uzkrājumu. Ja izvērtējuma rezultātā tiek konstatēts, ka grozījumi tiesību aktos nav nepieciešami, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
5. Noteikt, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijas faktiskās izmaksas, kas radušās valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildes procesā, 165 340 EUR apmērā par laikposmu no 2015.gada līdz 2017.gadam, kas pārsniedz no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmēru minētajā laikposmā, kompensējamas no Ceļu satiksmes drošības direkcijai 2018.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma, kas pārsniedz 2018.gada faktiskos izdevumus (159 747 EUR), un 2019.gada valsts budžeta finansējuma (5593 EUR).
6. Lai pilnveidotu samaksas kārtību par šī valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildi, Iekšlietu ministrijai līdz 2019.gada 1.oktobrim sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.170 "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi", nosakot, ka no Valsts policijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Ceļu satiksmes drošības direkcijai tiek segtas ar fotoradaru uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistītās faktiskās izmaksas attiecīgajam saimnieciskajam gadam šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
7. Paredzēt, ka 2019.gadā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar luksoforu signālu kontroles ierīču iegādi un uzstādīšanu (papildu funkcionalitātes programmnodrošinājuma izstrādi, fotoradaru saslēgšanu ar luksoforiem, ierīces tipa apstiprināšanu un verifikāciju) ne vairāk kā 31 440 EUR apmērā, tiek sagatavots un virzīts attiecīgais pieteikums Ceļu satiksmes drošības padomei par nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu profilakses pasākumu veikšanai.
8. Noteikt, ka izdevumu, kas saistīti ar jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu, finansēšanas avoti ir:
8.1. luksoforu signālu kontroles ierīču licences iegādei – Ceļu satiksmes drošības direkcijas finanšu līdzekļi 13 068 EUR apmērā;
8.2. luksoforu signālu kontroles ierīču, ierīču pārkāpumu fiksēšanai, automātiski nolasot transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes, kā arī transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma noteikšanai: samaksai Ceļu satiksmes drošības direkcijai par informācijas apstrādi, protokolu-lēmumu nosūtīšanu un paziņojumu (atgādinājumu) sagatavošanu un nosūtīšanu un citiem pakalpojumiem – budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2019.gadam un turpmākajiem gadiem ilgtermiņa saistību pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" piešķirtais finansējums.
9. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 7.un 8.punkta izpildi, Valsts policijai noslēgt ar Ceļu satiksmes drošības direkciju attiecīgu vienošanos.
10. Finanšu ministrijai kārtējā gada valsts budžeta likumprojektā iekļaut pantu, kas paredz, ja kārtējā gadā faktiskie ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kuri fiksēti ar Ceļu satiksmes drošības direkcijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem, pārsniedz šajā likumā plānoto apmēru un saistībā ar to palielinās Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavojamo un nosūtāmo protokolu–lēmumu skaits un ar to saistītie Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumi, tad finanšu ministram ir tiesības atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, kas pieņemts, izskatot Iekšlietu ministrijas priekšlikumus, palielināt Iekšlietu ministrijai apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
11. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un līdz 2021.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par jaunu tehnisko līdzekļu uzstādīšanu 2015.-2018.gadā uzstādīto 100 tehnisko līdzekļu (fotoradaru) vietā pēc tam, kad tie tiks atzīti par neatbilstošiem normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām, un to finansēšanas avotiem.
12. Pieņemt zināšanai, ka izmaiņu veikšana Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem (šī protokollēmuma 2.1.apakšpunkts), rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020. gadā 3 842 195 EUR apmērā un 2021. gadā 2 177 910 EUR apmērā.
13. Jautājumu par papildu 50 tehnisko līdzekļu (fotoradaru) un 50 to "mulāžu" uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu laikposmā no 2021. līdz 2023.gadam, ņemot vērā fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, izskatīt likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālām iespējām.
14. Ja likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā tiek atbalstīts jautājums par papildu 50 tehnisko līdzekļu (fotoradaru) un 50 to "mulāžu" uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu laikposmā no 2021. līdz 2023.gadam, paredzēt, ka to iegādi un uzstādīšanu nodrošina atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam fotoradaru iegādes un uzstādīšanas 2.modelim, finansējot to no valstij izmaksājamām Ceļu satiksmes drošības direkcijas dividendēm, kas netiek ieskaitītas valsts pamatbudžeta ieņēmumos atbilstoši atsevišķam Ministru kabineta lēmumam, kā arī no valsts budžeta līdzekļiem finansētā tehnisko līdzekļu (fotoradaru) nolietojuma uzkrājuma.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības Eiropas Kodolpētījumu organizācijas asociētās valsts statusā finansēšanu"

TA-1299 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 30.decembrim izstrādāt un iesniegt Latvijas pieteikumu (Application Questionnaire) Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (The European Organization for Nuclear Research) (turpmāk – CERN) asociētās valsts statusā, ja šim mērķim tiks piešķirts papildu nepieciešamais finansējums.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 30.aprīlim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Latvijas Republikas valdības un CERN līguma par pievienošanos CERN asociētās valsts statusā projektu, ja šim mērķim tiks piešķirts papildu nepieciešamais finansējums.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu par valsts pētījumu programmas fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās un citās ar CERN pētījumu tēmām saistītajās jomās izveidi, ja šim mērķim tiks piešķirts papildu nepieciešamais finansējums.
5. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai 2020.-2025.gadam 1 000 000 EUR apmērā ik gadu valsts pētījumu programmas fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās un citās ar CERN pētījumu tēmām saistītajās jomās īstenošanai 2020.-2023.gadam 99 435 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu CERN Nacionālā kontaktpunkta darbību, kuru īsteno Rīgas Tehniskā universitāte, un 2021.-2025.gadam 1,0 milj. Šveices franku (890 631 EUR pēc Latvijas Bankas kursa Šveices frankam (CHF) uz 30.05.2019) apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Latvijas dalības maksu CERN asociētās valsts statusā, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas laikā kopā ar visu ministriju prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts finansiālajām iespējām.

 
79.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma pieprasījumu 2020.gadam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai"

TA-1587 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 2.§) 11.punktā noteikto nodrošinātu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai piešķirtā finansējuma, kas atbilst XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finansiālā nodrošinājuma līmenim, sadalījumu starp svētku nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām, atbalstīt likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" Izglītības un zinātnes ministrijai budžeta apakšprogrammā 42.03.00 "Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki" 2020.gadam plānotā finansējuma pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 458 507 EUR apmērā, lai nodrošinātu transferta pārskaitījumu Iekšlietu ministrijai – 115 090 EUR apmērā, Veselības ministrijai – 92 487 EUR apmērā, budžeta resoram "47.Radio un televīzija" – 250 930 EUR apmērā (tai skaitā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" 241 274 EUR un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" 9 656 EUR).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Veselības ministrijai un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts budžeta bāzes izdevumu 2020.gadam precizēšanai.
4. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai (tai skaitā, lai nodrošinātu transferta pārskaitījumus Iekšlietu ministrijai, Veselības ministrijai un budžeta resoram "Radio un televīzija") 2020.gadam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai 1 612 091 EUR apmērā skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"

TA-1305 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
3. Labklājības ministrijai izstrādāt grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, paredzot uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, un labklājības ministram līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Labklājības ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par valsts pensijām", paredzot vecuma pensijas apmēra noteikšanas kārtību gadījumos, kad persona par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, un labklājības ministram līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Labklājības ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", paredzot, ka gadījumā, kad jānodrošina personai iepriekš saņemtais atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs, jāņem vērā arī par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādātās dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises apmērs, un labklājības ministram līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Labklājības ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm", Militārpersonu izdienas pensiju likumā, Tiesnešu izdienas pensiju likumā, Diplomātu izdienas pensiju likumā, Prokuroru izdienas pensiju likumā, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā, paredzot, ka gadījumos, kad jānodrošina personai iepriekš saņemtais izdienas pensijas apmērs, jāņem vērā arī par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādātās dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises apmērs, un labklājības ministram līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-1296 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par projekta "E-pierādījumu platformas izstrāde" īstenošanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par projekta "Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana" īstenošanu Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) finanšu programmas Hercule III ietvaros.
4. Šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu (līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un neattiecināmās izmaksas – pievienotās vērtības nodokli) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
6. Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"

TA-1169 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
83.§
Informatīvais ziņojums "Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā"

TA-1341 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu finansēšanas kārtības noteikšanai.
3. Lai 2019.gadā nodrošinātu finansējumu asistenta pakalpojuma augstākās izglītības posmā ieviešanai ar 2019.gada 1.septembri, Izglītības un zinātnes ministrijai veikt transferta pārskaitījumu gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā uz Labklājības ministriju 32 015 EUR apmērā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai plānoto transferta pārskaitījumu atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņot ar Labklājības ministriju.
5. Pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā transferta pārskaitījuma saskaņošanas Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
6. Labklājības ministrijai līdz 2019.gada 1.augustam izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus un precizēt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzi 2020., 2021. un 2022.gadam asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020.gadā un turpmākajos gados.
 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"

TA-1342 ____________________________________

(J.Bordāns, D.Merirands, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka jauno elektrovilcienu projekta, tostarp 32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, kā arī vilcienu remontu centra izbūves kopējās izmaksas ir 255 888 753 EUR, elektrovilcienu (tajā skaitā personāla apmācības, iekārtas elektrovilcienu uzturēšanai un rezerves daļu fonds) iepirkuma līgums – 241 888 753 EUR un remontu centra (depo) būvniecība (rekonstrukcija) – provizoriski 14 000 000 EUR.
3. Pieņemt zināšanai, ka AS "Pasažieru vilciens" precizētā biznesa plāna projekta, kas ietver tā saimnieciskās un finanšu darbības prognozes, tajā skaitā 32 jaunu elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādi, kā arī vilcienu remontu centra izbūvi, provizoriskā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2019.gadā ir 4 485 516 EUR (pozitīva ietekme), 2020.gadā ir 1 867 239 EUR (pozitīva ietekme), 2021.gadā ir 2 168 875 EUR, 2022.gadā ir 168 425 302 EUR un 2023.gadā ir 61 954 559 EUR.
4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar precizētā AS "Pasažieru vilciens" biznesa plāna aplēsēm ar 2025.gadu, ja nav būtisku izmaiņu tirgus situācijā un normatīvajos aktos, tiek prognozēts, ka AS "Pasažieru vilciens" nebūs nepieciešama zaudējumu kompensācija no valsts budžeta, kā arī nebūs jākompensē izdevumi, kas saistīti ar projekta finansējuma piesaisti.
5. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2019.gada 29.augustam iesniegt Finanšu ministrijai grozījumus programmā “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma nodrošināšanai jauno elektrovilcienu projektam 2021.-2023.gadā tālākai virzībai iesniegšanai Eiropas Komisijai, tai skaitā paredzot arī negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžetu mazināšanas iespējas un attiecīgi precizējot fiskālo ietekmi pa gadiem. Satiksmes ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai AS "Pasažieru vilciens" projekta izdevumi būtu attiecināmi no Eiropas Savienības fondiem pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma gadījumā.
6. Satiksmes ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 46.§) 9.punktā noteiktajam kompensēšanas algoritmam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus kompensācijas pasākumiem līdz 2021.gada 1.jūnijam, ja šī protokollēmuma 5.punktā veikto darbību rezultātā netiek nodrošināta Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaiste jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai tādā apmērā, kas nebūtu mazāks par kompensēšanas algoritma aprēķināto aktuālo vērtību.
7. Finanšu ministrijai ņemt vērā šī protokollēmuma 3. punktā minēto provizorisko fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, izstrādājot fiskālās prognozes likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam".
8. Ja 32 jaunu elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, kā arī vilcienu remonta centra izbūves rezultātā AS "Pasažieru vilciens" negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci jebkurā gadā laika periodā no 2019. līdz 2023.gadam būs par 5% lielāka nekā tā paredzēta precizētajā biznesa plāna projektā un šo palielinājumu nav izraisījuši notikumi ārpus AS "Pasažieru vilciens" kontroles, Satiksmes ministrijai nekavējoties iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai priekšlikumus ietekmi neitralizējošiem pasākumiem.
9. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
10. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
11. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 
85.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdē (prot. Nr.7 40.§ 3., 7. un 12.punkts) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību"

TA-1177 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Spure, A.Bukšs, S.Ģirģens, R.Kronbergs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka jauna cietuma Liepājā būvniecības projekta provizoriskā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas kontu sistēmai ir -140 000 EUR 2019.gadā, -8 511 418 EUR 2020.gadā, -60 000 766 EUR 2021.gadā, -63 441 964 EUR 2022.gadā un -9 853 980 EUR 2023.gadā.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto fiskālo ietekmi, jautājumu par atļaujas došanu Tieslietu ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" laikposmā no 2020. līdz 2023. gadam izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā.
4. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju turpināt sarunas ar Eiropas Padomes Attīstības banku par iespēju aizņemties finansējumu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai un būvuzraudzībai. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram ziņot par sarunu rezultātiem Ministru kabineta 2019.gada 23.augusta sēdē.
5. Atļaut jauna Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanai izmantot no valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā iepriekš ieguldītajiem līdzekļiem ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai 2019.gadā būvdarbu organizēšanai ne vairāk kā 140 000 EUR. Kā papildu vispārējās valdības izdevumu negatīvās ietekmes neitralizējošu pasākumu Tieslietu ministrijai nodrošināt, lai no Tieslietu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2019.gadam atbalstītā prioritārā pasākuma "Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t.sk. izmeklēšanas institūta reformēšanas iespēju izpēte" (Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts) piešķirtajiem līdzekļiem saimnieciskā gada beigās tiktu slēgts asignējums 140 000 EUR apmērā.
6. Valsts kancelejai izbeigt Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 33.§) 3. un 4.punktā minēto uzdevumu izpildes kontroli.
 
86.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā 2019.gada 18.-19.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1362 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā 2019.gada 18.-19.jūlija sanāksmē.
 
87.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā 2019.gada 18.-19.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1368 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā 2019.gada 18.-19.jūlija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām"

TA-1034 ____________________________________

(R.Nemiro, J.Bordāns, Dz.Kauliņš, J.Pūce, K.Gerhards, J.Plūme, J.Citskovskis, A.K.Kariņš )

1. Pieņemt zināšanai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā iekļautos risinājumus, tai skaitā attiecībā uz enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju veikt izvērtējumu par informatīvajā ziņojumā iekļauto risinājumu ietekmi uz 2020.gada un vidēja termiņa budžetu 2020.-2022.gadam, un ekonomikas ministram līdz 2019.gada 15.augustam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2019.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam un valsts atbalsta sistēmu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā saistībā ar šādiem jautājumiem:
3.1. elektroenerģijas iepirkuma cenas koeficientu vēja elektrostaciju projektiem, kas ekspluatāciju uzsākuši ar 2018.gadu. Ekonomikas ministrijai ar Finanšu ministrijas starpniecību līdz 2019.gada 1.oktobrim iesniegt informāciju Eiropas Komisijā saskaņojuma saņemšanai. Noteikt, ka attiecīgie grozījumi normatīvajos aktos stājas spēkā pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas;
3.2. papildu prasību noteikšanu biogāzes stacijām attiecībā uz atlikumproduktu, tai skaitā kūtsmēslu, izmantošanu;
3.3. stingrāku sankciju noteikšanu par valsts atbalsta saņēmēju pārkāpumiem.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2020.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus attiecībā uz dabas resursu nodokļa pārskatīšanu mazajām hidroelektrostacijām, vienlaikus izvērtējot šī pasākuma atbilstību valsts atbalsta normām.
5. Mēneša laikā pēc likumprojekta “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (Nr: 77/Lp1) spēkā stāšanās Ekonomikas ministrijai ar Finanšu ministrijas starpniecību iesniegt informāciju Eiropas Komisijā par plānotajām izmaiņām pārkompensācijas novēršanas mehānismā Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanai.
6. Aicināt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju izvērtēt iespēju izstrādāt metodiku par obligātā iepirkuma komponentes izmaksu norādīšanu elektroenerģijas rēķinos sadalījumā pa energoresursu veidiem un uzstādītajām jaudām atbilstoši informatīvā ziņojuma I sadaļas 5.nodaļas 4.punktā norādītajam risinājumam.
7. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, plānojot vidēja termiņa budžeta politiku 2021.-2023.gadam, rast nepieciešamos līdzekļus efektīvas koģenerācijas un atjaunojamās enerģijas atbalsta izmaksu segšanai atbilstoši informatīvā ziņojuma I sadaļas 5.nodaļas 5.punktā norādītajam risinājumam, un ekonomikas ministram attiecīgus priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
8. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" ietvaros veikt izdevumu pārdali, 2020.gadā samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 263 215 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 208 215 EUR apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 55 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu valsts atbalsta mehānisma – elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu – administrēšanu un uzraudzību.
9. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra J.Bordāna piezīmi, ka Tieslietu ministrija informatīvo ziņojumu nav saskaņojusi.
 
89.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta otrajam teikumam un 109.pantam)

TA-973 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
90.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par abonēto preses izdevumu piegādes zaudējumu kompensāciju VAS "Latvijas Pasts")

TA-1152 ____________________________________

(Dž.Innusa, J.Plūme, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt atbildes projektu, ņemot vērā šī protokola 67.§ minēto un ietverot atbildē vienotu viedokli par iespējamo risinājumu, un satiksmes ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
91.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai"

TA-1332-IP ____________________________________

(L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai.
 
92.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-340/19 Hydro Energo

TA-1349-IP ____________________________________

(J.Bordāns, V.Soņeca, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-340/19 Hydro Energo.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-340/19 Hydro Energo.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāju V.Soņecu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi V.Kalniņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-340/19 Hydro Energo.

 
93.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1358-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei un pastāvīgai pārstāvei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 18.jūlija sanāksmē.
 
94.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2019.gada vispārējā budžeta grozījumu projektu Nr.4: Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums saskaņā ar atjaunotajām izdevumu vajadzībām un ieņēmumu atjauninājumu (pašu resursi)"

TA-1359-IP ____________________________________

(I.Viņķele, L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2019.gada vispārējā budžeta grozījumu projektu Nr.4: Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums saskaņā ar atjaunotajām izdevumu vajadzībām un ieņēmumu atjauninājumu (pašu resursi)".
 
95.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 6.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2012

TA-1367-IP ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2019.gada 6.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2012.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2019.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu konkrēto soļu un īstenojamo pasākumu identificēšanai, lai Eiropas Komisijas 2019.gada 6.jūnija formālajā paziņojumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2012 konstatētos pārkāpumus novērstu līdz 2020.gada 30.decembrim.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām līdz 2019.gada 31.augustam izpildīt nostājas 3.1.1.punktā noteikto uzdevumu.
6. Atbildīgajām nozaru ministrijām līdz 2019.gada 30.decembrim veikt vienotā kontaktpunktā pieejamo pakalpojumu kartīšu un dzīves situāciju pārskatīšanu atbilstoši nostājas 3.1.3.punktā noteiktajam.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un atbildīgajām nozaru ministrijām izpildīt nostājas 3.1.4. un 3.1.5.punktā noteiktos uzdevumus attiecīgajos termiņos.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām līdz 2020.gada 30.jūnijam izpildīt nostājas 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.punktā noteiktos uzdevumus.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām līdz 2020.gada 30.decembrim izpildīt nostājas 3.2.4.punktā noteikto uzdevumu.
 
96.§
Atbildes projekts Valsts kontrolei

TA-1360 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts kontrolei.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts kontrolei.

 
97.§
Informatīvais ziņojums "Par zvērinātu advokātu biroja "KPMG" sagatavoto juridisko izvērtējumu par valsts atbalsta shēmas elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem un koģenerācijā atcelšanu un izmaksātā atbalsta atgūšanu"

TA-754-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai izvērtēt, vai ir nepieciešams pilnveidot nacionālos normatīvos aktus, paredzot pienākumu un tiesības noteiktām valsts iestādēm atgūt vai apturēt valsts atbalstu līdz tā saskaņošanas brīdim ar Eiropas Komisiju, kā arī atgūstamo procentu aprēķināšanu.
 
98.§
Par termiņa pagarināšanu N.Mežvietam Valsts drošības dienesta priekšnieka amatā

TA-1320-DV ____________________________________

(S.Ģirģens, N.Mežviets, A.Pabriks, R.Nemiro, I.Viņķele, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns ir izteicis iebildumus par jautājuma virzības procedūru un tādēļ viņš un izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska ir atteikušies piedalīties jautājuma izskatīšanā.
2. Pieņemt zināšanai Valsts drošības dienesta priekšnieka N.Mežvieta sniegto informāciju.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
99.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1237-IP ____________________________________

.
 
100.§
Dienesta vajadzībām

TA-9k ____________________________________

.
 
101.§
Dienesta vajadzībām

TA-1353-DV____________________________________

.
 
102.§
Dienesta vajadzībām

TA-1354-DV ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis