Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.31

2020.gada 7.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcijas Altum" iesaisti Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā"

TA-810 ____________________________________

(J.Vitenbergs, E.Rinkēvičs, B.Bāne, E.Valantis, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcijas Altum" iesaisti Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā (turpmāk -Fonds) līdz 20 milj. EUR apmērā.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" pievienošanos Fondam, ieguldot tajā līdz 20 milj. EUR no pašu vai piesaistītajiem līdzekļiem. 11 milj. EUR plānotais finansējuma avots ir nekustamo īpašumu fondos, kurus pārvaldīja akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"", un ieguldījumu realizācijas rezultātā 2019.gadā Altum saņemtais finansējums.
3. Pieņemt zināšanai, ka ieguldījumu veikšana Fondā notiek pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas un paredzēta divās daļās, katra par 10 milj. EUR. Pirms otrās daļas ieguldīšanas Fondā izvērtēt pirmā posma rezultātus, to, vai no Fonda ir veikti ieguldījumi Latvijas tautsaimniecībā un vai Fondam ir pietiekams progress jaunu dalībnieku un investīciju piesaistē, lai nodrošinātu Fonda pilnvērtīgu darbību turpmāko mērķu sasniegšanai.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2020.gada 31.maijam iesniegt informāciju Eiropas Komisijā saskaņojuma saņemšanai, lai nodrošinātu, ka sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" ieguldījums Fondā atbilst Eiropas Savienības komercdarbības atbalsta kontroles normām.
5. Noteikt, ka Fonda darbības politiskais koordinators no Latvijas puses ir ārlietu ministrs.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 8.maija Euro grupas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-825 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku 2020.gada 8.maija Euro grupas videosanāksmē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem""

TA-809 ____________________________________

(J.Vitenbergs, N.Puntulis, J.Reirs, E.Baldzēns, J.Bordāns, J.Citskovskis, E.Valantis, J.Pūce, L.Meņģelsone, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""

TA-811 ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumos Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-647 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-830 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, U.Dumpis, S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, M.Baltmanis, N.Puntulis, K.Gerhards, J.Bordāns, A.Pabriks, J.Reirs, J.Pūce, E.Baldzēns, I.Šuplinska, T.Linkaits, I.Gailīte, L.Medina, D.Mūrmane-Umbraško, J.Citskovskis, R.Petraviča, D.Vilsone, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai veselības nozares ekspertu sniegto informāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 1.1.apakšpunktā ietvertajā 1.punktā paredzēt, ka termiņš ir 9.jūnijs; 1.2.apakšpunktā ietvertajā 4.2.apakšpunktā svītrot otro teikumu; 1.6.apakšpunktā ietvertajā 4.5.1.apakšpunktā paredzēt, ka ierobežojumi attiecināmi arī uz privātām iekštelpām un ārtelpām, 4.5.2. un 4.5.trīs prim divi apakšpunktā paredzēt, ka iekštelpās laiks nepārsniedz 3 stundas, bet ārtelpās laika ierobežojuma nav, papildināt ar jaunu apakšpunktu atbilstoši Kultūras ministrijas iesniegtajam priekšlikumam par regulējumu pasākumiem, kuros iespējams nodrošināt fizisku distanci starp apmeklētājiem vieglajos transportlīdzekļos; svītrot 1.12., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.24.apakšpunktu; 1.22.apakšpunktā ietverto 4.37.apakšpunktu papildināt, paredzot, ka jānosaka pienākums sabiedriskajā transportā lietot deguna un mutes aizsegu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-822 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""

TA-824 ____________________________________

(N.Puntulis, I.Jaunzeme, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka Finanšu ministrija un Tieslietu ministrija neiebilst pret noteikumu projekta pieņemšanu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.236 "Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""

TA-828 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka Finanšu ministrija un Tieslietu ministrija neiebilst pret noteikumu projekta pieņemšanu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu" un informatīvais ziņojums "Par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz airBaltic darbību"

TA-786 ____________________________________

(T.Linkaits, P.Vilks, J.Reirs, M.Gauss, J.Pūce, A.Pabriks, R.Petraviča, S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, J.Vitenbergs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" (turpmāk – sabiedrība) darbību un informāciju par sabiedrības jauno biznesa plānu "Destination 2025 CLEAN", kas pamato nepieciešamo ieguldījumu sabiedrībā (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt ieguldījuma veikšanu sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, ievērojot informatīvajā ziņojumā norādītos etapus.
3. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par airBaltic 2019.gada darbības rezultātiem un Covid-19 pandēmijas ietekmi uz airBaltic darbību" (TA-466-IP) 2. un 3.punktu par aktualitāti zaudējušu.
4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka labklājības ministrei R.Petravičai ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Nevaru atbalstīt šādu lēmumu, jo pastāv ļoti daudz risku, tajā skaitā risks zaudēt visu ieguldīto naudu, nav pārliecības par Airbaltic izstrādāto biznesa plānu, kā arī nav izvērtētas citas atbalsta un palīdzības sniegšanas programmas. Laikā, kad valstī minimālā pensija ir 80 EUR, ir bezatbildīgi ieguldīt 250 000 000 EUR aviokompānijas glābšanā.".

 

Sēdi slēdz plkst. 20.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis