Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.45

2020.gada 15.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks 

-

V.Sidorenkovs

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1338 ____________________________________

(J.Citskovskis, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, J.Vitenbergs, V.Sidorenkovs, K.Gerhards, M.Roze, A.Pabriks, J.Bordāns, J.Macuka, T.Linkaits, I.Šuplinska, N.Puntulis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Veselības ministrijas, Ārlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
2. Pieņemt Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu, kurā ietverti šī protokollēmuma 1.punktā minētie priekšlikumi.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: 3.punktā ietvertajā 38.punktā atbilstoši Veselības ministrijas priekšlikumam precizēt aizpildīto personas apliecinājumu nodošanu attiecīgi Valsts robežsardzei, kas tos nodod Valsts policijai, vai Slimību profilakses un kontroles centram, kā arī paredzēt, ka minētie apliecinājumi pēc mēneša iznīcināmi; 38.prim punktā atbilstoši Iekšlietu ministrijas priekšlikumam paredzēt, ka ārzemnieks, kurš pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un viņam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu izsniegt uzturēšanās atļauju, uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu var saņemt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, kurā nav reģistrēta tāda COVID-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un citām iesaistītajām institūcijām pēc iespējas ātri izstrādāt risinājumu (sistēmu) personas apliecinājumu (anketu) elektroniskai iesniegšanai, iebraucot Latvijas Republikas teritorijā, apstrādei un datu nodošanai valsts pārvaldes iestādēm.
4. Atļaut piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu, lai izstrādātu šī protokollēmuma 3.punktā minēto sistēmu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koordinēt ar šī protokollēmuma 3.punktā minētās sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs saistītos jautājumus. 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-1356 ____________________________________

(J.Vitenbergs, D.Trofimovs, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas un Ārlietu ministrijas iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai apvienot abus likumprojektus vienā projektā, kā arī apvienot likumprojektu anotācijas un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā".
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis