Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2019.gada 19.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Austrumu partnerības trasta fondā"

TA-2064 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1808 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2114 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

TA-1689 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespēju noteikt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējam pienākumu nodrošināt ūdens filtru savā piederības robežā pirms komercuzskaites mēraparāta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot attiecīgu grozījumu projektu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022.gada 31.decembrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"""

TA-1955 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumu Nr.655 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1956 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""

TA-1958 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-1959 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

TA-1960 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

TA-1961 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""

TA-1962 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""

TA-1963 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-1969 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""

TA-1970 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""

TA-1971 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""

TA-1972 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Apvienotajā ekonomikas komitejā Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līguma par ekonomisko sadarbību īstenošanai"

TA-2108 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā"

TA-2095 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-2008 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""

TA-2094 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.885 "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem""

TA-2137 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020.gadam"

TA-2087 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Meistaru ielas posms" Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2039 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

TA-1957 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"

TA-2071 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
26.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1954 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.170 "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi""

TA-2033 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites kārtība"

TA-1743 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-2014 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2142 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 69 personas.
 
31.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"

TA-2109 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Valmieras tehnikuma nolikums"

TA-2083 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta""

TA-2032 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""

TA-2003 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

TA-1925 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
36.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2061 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili"

TA-1922 ____________________________________

(I.Olafsone, T.Linkaits, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem"

TA-1983 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1180" Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2059 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas valsts karoga likumā"

TA-1647 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"

TA-2031 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
42.§
Noteikumu projekts "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"

TA-1965 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-2049 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""

TA-1980 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai""

TA-2051 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu""

TA-2116 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezerlīči" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"

TA-2050 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-2055 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2056 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2057 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-2072 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-2063 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2141 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Pāvelam Rebenokam savienot amatus"

TA-1433 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""

TA-1964 ____________________________________

(A.Kaļāne, J.Pumpiņš, J.Pūce, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 8.punktu, paredzot visā Latvijas Republikas teritorijā vienotu dienas naudu 8 EUR par katru komandējuma dienu, un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju līdz 2020.gada 1.jūlijam izvērtēt iespēju definēt Darba likuma kontekstā terminu "darbgatavības laiks" komandējuma (darba brauciena) laikā, kā arī izvērtēt nepieciešamību darba brauciena laikā nodrošināt darba laika uzskaiti un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.

 
56.§
Noteikumu projekts "Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās"

TA-2082 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-2119 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"

TA-2053 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 2018.gada peļņas daļu"

TA-2020 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1931 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2052 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-2145 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
63.§
Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-2152 ____________________________________

(J.Pūce, R.Nemiro, I.Peipiņa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam plānošanas laika grafikam, sagatavojot Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentus, izstrādāt reģionālās attīstības investīciju ieviešanas mehānismu, nodrošinot Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteikto mērķu, rezultātu un uzdevumu ieviešanu.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes vienības daļas atsavināšanu Daugavpils novada Vaboles pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"

TA-2115 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētās privātpersonai piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4494 005 0287) daļas ~0,5 ha platībā atsavināšanu un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā.
3. Aizsardzības ministrijai uzsākt šī protokollēmuma 2.punktā minētās zemes vienības daļas atsavināšanas procedūru Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā"

TA-2105 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iestāšanos Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības budžeta programmā 34.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās":
2.1. iestāšanās maksājumu nodrošināšanai Starptautiskajā akreditācijas forumā 2 000 EUR apmērā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā 1 000 EUR apmērā;
2.2. dalības maksas nodrošināšanai 2020.gadā un turpmāk ik gadu Starptautiskajā akreditācijas forumā 2 000 EUR apmērā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā 4 000 EUR apmērā.
3. Ekonomikas ministrijai iestāšanas maksājumus un dalības maksu nodrošināt budžeta programmā 34.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
66.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2019.gada 21.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2200 ____________________________________

(A.Lots, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, Ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2019.gada 21.novembra sanāksmē.
 
67.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par pašvaldību aizņēmuma limita palielinājumu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecības projektu realizēšanai)

TA-1807 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
68.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2149-IP ____________________________________

(A.Lots, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 19.novembra sanāksmē.
 
69.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 15.novembra sanāksmei

TA-2154-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2020.gada budžeta projektu un 2020.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1".
3. Apstiprināt mandātu ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei, Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 15.novembra sanāksmē.

 
70.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.novembra sanāksmei

TA-2163-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka noteiktus pārejas posma noteikumus atbalstam, ko 2021.gadā sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un ar ko groza Regulu (ES) Nr.228/2013, (ES) Nr.229/2013 un (ES) Nr.1308/2013 attiecībā uz resursiem un to sadali attiecībā uz 2021.gadu un ar ko groza Regulas (ES) Nr.1305/2013, (ES) Nr.1306/2013 un (ES) Nr.1307/2013 attiecībā uz resursiem un to piemērošanu 2021.gadā un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz finanšu disciplīnu no 2021.finanšu gada un Regulu (ES) Nr.1307/2013 attiecībā uz elastību starp pīlāriem attiecībā uz 2020.kalendāro gadu".
3. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs J.Grasbergs pārstāvēja Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.novembra sanāksmē.
 
71.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2195-IP ____________________________________

(K.Gerhards, S.Catlaka, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Kultūras ministrijas kompetencē – par ES Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcijas projektu par ilgtspējīgas attīstības kultūras dimensiju (pozīcija Nr.2).
3. Kultūras ministram N.Puntulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
72.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2019.gada 25.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2202-IP ____________________________________

(A.Lots, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2019.gada 25.novembra sanāksmē.
 
73.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2209-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par korupcijas apkarošanu sportā";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par bērnu aizsardzību sportā";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par digitālo darbu ar jaunatni";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par jaunatnes darbinieku izglītību un mācībām".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 21.-22.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.


 
74.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā

TA-2224-IP ____________________________________

(T.Linkaits, L.Austrupe, J.Pūce, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā".
2. Satiksmes ministrijai precizēt un saskaņot ar Finanšu ministriju redakcijas jautājumos, kas norādīti pozīcijas sadaļā "Atšķirīgie viedokļi" un precizēto pozīciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pilnvarot darba grupu, kas izveidota saskaņā ar Ministru prezidenta 2019.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.166 "Par darba grupu mītnes līguma projekta izstrādei par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā", vest sarunas par jaunā mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā. Darba grupas locekļiem jaunā mītnes līguma sarunu procesā pārstāvēt savas institūcijas atbildības jomu.
 
75.§
Protokollēmuma projekts "Saprašanās memoranda par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru trešais grozījums"

TA-2069 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Saprašanās memoranda par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru trešā grozījuma (turpmāk - Saprašanās memoranda trešais grozījums) projektu.
2. Pilnvarot Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieku I.Krēķi parakstīt Saprašanās memoranda trešo grozījumu.
3. Saprašanās memoranda trešais grozījums stājas spēkā Saprašanās memoranda 17.nodaļā noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Aizsardzības ministrijai nodrošināt Saprašanās memoranda trešā grozījuma izpildi.
 
76.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-19-0103

TA-1820 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-19-0103.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2019-19-0103.
 
77.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-20-03

TA-1822 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-20-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2019-20-03.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Andersone pret Latviju"

TA-2121-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 7.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.37 6.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Andersone pret Latviju"".
3. Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019.gada 5.septembra sprieduma lietā Andersone pret Latviju no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 6000 EUR izmaksāšanai Tatjanai Andersonei.
4. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2019.gada 5.septembra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
79.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2054-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis