Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālināta veidā 

Rīgā

Nr.16

2020.gada 19.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-437 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, T.Linkaits, J.Reirs, M.Baltmanis, I.Stepanova, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā sēdes laikā atbalstītos priekšlikumus, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.marta rīkojumā Nr.100 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-440 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-443 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Reirs, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" (TA-441) (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību"

TA-441 ____________________________________

(J.Reirs, R.Petraviča, I.Viņķele, I.Alliks, J.Pūce, L.Meņģelsone, J.Bordāns, E.Kušners, I.Jaunzeme, A.Rostovskis, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, L.Medina, I.Jaunzeme, I.Stepanova, S.Ģirģens, E.Valantis, I.Šuplinska, D.Vilsone, L.Lejiņa, B.Bāne, K.Gerhards, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt 2.panta redakciju attiecībā uz kritēriju noteikšanu uzņēmumiem un deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiks sniegts atbalsts; precizēt 3.panta otro daļu; svītrot 10.panta pirmo daļu un precizēt otro daļu; papildināt likumprojekta tekstu ar jaunu pantu finanšu ministra ierosinātajā redakcijā - atļauts realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu, izņemot tabakas izstrādājumus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus. Aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem un laika periodā no 22.00 līdz 8.00. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-443) (likumprojektu pakete).
4. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Saeimas atbildīgajā komisijā priekšlikumus otrajam lasījumam grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot papildu nosacījumus likumā noteiktā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai un valsts līdzfinansējumu pašvaldībām 50% apmērā no personai piešķirtā pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā 40 EUR mēnesī vienai personai trīs mēnešu periodā (iespējamā valsts budžeta ietekme 2,16 milj. EUR).
5. Ekonomikas ministrijai ne vēlāk kā līdz 2020.gada 24.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta 10.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu projektu par dīkstāves atlīdzības kompensāciju darba devējam.
6. Ekonomikas ministrijai ne vēlāk ka līdz 2020.gada 24.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta 2.pantā minēto noteikumu projektu par nozarēm, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir radušies krīzes izdevumi un kuriem ir piemērojami šajā likumā noteiktie pasākumi un īpaši atbalsta mehānismi.
Pirmām kārtām tiek atbalstītas šādas nozares (saskaņā ar NACE kodiem):
H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
H 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
I 55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība
I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
I 56.30 Bāru darbība
J 59.11 Kinofilmu producēšana
J 59.12 Darbības pēc kinofilmu producēšanas
J 59.13 Kinofilmu izplatīšana
J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
N74.90 Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
P 85.1 Pirmsskolas izglītība
P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
P 85.52 Kultūras izglītība
P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
Q 88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība
R 90.01 Mākslinieku darbība
R 90.02 Mākslas palīgdarbības
R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
R 91.02 Muzeju darbība
R 91.03 Vēsturisku objektu apmeklējumu vieta
R 93.11 Sporta objektu darbība
R 93.12 Sporta klubu darbība
R 93.13 Fitnesa centru darbība
R 93.19 Citas sporta nodarbības
R 93.12 Atrakciju un atpūtas parku darbība
R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
7. Finanšu ministrijai pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par likumā "Par valsts budžetu 2020.gadam" noteiktās apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
8. Kultūras ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju ne vēlāk kā līdz 2020.gada 24.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, pamatojoties uz likumprojekta 12.panta otrajā daļā noteikto, Ministru kabineta noteikumu projektu par atbalsta pasākumiem autoratlīdzību saņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kuru nodarbinātību ietekmē piespiedu dīkstāve saistībā ar ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā.
9. Tieslietu ministrijai izvērtēt iespējas paredzēt terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā, izvērtējot priekšlikumu ietekmi uz saistību godprātīgu izpildi un konkurences tiesību ievērošanu.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-442 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, M.Baltmanis, S.Ģirģens, J.Citskovskis, L.Medina, J.Bordāns, I.Gailīte, E.Balševics, J.Pūce, R.Petraviča, K.Gerhards, I.Šuplinska, T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres sniegto informāciju par aktuālo situāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā sēdes laikā atbalstītos priekšlikumus, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā risinājumus, lai noteiktu pienākumu komersantiem ar sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, tai skaitā tehniskiem līdzekļiem, primāri nodrošināt ministrijas un to padotības iestādes, kuras veic COVID-19 izplatības ierobežošanas un seku likvidēšanas pasākumus.
6. Atbalstīt pretendenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" – piesaisti vienotas telefoniskas personu saziņas nodrošināšanai par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā. Valsts kancelejai noslēgt līgumu ar minēto pretendentu.
7. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" izmaksas, kas saistītas ar saziņas nodrošināšanu, tiek segtas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", 2020. gadā nepārsniedzot 50 000 EUR.
8. Atbalstīt nepieciešamību piesaistīt komersantu vienotas tīmekļvietnes izveidei personu informēšanai par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā. Valsts kancelejai veikt darbības attiecīga līguma noslēgšanai.
9. Noteikt, ka izmaksas, kas saistītas ar tīmekļvietnes izveidi, tiek segtas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", 2020. gadā nepārsniedzot 13 000 EUR.
10. Ievērojot šī protokollēmuma 7. un 9.punktā minēto, Valsts kancelejai pārliecināties par pieprasīto maksājumu pamatotību un atbilstību, pieprasījumu Finanšu ministrijā iesniegt atbilstoši faktiski nepieciešamo izdevumu apmēram, un Finanšu ministrijai piešķirt nepieciešamo finansējumu.
11. Valsts kancelejai, izvērtējot faktisko nepieciešamību, informēt Finanšu ministriju, ja šī protokollēmuma 7. un 9.punktā minētais izmaksu maksimālais apmērs tiek samazināts.


 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

TA-447 ____________________________________

(E.Valantis, J.Reirs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Līdzekļus noteikumos paredzētā atbalsta īstenošanai piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un steidzamības kārtībā iesniegt Eiropas Komisijai notifikāciju par noteikumos paredzētā atbalsta saderību ar iekšējo tirgu, pamatojoties uz krīzes situāciju, ko radījis COVID19.

 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība"

TA-450 ____________________________________

(E.Valantis, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Līdzekļus noteikumos paredzētā atbalsta īstenošanai piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un steidzamības kārtībā iesniegt Eiropas Komisijai notifikāciju par noteikumos paredzētā atbalsta saderību ar iekšējo tirgu, pamatojoties uz krīzes situāciju, ko radījis COVID19.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par iekārtu iegādi un dāvinājuma pieņemšanu attālināta mācību procesa nodrošināšanai"

TA-451 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.05


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis