Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.12

2021.gada 4.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja 

Sēdi sāk plkst.12.15

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteiktajai institūcijai iesniedzamo informāciju un darbībām ar informāciju par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem""

TA-40 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā"

TA-52 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.maija rīkojumā Nr.209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2505 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums"

TA-35 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi"

TA-36 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""

TA-41 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""

TA-81 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-60 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"

TA-28 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-9 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-10 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.marta rīkojumā Nr.78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)""

TA-46 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka projekta "Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība" īstenošanā, veidojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uzturamo datu kopas, tiks respektēti datu sākotnējās izcelsmes nosacījumi, proti, netiks pieļauta ar citās informācijas sistēmās esošiem datiem vienādas precizitātes un nozīmes datu paralēlā iegūšana un uzturēšana.
3. Valsts zemes dienestam projekta īstenošanas laikā jautājumos, kas saistīti ar informāciju sistēmu datu apmaiņu, sadarboties ar pašvaldībām un Būvniecības valsts kontroles biroju.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, plānojot Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma aktivitātes, paredzēt finansējumu pašvaldību pamatdarbības sistēmu pielāgošanai ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu.
5. Noteikt, ka izmaiņas Kadastra datu struktūrā vai datu tehnoloģiskajos parametros, to savstarpējās sasaistēs vai citos veidos, kas var ietekmēt sistēmas, kuras pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, tiek ieviestas vienlaikus ar attiecīgām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmatūrā.
6. Noteikt, ka izmaiņas Kadastra datu nodošanas uz nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmu tehnoloģiskajos risinājumos tiek ieviestas vienlaikus ar attiecīgām izmaiņām datu saņemšanas risinājumos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmatūrā.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu uzraudzību un koordinēt projektu aktivitātes, lai neradītu finansiālu vai kāda cita veida negatīvu ietekmi uz pašvaldībām, t.sk nodrošinot šī protokollēmuma 5. un 6.punkta izpildi.
8. Ņemot vērā projekta "Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība" tvēruma un finansējuma samazinājumu, atzīt Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 25.§) "Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (IKT mērķarhitektūras 49.0 versija)" 2.-6.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-68 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-83 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-181 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-125 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai, ka ar Iekšlietu ministrijas 2021.gada 3.februāra vēstuli Nr.1-55/336 jautājuma izskatīšana Ministru kabineta sēdē ir atsaukta.
2. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta TA-125 kontroli.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim"

TA-199 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""

TA-183 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

TA-185 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

TA-2586 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" pirms finansējuma otrās daļas alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai pieprasīšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu programmu riska novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-154 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai 2021.gadā veikt iepirkuma procedūru par pasu sagatavju un pasu personalizācijai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādi ar 2023.gadu.
3. Lai nodrošinātu finansējumu pasu sagatavju un pasu personalizācijas tehniskā aprīkojuma iegādei, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2022.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par jauna parauga pasu izsniegšanu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""

TA-2308 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, K.Kinča, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt Latvijas standarta LVS 401:2013 "Īpašuma vērtēšana" publicēšanas iespējas, un ekonomikas ministram iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu"

TA-187 ____________________________________

(J.Vitenbergs, K.Rožkalns,T.Linkaits, L.Austrupe, I.Jaunzeme, J.Reirs, S.Ģirģens, L.Meņģelsone, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta pārstāves priekšlikumam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Pamatnostādņu projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"

TA-2579 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informācijas apkopojums par Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu tirgu un iespējamajiem papildu risinājumiem šāda tirgus ierobežošanai

TA-64 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Informācijas apkopojums par Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu tirgu un iespējamajiem papildu risinājumiem šāda tirgus ierobežošanai".
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija"" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-2565 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija".
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu"

TA-225 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, J.Bordāns, E.Baldzēns, A.Gobiņš, N.Puntulis, D.Pavļuts, S.Ģirģens, T.Linkaits, L.Meņģelsone, A.T.Plešs, E.Valantis, I.Šuplinska, E.Kušners, R.Petraviča, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Latvijas Bankas pārstāvja izteiktās piezīmes, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju priekšlikumus Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam.
4. Finanšu ministrijai nodrošināt sarunu uzsākšanu ar Eiropas Komisiju par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta saskaņošanu.
5. Šī protokollēmuma 4.punktā minētā uzdevuma izpildes gaitā Finanšu ministrijai turpināt konsultācijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem un nozaru ministrijām.
6. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē tālāko Atveseļošanas un noturības plāna pilnveidošanas un nozaru ministriju, sociālo partneru un sadarbības partneru konsultāciju saturisko un laika plānu.
7. Finanšu ministrijai līdz 2021.gada 30.aprīlim nodrošināt ar Eiropas Komisiju saskaņota Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta iesniegšanu Ministru kabinetā.
8. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna energoefektivitātes, digitalizācijas un augstākās izglītības pasākumu ietvaros paredzams finansējums arī kultūras un mēdiju nozares investīcijām kopā 2% no kopējā plānotā finansējuma apjoma.
9. Pieņemt zināšanai, ka, gatavojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu, pēc Atveseļošanas un noturības mehānisma kopapjoma precizēšanas papildus 30 milj. EUR tiek plānoti digitālo prasmju nodrošināšanai.
10. Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām līdz 2021.gada 30.aprīlim veikt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanas administratīvā sloga novērtējumu un sagatavot risinājumus papildu izmaksu segšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārejas periodu"

TA-179 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai, lai nodrošinātu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārejas perioda un Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta atbalsta pieejamību:
2.1. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam grozījumus;
2.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumus no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot grozītās Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam maksimāli apstiprināto finansējumu un informatīvajā ziņojumā minēto finansējuma apmēru, kas paredzams pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem pasākuma "Tehniskā palīdzība" ietvaros.
 
29.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/111, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju"

TA-258 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/111, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju".
 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-530/20 EUROAPTIEKA

TA-243 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-530/20 EUROAPTIEKA.
2. Veselības ministrijai un Ekonomikas ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 530/20 EUROAPTIEKA.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-530/20 EUROAPTIEKA.
 
31.§
Par programmu rādītāju novērtējumu iesniegšanu

TA-78 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto programmu rādītāju novērtējumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 10.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-6 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 10.4.apakšpunktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
33.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-94 ____________________________________

.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"

TA-226 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-227 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-233 ____________________________________

(J.Volberts, R.Petraviča, J.Perevoščikovs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, paredzot, ka testu skaits nedēļā tiek dubultots, un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-231 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokollēmuma 43.paragrāfā minētajā noteikumu projektā (TA-262).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-173 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokollēmuma 43.paragrāfā minētajā noteikumu projektā (TA-262).
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-240 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Plūme, D.Mūrmane-Umbraško, I.Alliks, J.Reirs, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, svītrojot 6.pantā ietvertā 47.panta piekto, sesto un septīto daļu.
3. Veselības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
6. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-222 ____________________________________

(S.Ģirģens, D.Trofimovs, E.Rinkēvičs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā, ka rīkojuma projekta teksta izklāsts ir pārprotams, jautājumu atkārtoti izskatīt starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā.
 
42.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-268 ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-262 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2021.gada 5.februārī.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 izplatības risku novērtējumu un uz tiem balstītu lēmumu pieņemšanu par piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu"

TA-228 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, J.Bordāns, S.Ģirģens, I.Vanaga, A.Pabriks, N.Puntulis, T.Linkaits, J.Endziņš, E.Baldzēns, I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos Covid-19 izplatības vadības risku stratēģijas pamatprincipus.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos""

TA-264 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Atbalsts mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

TA-250 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Atbalstīt, ka noteikumos paredzēto atbalstu finansē no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2021.gada 16.februārim steidzamības kārtībā iesniegt Eiropas Komisijai notifikāciju par noteikumos paredzētā atbalsta saderību ar iekšējo tirgu, pamatojoties uz krīzes situāciju, ko radījis Covid-19.
5. Palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu atbalsta kultūras nozaru komersantiem finansēšanai atbilstoši programmas izvērtējumā aprēķinātajam sagaidāmo kredītrisku zaudējumu apmēram.
6. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla daļu turētājiem nodrošināt šī protokollēmuma 5.punktā minēto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā.
7. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-261 ____________________________________

(D.Pavļuts, M.Dreimanis, K.Avots, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-270 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2021.gada 5.februārī.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-260 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2021.gada 5.februārī.

 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

TA-267 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis