Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.37

2019.gada 3.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte

 -

S.Rocēna

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""

TA-1463 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.863 "Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā""

TA-1459 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-1509 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1468 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1502 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

TA-1405 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam"

TA-1453 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.331 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-1425 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 17, Rīgā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-1424 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1529 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, izmantošanu"

TA-1530 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1518 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Jaunatnes iela P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3815 004 0142) – zemes vienību 0,0296 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3815 004 0137) – Viļakā, Viļakas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 420,00 EUR.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1520 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

TA-1503 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.marta rīkojumā Nr.102 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1517 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā"

TA-1546 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

TA-1557 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1580 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-1388 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.337 "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi""

TA-1436 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"

TA-1500 ____________________________________

(I.Šuplinska, G.Catlaks, I.Dundure, I.Vanaga, S.Bāliņa, R.Kalvāns, V.Vēzis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 1.martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 30.decembrim sagatavot vidējās izglītības mācību priekšmetu pamatkursu programmu paraugus un līdz 2020.gada 31.augustam vidējās izglītības mācību priekšmetu padziļināto kursu programmu paraugus un nodrošināt to pieejamību.
 
22.§
Likumprojekts "Preču zīmju likums"

TA-1450 ____________________________________

(J.Bordāns, S.Ģirģens, D.Trofimovs, R.Nemiro, O.Zeile, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Diskusiju par efektīvāko likuma īstenošanas uzraudzības modeli turpināt likumprojekta izskatīšanas procesā Saeimā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-1590 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2021.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu vielas "ketamīns" apriti veterinārmedicīnā un risinātu jautājumu par šīs vielas iekļaušanu Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstos.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-1522 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Konceptuāls ziņojums "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai"

TA-1584 ____________________________________

(R.Osvalde, J.Reirs, R.Petraviča, S.Ģirģens, I.Šuplinska, L.Lejiņa, J.Bordāns, S.Sniķere, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto konceptuālo ziņojumu un atbalstīt Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto risinājumu starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveidei bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai.
2. Pārresoru koordinācijas centram:
2.1.kopīgi ar Finanšu ministriju un citām iesaistītajām institūcijām, kā arī pieaicinot nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjus, turpināt darbu, sagatavojot priekšlikumus par publiskā finansējuma piesaistes un pārdales iespējām, lai īstenotu konceptuālajā ziņojumā minēto un izveidotu pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu;
2.2. līdz 2020.gada 1.martam iesniegt jautājumu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes noteikšanu dalībai Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupā"

TA-1553 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Aizsardzības ministrija deleģē pārstāvi dalībai Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupā (turpmāk – ECCG) un koordinē kiberdrošības sertifikācijas jautājumus starp kompetentajām iestādēm.
3. Noteikt, ka Ekonomikas ministrija sniedz atbalstu Aizsardzības ministrijai savas kompetences jautājumos un, ja nepieciešams, piedalās ECCG sēdēs.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā" īstenošanai"

TA-1466 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai (Konkurences padomei) uzņemties 2019.gadā papildu valsts budžeta saistības 10 000 EUR apmērā un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu ministru padomi par projektu "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā", kurš tiks īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
5. Ekonomikas ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību"

TA-1467 ____________________________________

(R.Nemiro, E.Valantis, A.Bērziņš, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un biedrību "Latvijas ceļu būvētājs" precizēt informatīvajā ziņojumā aprakstīto transportbūvju būvniecības attīstības scenāriju un ekonomikas ministram divu nedēļu laikā iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par likumu "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā")

TA-1201 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
 
30.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par pašvaldību aizņemšanās ierobežojuma ietekmi uz deinstitucionalizācijas projektiem)

TA-1510 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2020., 2021. un 2022.gadam"

TA-1609 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, J.Pūce, I.Šuplinska, R.Nemiro, N.Puntulis, S.Ģirģens, R.Petraviča, T.Linkaits, K.Gerhards, J.Bordāns, I.Parādnieks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu un Ministru prezidenta padomnieka sniegto informāciju par nozaru būtiskākajām prioritātēm.
3. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2019.gada 6.septembrī.
 
32.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK"

TA-1596 ____________________________________

(D.Lukjanska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK".
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin

TA-1599-IP ____________________________________

(R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
2. Aicināt Ģenerālprokuratūru sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāju V.Soņecu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi L.Juškeviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis