Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.27

2020.gada 23.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par dīkstāves pabalstiem Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem"

TA-724 ____________________________________

(J.Reirs, I.Jaunzeme, J.Vitenbergs, R.Petraviča, N.Puntulis, I.Viņķele, I.Gailīte, L.Meņģelsone, I.Šuplinska, E.Baldzēns, J.Bordāns, J.Endziņš, B.Bāne, K.Rācenājs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto priekšlikumu, finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu grozījumiem likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", lai noteiktu tiesības nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) sniegt informāciju bez nodokļu maksātāja piekrišanas par tiem iemesliem, saskaņā ar kuriem tam ir atteikts piešķirt dīkstāves pabalstu vai attiecībā uz kuriem ir konstatēta dīkstāves pabalsta nepamatota pieprasīšana vai saņemšana.
3. Lai palielinātu dīkstāves pabalstu saņēmēju loku un vienlaikus samazinātu uzņēmumu skaitu, kas neklasificējas dīkstāves pabalstiem ieņēmumu krituma dēļ, finanšu ministram sagatavot priekšlikumu ieņēmumu krituma aprēķina nosacījuma izmaiņām.
4. Lai risinātu informatīvajā ziņojumā atspoguļoto problēmu, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2020.gada 28.aprīlim izstrādāt konceptuālu risinājumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas minimālā apmērā ieviešanai un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobra noteikumos Nr.477 "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""

TA-665 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.689 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-694 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""

TA-716 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-713-IP ____________________________________

(T.Linkaits, P.Vilks, B.Bāne, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""

TA-717 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Bordāns, J.Pūce, E.Baldzēns, R.Petraviča, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2020.gada 28.aprīļa sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem""

TA-718 ____________________________________

(J.Vitenbergs, B.Bāne, I.Jaunzeme, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumā minēto, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība"

TA-719 ____________________________________

(R.Petraviča, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, B.Bāne, N.Puntulis, I.Gailīte, J.Reirs, I.Jaunzeme, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktās piezīmes, to skaitā: noteikumu projekta tekstā summu "130 EUR" aizstāt ar summu "180 EUR", paredzēt, ka dīkstāves palīdzības pabalsta izmaksu administrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, projektā minētos termiņus saskaņot ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, noslēguma jautājumu 1.punktā paredzēt, ka izmaksa tiek veikta desmit darba dienu laikā no noteikumu spēkā stāšanās, un attiecīgi precizēt anotācijā ietvertos aprēķinus. Precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka kultūras ministram N.Puntulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
''Uzskatu, ka līdzvērtīgs pabalsts būtu jāsaņem pašnodarbinātām personām, kas nekvalificējas pabalsta saņemšanai, kā arī patentmaksu maksātājiem.".
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-723 ____________________________________

(T.Linkaits, I.Gailīte, I.Stepanova, I.Viņķele, J.Vitenbergs, E.Rinkēvičs, J.Citskovskis, J.Pūce, J.Reirs, J.Bordāns, A.Pabriks, J.Garisons, B.Bāne, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: precizēt 1.2.apakšpunktā ietvertā 4.17.apakšpunkta tekstu atbilstoši Satiksmes ministrijas ierosinātai redakcijai; 1.3.apakšpunktā ietvertajā 4.30.divi prim apakšpunktā precizēt ievadfrāzi, paredzot atsauci uz Covid-19 pandēmijas apkarošanas dēļ noteiktiem ierobežojumiem; 1.4.apakšpunktā ietvertajā 4.62.apakšpunktā svītrot vārdus "pēc ārkārtējās situācijas beigām", 4.63.apakšpunktā svītrot pēdējo teikumu, 4.64.apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības dalībvalstīm" aizstāt ar vārdiem "Itālijai, Sanmarīno un Spānijai" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
10.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2020.gada 28.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-722 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2020.gada 28.aprīļa videokonferencē.
 
11.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 28.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-726 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 28.aprīļa neformālajā videokonferencē.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis