Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2019.gada 22.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

TA-1757 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā"

TA-1903 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka no 2019.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 73.07.00 "NATO investīciju projekti" pasākuma "Drošības investīciju programmas koordinēšana" ietvaros Aizsardzības ministrijā un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā tiks izveidotas deviņas jaunas amata vietas, kā arī noteiktas piemaksas pasākuma īstenošanā iesaistītajam personālam.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1840 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""

TA-1815 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""

TA-1827 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

TA-1690 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus""

TA-1904 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-1855 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1B, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-1930 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

TA-1738 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

TA-1848 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-1745 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-1746 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par telpu Jūras ielā 34, Alojā, Alojas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Vidzemes karate klubs""

TA-1890 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-952 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.35 13.§) "Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"".
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums""

TA-1941 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1703 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-1779 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""

TA-1780 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.394 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība""

TA-1819 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-1908 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1876 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 21B, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1886 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-1901 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Dauguļi V1007" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4094 013 0117) – zemes vienību 0,87 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4094 013 0116) – Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 611,00 EUR.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1898 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Niperova A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7856 002 0156) – zemes vienību 0,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7856 002 0163) – Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 700,00 EUR.

 
26.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos"

TA-1896 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt grozījumus Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos (turpmāk - Grozījumi).
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Grozījumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""

TA-1724 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-1916 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
29.§
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1915 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""

TA-1841 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības apvienotajā starpvaldību komitejā"

TA-1988 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas konfigurāciju"

TA-2001 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas konfigurāciju (turpmāk – Vienošanās) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Vienošanos.
4. Aizsardzības ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-1976 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1977 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-1681 ____________________________________

(T.Linkaits, Dž.Innusa, M.Dīzenbaha, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā"

TA-1813 ____________________________________

(R.Bremšmits, G.Lukstiņa, I.Viņķele, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1934 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026.gadam"

TA-1661 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laika periodā no 2018.gada jūlija līdz 2019.gada jūlijam"

TA-1793 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2020.gada 30.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laikā periodā no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada jūlijam.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"

TA-1330 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā labklājības ministres R.Petravičas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas novada, Līvānu novada un Talsu novada pašvaldībās"

TA-1921 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Ludzas novada pašvaldībā 2020.gadā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā izmanto 2020.gadā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, paredzēt finansējumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Ludzas novada pašvaldībā 50 000 EUR apmērā, uzturēšanai 315 EUR apmērā un atlīdzībai 2100 EUR apmērā.
3. Atbalstīt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānu novada pašvaldībā 2020.gadā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā izmanto 2020.gadā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, paredzēt finansējumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Līvānu novada pašvaldībā 50 000 EUR apmērā, uzturēšanai 315 EUR apmērā un atlīdzībai 2 100 EUR apmērā.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā īstenošanu" un rīkojuma projekts "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu"

TA-1854 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"

TA-1944 ____________________________________

(R.Nemiro, I.Olafsone, S.Ģirģens, D.Dzilna, A.Upena, K.Pļaviņa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izveidot darba grupu rīcības plāna izveidei publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai. Darba grupas sastāvā papildus informatīvajā ziņojumā minēto institūciju pārstāvjiem iekļaut arī Valsts policijas pārstāvi.
3. Ekonomikas ministrijai darba grupas saskaņoto rīcības plāna projektu līdz 2020.gada 15.janvārim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 24.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-1998 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 24.oktobra sanāksmē.
 
45.§
Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību

TA-2021 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
2. Visiem ministriem rast iespēju dalībai Saeimas plenārsēdē, kad plānots izskatīt ziņojumu.
3. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra sēdes protokola Nr.50 11.§ 2.punkta otrajā teikumā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1866-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533

TA-2022-IP ____________________________________

(R.Nemiro, Ē.Eglītis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 42.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533" 4.punktu.
4. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
5. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
48.§
Dienesta vajadzībām

TA-1986-DV

 

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanu"

TA-1809-DV

 

Dienesta vajadzībām
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību" rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu"

TA-1899-DV_________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
51.§
Dienesta vajadzībām

TA-15k

 

 
52.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1339-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte