Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.15

2021.gada 11.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu elektropārvaldes līnijām "330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina Latvijas teritorijā""

TA-157 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-2536 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"" (TA-2537) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (TA-2538).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"" (TA-2537) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (TA-2538) (likumprojektu pakete).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""

TA-2537 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-2536) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (TA-2538).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-2536) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (TA-2538) (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"

TA-2538 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-2536) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"" (TA-2537).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-2536) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"" (TA-2537) (likumprojektu pakete).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-155 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā" (TA-156) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-256).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā" (TA-156) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-256) (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā"

TA-156 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" (TA-155) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-256).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" (TA-155) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-256) (likumprojektu pakete).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-256 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" (TA-155) un likumprojektu "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā" (TA-156).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" (TA-155) un likumprojektu "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā" (TA-156) (likumprojektu pakete).
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru sagatavot un līdz 2021.gada 20.februārim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam visu kapitālsabiedrību sarakstu, kuras atbilstoši Komerclikuma 314.prim pantam un 317.pantam laikposmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim izslēgtas no komercreģistra.
5. Valsts ieņēmumu dienestam, pamatojoties uz šī protokollēmuma 4.punktā minēto sarakstu un kredītiestāžu sniegto informāciju par šo sarakstu, nodrošināt, ka no komercreģistra atbilstoši Komerclikuma 314.prim pantam un 317.pantam izslēgto kapitālsabiedrību naudas līdzekļi, kas palika kredītiestāžu rīcībā, tiek pārskaitīti valsts budžetā līdz 2021.gada 31.decembrim.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-87 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""

TA-249 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas""

TA-252 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"

TA-2639 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""

TA-67 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""

TA-51 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023.gadā un turpmāk katru gadu 744 266 EUR apmērā (budžeta programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība"), lai Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošinātu ar formas tērpiem un atšķirības zīmēm, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
14.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-89 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

TA-47 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu""

TA-25 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""

TA-71 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-131 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 099 2308) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 2308) daļu 0,0044 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Gramzdas ielā, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 574,20 EUR jeb 13,05 EUR par kvadrātmetru.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""

TA-205 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.decembra rīkojumā Nr.666 "Par Pārsūdzības komisijas izveidi""

TA-184 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Centra ielā 7–17, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

TA-111 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-70 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Āžu HES–Galgauskas robeža" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-105 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-211 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-303 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-2606 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-2608).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-2608) (likumprojektu pakete).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2608 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-2606).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-2606) (likumprojektu pakete).
 
28.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punkta izpildi

TA-2169 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Šuplinska, D.Mūrmane-Umbraško, T.Linkaits, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Jautājumu par atbildīgo institūciju Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punktā minētā uzdevuma izpildei Ministru kabineta sēdē lemt informatīvā ziņojuma "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu" izskatīšanas laikā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-2648 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Trons, J.Brazovskis, J.Vitenbergs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.313 "Par rīcības komitejas izveidi 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai""

TA-326 ____________________________________

(I.Šuplinska, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-2309 ____________________________________

(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, A.Pabriks, L.Meņģelsone, E.Egle, D.Pavļuts, A.T.Plešs, A.Feldmane, V.Skrīvelis, K.Gerhards, I.Eniņš, S.Ģirģens, E.Baldzēns, T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 4.punktā paredzēt, ka tiek sniegts ikgadējs ziņojums, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos kopīgajai dalībvalstu deklarācijai par Eiropas iniciatīvu attiecībā uz procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām"

TA-246 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A.T.Plešam parakstīt kopīgo dalībvalstu deklarāciju par Eiropas iniciatīvu attiecībā uz procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām (A European Initiative on Processors and Semiconductor Technologies).
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Aizsardzības ministriju izvērtēt iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu deklarācijā ietverto principu un uzdevumu īstenošanu, tai skaitā sekmējot atbilstošo nozaru attīstību un veicinot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piekļuvi un iespēju izmantot modernas mikroshēmu tehnoloģijas.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos kopīgajai dalībvalstu kvantu komunikācijas infrastruktūras sadarbības deklarācijai"

TA-247 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A.T.Plešam parakstīt kopīgo dalībvalstu kvantu komunikācijas infrastruktūras sadarbības deklarāciju (The Quantum Communication Infrastructure (QCI) Declaration of Cooperation).
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī piesaistot Aizsardzības ministriju par tās kompetences jautājumiem, izvērtēt iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu deklarācijā ietverto principu un uzdevumu īstenošanu.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"

TA-175 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu (ES) Nr.1381/2013, ar ko izveido programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība", ņemot vērā Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta 2020.gada 8.oktobra aicinājuma vēstuli Nr.Ares(2020)5344796 par projekta izvērtēšanas rezultātiem un līguma slēgšanas iespējām minētās programmas projektu konkursa "Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un cita veida neiecietības novēršanai un apkarošanai, kā arī naida runas uzraudzīšanai, novēršanai un apkarošanai tiešsaistē" (uzaicinājums Nr.REC RRAC-RACI-AG-2020) ietvaros, atļaut Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 33 534 EUR, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 26 827 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 6 707 EUR.
3. Sabiedrības integrācijas fondam šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Sabiedrības integrācijas fondam pēc maksājumu saņemšanas no projekta vadošā partnera nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta piešķirtā priekšfinansējuma apmērā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 26.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.9 3.§) "Par Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-291 ____________________________________

(R.Petraviča, D.Pavļuts, I.Alliks, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par dubultpilsonības jautājumu)

TA-20 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/20 Rodl & Partner

TA-274-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/20 Rodl & Partner.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 562/20 Rodl & Partner.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-234/20 Rodl & Partner.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr.1316/2013 un (ES) Nr.283/2014- transporta jautājumi"

TA-312-IP ____________________________________

(T.Linkaits, E.Šimiņa-Neverovska, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr.1316/2013 un (ES) Nr.283/2014 - transporta aspekts"".

 
39.§
Dienesta vajadzībām

TA-140-DV ____________________________________

.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"

TA-265 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2021.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", kas paredz atbrīvot no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai ietvaros piešķirtos grantus par ēkas energoklases uzlabošanu un tehniskās palīdzības saņemšanu.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 31.martam izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijā šī protokollēmuma 2.punktā minētā nodokļa atvieglojuma ieviešanas mērķus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, kuri iekļaujami likumprojekta anotācijā.
 
41.§
Par programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumu Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai" ietvaros

TA-172-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
42.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-196-IP ____________________________________

.
 
43.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-198-IP ____________________________________

.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"

TA-158-IP ____________________________________

(A.T.Plešs, A.Ozola, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Latvijas ilgtermiņa stratēģijas rīcībai ar gada emisiju sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam 5.2.apakšpunktā un Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"" 2.punktā noteikto, nodrošināt 2018.gada Latvijas atbilstības konta pozitīvās bilances pārnešanu uz 2019.gada atbilstības kontu līdz 2021.gada 5.maijam.
3. Ņemot vērā informatīvo ziņojumu, lēmuma pieņemšanu par darījumiem ar Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances gada emisijas sadales vienībām atlikt līdz nākamā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-315 ____________________________________

(S.Ģirģens, I.Stepanova, D.Pavļuts, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas atzinumu par 35.četri prim 3.apakšpunkta papildināšanu un paredzot, ka šis apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 15.februārī, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-314 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 47.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-316 ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projektā šī protokola 46.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-311 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Jaunu valsts aizdevumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai izvērtēšanas un izsniegšanas kritēriji un kārtība"

TA-310 ____________________________________

(A.T.Plešs, J.Reirs, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju papildināt noteikumu projektu ar 5.3.apakšpunktu, paredzot, ka atliek investīciju projekta izvērtēšanu līdz nākamajai vērtēšanas komisijas sēdei, ja par attiecīgo projektu nepieciešama papildu informācija. Attiecīgās informācijas pieprasījumu pašvaldībai nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, norādot informācijas iesniegšanas termiņu.”
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-305 ____________________________________

(R.Petraviča, E.Baldzēns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
51.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-318-IP ____________________________________

.
 
52.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-319-IP ____________________________________

.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-320 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Valsts policijas veiktie kontroles pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā (tai skaitā, mājsēdes kontroles pasākumu laikā) no 2020.gada 30.decembra līdz 2021.gada 9.februārim

TA-325 ____________________________________

(S.Ģirģens, D.Pavļuts, A.Pabriks, N.Puntulis, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, A.Ruks, J.Perevoščikovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Valsts policijai pastiprināt kontroli par noteikto ierobežojumu ievērošanu sociāli aktīvajā diennakts laikā sabiedriskajās vietās, kā arī pastiprināt robežkontroli un sadarbībā ar Veselības inspekciju to personu kontroli, kurām jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā.
3. Valsts policijai sagatavot salīdzinošu pārskatu par konstatētajiem noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tajās nedēļas nogalēs, kad tika noteikta mājsēde, un šajā nedēļas nogalē, un informēt par to Ministru kabineta 2021.gada 16.februāra sēdē.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"

TA-290 ____________________________________

(D.Pavļuts, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, I.Šuplinska, N.Puntulis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Aicināt Valsts prezidenta kanceleju apzināt tās amatpersonas, kuru vakcinācija ir kritiski svarīga Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai, aicināt Saeimas administrāciju apzināt tās amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, un tās amatpersonas, kuru vakcinācija ir kritiski svarīga Saeimas darbības nodrošināšanai, sagatavot attiecīgus sarakstus un nosūtīt tos Veselības ministrijai.
3. Valsts kancelejai un Ārlietu ministrijai apzināt tās amatpersonas, kuru vakcinācija ir kritiski svarīga attiecīgi Ministru prezidenta un ārlietu dienesta darbības nodrošināšanai, sagatavot attiecīgus sarakstus un nosūtīt tos Veselības ministrijai.
4. Valsts drošības iestādēm apzināt tās amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, un tās amatpersonas, kuru vakcinācija ir kritiski svarīga šo institūciju darbības nodrošināšanai, sagatavot abus sarakstus un nosūtīt tos Veselības ministrijai.
5. Veselības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām turpināt saskaņot jautājumus par atsevišķu grupu izvietojumu prioritāri vakcinējamās grupās.
6. Informatīvo ziņojumu "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām" turpināt izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 16.februāra sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 20.20


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis