Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 81

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.81

2020.gada 8.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2430 ____________________________________

(J.Perevoščikovs, I.Viņķele, R.Petraviča, S.Ģirģens, L.Cipule, D.Heiberga, D.Mūrmane-Umbraško, A.Pabriks, U.Dumpis, I.Šuplinska, T.Linkaits, J.Citskovskis, N.Puntulis, K.Gerhards, A.Nicmane-Aišpure, S.Ņikišins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
2.§
Stratēģija par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2020.-2021.gadam

TA-2421 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Mūrmane-Umbraško, R.Aleksejenko, D.Trofimovs, D.Holma, J.Bordāns, S.Ģirģens, I.Šuplinska, J.Reirs, I.Vaivare, L.Meņģelsone, G.Bērziņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto stratēģiju par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2020.-2021.gadam un stratēģiskās rīcības ceļa karti.
2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai sadarbībā ar Krīzes vadības padomes sekretariātu turpināt darbu stratēģijas pilnveidošanā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas saistībām projektu īstenošanai autoceļu jomā"

TA-2407 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ārlietu ministrijas budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2387 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2413 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.671 "Par apropriācijas pārdali""

TA-2425 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministram informēt Saeimu par veikto grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.671 "Par apropriācijas pārdali", lūgt atļauju precizējumiem Saeimas 2020.gada 3.decembra lēmumā "Par Saeimas piekrišanu likumā "Par valsts budžetu 2020.gadam" noteiktās apropriācijas pārdalei" un pēc attiecīgā Saeimas lēmuma saņemšanas veikt precizējumus Finanšu ministrijas rīkojumā "Par apropriācijas pārdali".
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā"

TA-1738 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ģirģens, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 2021.gadā informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu Covid-19 izplatības mazināšanai.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022.gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2405 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 14.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

TA-2402 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2429 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-2422 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2410 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2412 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2432 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projektā šī protokola 8.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Izdevumus piemaksām par laika periodu no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, kas nepārsniedz 32 699 144 EUR, 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 5.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 2. un 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
6. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot veselības ministri I.Viņķeli izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 8.decembra rīkojumu Nr.743 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Veselības aprūpes kapacitātes stiprināšana Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai, izvēršot papildus gultas"

TA-2431 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ģirģens, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 1.pielikuma plāna izpildi, Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā, nepārsniedzot 8 193 718 EUR.
3. Šī protokollēmuma 2. punktā minēto iekārtu iegādei Veselības ministrijai (VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība") ārkārtējas nepieciešamības gadījumā ir tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajā daļā noteikto izņēmumu.
 
16.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada 10.-11.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2420 ____________________________________

(J.Reirs, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2020.gada 10.-11.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 

Sēdi slēdz plkst. 17.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis