Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Ārkārtas sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.19

2021.gada 23.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-321 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, situāciju ģimenes ārstu praksēs un epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli

TA-433 ____________________________________

(J.Perevoščikovs, I.Šuplinska, D.Pavļuts, D.Heiberga, S.Veide, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ņikišins, A.Ruks, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
4. Pieņemt zināšanai Valsts policijas priekšnieka sniegto informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli.
 
3.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-434 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Henkuzens, S.Ģirģens, T.Linkaits, E.Juhņēviča, A.T.Plešs, N.Puntulis, I.Šuplinska, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
 
4.§
Par drošu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu

TA-428 ____________________________________

(J.Vitenbergs, E.Valantis, S.Ģirģens, D.Pavļuts, T.Linkaits, H.Danusevičs, J.Perevoščikovs, I.Šuplinska, J.Endziņš, N.Puntulis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Konceptuāli atbalstīt Ekonomikas ministrijas izstrādāto C variantu pakāpeniskai tirdzniecības vietu darbības paplašināšanai.
3. Ekonomikas ministrijai, pamatojoties uz šī protokollēmuma 2.punktu, sagatavot informāciju par tirdzniecības vietu skaitu, kuras drīkstēs atsākt darbu, un par plānoto darbinieku skaitu, kuri šajās tirdzniecības vietās strādās klātienē, sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 25.februāra sēdē.
4. Ekonomikas ministrijai informēt tirdzniecības nozares dalībniekus par rekomendāciju obligāti darbināt mehānisko ventilācijas sistēmu, ja tāda ir, lai veicinātu gaisa kvalitātes uzlabošanos tirdzniecības vietās.
5. Ekonomikas ministrijai veikt gaisa kvalitātes monitoringu tirdzniecības vietās un ziņot par rezultātiem Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 10.jūlija rīkojumu Nr. 2020/1.2.1.-84 "Par starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu").

 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-431 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-426 ____________________________________

(J.Vitenbergs, D.Mūrmane-Umbraško, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot ar Veselības ministriju noteikumu projekta 24.astoņpadsmit prim un 24.deviņpadsmit prim punkta redakciju, precizēt noteikumu projekta anotāciju un ekonomikas ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-427 ____________________________________

(J.Vitenbergs, Z.Liepiņa, D.Pavļuts, S.Ģirģens, A.T.Plešs, A.Pabriks, J.Citskovskis, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu: precizēt 1.1.apakšpunktā ietverto 5.2.apakšpunktu, tai skaitā svītrot izņēmumu attiecībā uz pakalpojumiem, kurus sniedz personas, kuras reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā; attiecīgi precizēt 1.2.apakšpunktā ietverto 5.2.divi prim apakšpunktu; svītrot 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktu; papildināt rīkojuma projektu ar šī protokola 10.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministrs J.Vitenbergs un iekšlietu ministrs S.Ģirģens neatbalsta rīkojuma projektā veikto grozījumu, svītrojot izņēmumu attiecībā uz pakalpojumiem, kurus sniedz personas, kuras reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.


 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-397 ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par pieejamiem finanšu resursiem valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Covid-19 ierobežošanas vienreizēju pasākumu finansēšanai 2021.gadā un to izlietojumu, valsts parāda un plānotā deficīta līmeni"

TA-430 ____________________________________

(B.Bāne, T.Linkaits, E.Kušners, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka pieprasījumi Covid-19 ierobežošanas pasākumiem, izņemot šī protokollēmuma 5.punktā minētos augstas gatavības projektus, ir vienreizēji un terminēti, tie ir pilnībā īstenojami 2021.gadā, sasniedz mērķi un nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem 2022.gadā un turpmākajos gados.
3. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes ir atbildīgas par šī protokollēmuma 2.punktā minēto nosacījumu ievērošanu un pamatotiem aprēķiniem pieprasītajam finansējumam un seko līdzi faktiskajam piešķirto līdzekļu izlietojumam.
4. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija seko līdzi valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" faktiskajam atlikumam pēc Finanšu ministrijas rīkojumiem un apropriācijas finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiek veikts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
5. Ministrijām līdz 2021.gada 4.martam plkst. 12:00 iesniegt Finanšu ministrijā detalizētu informāciju par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, sadalījumā starp 2021. un 2022.gadu, ministrijām un budžeta programmām / apakšprogrammām.
6. Finanšu ministrijai apkopot šī protokollēmuma 5.punktā minēto informāciju, paredzēt, ka pasākumi, kuri īstenojami 2021.gadā, tiek finansēti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, savukārt 2022.gadā nepieciešamais finansējums tiek iekļauts, gatavojot 2022.gada valsts budžeta projektu, un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 11.marta sēdē.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 11.marta sēdē priekšlikumus par grozījumiem COVID 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par kritērijiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai, kas vienlaicīgi mazinātu Covid-19 radītās sekas reģionālā līmenī.


 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-438 ____________________________________

(I.Šuplinska, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 7.paragrāfā minētajā rīkojuma projektā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-416-IP____________________________________

(D.Pavļuts, J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

J.Bordāns

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis