Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.47

2020.gada 11.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par paaugstinātas bīstamības objektiem (PBO), kuri veic darbības ar amonija nitrātu vai amonija nitrātu saturošiem minerālmēsliem"

TA-1510 ____________________________________

(M.Baltmanis, S.Ģirģens, J.Pūce, A.Lukševics, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Vides pārraudzības valsts biroja pārstāvju sniegto informāciju.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-928 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-1352 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)"

TA-1329 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)" (turpmāk – Saeimas lēmumprojekts).
2. Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1380 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""

TA-1353 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1403 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1416 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai veikt 4.2.1.2.pasākuma pirmās iesnieguma atlases kārtas finansējuma pārpalikuma novirzīšanu 4.2.1.2. otrās iesniegumu atlases kārtas augstas prioritātes projektiem, priekšroku dodot kultūras nozares ēku projektiem atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai"" 3.punktā noteiktajam.
3. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.4 7.apakšpunktu 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""

TA-1362 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi"

TA-1274 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas portāla noteikumi"

TA-1275 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1271 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-1306 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
14.§
(2019.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""

TA-2536 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"

TA-1315 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces"

TA-1287 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1377 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1288 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1376 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu"

TA-1305 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Marki", Baldones pagastā, Baldones novadā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1375 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi""

TA-1248 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"

TA-1198 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 16.aprīļa rīkojumā Nr.181 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1407 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 13.§) "Protokollēmuma projekts "Par finanšu līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 5.punktu, atļaut Iekšlietu ministrijai izmaksāt Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piemaksu par darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu pasākumu veikšanā, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā, budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" piešķirto līdzekļu ietvaros (19 676 EUR).
 
25.§
(2019.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""

TA-1737 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus 2021., 2023., 2024. un 2025.gadam, samazinot tos 2021.gadā par 329 024 EUR un palielinot tos 2023.gadā par 599 971 EUR, 2024.gadā par 1 503 373 EUR un 2025.gadā par 1 199 529 EUR.
3. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) veikto izdevumu optimizācijas pasākumu rezultātā ar tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2020.gadā būs mazāki par plānotajiem.
4. Noteikt, ka, lai segtu Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumu daļu 2022.gadā, kas pārsniedz rīkojuma Nr.382 3.2.1.8.1.apakšpunktā norādīto izdevumu apjomu, ne vairāk kā 389 162 EUR apmērā:
4.1. piesaista Ceļu satiksmes drošības direkcijai no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto finansējumu tehnisko līdzekļu (fotoradaru) nolietojuma uzkrājuma veidošanai – 310 643 EUR apmērā;
4.2. ja nepieciešams, piesaistot citu finansēšanas avotu, tai skaitā, veicot izdevumu iekšēju pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Noteikt, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija 2020.gadā un turpmākajos gados ar rīkojuma Nr.382 2.punktā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi saistītos izdevumus sedz, nepārsniedzot rīkojuma 3.2.apakšpunktā norādīto apmēru (izņemot šī protokollēmuma 4.punktā minēto), ja nepieciešams, veicot plānoto izdevumu pārdali starp valsts pārvaldes uzdevumiem un to īstenošanai plānotajiem izdevumiem.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1437-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 59 personas.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-1264 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 94.§ minētajā noteikumu projektā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1401 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""

TA-1261 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam"

TA-1385 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"

TA-1340 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā"

TA-1341 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-1343 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-1344 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"

TA-1345 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-1347 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"

TA-1348 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347),likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-1349 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"

TA-1350 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-1351 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-1346 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (TA-1342) (likumprojektu pakete).
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-1342 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" (TA-1340), likumprojektu "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" (TA-1341), likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (TA-1343), likumprojektu "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1344), likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1345), likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1347), likumprojektu "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" (TA-1348), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" (TA-1349), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" (TA-1350), likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (TA-1351) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (TA-1346) (likumprojektu pakete).
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-1367 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"

TA-1333 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru izmaiņām 2020.gadā"

TA-1413 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu"

TA-1263 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1424 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.634 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā""

TA-1428 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1304 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1430 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai jautājumu par to zaudējumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts", kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus 2020. gada 1. pusgadā, virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar jautājumu par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2019. gadu, primāri vērtējot iespējas 2020. gada 1. pusgadā radušos zaudējumu segšanai novirzīt to valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" 2019. gada peļņas daļu, kas būtu izmaksājama valstij dividendēs.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" komisiju un nolikumu"

TA-980 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā 32, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1281 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Amatas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P32" Zaubes pagastā, Amatas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1379 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Veģi" Saldus pagastā, Saldus novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1374 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Veģi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8486 003 0114) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8486 003 0146) 0,0476 ha platībā – Saldus pagastā, Saldus novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 476,00 EUR.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1361 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Lejas Zēniņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4292 007 0046) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 007 0390) 0,0390 ha platībā – Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 269,00 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Liedstrautiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7068 004 0034) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7068 004 0073) 0,0116 ha platībā – Liezēres pagastā, Madonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 84,00 EUR.
 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1390 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"

TA-1258 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1365 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""

TA-1384 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1421 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1422 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā"

TA-1234 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"

TA-1363 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-903 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
65.§
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"

TA-1272 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""

TA-1132 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"

TA-759 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.292 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""

TA-1482 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"

TA-1483 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi""

TA-1415 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1491 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par Jāni Ābeli"

TA-1412 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Ābele, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par Vitu Narnicku"

TA-1393 ____________________________________

(J.Bordāns, V.Narnicka, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1427 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējums atbalstam eksportējošiem nodokļu maksātājiem daļēji tiks segts no Ministru kabineta 2020.gada 27.marta rīkojumā Nr.137 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" dīkstāves pabalstu izmaksai neizlietotā finansējuma.
 
75.§
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"

TA-1251 ____________________________________

(J.Pūce, P.Liniņš, D.Palčevska, I.Šure, H.Danusēvičs, J.Reirs, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projekta 1.1.apakšpunkta redakciju atbilstoši izmaiņām Iepakojuma likumā, precizēt 7.pielikuma I sadaļas 1. un 2.punktā paredzēto kritērija svaru no 80% un 20% uz attiecīgi 70% un 30%, precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam un precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"

TA-1419 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1506 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, J.Pūce, N.Puntulis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidentam A.K.Kariņam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Respektējot epidemiologu viedokli un ieteikumus, uzskatu, ka, ņemot vērā Covid-19 saslimstības rādītājus citās Eiropas valstīs, situācija šobrīd nav piemērota ar Covid-19 saistīto ierobežojumu mazināšanai.".
 
78.§
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam"

TA-1291 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
79.§
Konceptuāls ziņojums "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"

TA-1011 ____________________________________

(T.Linkaits, N.Krūmiņš, J.Vitenbergs, J.Reirs, J.Pūce, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai papildināt konceptuālo ziņojumu ar izveidojamā Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa virsmērķi atbilstoši sēdē izteiktajiem priekšlikumiem un precizēto konceptuālo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par Trīs jūru iniciatīvas koordinācijas darba grupas izveidi"

TA-1414 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai sniegtu ieteikumus sekmīgai Latvijas iesaistei Trīs jūru iniciatīvā (TJI), uzraudzītu TJI ietvaros organizēto pasākumu sagatavošanu un koordinētu Latvijas interešu saskaņošanu un virzīšanu, kā arī nodrošinātu savstarpēju informācijas apmaiņu par aktuālajiem TJI jautājumiem, ārlietu ministram izveidot darba grupu.
3. Ārlietu ministram darba grupā iekļaut pārstāvjus no Valsts prezidenta kancelejas, Ministru prezidenta biroja, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras (LIAA) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK).

 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par Konkurences padomes finansiālās kapacitātes stiprināšanu"

TA-1438 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu 178 039 EUR apmērā Konkurences padomes administratīvās kapacitātes stiprināšanai 2020.gadā.
3. Jautājums par papildus nepieciešamo finansējuma piešķiršanu Konkurences padomei 2021.gadam un turpmākajiem gadiem ir izskatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā.

 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta Nr.CH08 "Mikrokreditēšanas programma" rezultātiem, finansējuma līdzšinējo izmantošanu, sagaidāmo atmaksu apmēru un priekšlikumiem to turpmākai izmantošanai"

TA-1324 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai pēc 2024.gada sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par atlikušā atmaksātā finansējuma turpmāko izmantošanu.
 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 62.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1337 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 62.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"" 3.punktā dotais uzdevums ir izpildīts.
3. Lai novērtētu elektroniskās darba laika uzskaites un vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes ieviešanas ietekmi uz būvniecības nozari, tajā skaitā arī par periodu, kad uzsāk elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā uzkrāto datu nodošanu uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) un Labklājības ministriju (Valsts darba inspekciju) ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanas un vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datu izmantošanas efektivitāti un ietekmi uz būvniecības nozares attīstību un ēnu ekonomikas mazināšanos, ja nepieciešams, sniedzot priekšlikumus būvniecības politikas veidošanai vai nozares vispārīgās pārraudzības īstenošanai.
 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par virssaistību izmantošanu Covid-19 seku mīkstināšanas pasākumiem ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ieviešanā"

TA-1303 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šuplinska, A.Eberhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Papildus ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumu Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai", ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 32.§) piešķirtajām virssaistībām par kopējo summu 66,3 miljons EUR un ar Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 49.§) 3.punktā piešķirtajām virssaistībām par kopējo summu 71,0 miljons EUR, atļaut izmantot valsts budžeta virssaistību finansējumu līdz 70,43 miljoniem EUR Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" šādu specifisko atbalsta mērķu un pasākumu dalījumā:
2.1. 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai 11,0 miljonus EUR;
2.2. 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai 0,48 miljonus EUR;
2.3. 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" un 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanai Ekonomikas ministrijai 19,7 miljonus EUR;
2.4. 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanai Ekonomikas ministrijai 15,0 miljonus EUR;
2.5. 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai 7,86 miljonus EUR;
2.6. 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" īstenošanai Veselības ministrijai 16,4 miljonus EUR.

 
85.§
Informatīvais ziņojums "Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem"

TA-1317 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
86.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1386 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties budžeta saistības 2020.gadā 118 500 EUR apmērā un īstenot Nacionālā kino centra projektu "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" audiovizuālās jomas apakšprogrammas "Media" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par nepieciešamo priekšfinansējumu 17700 EUR apmērā.
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas un Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas iemaksāt to valsts budžetā.
 
87.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu par taksometru un vieglo automobili pasažieru komercpārvadājumos"

TA-1295 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par tehniskās apskates pakalpojuma attīstību 2021.-2030.gadam"

TA-1195 ____________________________________

(T.Linkaits, A.Aksenoks, J.Vitenbergs, J.Račko, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā paredzēto pasākumu īstenošanu.
2. Satiksmes ministrijai, kā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" kapitāldaļu turētājai, uzraudzīt informatīvajā ziņojumā "Par tehniskās apskates pakalpojuma koncepciju 2021.-2030.gadam" ietverto pasākumu īstenošanas gaitu, tai skaitā nodrošinot, lai līdz brīdim, kad tehniskās kontroles pakalpojumu sniegšanu uzsāks komersanti, kas izvēlēti publiskas iepirkuma procedūras rezultātā, tiek pagarināta akreditācija komersantiem, kas akreditēti tehniskās kontroles veikšanai saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta trešo daļu.
 
89.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu" un rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai" Ceļu satiksmes drošības direkcija" piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko & TÜV Latvija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Venttests" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autests" kapitāla daļas"

TA-1193 ____________________________________

(T.Linkaits, A.Aksenoks, J.Vitenbergs, J.Račko, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši satiksmes ministra sēdes laikā izteiktajam priekšlikumam un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
90.§
Informatīvais ziņojums "Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas ex-post novērtējums"

TA-1330 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2000.gada 20.oktobra Eiropas ainavu konvencijas 5. un 6.pantā noteikto pasākumu un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas "Latvija 2030" izvirzīto uzstādījumu turpmāko īstenošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar ainavu politikas īstenošanā iesaistītajām institūcijām sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2023.gada 30.jūnijam iesniegt Latvijas ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.-2027.gadam.
 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Latvijas divpusējo projektu Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķu sasniegšanas veicināšanai "RIS3 nākotnes scenāriju izstrāde""

TA-1476 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka izmaksas par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) un Latvijas divpusējā projekta "RIS3 nākotnes scenāriju izstrāde" īstenošanu 577 400 EUR apmērā tiks segtas no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" projekta Nr. 1.2.1.2/16/I/001 "Tehnoloģiju pārneses programma" šai darbībai plānoto līdzekļu ietvaros.
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai līdz 2020.gada 14.augustam informēt OECD par Latvijas apņemšanos segt izmaksas par OECD un Latvijas divpusējā projekta "RIS3 nākotnes scenāriju izstrāde" īstenošanu 577 400 EUR apmērā.
 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""

TA-1479 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Širina, J.Endziņš, J.Reirs, J.Citskovskis, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvā ziņojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamās valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" 2020.gadā un 2021.–2023.gadam kopā ir 17 988 186 EUR, tajā skaitā 2020.gadam – 4 796 008 EUR, 2021.gadam – 5 343 758 EUR, 2022.gadam – 4 361 866 EUR un 2023.gadam – 3 486 554 EUR, no tām valsts budžeta ilgtermiņa saistībās apstiprinātais finansējums 2020.gadā un 2021.–2023.gadam kopā ir 12 085 454 EUR, tajā skaitā 2020.gadam – 3 164 956 EUR, 2021.gadam – 3 164 953 EUR, 2022.gadam – 2 898 768 EUR un 2023.gadam – 2 856 777 EUR.
3. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" 2020.gadā un 2021. –2023.gadam kopā 5 902 732 EUR apmērā, tai skaitā 2020.gadā – 1 631 052 EUR, 2021.gadā – 2 178 805 EUR, 2022.gadā – 1 463 098 EUR un 2023.gadā – 629 777 EUR.
4. Atbalstīt, ka šī protokollēmuma 3.punktā noteiktais finansējums 2020. un 2021.gadam tiek nodrošināts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 49.§) 9. un 14. punktam.
5. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punktā noteikto finansējumu 2022. un 2023.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00. "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās".
 
93.§
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"

TA-1480 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Širina, J.Endziņš, J.Reirs, J.Citskovskis, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā ietvertos pasākumus un to sadalījumu 2020. un 2021.gadam Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai.
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus par kārtību, kādā publicējama Valsts kancelejas uzturētajā COVID-19 tīmekļa vietnē visa informācija par institūcijām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai.
 
94.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-1481 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektā iekļaut šī protokola 27.§ minētā noteikumu projekta tekstu, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
95.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1313-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
96.§
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1314-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
97.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"

TA-1320-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
98.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projektu un tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu"

TA-1405-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
99.§
Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai"

TA-1406-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
100.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Rodina pret Latviju"

TA-13k ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 10 300 EUR izmaksāšanai Irinai Rodinai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020.gada 14.maija spriedumu lietā "Rodina pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2020.gada 14.maija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
101.§
Informatīvais ziņojums "Par Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas tehniskās palīdzības projektu"

TA-1478-IP ____________________________________

(J.Reirs, E.Valantis, L.Kļaviņa, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs un Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs parakstīs ietvarlīgumu par Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas tehniskās palīdzības projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka ietvarlīgums par Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas tehniskās palīdzības projektu var tikt tehniski precizēts līdz tā parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka eksperta uzturēšanās Latvijā izdevumi tiks segti Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai paredzēto līdzekļu ietvaros.
5. Finanšu izlūkošanas dienestam izveidot darba grupu tehniskās palīdzības projekta īstenošanas koordinācijai, tajā iekļaujot pārstāvjus no Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī nepieciešamības gadījumā piesaistot arī citas institūcijas.
 
102.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Ventspils brīvostas pārvaldei"

TA-1492-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
103.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai Jauna rūpniecības stratēģija Eiropai"

TA-1504-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, L.Stauvere, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai Jauna rūpniecības stratēģija Eiropai".
 
104.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā"

TA-1497 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā".
3. Noteikt, ka ar Ministru prezidenta 2019.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.166 izveidotā darba grupa sagatavo un satiksmes ministrs iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā mītnes līguma projektu pēc saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas.
 
105.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-148/20, C-149/20 un C-150/20 Deutsche Lufthansa

TA-1498-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-148/20, C-149/20 un C-150/20 Deutsche Lufthansa.
2. Iekšlietu ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ārlietu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-148/20, C 149/20 un C 150/20 Deutsche Lufthansa.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi V.Kalniņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-148/20, C 149/20 un C 150/20 Deutsche Lufthansa.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis