Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2019.gada 17.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūrs

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja 

-

B.Medvecka

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-1630 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"

TA-1629 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""

TA-1593 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""

TA-1570 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-1571 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-1572 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1395 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas kolekciju noteikumi"

TA-1476 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

TA-1585 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

TA-1521 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi"

TA-1519 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sadarbības turpināšana"

TA-1541 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru T.Linkaitu parakstīt Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta sadarbības turpināšana Ziemeļu Dimensijas Transporta un Loģistikas partnerības jomā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1592 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Apmācības programmas saturs un apmācības nodrošināšanas kārtība konsultācijas sniegšanā grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību"

TA-1507 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"

TA-1595 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

TA-1597 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija"

TA-1586 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Rojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1610 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

TA-1552 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""

TA-1579 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi""

TA-1605 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1637 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem"

TA-1708 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J.Pūci izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Latvijas Republikas Saeimas 2019.gada 19.septembra sēdes darba kārtībā iekļauto lēmuma projektu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" (218/Lm13).
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-1692 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Koncepcijas projekts "Nacionālās drošības koncepcija"

TA-1632 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
26.§
Konceptuāls ziņojums "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu"

TA-1675 ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns, I.Šuplinska, A.Pabriks, T.Linkaits, R.Nemiro, N.Puntulis, G.Kaminskis, M.Pūķis, G.Gladkins, J.Krastiņš, J.Reirs, A.Mačeks, I.Viņķele, V.Valainis, V.Bārda, I.Priede, A.Nalivaiko, S.Ģirģens, I.Trapiņš, V.Jablonska, A.Priedols, J.Zuments, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. Progresa ziņojums 2018/2019"

TA-1677 ____________________________________

(J.Citskovskis, S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, R.Nemiro, I.Viņķele, T.Linkaits, J.Pūce, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām institūcijām turpināt plānā paredzēto uzdevumu izpildi.
3. Valsts kancelejai:
3.1. pabeigt jauna atlīdzības regulējuma izstrādi un līdz 2019.gada 20.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā";
3.2. sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju un Valsts vides dienestu izvērtēt izmēģinājumprojektus par viedā autoparka vadības sistēmas ieviešanu un līdz 2020.gada 15.decembrim sadarbībā ar ministrijām izstrādāt priekšlikumus šīs sistēmas ieviešanai citās valsts pārvaldes iestādēs;
3.3. līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības stratēģiju periodam līdz 2027.gadam, ņemot vērā esošo situāciju, valsts pārvaldes attīstības tendences un sniegto priekšlikumu ietekmi uz valsts budžetu, iedzīvinot lietotājorientēto pieeju kā horizontālo principu un veicinot dažādu pārmaiņu vadības metožu izmantošanu;
3.4. turpināt starpdisciplināras valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas #GovLabLatvia darbību, t.sk. nodrošinot atbalstu iestādēm Nulles birokrātijas pieejas ieviešanā - administratīvā sloga mazināšanas risinājumu izstrādē;
3.5. precizēt informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju par Finanšu ministrijas centralizētajiem iepirkumiem 2019.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumā norādītajam un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites un personāla lietvedības funkcijas centralizāciju valsts pārvaldē, Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2021. gada 15. decembrim:
4.1. izstrādāt vienotus un standartizētus procesus ministrijās un to padotības iestādēs;
4.2. izstrādāt priekšlikumus vienota pakalpojuma centra izveidei;
4.3. izstrādāt priekšlikumus informācijas sistēmas risinājuma ieviešanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts universitātes izvēli tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanai un atbilstoša normatīvā regulējuma izstrādes nepieciešamību"

TA-1635 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu par speciālistu sagatavošanu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām par valsts budžeta līdzekļiem Rīgas Stradiņa universitātē bakaulaura studiju programmā "Policijas darbs", ar speciālu modeli papildinātā maģistra programmā "Tiesību zinātne" un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2019.gada 1.decembrim sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem".
4. Lai īstenotu šī protokollēmuma 2.punktā minēto priekšlikumu, informatīvajā ziņojumā minētajām tiesībaizsardzības iestādēm atļaut slēgt vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par sagatavojamo speciālistu skaitu konkrētajā studiju gadā.
5. Attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm nodrošināt šī protokollēmuma izpildi un 2020.gadā noslēgt šī protokollēmuma 4.punktā paredzēto vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par sagatavojamo speciālistu skaitu pamatfunkciju izpildei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu tiesībaizsardzības iestādēm 2021.gadam ne vairāk kā 635 351 EUR, 2022.gadam ne vairāk kā 1 189 863 EUR, 2023.gadam ne vairāk kā 1 402 770 EUR, 2024.gadam ne vairāk kā 1 627 546 EUR, 2025.gadam un turpmāk katru gadu ne vairāk kā 1 870 885 EUR apmērā speciālistu sagatavošanai tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām Rīgas Stradiņa universitātē izskatīt Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7. Iekšlietu ministrijai turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt attiecīgus starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumus, ņemot arī vērā faktisko vidējo studiju vietu skaitu bakaulaura studiju programmā "Policijas darbs" un ar speciālu modeli papildinātā maģistra programmā "Tiesību zinātne", kā arī izglītojamo skaitu kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, un studiju vietas bāzes izmaksas attiecīgajam gadam.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"

TA-1228 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības, īstenojot Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā""

TA-1608 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 199 138 EUR apmērā, lai īstenotu Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā".
3. Zemkopības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projekta līdzfinansējumam 89 612 EUR apmērā un priekšfinansējumam no valsts budžeta par LIFE programmas daļu 76 668 EUR apmērā.
4. Zemkopības ministrijai pēc maksājumu saņemšanas no projekta vadošā partnera nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos piešķirtā priekšfinansējuma no valsts budžeta apmērā.

 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 22.–24.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1698 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 22.-24.septembra neformālajā sanāksmē.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu ministra dalību "Finanšu ministru klimata politikas koalīcijā""

TA-1567 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt finanšu ministra dalību Finanšu ministru klimata politikas koalīcijā.
3. Pieņemt zināšanai, ka dalība Finanšu ministru klimata politikas koalīcijā paredz, ka dalībvalsts īsteno tādu politiku, kurā tiek ievēroti Finanšu ministru koalīcijas politikas principi rīcībai klimata pārmaiņu jomā, kas minēti informatīvajā ziņojumā.
4. Finanšu ministrijai ievērot Finanšu ministru koalīcijas politikas principus rīcībai klimata pārmaiņu jomā, kas minēti informatīvajā ziņojumā, ņemot vērā budžeta iespējas.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2019.gada 20.septembra sanāksmei"

TA-1704 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram T.Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2019.gada 20.septembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam"

TA-1713 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, J.Bordāns, R.Kronbergs, R.Petraviča, I.Alliks, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, I.Parādnieks, K.Zariņa, N.Sakss, I.Dundure, E.Valantis, R.Bērziņš, I.Šuplinska, S.Ģirģens, I.Vanaga, R.Nemiro, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā minētos prioritāros pasākumus ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā neatkarīgajām institūcijām 2020.-2022.gadam, kas sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra ārkārtas sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem.
3. Noteikt, ka demogrāfijas pasākumu ietvaros paredzētais finansējums mājokļu pieejamības pasākumiem daudzbērnu ģimenēm 3 600 000 EUR apmērā un pasākumam "Vecāku pabalsta sistēmas pilnveidošana" 1 580 000 EUR apmērā tiek ieplānots budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2020.gadam" iekļaut pantu, ka finansējums mājokļu pieejamības pasākumiem daudzbērnu ģimenēm tiek pārdalīts attiecīgai ministrijai, savukārt vecāku pabalsta sistēmas pilnveidošanai tiek palielināti izdevumi valsts speciālajā budžetā, vienlaikus attiecīgi samazinot budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" finansējumu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojumam pēc attiecīgā normatīvā akta pieņemšanas.
4. Noteikt, ka Sabiedrības integrācijas fonds demogrāfijas pasākuma "Latvijas Goda ģimenes programmas tvēruma un "3+ Ģimenes karte" apliecības pilnveide" un Labklājības ministrija demogrāfijas pasākuma "Ģimenei draudzīga darbavieta" īstenošanu nodrošina, nepalielinot attiecīgā resora amata vietu skaitu.
5. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā 2020., 2021. un 2022.gadam 390 800 EUR apmērā ik gadu un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus budžeta apakšprogrammā 20.00.00 "Būvniecība" Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam ietverto pasākumu īstenošanai.
6. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto priekšlikumu par valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem, bet, ņemot vērā, ka papildu nodokļu ieņēmumi valsts budžetā no nekustamo īpašumu īres līgumu reģistrācijas ir sagaidāmi ne ātrāk kā 1,5 - 2 gadus pēc normas ieviešanas, jautājumu par valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem skatīt 2021.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
7. Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt finansējumu 2020. - 2022.gadā ne vairāk kā 426 490 EUR apmērā ik gadu Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdē (prot. Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai, plānojot valsts budžeta izdevumu transfertu Satiksmes ministrijai (Latvijas Valsts radio un televīzijas centram).
8. Ņemot vērā šī protokollēmuma 7.punktā paredzēto, pieņemt zināšanai, ka ir precizēts budžeta resora "47. Radio un televīzija" prioritārajam pasākumam 22_02_H "Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi" nepieciešamais finansējums.
9. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu veikt izdevumu pārdali, budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2020. gadam par 111 229 EUR, 2021. gadam par 9 293 EUR un 2022. gadam par 3 988 EUR un palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, tādejādi daļēji nodrošinot ministrijas iesniegto prioritāro pasākumu Nr. 15_16_P "Papildu finansējums prioritāri atbalstāmo olimpisko un paralimpisko individuālo sporta veidu un olimpisko un paralimpisko komandu sporta spēļu izlašu programmām":
9.1. budžeta apakšprogrammā 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports" 2020. gadam par 81 229 EUR, 2021. gadam par 9 293 EUR un 2022. gadam par 3 988 EUR. Noteikt, ka 2020. gadā pārdalītais finansējums novirzāms sportistu sagatavošanai un dalības nodrošināšanai 2020. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) (biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja");
9.2. budžeta apakšprogrammā 09.25.00 "Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai" 2020. gadam par 30 000 EUR sportistu sagatavošanai un dalības nodrošināšanai 2020. gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) (biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja").
10. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr. 196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai", samazinot valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktam.
11. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par Zvejniecības likuma 28.panta otrajā daļā minēto ieņēmumu prognozes palielināšanu 2020.gadam un turpmāk ik gadu par 207 723 EUR un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 25.02.00 "Zivju fonds" 2020.gadam un turpmāk ik gadu 207 723 EUR. Gadījumā, ja divu gadu periodā Zvejniecības likuma 28.panta otrajā daļā minēto ieņēmumu faktiskā izpilde nesasniedz plānoto apmēru, Zemkopības ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2022.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā pārskatīt un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu Zvejniecības likuma 28.panta otrajā daļā minēto ieņēmumu prognozes un budžeta apakšprogrammas 25.02.00 "Zivju fonds" finansējuma samazināšanai.
12. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par izmaiņām Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Tehniskā palīdzība" un valsts atbalstam lauksaimniecībai un:
12.1. noteikt, ka Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 26.§) 16.punktā Zemkopības ministrijai papildu atbalstītais finansējums 2020.gadam precizējams šādā sadalījumā:
12.1.1. 28 074 071 EUR Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" atbilstoši informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu sadalījumam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
12.1.2. 1 926 982 EUR apmērā, lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējuma daļu turpmākai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma "Tehniskā palīdzība" aktivitāšu īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam;
12.2. palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju un izdevumus 2020.gadam Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)" 6 437 562 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 66.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)" 1 136 927 EUR apmērā, vienlaikus samazinot finansējumu 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 5 647 507 EUR apmērā.
13. Atļaut Finanšu ministrijai pamatbudžeta bāzē 2020., 2021. un 2022.gadam piešķirtā finansējuma ietvaros uzņemties ilgtermiņa saistības 2020.gadam 290 000 EUR apmērā, 2021.gadam 1 200 000 EUR apmērā un 2022.gadam 2 470 000 EUR apmērā dotācijas pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 006 0025 005) rekonstrukcijas īstenošanai.
14. Lai nodrošinātu efektīvu risku pārvaldību un nodrošinātu virssaistību neitrālu ietekmi uz valsts budžeta bilanci Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (Eiropas Savienības fondi) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros, ar šī protokollēmuma spēkā stāšanās brīdi līdz plānošanas perioda beigām virssaistības tiek kompensētas no Eiropas Savienības fondu finansējuma atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.
15. Jautājumu par Čeku loterijas likumā noteiktās čeku loterijas organizēšanai nepieciešamo finansējumu 2021.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas procesā pēc čeku loterijas izvērtējuma veikšanas.
16. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2020.gadā 20 000 EUR apmērā 2021. un 2022.gadā 10 000 EUR apmērā, lai realizētu Satiksmes ministrijas iesniegto prioritāro pasākumu Nr. 17_18_P "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē".
17. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu un:
17.1. palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Satiksmes ministrijas budžeta programmā 02.00.00 "Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi" 2020.gadam 3 762 761 EUR apmērā;
17.2. pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 84.§) 3.punktā noteiktās AS "Pasažieru vilciens" precizētā biznesa plāna projekta, kas ietver tā saimnieciskās un finanšu darbības prognozes, tajā skaitā 32 jaunu elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādi, kā arī vilcienu remontu centra izbūvi, provizoriskā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci tiek precizēta, uzlabojot to par 3 762 761 EUR 2020.gadā un 161 011 EUR 2021.gadā, bet pasliktinot par 4 280 756 EUR 2022.gadā;
17.3. Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 17.2.apakšpunktā minētajām ietekmes izmaiņām veikt AS "Pasažieru vilciens" precizētā biznesa plāna projekta provizoriskās ietekmes novērtējuma uz vispārējās valdības budžeta bilanci aktualizāciju;
17.4. pieņemt zināšanai, ka jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2021.gadam abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas radīto zaudējumu segšanai par 2020.gada otro pusi ir risināms likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā.
18. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem pamatbudžeta apakšprogrammā 20.02.00 "Izdienas pensijas" 165 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām pamatbudžeta apakšprogrammā 05.63.00 "Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām", lai nodrošinātu prioritārā pasākuma "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām" (18_15_P) īstenošanu 2020.gadā.
19. Lai nodrošinātu prioritārā pasākuma "Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana" (18_02_P) īstenošanu ar 2020.gada 1.janvāri, atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu:
19.1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" ietvaros veikt pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem 2020.gadā 65 736 EUR apmērā, 2021.-2022.gadā ik gadu 76 296 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, lai nodrošinātu transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets";
19.2. valsts speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" samazināt izdevumus sociālajiem pabalstiem 2020.gadā 2 053 413 EUR apmērā, 2021.-2022.gadā ik gadu 2 163 304 EUR apmērā, vienlaikus valsts speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, veicot attiecīgus transferta pārskaitījumus no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu budžetiem atbilstoši to izdevumu īpatsvariem sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējumā.
20. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros 2020.gadā, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem apakšprogrammā 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" 944 854 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", lai nodrošinātu prioritārā pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros" (18_05_P) īstenošanu.
21. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" izdevumiem sociālajiem pabalstiem 2020.gadam un turpmāk ik gadu 3 745 369 EUR apmērā uz:
21.1. budžeta apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 2020.gadam un turpmāk ik gadu 2 446 551 EUR apmērā, lai nodrošinātu tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanu līdz 85 procentiem no maksimālās mēnešalgas attiecīgajai mēnešalgu grupai;
21.2. budžeta apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 2020.gadam un turpmāk ik gadu 136 245 EUR apmērā videokonferenču iekārtu ieviešanai ekonomisko lietu tiesā un pārējās tiesās lietas izskatīšanas termiņa samazināšanai;
21.3. budžeta apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 2020.gadam un turpmāk ik gadu 70 300 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Zemgales rajona tiesas nodrošināšanai ar papildu telpām un Kurzemes rajona tiesas izvietošanai vienā adresē;
21.4. budžeta apakšprogrammu 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 2020.gadam un turpmāk ik gadu 201 411 EUR apmērā, lai nodrošinātu Valsts tiesu ekspertīžu biroja nodarbināto atalgojuma palielināšanu;
21.5. budžeta apakšprogrammu 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" 2020.gadam un turpmāk ik gadu 205 698 EUR apmērā, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanai un izdevumu segšanu pasta pakalpojumu nodrošināšanai;
21.6. jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 09.06.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" 2020.gadā un turpmāk ik gadu 685 164 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu oficiālajam izdevējam (VSIA "Latvijas Vēstnesis") valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai;
22. Tieslietu ministrijai valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda 2020.gadā nodrošināt budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā veicot finansējuma pārdali starp Tieslietu ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām. Ja 2021. un 2022.gadam ir nepieciešams papildu finansējums, Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikumus nepieciešamā finansējuma uzturlīdzekļu izmaksai nodrošināšanai un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
23. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu veikt izmaiņas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammā 27.01.00 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 2020.gadam 57 939 EUR apmērā un samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 2021.gadam 21 824 EUR un 2022.gadam 36 111 EUR apmērā, un budžeta apakšprogrammā 33.01.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 2020.gadam 525 125 EUR, 2021.gadam 517 218 EUR un 2022.gadam 517 218 EUR apmērā, vienlaikus veicot attiecīgas izmaiņas 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
24. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu un likumprojektā "Par valsts budžetu 2020.gadam" iekļaut pantus, kas paredz:
24.1. tiesības finanšu ministram pārdalīt Kultūras ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" iepriekšējā budžeta gadā neizlietoto finansējumu līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai;
24.2. ja 2020. gada sešu un deviņu mēnešu laikā ārvalstu filmu uzņemšanas rezultātā tiek palielināti nodokļu ieņēmumi, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par apropriācijas palielinājumam līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai novirzāmā finansējuma apjomu. Finanšu ministram ir tiesības palielināt apropriāciju izdevumiem līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
25. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" nesadalīto finansējumu no ieņēmumiem no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai 2021.gadam 4 178 597 EUR apmērā, 2022.gadam 2 201 318 EUR apmērā uz Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 02.04.00 "Rezidentu apmācība", lai nodrošinātu rezidentūras finansēšanu.
26. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu palielināt 2020.gadam finansējumu (resursi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi finansēšanā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā") Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 11 903 190 EUR apmērā, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – klīniskās universitātes slimnīcas). Veselības ministrijai pēc klīnisko universitātes slimnīcu 2019.gada faktisko zaudējumu apstiprināšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar finansējuma sadalījumu ieguldījuma veikšanai klīnisko universitātes slimnīcu pamatkapitālā. Veselības ministrijai kā kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka šī pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir zaudējumu segšana, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
27. Pieņemt zināšanai, ka ierobežotā finansējuma dēļ Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021.gadam nevar īstenot pilnā apmērā. Lai nodrošinātu sociāli mazaizsargāto grupu sociālo nodrošinājumu, paaugstināt minimālo vecuma pensiju aprēķina bāzi līdz 80 EUR un personām ar invaliditāti no bērnības līdz 122,69 EUR, savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti līdz 80 EUR un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti no bērnības līdz 122,69 EUR. Labklājības ministrijai sagatavot grozījumus likumā "Par valsts pensijām" un likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē. Pēc budžeta likumprojektu paketes pieņemšanas Saeimā Labklājības ministrijai mēneša laikā iesniegt kā Ministru kabineta lietu grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" un Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra noteikumos Nr.924 "Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru".
28. Konceptuāli atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanas un izmaksas kārtības pārskatīšanai, nosakot, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir 8 mēneši, izmaksājot bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma šādā apmērā: pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, nākamos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, nākamos divus mēnešus — 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, pēdējos divus mēnešus — 45 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. Labklājības ministrijai sagatavot grozījumus likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē, attiecīgi iesniedzot Finanšu ministrijā priekšlikumu par valsts speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" izdevumu sociālajiem pabalstiem samazināšanu 2020.-2022.gadam ik gadu 12 336 730 EUR apmērā.
29. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu prioritārā pasākuma "Strādājošajiem vecāku pabalsta saņēmējiem palielināt izmaksājamo vecāku pabalsta apmēru (18_17_P)" īstenošanai ar 2020.gada 1.janvāri. Finanšu ministrijai palielināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu prognozes 2020.gadam par 10 124 910 EUR, 2021.-2022.gadam ik gadu par 10 100 446 EUR, tai skaitā ieņēmumus valsts pamatbudžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai 2020.gadam par 288 541 EUR, 2021.-2022.gadam ik gadu par 287 844 EUR, valsts fondēto pensiju shēmā 2020.gadam par 1 731 247 EUR, 2021.-2022.gadam ik gadu par 1 727 064 EUR, valsts speciālajā budžetā 2020.gadam par 8 105 122 EUR, 2021.-2022.gadam ik gadu par 8 085 538 EUR, kā arī palielināt valsts speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" izdevumus sociālajiem pabalstiem 2020.gadam 6 792 354 EUR apmērā, 2021.gadam 7 150 934 EUR apmērā un 2022.gadam 7 508 475 EUR apmērā un palielināt finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" 2021.-2022.gadam ik gadu par 287 844 EUR.
30. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas precizētos priekšlikumus par dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām, ieņēmumu pārdali starp valsts un pašvaldību budžetiem, vienlaikus nodrošinot sistēmas sakārtošanu un likmju izlīdzināšanu, un atbalstīt, ka papildu ieņēmumi tiek novirzīti izdevumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumiem 2020.gadam 6 528 448 EUR apmērā, 2021.gadam 7 127 422 EUR apmērā un 2022.gadam un turpmāk ik gadu 8 362 222 EUR apmērā un Kultūras ministrijas pasākumiem 2020.gadam 1 123 575 EUR apmērā, 2021.gadam 1 423 575 EUR apmērā un 2022.gadam un turpmāk ik gadu 1 723 575 EUR apmērā, un:
31. 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2020.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā;
31.2. Finanšu ministrijai precizēt dabas resursu nodokļa ieņēmumu prognozes, valsts pamatbudžetā palielinot par 7 652 023 EUR 2020.gadam, 8 550 997 EUR 2021.gadam un 10 085 797 EUR 2022.gadam un pašvaldību budžetā samazinot 5 466 715 EUR 2020.gadam, 4 536 777 EUR 2021.gadam un 4 672 881 EUR 2022.gadam.
32. Ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 1.pielikumam līdz 2019.gada 26.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētu un papildinātu informāciju (tajā skaitā detalizētus izdevumu un citus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus) par atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem.
33. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā atbalstītos prioritāros pasākumus, līdz 2019.gada 18.septembrim aprēķināt un iesniegt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2020., 2021. un 2022.gadam.
34. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem koriģēt ieņēmumu prognozes 2020., 2021. un 2022.gadam un ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
35. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2020., 2021. un 2022.gadam, kā arī Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem un atbalstītajam papildu finansējumam prioritārajiem pasākumiem, sadarbībā ar ministrijām aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2020., 2021. un 2022.gadam un līdz 2019.gada 20.septembrim elektroniski nosūtīt ministrijām.
36. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā neatbalstītos papildu pieprasījumus, izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, nevirzīt tālāk sagatavotos likumprojektus, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt to īstenošanu esošā finansējuma ietvaros.
37. Ministrijām līdz 2019.gada 25.septembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā budžetu pavadošos likumprojektus (budžeta likumprojektu pakete) izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra, 1.oktobra un 8.oktobra sēdē.
38. Ministrijām līdz 2019.gada 26.septembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta pieprasījumus 2020., 2021. un 2022.gadam.
39. Pēc maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2020., 2021. un 2022.gadam aprēķināšanas un iesniegšanas Finanšu ministrijā (2019.gada 18.septembris) līdz ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2020., 2021. un 2022.gadam sagatavošanai un iesniegšanai Finanšu ministrijā (2019.gada 26.septembris) ministrijām neveikt izmaiņas to maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjomā.
40. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdē Vispārējās valdības budžeta plāna projektu.
41. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdē likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam" (ar paskaidrojumiem).
42. Likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojektu "Par valsts budžetu 2020. gadam" (ar paskaidrojumiem, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegt Saeimā 2019.gada 14.oktobrī.
43. Finanšu ministrijai Vispārējās valdības budžeta plānu iesniegt Eiropas Komisijai un Eirogrupai 2019.gada 14.oktobrī.
44. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 45.punktā noteikto Finanšu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām divu mēnešu laikā pēc likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" izsludināšanas nodrošināt valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības trešajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem

TA-1679-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Pasaules Pasta savienības trešajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0223

TA-1701-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0223.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 24.septembra sanāksmei

TA-1714-IP ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Vienoti virzībā uz enerģētikas savienības un klimata pasākumu realizēšanu: liekot pamatus sekmīgai pārejai uz tīru enerģiju" (COM/2019/285 final, 18.06.2019.)".
3. Ekonomikas ministram R.Nemiro vai parlamentārajam sekretāram J.Miezainim, vai valsts sekretāram Ē.Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 24.septembra sanāksmē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedroto izdevumu kompensāciju akcīzes nodokļa un PVN apmērā"

TA-1619-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1181 ____________________________________

(R.Nemiro, G.Silovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 1.septembrim izstrādāt un iesniegt Valsts kancelejā konceptuālo ziņojumu, balstoties uz jaunās komplekso tūrisma pakalpojumu uzskaites, licencēšanas un uzraudzības sistēmas darbību un Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajiem tūrisma nozares jomas monitoringa pasākumiem. Konceptuālajā ziņojumā izvērtēt nepieciešamos pilnveidojumus komplekso tūrisma pakalpojumu uzskaites, licencēšanas un uzraudzības sistēmas darbībā.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-1709 ____________________________________

(J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums – 2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", palielinot izdevumus 2020.gadā un turpmākos gados par 565 839 EUR.
3. Kultūras ministrijai 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai budžeta apakšprogrammā 21.00.00 "Kultūras mantojums", palielinot izdevumus Rīgas Kino muzejam pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2020.gadā par 10 383 EUR un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2020.gadā par 365 431 EUR.
4. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā plānotie pasākumi rada papildu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020.gadā -941 653 EUR apmērā, 2021.gadā -565 839 EUR apmērā un 2022.gadā -565 839 EUR apmērā.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-1710-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (N) Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 2019.gadā netiks izlietots finansējums 7 252 465 EUR apmērā.
3. (N) Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžetā 2019.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ir 894 359 EUR.
4. (IP)
5. (N) Kultūras ministrijai 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus izdevumu precizēšanai budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums – 2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", samazinot izdevumus 2021.gadā par 474 501 EUR un 2022.gadā par 172 545 EUR.
6. (N) Kultūras ministrijai 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai budžeta apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra", samazinot izdevumus aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2020.gadā par 1 500 000 EUR un par attiecīgu summu palielinot izdevumus 2022.gadā un samazinot izdevumus pārcelšanās izdevumu (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) segšanai 2021.gadā par 30 552 EUR un par attiecīgu summu palielinot izdevumus 2022.gadā.
7. (N) Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā plānotie pasākumi rada papildu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020.gadā + 1 500 000 EUR apmērā, 2021.gadā + 505 053 EUR apmērā un 2022.gadā – 1 358 007 EUR apmērā.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.–2018.gadam" rīcības plāna īstenošanu"

TA-1191-DV ____________________________________

(J.Garisons, S.Ģirģens, J.Reirs, J.Pūce, I.Viņķele, J.Bordāns, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ārlietu ministriju un Satversmes aizsardzības biroju līdz 2019.gada 31.decembrim informēt Ministru kabinetu par projekta "LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa", kas tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 21.novembra rīkojumu Nr.696 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 20.0.versija)" un iekļauts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 20.0.versijā, 2.mērķa – "pilnībā nodrošināt valsts informācijas sistēmu un kritiskās infrastruktūras informācijas datu drošību, veicot kritisko un valstiski svarīgo valsts informācijas sistēmu datu kopēšanu ārpus Latvijas esošā, bet Latvijas varas iestāžu kontrolētā IKT infrastruktūrā, tādiem gadījumiem, ja Latvijā esošā IKT infrastruktūra ir nefunkcionējoša vai nepieejama" – izpildi un turpmāk veicamajām darbībām.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam"

TA-777-DV ____________________________________

(J.Garisons, S.Ģirģens, J.Reirs, J.Pūce, I.Viņķele, J.Bordāns, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2019.-2022. gadam.
2. Noteikt Aizsardzības ministriju par atbildīgo institūciju stratēģijā paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildes koordinācijā.
3. Aizsardzības ministrijai izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2022. gada 1. maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par stratēģijā paredzēto uzdevumu un pasākumu īstenošanas novērtējumu, iekļaujot priekšlikumus kiberdrošības politikas jomā turpmākajiem gadiem.
4. Atbildīgajām institūcijām stratēģijā paredzētos uzdevumus un pasākumus 2019.gadā īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2020.-2022. gadam izskatīt kārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (breksita) radītajām sekām – gatavības pasākumu progress"

TA-1673-DV ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 19.05


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis