Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Ārkārtas sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.37

2021.gada 29.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-916 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, E.Dimiņa, I.Šuplinska, J.Citskovskis, J.Vitenbergs, V.Vesperis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru papildināt noteikumu projektu ar Ekonomikas ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem, un Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 5.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-971 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, I.Šuplinska, R.Gintaute-Marihina, J.Perevoščikovs, J.Bordāns, L.Medina, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 5.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-980 ____________________________________

(J.Citskovskis, R.Kalvāns, I.Vanaga, I.Šuplinska, I.Dundure, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 5.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-957 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Citskovskis, L.Medina, J.Bordāns, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 5.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
2. Pieņemt zināšanai, ka satiksmes ministrs T.Linkaits, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns un izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska iebilst pret noteikumu projekta pieņemšanu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-977 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstā šī protokola 1., 2., 3., 4. un 6.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-884 ____________________________________

(J.Citskovskis, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 5.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.229 "Noteikumi par nomas apgrozījuma krituma kompensāciju Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem""

TA-965 ____________________________________

(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju atbilstoši ministrijas sniegtajai prezentācijai un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

TA-975 ____________________________________

(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, J.Pumpiņš, K.Zariņa, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Atbalsta Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem noteikumi"

TA-962 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Iespējamie vakcinēšanās pret Covid-19 infekciju motivējošie līdzekļi"

TA-972 ____________________________________

(J.Bordāns, D.Pavļuts, E.Baldzēns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atbilstoši ziņojumā rekomendētajiem šobrīd ieviešamajiem izņēmumiem pret Covid-19 vakcinētām personām ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai":
2.1. paredzot izmaiņas Covid-19 testēšanas algoritmā pret Covid-19 vakcinētām personām;
2.2. paredzot izņēmumus mājas karantīnas ievērošanai pret Covid-19 vakcinētām personām.
3. Labklājības ministrijai līdz 2021.gada 15.maijam sadarbībā ar Veselības ministriju pārskatīt rekomendācijas ilgstošas sociālās aprūpes centriem, paredzot izņēmumus epidemioloģiskās drošības nosacījumu ievērošanā vakcinētiem ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem.
4. Nozares ministrijām, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto, līdz 2021.gada 14.maijam iesniegt starpinstitūciju sadarbības koordinācijas grupai priekšlikumus par regulējuma pilnveidojumiem, lai ar vakcināciju veicinātu kolektīvo imunitāti.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-909 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valodas lietošanu informācijā""

TA-976 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Bordāns, K.Gerhards, I.Šuplinska, I.Gailīte, E.Rinkēvičs, J.Stukāns, T.Linkaits, M.Baltiņš, L.Medina, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt.
2. Valsts kancelejai izbeigt noteikumu projekta kontroli.
3. Veselības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju spēkā esošā normatīvā regulējuma ietvaros rast risinājumu, lai informācija par vakcināciju pret Covid-19 saprotamā veidā sasniegtu visas sabiedrības grupas.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

TA-925 ____________________________________

(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām kažokzvēru audzēšanas jomā"

TA-991 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmi 2021.gada 6.maijā

TA-988-IP ____________________________________

(J.Garisons, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Satelītu centra nākotnes attīstības un finansējuma variantiem" (pozīcija Nr.1).
3. Latvijas Republikas vēstniekam Politiskajā drošības komitejā I.Lasim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmē 2021.gada 6.maijā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par disciplinārsodu"

TA-996-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
17.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-948-IP ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis